« Keuzevrijheid | Hoofdmenu | Kritische Kamer »

11/28/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Beste Peter. Er is iets fundamenteel mis met ons pensioenfonds. Op de website van de DFT (De Financiële Telegraaf, weliswaar niet ‘mijn’ krant) las ik gisteren uw uitspraak: ‘Emotioneel kan ik het niet uitleggen’.

Het gaat o.m. om de gigantische rendementen die ons pensioenfonds behaalt over haar beleggingen (de afgelopen vijf jaar, bij elkaar opgeteld, meer dan 50% !) terwijl de pensioenen maar niet ‘mogen’ stijgen, ook naar verwachting de komende jaren niet.
Zie eventueel mijn nadere toelichting in een eerdere reactie op uw blog d.d. 17 november jl.

Ik vroeg u daarin namelijk om in voor eenieder begrijpelijke woorden uit te leggen waarom de beleggingsrendementen tezijnertijd wél ten gunste van de (nog) werkende deelnemers aan ons pensioenfonds zullen toekomen maar de huidige gepensioneerden er maar naar moeten ‘fluiten’.

Moeten de huidige gepensioneerden ergens om ‘gestraft’ worden? Hebben wij soms iets verkeerds gedaan?

Een en ander móet toch op een begrijpelijke manier uit te leggen zijn. Misschien niet voor iedereen op een bevredigende manier, maar ik vind dat u zich daar niet aan mag onttrekken. En als u ‘Den Haag’ daarvan de schuld ‘moet’ geven, dan wil ik in ieder geval weten wat u eraan heeft gedaan om deze ontwikkeling te voorkomen en waarom de politiek (de Tweede Kamer bijvoorbeeld) desondanks niet naar u geluisterd heeft. Welke argumenten hanteerden ze daarbij? Zelfs de PvdA stemde voltallig tegen de o.m. door u voorgestelde wijzigingen! Terwijl zij immers voor de bühne altijd suggereren zó voor de gepensioneerden op te komen …..

Kortom, als u het als directeur van ons eigen pensioenfonds niet meer op een voor iedereen begrijpelijke en acceptabele manier kunt uitleggen, wie dan wel?

Als gepensioneerden kunnen we helemaal niks! Dat weet u zelf ook. Moeten we daarom maar ‘berusten’ in de negatieve spiraal dat de pensioenen niet meer zullen worden geïndexeerd?
Ik vind dat u als directeur van ons pensioenfonds alles, maar dan ook álles, in het werk moet stellen om ook de reeds gepensioneerden in ons pensioenfonds te geven waar zij recht op hebben. Laat onze politiek desnoods ‘maar barsten’. Vaar uw eigen weg! Het pensioenfonds is immers toch van onszelf? Of geldt dat soms óók niet meer?

Ik reken erop dat u in uw komende blog ‘doodgewoon’ (ook zonder emoties) uitlegt waarom het (volgens de politiek?) tóch ‘rechtvaardig’ zou zijn dat de huidige gepensioneerden maar moeten inleveren terwijl van de beleggingsrendementen uitsluitend en alleen de toekomstige gepensioneerden, dus degenen die nu nog werken, zullen kunnen profiteren.

Als u dat niet kunt, vraag ik u op welke manier de huidige gepensioneerden in opstand kunnen komen (evenals Abvakabo-FNV bij u voor de deur) waarbij u het voortouw zult nemen. Of moeten we ons, om het eens dramatisch voor te stellen, ‘gewoon naar de slachtbank’ laten leiden?

Echt waar, het is een heus probleem wat veel gepensioneerden aangaat, vooral degenen met een relatief laag pensioen. U mag dit probleem niet ‘zomaar’ laten voortbestaan!

Ik ken u als een goed mens, met het hart op de juiste plaats. Asjeblief, doe dit niet af als een van de vele reacties op uw blog, maar ga er serieus op in.
Op voorhand mijn hartelijke dank, vooral namens alle gepensioneerden die sowieso niet van een ruim pensioen ‘genieten’,

Louis Sparidans

j v stempvoort

Vraagje, de economie in de EU zou kunnen worden gestimuleerd met privaat geld, oa ook van instellingen etc.Ik hoop niet dat pfzw hieraan meedoet.In deze regeling zie ik totaal geen brood.Om landen te stimuleren die hier zelf nog weinig tot niets aan hebben gedaan vind ik het paard achter de wagen spannen.Dus geen pensioengeld naar de EU op wat voor manier dan ook.

Th. de Jager

Peter ik zou graag willen weten waar beschreven staat dat de pensioenen op 1 januari 2015 niet mogen stijgen. De dekkingsgraad is leidend en zal naar alle waarschijnlijkheid op 31 december a.s. gunstig zijn. Waarom wel op 1 januari 2014 en nu dus niet. Volgens mijn gevoel klopt er iets niet en worden we belazerd.

Harry Terhaag

Stelling van de Jager onderschrijf ik volledig. De dekkingsgraad per 1-1-2015 is volgens pensioenfonds bepalend voor het al dan niet indexeren. We hebben nu (7 november!) al vernomen van pensioenfonds dat er niet geïndexeerd wordt. Volgens mij is dit prematuur en in strijd met de regels.

Co Veringa

m

Co Veringa

Beste heer Borgdorff,
U schrijft dat u in de Tweede Kamer heeft gesproken, ik ben benieuwd wat u daar heeft gezegd. Het zou goed zijn uw tekst op uw blog te posten, zodat wij ook kunnen lezen hoe u 'voor ons opgekomen bent'.
Ik lees overal dat er niet geïndexeerd kan worden ivm de hoge buffers, maar ik kan nergens vinden bij welke dekkingsgraad er wel geïndexeerd zal worden.
Vriendelijke groet,
Co Veringa

Bruins slot

In de kern moeten we alles doen om de inflatie en in relatie daarmee de rentestand te verhogen. Niet sparen, geld verkwisten, en alle andere zaken die duidelijk maken dat geld niks waard is. Als we dat met alle gepensioneerden doen kan Draghi daar vermoed ik niet tegenop. Alle vertrouwen in Borgdorff, maar helaas maken politici de dienst uit, en die ageren zoals bij het uitbreken van vogelgriep: alles dood is beter dan nadenken. Beetje tragisch, maar wel waar...

Bastiaan

Beste peter,

In het jaarverslag 2013 (pagina 36) staat het indexatiebeleid uitgelegd. Bij dekkingsgraad tussen 105 en 117,5 wordt de helft van indexatie toegekend. Dat is een behoorlijk ambitieus beleid.
Als ik goed begrijp zal er (volgens de staffel) geen indexatie zijn als de dekkingsgraad onder de 105 staat.
Het gaat er dus weer om spannen.

Ik wens het bestuur van pfzw veel wijsheid bij het nemen van een wel overwogen besluit, dat recht doet aan alle deelnemers!

Groet,
Bastiaan

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff