« Goed rendement, slecht resultaat | Hoofdmenu | Bevlogenheid op de ambulance »

10/24/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

dettingmeijer

Uw blog voor het eerst gelezen, wel lees ik de nieuwsbrief.
Leuk onderwerp. Goed dat U zich inzet voor financieel bewustzijn.Ik ben zelf van een "zuinige"generatie: opgevoed met het besef nooit al mijn geld op te maken, te sparen etc.
De volgende generatie is opgegroeid met een steeds hogere welvaart, maar bomen groeien niet tot in de hemel. Voorbereid zijn op mindere tijden en dan toch tevreden/gelukkig kunnen zijn, want dat is een geheel andere rijkdom.
Een betere wereld en onderlinge solidariteit zijn nog steeds, misschien steeds meer hoge waarden.
Ik kijk uit naar Uw volgende onderwerp

L.Waard Boelen

Hallo Peter Borgdorff,

Wat ik jammer vind is dat ik veel te laat op de hoogte was van de mogelijkheid om vrijwillige voortzetting tre doen in de situatie van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en hoe dat te doen of aan te pakken.
Niet alles is gebaat bij digitaal verkeer, hierbij zou het plezierig zijn wanneer dit als een service bij de persoon in kwestie thuis komt via de post zodat tijdig over zoiets een beslissing kan worden genomen.
Vriendelijke groet,

J. Geelen

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN ’s-Gravenhage

Afz. J. Geelen


23 oktober 2014


Betreft: ons telefoongesprek d.d. 23-10-2014 inz. de opmaak van de site “mijnpensioenoverzicht.nl” aangaande het “alleenstaande” pensioen.

Geachte mevrouw,

Zoals door u verzocht stuur ik u 2 printjes van mijn pensioenoverzicht.
Daarnaast ben ik zo vrij u ook de gevoerde email-correspondentie met mijn Pensioenfonds, het .........pensionfonds, bij deze brief te voegen waarin men de visie van het pensioenfonds verduidelijkt.

Mijn vraag zoals ik deze ook via de mail gesteld heb aan het ......... Pensioenfonds was voor u duidelijk, ook mijn pijnpunt.

Naar ik uit uw antwoord heb begrepen was dit een eerste reactie handelend over dit punt, bij u nog nooit eerder aan de orde werd gesteld, hetgeen mij weer erg deed schrikken.

Graag wil ik van deze gelegenheid dan ook maar meteen gebruikmaken om voor de vuist weg, een nieuw voorstel tot verdere verbetering aan u voor te leggen.


T.w.:
- Naast “mijn pensioenoverzicht” ook eens de kans te baat nemen voor een “ons pensioenoverzicht” , een voor in algehele gemeenschap gehuwden overzicht in het leven te roepen/ te creëren


U reactie zie ik graag tegemoet,


Met vriendelijke groet,
J. Geelen


A.M.L. Gommers

Ik heb graag een overzicht van mijn pensioen. op 26 mei 2015 wordt ik 65 jaar, wat gaat er dan gebeuren, aanvragen of gaat het automatisch.
A.M.L. Gommers

Coby

Ik ben een alleenstaande in een huurhuis wonende vrouw van 73 jaar, dus al een tijdje met pensioen. Tijdens mijn werkende leven (helaas geen 40 dienstjaren)is er nooit geopperd of geadviseerd bij te sparen voor "later". Ik zat immers bij een goed pensioenfonds. En ook die spiegelde mij een goede oude dag voor. En ja, aan de hand van mijn pensioenberichten geloofde ik ook dat ik er redelijk uit zou springen. Helaas blijkt nu dat dat het niet geval is en dat ik alleen maar inlever.Al jaren geen indexering, wel inflatie en alsmaar hogere kosten (huur, ziektekosten etc.) De leuke dingen die ik wilde doen (en gelukkig ook een aantal jaren heb kunnen doen) zijn inmiddels wel van het programma geschrapt. En zie ik mijn spaargeld langzaam maar zeker slinken.
In Eigentijd en uw blog kom ik zulke situaties eigenlijk nooit tegen. Ondanks alles blijft Eigentijd maar met optimstische verhalen komen en heeft vooral betrekking op de jongere werkenden.

Lemon

Door de non-indexatie jaren zijn we als gepensioneerden natuurlijk onaangenaam verrast en het ziet er naar uit dat door de m.i. te theoretische 'beveiligingsmaatregelen' (de bekritiseerde dekkingsgraad en rekenrente )en de slechte economie er de komende jaren geen verbetering valt te verwachten.

Cit.Hr. Borgdorff: Vorig jaar gaf ik een les op een VMBO-school. Ik vond het een feest om de voor de klas te staan. Het ging over pensioen. Voor jongeren een ver-van-hun-bed onderwerp, maar toch beleefden we samen een leuk en voor mij inspirerend uur.

Hopenlijk dat de jongeren vandaag de dag zich niet alleen voor dat korte moment gewaarschuwd weten, maar dat ook de huidige premiebetalers zich moeten realiseren dat bv een jaaroverzicht de actualiteit niet kan weergeven.
Valt er dan niet voor te zeggen om de pensioenspaarders van een zgn App (applicatieprogramma)te voorzien, waarin men alle persoonlijke gegevens + mutaties kan invoeren gekoppeld aan bv een rekenmodule door een actuaris opgesteld. In ieder geval kan men adh van deze barometer zien of je buiten de vaste premiebetaling nog op een andere manier 'het potje voor later' moet aanvullen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff