« Eerlijk delen | Hoofdmenu | Duimen »

02/14/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

GJ eleveld

Ik geloof Borgdorf!
Het enige dat mij, ondanks uitlegpogingen van zowel Zorg en Welzijn als PGGM, steeds maar niet duidelijk wil worden is het volgende :
1): er was een pensioenfonds, geheten "PGGM ". Dat fonds functioneerde goed.
2): dat fonds veranderde zijn naam in "Zorg en Welzijn" (waarom???? ).
3): de oude naam werd vervolgens toegekend aan een nieuwe organisatie die de kerntaak van het pensioenfonds ging uitvoeren, te weten het beheren van het vermogen.
4): vanaf dat moment zijn er plots twee organen met twee managementstaven, twee gebouwen en twee personeelskosten.
5): nu de kerntaak is uitbesteed wil ik graag weten waarom Z+W nog bestaat.

W. Smit

Enkele weken geleden schrok ik zeer van het bericht dat mijn pensioenfonds Zorg en Welzijn oa geld belegt in kernwapens! In de jaren 80 heb ik menigmaal mee gedemonstreerd tegen dit afschuwelijk wapentuig en heb nu het gevoel dat ik elke maand een deel 'bloedgeld' op mijn rekening gestort krijg.
Deze beleggingspolitiek past mijns inziens niet bij 'Zorg en Welzijn'!

J. van Haastrecht

Het is mij niet duidelijk wat hier boven staat. Het beheer van het pensioenvermogen kost jaarlijks iets meer dan 0,5%. Is er dan de laatste 10 jaar in totaal ongeveer 5% van de nu ingelegde pensioenpremies opgegaan aan het beheer? En wat betekent het dat een rendement van gemiddeld jaarlijks 7,4% over de laatste tien jaar is behaald? Is in elk jaar van de laatste 10 jaar over de eerder ingelegde en nog niet uitgekeerde premies en de in een jaar toegevoegde premie het percentage winst dan wel verlies berekend en is de som van deze positieve en negeatieve percentages 74%? En hoe verhoudt een toename met 74% over 10 jaar zich met de inflatie van geld over 10 jaar en met de toename en of afname van de loonsommen?

René Hendrickx

Er wordt de laatste jaren heel veel onzin verkocht over het onderwerp 'pensioenen'. Vooral de pers kiest een oppervlakkig agressieve benadering richting ouderen die de pensioenpot leegeten en richting de fondsen die per definitie geleid worden door profiteurs. De pensioenfondsen valt te verwijten dat ze zich erg beleefd en tam opstellen. Een wat pittiger optreden om de goede naam te behouden zou mijns inziens geen kwaad kunnen. Schouders ophalen is buitengewoon onverstandig omdat verkeerde informatie die maar aanhoudt langzaam maar zeker bij het publiek in het hoofd gaat vastzitten. Je ziet het aan de politiek die al rekening houdt met opvattingen die er volstrekt niet toe doen.

Marijke Hauwert

G.J. Eleveld, ik zit met exact dezelfde vragen en ben zeer benieuwd naar de eventuele antwoorden. Het is hetzelfde patroon als de ziektekostenverzekeringen, 5 grote spelers met daaronder 24 zogenaamd concurrerende verzekeraars, met idem overhead, zoals directie, management, gebouwen, toezicht en personeel, alles wordt ZEER kunstmatige duur gehouden en duur gemaakt.
Elders vallen steeds meer ontslagen en alle soorten van verzekeraars zijn een soort rupsje nooit genoeg, alhoewel bij Centraal beheer nu het lagere echelon ontslagen wordt.
Zijn er nog ministers in NL die wel oog hebben voor deze zaken en niet van de VVD zijn????

Bastiaan

De vragen van GJ Eleveld en Marijke Hauwert zijn interessant. Ik zou er een vraag aan toe willen voegen: wat draagt de pfzw/pggm splitsing bij aan het pensioenresultaat?

Groet,
Bastiaan

adeline vogels

Ik zou het niet als bloedgeld willen benoemen, maar fris is het zeker niet.
Hier heeft het pensioenfonds ook heel veel kritiek op gekregen destijds al.
Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat PGGM onze gelden uitzet waar zij het hoogste rendement op kan halen en dat zegt ook iets.

adeline vogels

Zorg en Welzijn is een aparte poot geworden en is uitsluitend voor die mensen die in de zorg en welzijn werken Maar alle verantwoordelijkheid valt direct onder de PGGM.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff