« Anders en beter | Hoofdmenu | MH17 »

06/27/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Ik vind dat het PFZW samen met het ABP, te samen kwantitatief meer dan de helft van alle pensioenfondsen vertegenwoordigend, het voortouw moet nemen om de belangen van alle deelnemers (incl. alle gepensioneerden) te verdedigen. Individueel kunnen die namelijk niks.

Daarvoor zullen met name de politieke partijen moeten worden benaderd. Van de PvdA weten we al dat die alle vermogenden wil ‘pakken’ en tot die ‘vermogenden’ rekenen zij ‘automatisch’ alle gepensioneerden.

Welke andere partijen zullen dit kabinets-voorstel gaan steunen?

Laat in ieder geval de rechten terzake de reeds ingegane pensioenen overeind. Deze mensen kunnen zich niet meer bijverzekeren en zouden dus alleen moeten gaan inleveren. En dat in een (nog steeds) welvarend Nederland!

Dat zal toch niet waar zijn ….. ?

H.Peeters

Het PFzw en andere pensioenfondsen nemen hun verantwoordelijkheid naar hun leden hoog op. Daar hoeft geen overheid aan te pas te komen . Hogere buffers betekenen nl. ook.......afromen van de tegoeden als de overheid weer eens wat te kort komt. ( is al eerder gebeurd )Ook Brussel kijkt al met een schuin oog naar de groeiende reserves. Laten we even wel wezen....de crisis was niet aan de fondsen te wijten.
De fondsen realiseren zich goed dat op fronten het roer om moet . Het PFZW wil dit ook met behoud van zoveel mogelijk koopkracht ( indexering) en solidariteit. Daar hebben we geen rentmeesterhouding van de overheid voor nodig...wel toezicht.
We hebben genoeg ingeleverd vanwege de fratsen van een aantal "grote jongens". Het is genoeg !!

T. Mansveld

Wij zijn het volledig met de Sparidans eens, wil de overheid voor zichzelf een spaarpotje maken, om weer de pensioenkassen leeg te stelen?

Dhr.C.van der Heyden

Inderdaad niet verder bezuinigen op de igegane pensioenen. Uiteindelijk is de toezegging van pensioenen en indexering gedaan door de fondsen.De huidige pensioengangers hebben over het algemeen vele jaren,meer dan 40, premie ingelegd en niet te zuinig ook.Anders begint het te lijken op de toegezegde lijfrenteuitkeringen, die ook door vele banken niet waargemaakt worden.Het vertrouwen in de financiele wereld staat hiermee totaal op zijn kop.Gewoon indexeren ter voorkoming dat ouderen wederom de dupe dreigen te worden.Ook de hoge ziektekosten met de nodige eigen bijdragen plegen al een grote aanslag op het bestedingsvermogen van gepensioneerden.Niet de tekorten telkens maar afschuiven op een groep, die nu niets meer kan veranderen aan voorzieningen voor de oude dag.

W. Sanders

Waarom de VVD bemoeienissen met ons pensioenfonds. Zij hebben er niet aan meegebouwd en zij hebben nooit gekozen voor een waardevast pensioen. Het overheidspensioen is volgens mij de AOW, laat ze het daar bij houden. Alles wat geld kost moet zo ver als mogelijk zelfstandig draaien en mag van de VVD nooit iets kosten.
Bemoei je niet met een Pensioenfonds wat vann door en met de ZORG is. Die sector wordt al genoeg uitgemolken. Jammer hoor dat de overheid zich met totaal verkeerde zaken bemoeid.

Leo Schoonbroodt

Laat de overheid eerst eens terugstorten wat ze in het verleden uit de pensioenkassen geroofd hebben, en zorgen dat ze hun eigen huishoudboekje op orde hebben voordat ze weer een dikke vinger in de pap willen hebben.

c van tiel

Laten we niet vergeten dat de heer Lubbers ook jaren geleden een graai van 35 miljard heeft gedaan bij het Abp waar we nooit meer wat van hebben gehoord , het had waarschijnlijk geholpen als dit niet had plaats gevonden dat mensen die gepensioneerd zijn minder hadden ingeleverd.

a.m.f. Rutten

Volkomen mee eens, rente wordt kunstmatig -laag gehouden, door Europese bank, lees Dijsselbloem. Dit om goedkope staatsleningen te verkrijgen.Dat de bewuste Nederlander heeft gespaard en nog spaart is niet belangrijk voor deze regering.eveneens de pensioenen. Rutte past op veel terreinen bemoeizorg toe. Is dat Vrijheid? Is dat democtatie? Is dat een volkspartij waardig?

T.W. van den Haak

Om het maar kort door de bocht te formuleren:
- de pensioenfondsen moeten een grotere buffer opbouwen voor meer zekerheid.... voor wie? Zie reacties boven. En de gepensioneerden dan?
- de gepensioneerden worden bij voorbaat gekort door afschaffing van de indexering.
- en als de gepensioneerde toch indexering wil, dan kan dat via een vrijwillige aanvullende regeling (moet nog "uitgevonden" worden) maar dat kost wel meerpremie
- en de meerpremie is dan weer goed voor de buffer.

Lang leve de melkkoe.

Coralie

helemaal mee eens,de overheid denkt alleen in het grote geheel. vele ouderen, samen rijk. Nou die rijkdom van de gemiddelde ouderen die(gelukkig) een pensioen hebben kunnen opbouwen, dat valt vaak tegen, Alle genomen maategelen in de sociale zekerheid en gezondheidszorg, hakken er flink in, de mensen moeten uitkijken w.b.hun uitgavenpatroon anders komen ze in de problemen, er zijn al genoeg mensen die het niet redden,en ondersteuning nodig hebben d.m.v allerlei kortingen en toeslagen,die ze eigenlijk ook willen beperken de regering beland m.i. zo van de regen in
de drup.

Arie Reijnen

Pensioen is een prive afspraak tussen een persoon en een pensioenfonds. Dat de overheid op let dat er geen gekke dingen gebeuren kan ik mij voorstellen. Dat ik nu geen indexering krijg omdat er iemand over 40 jaar wellicht wat minder zou krijgen kan ik niet bevatten.De babyboom is over 30 jaar grotendeels dood dus dan zijn er ook weer minder mensen die pensioen opeisen.
Ook wij hebben genoeg schommelingen in de premie gehad om nog maar te zwijgen over het uitkleden van ons pensioen. Ik noem de partner regeling en het middenloon als voorbeeld.
Ik heb straks precies 50 jaar gewerkt. nooit ook maar iets van een uitkering ontvangen, moet ik dan nu inleveren??

Rika Bultena

De overheid moet zich niet met onze pensioenen van de burgers ze hebben er jaren lang voor gewerkt

Marthy

Het is toch te gek voor woorden. De bobo's uit Den-Haag leven van onze centen, misschien mogen we er ook eens zelf van gaan leven? Zij merken het amper als er geen indexatie is maar de man/ vrouw op de vloer destemeer. Straks lopen wij allemaal met rollators op de werkvloer en de jeugd zit thuis uit der neus te eten. Wie bedenkt zoiets in hemelsnaam?

jlwesterlaken

De oveerheid is nu ineens overbezorgd. ik vind dat ze daarmee goed geleide en transparante fonsen alshet Pfzw onnodig onder curatele stellen. Actie van de grote pensioenfondsen is noodzakelijk om te voorkomen dat de buffers onnodig hoog moeten worden opgevoerd, waardoor de indexering voor een lange tijd van de baan is.

Spiegeltje

Er wordt nog meer gestolen van je pensioen:Mijn partner is dit jaar op 15-6-2014 65 jaar geworden, hij was met flexpensioen en wist op dat moment niet van de nieuwe regelingen. Dit houdt in 2 maanden geen pensioen en ook geen AOW i.v.m de verhoogde pensioenleeftijd! Maar dat wordt meer dan 2 maanden namelijk: Reeds vanaf 1 juni geen geld meer en pas vanaf 15 augustus i.p.v. 1 augustus! Dus nog meer gestolen geld! Mijn partner heeft toen een overeenkomst getekend om met te flex te gaan een contract dus. In wezen is dit contractbreuk!Dat stelt dus helemaal niets voor, je hebt niets te vertellen en als het een regel van bovenaf is (Volgens de ombudsman) mag en kan je daar niets tegen in brengen. Het lijkt wel een politiestaat, geen democratie in ieder geval. Wat ik zo vreemd vindt is dat bij navraag wie dit allemaal beslist heeft bij PGGM dit voornamelijk ouderen zijn. Zeker goed in de "slappe was" en vooral slap in ZORG voor mede- ouderen. Waarschijnlijk komen zij niet echt uit de ZORG maar hebben wel geprofiteerd (en nog) van degene die wel ZORG hebben verleend. Het is heel makkelijk boven op die hoge ladder te staan en dat allemaal te beslissen. Ik hoop dat ze er zelf eens af vallen en o ja sorry hoor maar ik kan dan geen zorg meer verlenen hoor: mijn auto heb ik niet meer en de trein kan ik ook niet meer betalen.

ton van huijgevoort

Schoenmaker blijf bij je leest!

De overheid laat zich leiden door en reageert op maatschappelijke/sociale prikkels (de waan van de dag/maand/jaar.)Dit zijn over het algemeen in de financiële wereld slechte raadgevers. Waarom laat de overheid c.q.kamer dit niet aan de professionals en laat hun verantwoording afleggen zoals Peter Borgdorff dit nu doet in zijn reactie?

john_stienstra@hotmail.com

Ik snap het probleem eff niet er zitten miljarden in dat potje van de pensioenen. Heet kan allemaal vrij simpel opgelost worden m.i.z. Iedereen die de zestig haalt (zijn er toch heel wat die dat niet halen) reseveer hier b.v. 1 miljoen voor - indexeer dit ieder jaar - koopkracht blijft gehandhaaft - eerder uitvallen b.v. door ziekte potjes staat gereed. Ga dit miljoen tegen vast rente investeren in een b.v. een goede bank met een hoog rente niveau. Van de rente kan dan de pensioenen worden betaald / wel ieder jaar indexeren. Koopkracht blijft gehandhaafd en keer dit desnoods belasting vrij uit - door uitgifte in de winkels enz komt dit even zogoed terug. Het totale vermogen van de fondsen zijn biljoenen dus voldoende ruimte op de na deze generatie komende ouderen te vorozien. Het miljoen is bij ov3erlijden weer vrij gekomen en gaat naar de volgende oudere die zijnw el en hier uit kan betalen. Heb overigens zelf al meer dan 45% moeten inleveren en leef zelfs beneden het peil van de huidige AOW uitkering voor ouderen nl ruim honderd euro er onder. Hoe dat kan ????? Joost mag het weten.

Joop Helweg

Sinds anderhalf jaar maak ik gebruik van mijn flexpensioen. Reden was dat ik gedwongen werd te stoppen. Ik werkte in de GGZ. als verpleegkundige. Nu wordt duidelijk dat ik nog bijna een half jaar mijn aow moet missen.
PFZW helpt niet om dat gat te dichten. In het algemeen voel ik mij niet gehoord als gepensioneerde.
Ik heb al heel wat maatregelen genomen om dat gat zelf te dichten. Deze maatregelen zijn niet bevorderlijk voor bv Nederland. Ik noem maar wat opzeggen lidmaatschappen etc.
Mijn vertrouwen in PFZW en de politiek is tot nul gedaald.
Voel me als baby boomer aan de kant gezet.


Ina van Ringen

Volgens mij, kan je contact opnemen met de PfZw over je pensioengat en dat je een aantal maanden geen inkomen hebt. Zij vullen dat dan in en betalen alvast ouderdomspensioen uit vanaf je verjaardag waarbij je 65 wordt tot aan de dag dat je AOW tot uitkering komt.

Albert van der linden

Kom op zeg laten wij ons weer ringeloren door deze regering in opdracht van Brussel niet meer indexeren hogere buffers laat mij niet lachen als wij die buffers niet halen lekker weer korten dat is het streven van al die lui, net of zij zich zorgen maken over ons pensioen en zekerheid bieden voor de komende tien jaar wij waren het allemaal eens met de nieuwe manier van beleggen PFZW het gaat en ging prima.
en nu deze aktie sorry maar ik geloof hier echt niets van .

jadzsolarz@dds.nl

Waar blijft uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de ingelegde pensioengelden van gepensioneerden plus de indexeringen? Wordt alles zo maar geaccepteerd.Persoonlijk ga ik hiervan over mijn nek.

Corrie van den Heijkant

Zo gaat dat Arie,
Ben met mijn 15jaar in de zorg begonnen, tot 67jaar is 52 jaar gewerkt.
Mijn man is 6 jaar ouder en ik krijg dus pas AOW als hij 72jaar is.
De jeugd op de bank en de oudere aan het werk.


F. van Oostveen

Ooit gaat de rente weer omhoog en dan bulken de fondsen weer van het geld. Vroeger noemde iemand dat excessieve overwinsten, die natuurlijk moesten worden afgeroomd. Later, zelf in de room, was er weer een duivels dilemma.

mgavries@xs4all.nl

ik vind het verschrikkelijk wat ze altijd met die pensioenen doen waar heb je voor gewerkt zeg ik maar
ouderen helpen ja dat is mooi maar niet over onze rug zo als de kamer dat wil. die komen wel aan haar trekken zorgen wel dat ze het goed hebben en de ouderen kunnen op een houtje bijten zo is wel wordt steeds minder is een schande hoor

Mansje

Brussel wil straks het opgebouwde pensioen van ons verdelen onder de arme eu-landen
Is het geen tijd om naar Den Haag ten strijde te trekken?

J. Briene

Ik ben het helemaal met je eens, ze hebben al genoeg geplukt van de pensioenen, laten ze zelf maar met minder doen, maar niet pikken van de pensioen gerechtigden. te zot voor woorden dat wij dit in hier nederland toelaten.

B.janssen

Doodziek wordt je van al die maatregels. Eerst veel later AOW pensioen, zodat je je een jaar eigen geld moet ophoesten. Wie dat bedacht heeft is toch niet goed snik, hoe kun je op een termijn van zes of zeven jaar een heel jaarsalaris sparen voor het AOW gat te dichten. Nu dit weer, kunnen ze straks de kas weer leeg halen, zoals in de jaren negentig.
Wordt tijd dat Rutte stop....alleen maar voordelen voor de rijken.

J. Henzen

En de hele Tweede- en Eerste Kamer zullen natuurlijk weer akkoord gaan met die belachelijke kabinetsplannen. Laat het kabinet zich maar eens sterk maken om de wachtgeldregeling voor politici aan te pakken en af te bouwen. Nee, dan snijden ze in 'eigen vlees'. De gepensioneerden worden al genoeg bestolen door die Rutte met z'n kornuiten. Die man moet gewoon weg voor hij Nederland verder in de afgrond stort!

J.p. Jac.

Ik ben het met bovenstaande reactie's helemaal eens. De regering moet met zijn handen afblijven van onze pensioenen. En zich niet laten dwingen door Brussel! Wij hard werkende zorgmedewerkers worden al aan alle kanten gepakt en uitgeknepen. En vele van ons staan op de rand van de ontslag golf die zich over Nederland uitrolt. Allemaal maatregelen die de medewerkers ernstig treffen, Is dat de dank die we krijgen omdat we zorgen voor al die mensen die zorg nodig hebben. Laten we nu maar eens voor ons zelf gaan zorgen, voordat we straks geen rollator meer kunnen kopen.

T . Verbruggen

We moeten gewoon uit de Europese unie stappen ,en een zelfstandig land worden zonder Brussel die de lakens uitdeeld. Dan houden we onze pensioenen zelf in de hand , en niet dat Brussel er over beslist , en onze pensioen uitdeeld aan armere landen . En in den haag moeten ze eerst maar aan onze mensen denken , aan de oudere de dit alles hebben opgebouwd, en nu worden afgestraft. Het lijkt wel of we niet oud mogen worden dat kost teveel .

J. Henzen

Was die Van Rijn, die de hele Zorg en de ouderen de afgrond instort, niet de collega van Borgdorff van PFZW? Deze arrogante man wuift alle bezwaren weg, maar men zal wat gaan beleven in 2015! Maar ja, hij heeft aan zijn missie, in opdracht van de EU, voldaan nl. zoveel mogelijk bezuinigen. Kotsmisselijk word ik van die kerel en zijn gekrakeel!!! En wij in Nederland laten dit allemaal, als slachtvee, gebeuren.
Nederland, word wakker!!!

Leo Bossers

Let op je zaak : de volgende stap is een wettelijk afgedwongen investeringsdwang van de pensioengelden in onze maatschappelijke tekorten op het gebied van onderwijs, ziekenhuiszorg en woningbouw met het excuus van Europese richtlijnen. Afromen 2.0 heet dat. En dat mag dan, omdat deze investeringen een speciale status krijgen binnen de berekeningen van de wettelijk verplichte reserves. Kijk maar naar wat er met de Woningbouwverenigingen is gebeurd. Ik ben deze onbetrouwbare overheid onderhand meer dan spuugzat. Contractbreuk onder het mom van overmacht : diefstal 3.0. Weg met die VVD en de zwakke opportunisten van de PvdA.

J. Adriaanse

De overheid steelt al genoeg van de gepensioneerden. Laat ze daar nu eens mee ophouden. Het sluipt er gewoon in.
Alle maatregels die worden genomen om zo weinig mogelijk de pensioenen te indexeren... die worden genomen door mensen met dikke salarissen en vette pensioenen. Bah.
Op mijn 14e jaar begonnen met werken. 48 uur in de week dag in dag uit. Nu daarvoor de beloning. Niet gegund door de machthebbers. Ook de werknemers organisaties zijn stil. Te stil.

J.W. den Dunnen

Ik snap dat er iets moet veranderd worden aan het systeem maar dat wordt voor jong en oud een strop. De jongeren bouwen minder op. Het verhaal minder premie is meer geld in je beurs dat is op korte termijn wel juist maar later heb je daar spijt van. Ik ben de laatste 4 jaar (ik ben 78 jaar) 10% achteruit gegaan. Wij zijn de zg. "rijke"ouderen. Ik voel me niet arm maar zoals nu het plan is wordt het wel zo. Op alle fronten worden mensen gepakt. Heb je wat gespaard dan ga je meebetalen aan extra zorgkosten. Je bent toch niet expres ziek e.d. Jammer dat dit zo moet. Het riekt mij teveel naar VVD beleid. Ongelooflijk dat pvda aan zoveel van deze maatregelen meewerkt. Ik wens u veel wijsheid. J.W. den Dunnen

j. Krook

Ik ben het helemaal met U eens.De medischewetenschap doet er alles aan om ons ouder te laten worden. Als ik naar de ontwikkelingen om me heen kijk voel je je onderhand bezwaard dat je zo oud wordt. We zijn alleen maar een last en kosten geld. Schande.

Bert Post

Het is heel simpel. Zodra het over geld gaat, zal de VVD zich er mee gaan bemoeien. Ook als het hen helemaal niet aangaat. Pensioen is en was altijd een zaak tussen werknemers en werkgevers.De sociale partners dus en daar heeft een kabinet helemaal niks te zoeken. Behalve als het slecht gaat met de economie en de VVD(er) zich in het nauw voelt.
Die spaarpot die we nu in het nieuwe systeem gaan krijgen wordt straks mooi gebruikt om de economie mee aan te zwengelen (bouwsector lonkt er al naar). Kunstmatig de rente laag houden is ook zo'n truc, om indexering tegen te gaan. Nee, die spaarpot van ons waar we met alle werkenden de afgelopen tientallen jaren geld in gestopt hebben 'voor later' wordt door anderen leeg geroofd.
Nu maar hopen dat het niet-verwarde deel van de PvdA en de rest van de oppositie in de Tweede Kamer onze voorzitter en zijn collega's steunt in een socialer pensioenplan.

jannie v stempvoort

Anderen opleggen, een buffer te bouwen. Dat is mooi geregeld.
Waarom? Om het in zwaar weer aan Brussel uit te kunnen betalen bv. Misschien wel een heel negatieve gedachte, maar het kabinet vind ik, zeker op financieel gebied, niet te vertrouwen. Er zijn er zeker die hier anders over denken bv multinatonals.Voor diegene is er wel een en ander geregeld, kunnen zich niet eens bedenken hoe het is om met een bv modaal pensioen rond te komen.Pensioen is toevallig wel ons bijeen-gespaarde geld, waar een behoorlijk deel van ons salaris naar toe gaat.Daar mogen we ook wat van verwachten, en niet dat de regering er voor zorgt dat we hierop gekort worden.Ik krijg echt sterk het idee dat de regering dit een spaarpotje vindt,waar ze in geval van nood gebruik van kan maken.Van ons wordt verwacht de steeds duurdere regelingen bv in de zorg te gaan betalen.Daar gaat ons pensioen inkomen straks aan op.Is ook niet tegenop te sparen. Hoezo rijke "pensioennadoos".
Alles wordt duurder en de pensioenen gaan niet omhoog.Wordt je echt niet rijk van integendeel je mag blij zijn als je gewoon je rekeningen en vaste lasten kunt betalen. Bij de regering zijn er die in sprookjes geloven. Maar wij allang niet meer.

Johan van der Lei, Veendam


Beste Peter Borgdorff,

Ik volg al een tijd het nieuws rond pensioenen en PFWZ in het bijzonder.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de mensen waar het om gaat (gepensioneerden en opbouwers van pensioen) geen of weinig inspraak hebben in de maatregelen die hun aangaan.
Het is geld van de gepensioneerden en mensen die pensioen opbouwen.
Als ik kijk naar de leden van het bestuur dan lijkt het alsof deze beperkte belangen hebben.
Echte belanghebbers zijn mensen die rond een modaal inkomen leven.
Deze zijn veelal volledig afhankelijk van het toekomstig pensioen.

Kunt u aangeven welke leden van het bestuur een modaal inkomen hebben?
Als er niemand in het bestuur aan dit profiel voldoet dan doe ik hierbij het voorstel om deze zo snel mogelijk te zoeken en op te nemen in het bestuur.

Ik zelf voldoe helemaal aan het profiel en wil graag meewerken om een geschikte kandidaat te zoeken.
Immers, ik heb een groot belang.

Met vriendelijke groet,
Johan van er Lei Veendam

Jan Adrichem

Hallo Peter

Je zorgen voor de toekomst begrijp ik en deel ik. Ik zou het ook graag anders gehad willen hebben,echter de krachten die de crisis hebben veroorzaakt zijn nog steeds aanwezig. De mensen die met elkaar de crisis hebben veroorzaakt zitten nog steeds op hun posities. En als zij weg zouden zijn dan zouden er langzaam maar zeker weer mensen op die posities terecht komen die dezelfde fouten zouden kunnen maken. ( Hebzucht en machtsdenken is zo menselijk he?) En laten we helder zijn: personen binnen de pensioenfondsen zijn hier met elkaar ook verantwoordelijk voor geweest doordat zijn zeer riskante beslissingen namen over investeringen. Ons pensioenfonds is daar gelukkig nog redelijk goed vanaf gekomen. Het had zo moeten zijn dat binnen de pensioenfondsen genoeg feedback aanwezig was om dit soort misstappen te corrigeren. En dat ontbrak nogal eens. Jammer genoeg was er een crisis voor nodig om dit weer eens aan te tonen. En als we de geschiedenis bekijken zal het echt niet de laatste zijn.
Tenzij we lering trekken uit de geschiedenis. ( Dus o.a. intern geen ruimte meer om individueel snel risicovolle besluiten te nemen ) (Geen perverse prikkels om beslissingen te nemen)
Wat ik belangrijk vind is dat er transparantie blijft bestaan over wat erbinnen pensioenfondsen gebeurd. En dat de ethiek over wat je nu wel of niet doet goed helder blijft.
We hadden de overheid eigenlijk voor moeten blijven. En ik vind het niet helemaal onterecht dat zij ingegrepen hebben. Maar ook bij de overheid moeten perverse prikkels voorkomen worden.
Ik heb me er bij neergelegd dat ik geen invloed heb. Anders wordt ik bitter.
Ik blijf er wel over nadenken en soms schrijf ik het van me af zoals nu.
groet
Jan

anne

Als de overheid zich zorgen gaat maken en b.v. grotere pensioenbuffers wil vormen, gaan bij vele nederlanders zo langzamerhand alle bellen rinkelen.Intuitief weten we allemaal dat dit niet t.b.v.de burger is. Ik heb veel begrip voor jonge mensen o.a.ZZPers die al die sprookjes niet meer geloven en liever zelf sparen, zelfs als het minder oplevert, dan zich aan het eind van de rit bestolen te voelen. Aan hun is gebleken hoe onbetrouwbaar de overheid in feite is,hoe onzeker zéker is. Onbegrijpelijk om met voorstellen te komen die tien jaar stand moeten houden na een periode waarin gebleken is dat niets is wat het lijkt. Ik voel me bij het PFZW het best vertegenwoord en hoop dat ze hun tanden laten zien. Opkomen voor de belangen van de eigenaren van die geldbergen en dat is toevallig niet die "betrouwbare" overheid.

Groen

Beste Johan,

Ik ben het volledig met je eens. Ook binnen de pensioenfondsen zitten lieden die zich verrijken ten koste van de deelnemers.In heel onze maatschappij zitten deze lieden, helaas!! Als Europa de vingers achter onze tegoeden kan krijgen zijn we weer aan de beurd!!!!!

Met groet F.Groen

M.Noordermeer

De bedenkers van al deze maatregelen zullen geen cent minder hoeven in te leveren dan de modaal gepensioneerden.Zij zorgen er wel voor dat aan het einde van de rit diverse potjes gevuld zijn waar ze een dik inkomen aan overhouden om maar niet te spreken over diverse goedbetaalde(veelal ondergebracht in onkosten) functies waar ze voor gevraagd worden.
Van onze vakbonden en zgn.volkspartijen hoef je ook niets van te verwachten.Alle mooie toekomst verhalen over een schitterend Europa waar een ieder kon gaan en staan waar hij/zij wilde is verworden tot een armoede paradijs waar mensen moeten zien te overleven van een karig of geen inkomen.En onze big bonus "leiders" maar roepen hoe goed wij het hier hebben.Er was armoe in Nederland na de oorlog maar iedereen had werk.Men hielp elkaar en voedselbanken waren niet nodig.Nu is het ieder voor zich en graaien waar te graaien valt.Want witte boordencriminaliteit wordt nog steeds beloond met lage,ja zelfs geen, straffen.
Dus als straks de regering weer geld uit de pensioenkasten haalt is dat geen crimineel gedrag maar noodzaak voor het algemeen welzijn(!)

A Kruf

De 16 jarigen mogen geen biertje meer drinken maar iedereen die daar in den Haag zit Heeft volgens mij zijn hersens verzopen weg ermee zakkenvullers.

Berend

Met deze nieuwe pensioenwetgeving lijkt het erop dat we de komende jaren geen indexering meer zullen krijgen. Is het dan niet beter om het pensioenfonds op te heffen en de miljarden te verdelen over alle deelnemers, die vervolgens dit verplicht moeten storten op een geblokkeerde rekening. Dan krjgen we in ieder geval nog 2% rente.
Ik weet natuurlijk ook wel dat in de praktijk het beleggingsresultaat van het pensioenfonds daadwerkelijk hoger is dan 2%, maar die resultaten worden alleen maar gebruikt om te voldoen aan de hogere buffereisen waardoor indexatie een utopie lijkt te worden.

Ria

Het loon in de zorgsector is al niet wat het wezen moet.
Waar gaat het nu heen met onze pensioenen??

lois

Mee eens Anne; de overheid heeft een melkkoe gevonden. Maar ook die houdt een keer op. Als de overheid tussentijds niet zorgt voor andere inkomstenbronnen heeft straks niemand meer wat te besteden.Het beleid van het PFZW staat hoog in mijn vaandel; niet in de laatste plaats als het gaat/ging om de buitenlandse investeringen!

de Wit

Wat een domme reactie, kunnen jullie niet zorgen dat dit soort idiote lui geweerd worden! geen enkel inhoudelijk argument van deze A Kruf. Typjes als hem vindt je volop lam achter de toog. Hoe is t met zijn hersens?

J. Langenbach

Ik vind het onbegrijpelijk dat ik (61 )moet doorwerken in verpleeghuis tot 67 met lichamelijk zwaar werk ,terwijl de jongeren hun opleiding niet in de praktijk kunnen brengen en deze groep verloren gaat.Waarom de oudere niet inzetten voor hand en span diensten want straks hebben we zeker niet genoeg vrijwilligers als wij allemaal doorwerken, in ruil voor een vut uitkering dan krijgen de jongeren de kans en er komen er minder zieke oudere werknemers.want dat is zeker het gevolg dit houdt maar een klein percentage ouderen vol.

Albertha

Handen af van onze bedrijfspensioenen, zijn de bestuurders niet capabel genoeg om voor ons de pensioenpotten te beheren zonder al die bemoeienissen van het kabinet. Wij de werkgevers en de werknemers hebben alleen recht van spreken , luister eens naar de premiebetalers!!!!!

Jeanne Voeten

Het is steeds erger wat de regering aan bezuinigingen doen,eerst raak ik na 38 jaar in hetzelfde ziekenhuis gewerkt te hebben mijn baan kwijt door reorganisatie.
Dat is het gevolg van de bezuiniging in de zorg,nu willen ze ook nog eens je pensioengeld wat je zelf jaren betaald hebt opslokken!Mijn leven lang heb ik geen uitkering gehad,nu ik 60 jr. ben mag ik van mijn pensioen alvast wat opmaken om van te leven en straks met 66jr.,heb ik niet veel meer.
Allemaal dankzij de bezuiniging van de regering.In de W.W. wil ik niet omdat ik van zo weinig inkomen niet kan leven.
Liefst had ik nog een paar jaar gewerkt om ook een beter pensioen te hebben.Als je 61jr.bent,kan je geen andere baan meer vinden!De oudere die niet veel hebben kunnen sparen zijn nu wel de dupe!!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff