« Pensioengerechtigden praten mee in PFZW-bestuur | Hoofdmenu | Gratis geld? »

09/18/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Joep van Ommeren

De Algemene Beschouwingen zijn duidelijk. Het door ons opzij gezette geld, in de vorm van pensioenpremie is niet langer beschermd. De eerste aanvallen worden door het kabinet uitgevoerd. Intussen zijn de pensioenfondsen oorverdovend stil in hun reacties. Als gepensioneerde , behorend bij de club van Zorg en Welzijn zou ik wat meer reactie verwachten van mijn belangenorganisatie, want zo zie ik pensioenfonds Zorg en Welzijn, betaald door ons en opgezet voor ons.
Het organiseren van wat meer tegenwicht doo Z&W zou mij en zeer veel anderen zeer welkom zijn.

nico medema

ook in deze blog weer onzin over de betaalbaarheid (en indexatie ) van de pensioenen. De werkelijke rendementen zijn bepalend voor de "echte"
dekkingsgraad. De huidige extreem lage (reken)rente geeft daarvan geen goed beeld, er is daardoor een forse onzichtbare reserve.
Daarom nogmaals mijn pleidooi om de pensioenen nu te verhogen met de in de afgelopen jaren te lage indexatie. De huidige regels laten dat toe en er is genoeg geld.

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

Je stelt dat het probleem#1 (dat we langer leven, en dat dat veel geld kost) wordt opgelost doordat we langer werken. Dat is wel erg kort door de bocht. PFZW heeft de afgelopen paar jaar flinke extra voorzieningen op de balans moeten nemen vanwege het lang-leven (ongeveer evenveel als de indexatieachterstand). De deelnemers van nu zullen langer moeten werken, dat klopt. Zij die al met (pre)pensioen zijn, werken niet langer, maar voor hen is er ook extra geld gereserveerd; voor hen is het langer leven 'betaald' met de indexatieachterstand.
Gratis geld bestaat nu eenmaal niet...

groet,
Bastiaan

Cobus

joep heeft volkomen gelijk met zijn reactie

Janny Verhoog - Middel

Het is misschien raar of naïef, maar bij een 'persoonlijk' blog stel ik me iets anders voor dan
zo'n lang en in mijn ogen officieel aandoend relaas dat we nu te lezen krijgen. Ik heb niets nieuws gezien en niets 'persoonlijks', al waardeer ik wel de poging meer in 'persoonlijk' contact te treden met de mensen die pensioen ontvangen. Daarom reageer ik toch maar.
Vriendelijke groet, Janny

A. W

De manier hoe er over ouderen wordt gesproken is een zeer slecht voorbeeld van de huidige regering. Het is niet zozeer het geld, maar de wijsheid in pacht, met het idee dat zij gevrijwaard blijven van het leed wat veel ouderen treft. Gezondheid is niet te koop en ligt niet in een marktkraam. Hard werken hoeft niet worden beloond in over- beloning.
De spiegel die ze de jongeren voor houden kregen de ouderen van toen, toen zij jong waren ook voorgezet. Het gaat niet om rijkdom, maar om gewoon een normaal leven te kunnen leiden. Er zijn veel ouderen die dat niet kunnen. Ik leef intens met die ouderen mee. En als men dan ook nog in de ongelukkige omstandigheid komt om ziek te worden en wel chronisch ziek, dan zakt het fatsoenspeil al helemaal. De meest grote onzin dat mensen nu ouder worden dan vroeger slaat hélemaal nergens op. Hoe schoon gevonden deze smoes! Mensen werden vroeger met gemak 90 of ouder. Zij waren niet opgeslokt door de farmaceut. Hoe zou dat komen? Ik heb niets tegen de voortgang en ontwikkeling van hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een beter leven. Maar mensen afdanken omdat ze meer gaan kosten is ver beneden de leefnorm. Waarschijnlijk werkte men voeger met meer plezier, geen of weinig stress en intelligent was je pas wanneer je niet eenzijdig ontwikkeld was. Als de honger gestild kan worden met uitspraken: ‘Ouderen hebben het niet slecht.’ Dan zijn we toch een beetje ver van de werkelijkheid geraakt. Maar ik zal er wel hélemaal naast zitten! Toch, ik bewonder alle mensen die werken in de zorg. Want het is hard werken met een grote verantwoordelijkheid.

Lemon

cit: "Die rente staat nu zo laag, dat geld lenen voor banken bijna gratis is geworden. De hoop is dat nu banken goedkoop kunnen lenen, ze op hun beurt ook makkelijker geld uitlenen aan bedrijven en woningbezitters, om zo de economie te stimuleren"

Als pensioenfondsen het belang van de reeds gepensioneerde deelnemers hoger in het vaandel hebben staan dwz zij er voor zorgen dat de maandelijkse uitkeringen minimaal op peil worden gebracht conform de verwachtingen dat een collectief fonds dit beter garandeert dan individueel sparen/beleggen. Ligt de oplossing dan niet in de bovenstaand aangehaalde tekstfragment?
Ipv de premieaangroei tegen te lage rente oppotten kan die of een deel ervan gebruikt worden om omgekeerd 'goedkoop' kapitaal aan te trekken tegen die zeer lage rente. Het ziet er nu immers naar uit dat de uitblijvende indexatie van 6 jaren zich nog jaren voortsleept, terwijl de opgespaarde miljarden blijven groeien.
Het is even een moment van 'out of the box' denken, maar leen goedkoop kapitaal ten bate vd reeds gepensioneerden.Nu vooral omdat Rutte2 alleen de werkenden vd gestegen kosten (dwz bezuinigingen) compenseert.

Bastiaan

Beste A.W.,

het zou wel fijn zijn als we ons bij de feiten houden.
De levensverwachting stijgt wel degelijk.
Niet alleen is de kindersterfte is sterk afgenomen, ook de sterftekansen voor alle leeftijdsgroepen liggen stukken lager dan vroeger. Dit geldt niet alleen voor de voorspellingen voor de toekomst, maar ook voor de statistiek over het verleden(dat zijn feiten!).
Ook de inkomenspositie en de vermogenspositie van ouderen is sterk verbeterd de laatste jaren.
De ouderen hebben bijvoorbeeld een veel lagere kans om in armoede te leven dan alle andere leeftijdsgroepen.

Ga eens rond kijken op de website van het cbs, er gaat een wereld voor u open !

groet,
Bastiaan

Ria Haarman

Ik heb een vraag. Die vraag geldt voor een aantal mensen die nu een flexpensioen ontvangen, gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, in 2015 65 jaar worden en een partner hebben die reeds een AOW uitkering ontvangt.
Het flexpensioen stopt wanneer deze mensen 65 jaar worden. Dan gaat een wachttijd in van 3 maanden en dan ontvangen deze mensen hun eigen AOW en pensioen. Tot heden ontving de partner van deze mensen gedurende de drie maanden wachttijd een partner toeslag op hun AOW. Die partnertoeslag daar heb ik zelfs al een bevestiging en een berekening van ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank.

De regering heeft nu besloten die aanvulling stop te zetten wanneer deze mensen in december 2014 flexpensioen ontvangen dat hoger is dan - even globaal- iets van 700 euro. Bedragen zijn na te lezen op de site van SVB. Kosten dus ineens meer dan 2.000 euro voor komend jaar. Tel daar de andere bezuinigingen maar even bij op.

Mijn vraag...............is het nu mogelijk om het flexpensioen vanaf december 2014 door te schuiven naar het ouderdomspensioen, zodat de toeslag AOW gedurende de 3 wachtmaanden blijft bestaan????????

Ik heb al adviezen aan mensen die een ww uitkering ontvangen gelezen om de ww uitkering dan stop te gaan zetten. Kan dit ook geregeld worden met het flex pensioen. Ik vind het toch wel een groot bedrag om ineens 3 maanden geen partnertoeslag te ontvangen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff