« Een goed pensioen is een duurzaam pensioen | Hoofdmenu | Eerlijk delen »

01/31/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jan Dekker

Ik vind het ronduit ongehoord en grof hoe u de pensioenverhoging recht praat. De dekkingsgraad is heel eventjes boven water en u verjubelt de zaak al weer. U zegt niets over het feit dat DNB dit een slecht plan vindt. In tegendeel, u zet door. Dat is onverantwoordelijk en een vorm van onbehoorlijk bestuur. Uiteraard worden de risico's geheel conform een goede PZFW-traditie volledig bij de jongere generaties gelegd. U negeert dat gegeven, en in plaats daarvan verkoopt u valse en beledigende praatjes over "eerlijk delen". U weet heel goed dat uw uitspraak dat "van een verhoging van de pensioenen gepensioneerden én werknemers profiteren", niet conform de werkelijkheid is.

Denkt u werkelijk dat de deelnemers zo onnozel zijn dat ze geloven wat u hierboven opschrijft? Ik zou willen dat werkenden, die dus van u in het kader van "eerlijk delen" totaal niet mee mogen profiteren van het broze herstel, konden uitstappen. Dan zal blijken dat de ouderen vrijwel volledig teren op de jongeren.

Ik zou tenslotte willen dat er juridische actie kon worden ondernomen tegen de gigantische welvaartsoverdracht van jong naar oud door het bestuur van PZFW. Misschien kunnen anderen daar hieronder hun visie op geven.

Louis Sparidans

Dag ‘boze’ Jan Dekker.

Ofschoon ik me niet geroepen voel om de heer Borgdorff te verdedigen (daarvoor verschillen wij op een ander punt nog teveel van mening), vind ik uw aantijgingen aan zijn adres toch niet juist.

Heus, ook de werkende PFZW-deelnemers gaan er op vooruit. Gelijke monniken, gelijke kappen.
Ook voor hen gold dat de pensioenopbouw was bevroren en die rechten gaan nu in gelijke mate als die van de gepensioneerden erop vooruit, óók met 0,94 %.

Maar nog steeds is er verschil met de werkenden en wel in hun voordeel. Waar de werkenden in de sector ‘zorg en welzijn’ de afgelopen jaren nog wel salarisverhogingen genoten, kregen de gepensioneerden er wat dat betreft 0,0 % bij.

Hopelijk kan dit uw ‘woede’ wat temperen. Ofschoon ik met de gevolgen van de ‘malaise in de pensioenwereld’ geheel met u meevoel, denk ik dat u zich wat het PFZW betreft ten onrechte ‘boos’ maakt.

Jan Dekker

Ik ben niet "boos", ik vind dat dit pensioenfonds verkeerde en onrechtvaardige keuzes maakt, die ook nog eens op een misleidende wijze worden gecommuniceerd.

DNB vindt deze oplossing onwenselijk. Dit advies wordt door PFZW echter in de wind geslagen (Volkskrant, 30-1). Dat is een constatering van een feit.

Verder kunt u rechten die werkenden in de toekomst mogelijk kunnen uitoefenen, niet vergelijken met daadwerkelijke pensioenverhogingen nu. De verhoging wordt nu betaald, de aanspraak is nog maar een belofte. Daar komt bij dat het beleggersrisico van het verjubelen van het "herstel" geheel in de toekomst ligt, zoals de Volkskrant scherp opmerkt.

Bevroren pensioenen kunt u ook niet wegstrepen tegen salarisverhogingen. Zo weet ik er nog wel eentje. Gepensioneerden hebben een veel en veel lagere premie betaald voor een relatief goed pensioen. De jongeren betalen nu bijna 25 procent, werken veel langer, terwijl het daadwerkelijke pensioen mogelijk veel lager is.

Ik maak mij niet "boos" op PFZW, dat is te kort door de bocht. Ik vind dat PFZW faalt als het gaat om verantwoordelijk bestuur (zie DNB) en de de korte termijn belangen van ouderen aantoonbaar laat prevaleren boven de belangen van de werkenden.

Jan Dekker

Nog één ding, het laatste, want ik domineer deze thread. Helaas, want meer mensen zouden aan de discussie moeten deelnemen.

"Wij zijn er om pensioenen te verstrekken, niet om buffers op te bouwen".
Aldus Peter Borgdorff in het FD.
Zeg alstublieft dat u dit niet gezegd hebt, dat u verkeerd bent geciteerd, dat het uit de context is gehaald.
Als het toch klopt, dient er, met alle respect, echt een procedure te komen om de beslissers in dit pensioenfonds te vervangen.

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

Het is eindelijk zover: er wordt weer geïndexeerd, maar liefst 0,94% !
In eerdere reacties was ik hier al sceptisch over, en heb het "een broodje pindakaas" genoemd. Het is helder dat het uitbetalen van geïndexeerde pensioenen het hoofddoel van een pensioenfonds is. Minstens even belangrijk is om veilig te stellen dat dat in de toekomst ook kan, en dat lijkt elkaar nu een beetje te bijten.
Ook wil ik een eerdere vraag herhalen. Waarom heeft PFZW in het opstellen van het herstelplan ervoor gekozen om zodra de Dekkingsgraad boven de 105 komt direct voor de helft te indexeren?

Staat dit het verdere herstel naar een gezonde buffer (dekkingsgraad 123) niet in de weg ?
Het lijkt er nu een beetje op alsof PFZW het vullen van de buffer niet zo serieus neemt, en dat geeft zorgen voor de toekomst, met name voor de jongeren, van wie het pensioen nog ver ligt (definitie jongeren = 50minners)

groet,
Bastiaan

Hans Merx

Misschien wat minder vet verdelen onder directeuren van zakenbanken! Zie telegraaf: Fondsen gul voor Bankiers

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff