« Bezuinigingen in Den Haag: langer doorwerken voor hetzelfde pensioen | Hoofdmenu | Praat mee over de toekomst van ons pensioen »

08/29/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

A. W

Het is een geste dat u met de lezers een dialoog aan wilt gaan.
Maar zou het niet fantastisch zijn, wanneer het handelen van de politiek meer inzichtelijk wordt gemaakt en dat het duidelijk wordt dat ze eigenlijk geen eerlijk spel spelen?
Wat uw medewerkers betreft die ik aan de telefoon heb gehad de laatste tijd: 'Mijn groot compliment voor de gemeende hartelijkheid en goede uitleg wanneer ik een vraag stelde.'
Het probleem ligt bij de politiek, zij die straks nog een lied laten maken over de bemoeienissen die zij zo slangachtig gebruikten en gebruiken. Zodat de staatskas is verzekerd van een goede toekomst en een appeltje voor de dorst.
Om dit dan weer voor doeleinden te gebruiken die niet echt met bijvoorbeeld goede zorg voor de ouderen en hulpbehoevenden te maken heeft. Alles wat nú al binnenkomt, is al weer uitgegeven. Gelukkig zijn er zeer veel mensen werkend in de zorg, die zich niet laten verlagen tot dit niveau.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Ik volg geregeld uw blog en kan me over het algemeen goed vinden in uw conclusies. Ook de notitie van het PFZW voor Kamerleden inzake het wetsontwerp financieel toetsingskader (FTK) zit goed in elkaar en maakt het standpunt van het PFZW m.i. redelijk duidelijk. Ik begrijp ook dat er wat moet ‘gebeuren’.

Komende woensdag, 3 september, zit u dus met de Kamer aan tafel.
Ik ben zelf al enige tijd gepensioneerd en ofschoon ik uw pleidooi voor nog werkende PFZW-deelnemers óók volledig ondersteun, wil namens alle reeds gepensioneerde PFZW-deelnemers u toch verzoeken met name collectief aandacht te vragen voor koopkrachtbehoud van alle gepensioneerden, ongeacht tot welk pensioenfonds zij behoren.

Anders dan nu nog werkenden zijn zij immers niet (meer) in staat om zich nú nog aanvullend te verzekeren of extra te sparen. Het is daarom alleszins redelijk om te bepleiten dat hún pensioenen, tenminste gelijk aan de optredende inflatie, worden geïndexeerd. De nettolonen in het bedrijfsleven maar ook in de zorg, stijgen jaarlijks nog steeds, ook al is het maar een beetje; laat dan ook de pensioenen daarvan (een beetje) meeprofiteren, al is het maar in gelijke tred met tenminste het inflatiepercentage.

Mogen we dat van u verwachten?

A. W

De Volkskrant 3 september.
Ouderen moeten volgend jaar meer belasting en zorgpremie betalen. De ouderenkorting, een belastingvoordeel voor AOW'ers, gaat omlaag, wat de schatkist 195 miljoen euro moet opleveren.
Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt in zijn begrotingsakkoord met de coalitie en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, zo meldden RTL Nieuws en ANP vandaag.
Schandalig
Ouderenorganisatie ANBO zegt het 'schandalig' te vinden en zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht, ook omdat de ingrepen volgens de belangenorganisatie vandaag niet aan de orde zijn gekomen in een gesprek met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Jetta Klijnsma over de koopkracht van senioren.

Hoe laf en ondoordacht.
Het is met de Volkstuintjes niet gelukt om extra geld te scoren. Gelukkig zijn we in het voordeel dat deze regering altijd wel een mogelijkheid ziet om de zwakkeren te pakken.
Ach, krijgen de ouderen toch nog een beetje aandacht.
Maar het staat zo vast als een huis: 'Deze regering komt nog eens heel vervelend in een conflict met zichzelf, wanneer de spiegel écht voorgehouden gaat worden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff