« Gemeente aan zet in de zorg | Hoofdmenu | We zijn er nog niet »

03/28/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.L. de Haan

Geachte heer Borgdorff,
Duidelijkheid geven over risico's is prima. Maar daar hoort toch niet bij om de spelregels tussentijds te gaan wijzigen. Weet u dat uw organisatie zojuist bestaande flex-gepensioneerden heeft verrast met de mededeling dat zij na hun 65e niet alleen enkele maanden AOW gaan missen, maar ook het PFZW pensioen? Voor iemand die in december 2014 65 jaar wordt, betekent dat bijna 4 maanden in het geheel geen inkomen. Dat valt niet op te vangen en is ook totaal onrechtvaardig, omdat alle premies waren betaald en er in feite al sprake is van totaal pensionering. Ik neem toch aan dat u niet verwacht dat deze mensen voor die gemiste maanden nog ergens aan het werk kunnen?
Als laatste: dit probleem wordt de komende jaren steeds groter. Doe er iets aan!

johan aikema

Ik ben van mening dat Dhr Haan een terecht punt heeft! Wij zijn al verrast. En we hoeven niet nog meer. Natuurlijk moeten er soms maatregelen genomen worden, maar ook ik loop 3 maanden AOW mis! En waarom? Geheel onterecht vind ik na 44 jaren gewerkt te hebben!

evert essenstam

U heeft beiden gelijk. Het flexpensioen stopt als je 65 jaar wordt. Het pensioen gaat nu net als de AOW later in. Dus geen inkomen!!
Dit moet een hele slechte 1 april grap zijn.


Bastiaan

Ik zie het pensioenprobleem niet, u kunt toch gewoon pensioen naar voren halen om het gat te dichten?

Sowieso vind ik het geklaag van prepensionadoos tenenkrommend. Ik moet door tot mijn 69ste, en ik "mis" dus 4 jaar AOW dat van mij "gestolen" wordt. Daarnaast bouw ik de komende jaren veel minder pensioen op door de nieuwe fiscale regels.

We hebben dus allebei een pensioengat, maar ik heb wat meer tijd om er aan te wennen. Dat mag ook wel, want het gat is veel groter!

P.L. de Haan

Ik ben blij dat er enige reacties zijn op mijn boodschap richting de heer Borgdorff, echter een reactie zijnerzijds ontbreekt tot nu toe. Mijn punt is dat PFZW mensen heeft gestimuleerd gebruik te maken van de flex-regeling met duidelijke afspraken over de uitwerking in het ouderdomspensioen. Bij de overwegingen speelde soms ook het bijkomend voordeel voor werkgever en/of het behoud van werkgelegenheid voor de jongere werknemer. Men heeft indertijd de daarbij behorende inkomensachteruitgang met de verminderde pensioenopbouw en het resulterend ouderdomspensioen kunnen beoordelen en de afspraak met PFZW gemaakt. Mijn bezwaar richt zich er op dat voor PFZW blijkbaar niet geldt: “afspraak is afspraak”. Het is toch al erg genoeg dat de overheid en politiek het trucje met de AOW hebben uitgehaald? En het lokkertje van een hoger pensioen na de maanden zonder inkomen? Als men dat narekent, dan blijkt het break/even punt te liggen bij ouder dan 80 jaar!
Dan nog even voor Bastiaan, die er zonder meer van uit gaat dat ik mij beklaag omdat ik zou behoren tot de betreffende groep. Niets minder is waar. Daarnaast doet u een uitspraak over het verschil in omvang tussen uw pensioengat en die van mij, waar u geen oordeel over kunt hebben. Mijn betrokkenheid met PFZW is het ontvangen van een micro pensioentje waar geen flex-aspect aan vast zit. Ik zie echter in mijn omgeving mensen die wel tot de probleemgroep behoren en vindt dat PFZW dit probleem niet goed oplost. Natuurlijk hebt u gelijk dat het gat te dichten is, maar ook dan blijkt dat de break/even berekening een verlies geeft voor de gepensioneerde en dat zou niet moeten.

geert


De belangrijkste les van de crises in 2006 is niet dat er altijd risico's zijn op financieel gebied en dat consumenten hier maar mee moeten leren leven. Zo'n uitspraak getuigt van weinig kennis over wat er in 2006 echt gebeurd is. De crises die toen uitbrak was een resultaat van menselijk handelen - heel veel bankbestuurders, werknemers van rating agencies en economen hadden gezamenlijk een gigantische, onechte en zeer gevaarlijke luchtbel gecreeerd - onder meer doordat er een maatschappelijk web van ideologie was gesponnen waardoor het mogelijk was om zeer slechte producten te verkopen als eersteklas waar. De pensioenfondsen hebben op grote schaal geprofiteerd van deze windhandel. Zij stelden zich niet kritisch op. Zij kochten en verkochten citroenen alsof het appelen waren. Iedereen vond het fantastisch omdat het zo enorm veel geld opleverde. Toen het helemaal fout dreigde te gaan moest de Nederlandse overheid miljarden bijpassen.

De bittere waarheid is nog steeds dit: als het goed gaat verdienen de pensioen-professionals goud geld. Als het fout gaat past de overheid miljarden bij of worden pensioengerechtigden gekort op hun uitkering. De internationale windhandel is nergens wezenlijk beperkt. In het centrum van Londen is onlangs een niet al te groot appartement verkocht voor 160 miljoen pond. (200 miljoen euro) Drie jaar nadat er een verschrikkelijke vastgoedcrash was in Amerika, zijn er overal weer nieuwe bubbels aan het ontstaan.

Voor deze praktijk(en) moeten de pensioen-gerechtigden natuurlijk alle begrip hebben.

Dat is logisch.


De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff