« Op naar 2015 | Hoofdmenu | Een goed pensioen is een duurzaam pensioen »

01/10/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Prima Peter. En m.i. ook goed uitgelegd. Stel, dat tijdens WO II de Duitsers in Nederland ook op grote schaal nederzettingen zouden hebben gebouwd voor Duitsers, dan zou toch elke Nederlander dat scherp veroordeeld hebben, of niet?

Niet voor niets verbiedt het internationaal recht zulks, ook al is Israël het hier niet mee eens.

Maar u moet ook nog die dertig miljoen investeringen in kernwapens elimineren, zoals ik afgelopen week vernam. Dat past evenmin voor ons pensioenfonds!

gerrit nieuwenhuis

de vergelijking met Duitsland gaat natuurlijk niet echt op. de landclaim nav internationaal recht en het schandaal van een falend europees /engels mandaat voor deze gebieden in 1948 maakt de term"bezet"gebied zeer discutabel.daar kunnen we dus nog jaren over praten.

het is mooi als PGGM naar internationaal recht wil handelen , maar dan mag ik hopen dat in landen waar mensenrechten met de voeten getreden worden zoals Arabische landen , China etc ook geen euro van mijn (pre)pensioen meer geinvesteerd word.beste Peter, daar reken ik vanaf nu dan dus ook op.

Louis Sparidans

Natuurlijk, Gerrit, gaat de vergelijking met onze eigen bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers, zoals ik die in mijn eerste reactie memoreerde, niet een-op-een op met de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Ik ken ook de geschiedenis van de totstandkoming van Israël in 1948. Maar dat het hier wel degelijk om ‘bezet gebied’ gaat, daar is het de hele wereldbevolking over eens, inclusief onze eigen regering maar ook de Verenigde Staten.

Talrijke resoluties van de Veiligheidsraad in dezen alsook van de voltallige VN zelf, worden door Israël bij herhaling volkomen genegeerd. Bij andere landen zou zulks ongetwijfeld tot sancties hebben geleid. Daarom keur ik het standpunt van ons eigen pensioenfonds in dezen goed.

Alleen, ik herhaal, zou het PGGM ook zo snel mogelijk haar belang in de kernwapenindustrie moeten beëindigen. Misschien kan Peter Borgdorff daar ook nog op reageren ….. ?

Pim Rodenburg

Prima stap van PPGM. Helder uitgelegd.
Nu ook de andere investeringen in bedenkelijke activiteiten, zoals wapenindustrie en bedrijven met onmenselijke arbeidsomstandigheden, vanuit eenzelfde kritische kijk toetsen en waar nodig omzetten.

Anna van der Wee-Vroomans

Dank voor uw heldere uitleg. Hier sta ik volledig achter. Het is een genuanceerd verhaal wat je vaak weinig hoort. Ik heb niets tegen Israel maar wel met de ongebreidelde uitbreiding van het bouwen van nieuwe nederzettingen op land wat niet van hen is, maar dat ook de vredesbesprekingen in de weg staat. Ik hoop dat meer organisatie en landen zo genuanceerd zullen handelen. Nogmaals dank voor dit besluit. Ik hoorde dat veel christenen hier moeite mee hebben. Ik ben zelf christen en ik zou geen christen zijn wanneer ik zo weinig vredegericht zou zijn.Anna van der Wee

Likoed Nederland

Natuurlijk is het probleem niet de 'nederzettingen'. Ook 40 jaar voordat die er waren, voor 1967, vielen de Arabieren al de Joden daar aan.

De nederzettingen zijn er gekomen omdat de Arabieren elk voorstel voor een tweestatenoplossing hebben afgewezen. Sinds 1937. Ook het compromis van Clinton uit 2000/2001 is afgewezen.

Was dat niet gebeurd, dan was er dus al 13 jaar een Palestijnse staat en bestonden er geen 'nederzettingen' meer.

Het is dus slechts een schaamlap van de Arabieren om hun Jodenhaat te maskeren. En PGGM gaat daar in mee.

Het was nog enigszins geloofwaardig geweest als PGGM dit beleid zou toepassen op alle 100 betwiste gebieden in de wereld.
Maar nee: alleen op dat kleine landje waar joden wonen.

Erik Veldhuizen

Het is erg eenzijdig om er zomaar vanuit te gaan dat de Israelische banken een verkeerd beleid voeren m.b.t de nederzettingen, waarvan gezegd word dat de nederzettingen zich in Palestijns gebied bevinden. Wat feitelijk niet klopt, die informatie word telkens weer de wereld ingebracht. Terwijl de feitelijkheden anders zijn. Het is enorm hypocriet om wel te investeren in China en andere gebieden waar daadwerkelijk een bezettingspolitiek ten aanzien van Tibet gevoerd word.
PGGM laat zich gebruiken voor een politiek doel, het heeft dus niets te maken met verantwoordelijkheid nemen, want dan zou PGGM zich onmiddelijk beraden of hun geld in China wel op de goede 'doelen' is gezet.

Louis Sparidans

Natuurlijk zijn er nog (veel) meer betwiste gebieden in de wereld. Helaas! Maar dat legitimeert niet de bezetting van de Westelijke Jordaanoever.
Daarom zijn de nederzettingen daar, volgens internationaal recht, volstrekt illegaal. Dat weet ook ‘Likoed Nederland’.

Ik ben van ‘voor d’n oolog’ en weet dus drommels goed wat de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. Dat mag nooit worden vergeten!
Het ontstaan van Israël is daarop aan de Palestijnen opgedrongen, zij het dat het daarna door de VN is gelegitimeerd.

Dit neemt niet weg dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 daarom door praktisch de gehele wereldgemeenschap wordt veroordeeld, inclusief landen als de Verenigde Staten en de EU, dus ook door Nederland.

Wil een vredesproces dus kunnen slagen, dan zullen primair alle nederzettingen door Israël moeten worden opgegeven resp. de bezetting worden beëindigd, uiteraard met veilige grenzen aan weerszijden.

M.i. wordt dit (ook) door het PGGM goed gezien.

Ik ben het overigens geheel met u eens dat er nog veel meer conflicthaarden op de wereld bestaan. Voorzover het PGGM hierin ‘verkeerd’ belegt, verdient het zeker aanbeveling haar belang in dezen te herzien. Ik ben immers (ook) deelnemer in haar/ons pensioenfonds en wil geen pensioen ontvangen uit beleggingen die (deels) uit onrecht zijn ontstaan.

charles

U haalt internationaal recht en mensenrechten door elkaar. Is beslist niet hetzelfde.

Louis Sparidans

Beste Erik,
Als u de ontstaansgeschiedenis van Israël kent, kan het u niet zijn ontgaan dat sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever tegen alle regels van het internationale recht in, heus is bezet. Hierover is het praktisch de gehele wereldgemeenschap eens, met uitsluiting van Israël zelf.
De nederzettingen zijn dus volstrekt illegaal. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Jan Dekker

"...gebruiken we de macht van het geld om zaken ten goede te keren waar dat mogelijk en zinvol is..."
.
Fout. U moet de macht van het geld gebruiken om mensen van nu en straks van een goed pensioen te voorzien. Het is niet uw geld, meneer Borgdorff, het is mijn geld. U bent rentmeester, geen politicus. Niet het Palestina Komitee bepaalt hoe u belegt, uw klant bepaalt dat. Wat een onvoorstelbare arrogantie en onkunde.

Jan Dekker

De hele wereldgemeenschap, grotendeels bestaande uit niet-democratisch geregeerde landen. Belangrijk inderdaad, wat de wereldgemeenschap zoal vindt. Fijn dat mijn pensioenfonds zijn oren laat hangen naar het Palestina Komitee, aanhangers van Hamas, die het liefst zouden zien dat de Joodse Staat zou worden weggevaagd.

Louis Sparidans

Jan, tot die wereldgemeenschap die de nederzettingen veroordeelt behoren ook alle Europese landen, inclusief Nederland dus, alsook de Verenigde Staten van Amerika.

Kan je dat misschien meer overtuigen van het illegale karakter van de nederzettingen?

d.cohen@ggz-nhn.nl

Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen (Wikipedia). China's verovering is hier een goed voorbeeld van: schaamteloos en zonder dat een haan ernaar kraait, op Tibetaanse vluchtelingen en een enkele stichting of filmster na. Turkije's bezetting van Noord-Cyprus is een adner voorbeeld, Marokkos'verovering van de Wstelijek Sahara een derde. De selectiviteit en de heftigheid van de verontwaardiging van antizionisten maakt hen tegelijk verdacht en ongeloofwaardig.
Het internationaal recht wordt er met de haren bijgesleept. Het dient als schaamlap om de haat tegen israel mee te verhullen.

Ko

In antwoord op allen:
1) Op 23 september 1922 heeft de Volkenbond het Palestina Mandaat vastgesteld en de uitvoering daarvan in handen van Groot-Brittannië gelegd. In dit mandaat staat dat een Joods nationaal tehuis zou worden gevestigd op het GEHELE grondgebied ten westen van de Jordaan. Het gebied ten oosten van de Jordaan zou zijn het semi-autonome Trans-Jordanië. Dit is ook zo uitgevoerd. In de periode rond 1948 heeft Trans-Jordanië de Westbank geannexeerd of bezet. Later heeft Israël in de oorlog van 1967 dit deel teruggenomen van Jordanië.
In artikel 80 van het Handvest van de VN staat dat aan grenzen van lidstaten die zijn vastgesteld, ook de besluiten van de Volkenbond, niet mag worden getornt. Dit Palestina Mandaat uit 1922 geldt dus nog steeds. Er kan dus niet worden gesproken van "bezette" gebieden (de westbank hoorde en hoort immers ook onder "het Joodse thuisland"), maar wel van "betwistte" gebieden. De VN spreekt zich dus zichzelf tegen met resoluties die niet overeenkomen met het Palestina Mandaat. En Israël doet niets verkeerd alleen door in de "betwistte" gebieden te zijn.

2)Door Israëlische banken uit te sluiten die zaken doen in de "betwistte" gebieden, treft men indirect ~55.000 Palestijnse arbeiders. Deze arbeiders werken bij Israëlische bedrijven die zijn bevestigd in deze gebieden. Ontslag doordat deze bedrijven niet meer kunnen lenen, levert alleen maar meer armoede en ontwrichting op in de regio. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van PGGM.

Daarmee zeg ik niet dat Israël alles goed doet, maar ook déze nuances dienen te worden aangebracht.

Het lijkt dus inderdaad meer op een modern politiek "correct" handelen onder druk van (soms twijfelachtige) organisaties, dan op een -in juist historisch en juridisch perspectief gezien- humaan beleid.

Louis Sparidans

Beste Ko, het is juist wat je vertelt over de Volkenbond. Alleen, in 1922 kende de Volkenbond slechts 51 landen.
In 1945/1946 hebben de Verenigde Naties de Volkenbond als het ware ‘overgenomen’ en deze organisatie telt op dit moment zelfs meer dan 180 landen als lid.

Dat wil zeggen, ALLE landen die er op dit moment op de wereld zijn.

De wereld is natuurlijk intussen ook wel veranderd. Verscheidene resoluties van zowel de Veiligheidsraad als wel van de voltallige Verenigde Naties hebben intussen de bezetting van de Westelijke Jordaanoever resp. de nederzettingen scherp veroordeeld.

Alle westerse landen, ook Nederland en de Verenigde Staten van Amerika zijn het hierover eens.

Het is daarom dat PGGM thans haar besluit heeft genomen: de nederzettingen zijn illegaal en het is niet juist om deze te steunen.

Fred Barendsma

Geacht heer Borgdorff,
Waarom laat u zich wel informeren door personen die zitting hebben in NGO's die anti - Israel zijn en zitten er geen personen in die een positieve visie hebben ten opzichte van Israel?
Als mede deelnemer PFZW verwacht ik dat PFZW direct ook zijn belangen in bedrijven in Saoedi Arabie, Rusland, China, etc gaat opzeggen om dat dit ook niet ethisch verantwoord is. Denk aan de onderdrukking van vrouwen, homo's, etc in deze landen en gelieerde bedrijven.
Tevens vraag ik en verwacht ik ook van u dat u zelf zich verdiept in de werkelijke situatie en de geschiedenis van Israel en de 'betwistte' gebieden. Lees hier eens een objectief boek over.
Ik nodig u uit om samen deze gebieden eens te bezoeken en te spreken met de bewoners daar en wat hen drijft. Toevallig heb ik een huis in Jeruzalem, dus bij deze.
Ik ben zo teleurgesteld in het PFZW, omdat zij linkse politiek achter na holt, dat wanneer dat mogelijk zo zijn direct mijn pensioen bij het PFZW zou opzeggen.

Likoed Nederland

Helemaal niet illegaal, volgens de Blois van de Universiteit Utrecht:
http://www.refdag.nl/opinie/nederzettingen_israel_niet_illegaal_1_797795?localLinksEnabled=false

Er is sprake van anti-Israëlische manipulatie van het internationaal recht:
http://likud.nl/2013/07/de-anti-israelische-manipulatie-van-het-internationale-recht/

Likoed Nederland

De VN is inderdaad een groot probleem. Tweederde van de veroordelingen betreft een democratie - u kan wel raden welke. Het machtsblok van 57 islamitische staten - vrijwel allemaal dictaturen - is daar debet aan.

Likoed Nederland

Merkwaardig hoe u het opneemt voor de kolonisten.
Immers, de Arabieren kwamen pas 2.000 jaar na de Joden in het gebied.

J.J. Elshout

U bent niet goed geinformeerd en zeer hypocriet. Jordanië heeft Israel ten onrechte bezet in 1948 en Israel heeft het in een verdedigingsoorlog in 1967 terug veroverd. "1,000 Jurists to EU: Settlements are Legal": http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170582#.Utb-kpuA1Vd Lees ook "Mandate for Palestine Still Matters 90 Years Later."
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/07/24/mandate-for-palestine-still-matters-90-years-later

J.J. Elshout

International Law Professor Eugene Kontorovich: "Why is this occupation different from all other occupations?
The EU insists that Turks in Cyprus and Moroccans in Western Sahara ‘cannot be compared’ to Israelis in the West Bank. Two legal scholars are fighting a losing battle to find out why."
http://www.timesofisrael.com/?p=797806

alexander

Vn fuck off juda is Israël altijd geweest eerste geloof is jodendom daar uit is christenen dom ontstaan hindoeïsme is dat gif ontstaan de islam
Palestijnse gebieden bestaan niet is gebied van Israë
Zij vochten met Israël verloren die gebieden
Dus nu wetelijk eigendom van Israël
Europa moet stoppen met steunen van terroristen uit gazza
Ik sta achter Israël

Tony

Schandelijk dat u verplichte afdracht gebruikt voor politieke beslissingen die een bevriende staat schade berokkenen.
Ik eis dat wij vrij zijn om onze afdrachtspartner vrij te mogen kiezen.
En dat zal dan in mijn vrouw haar geval (verplicht bij u verzekerd) zeker niet uw anti-semitisch bedrijf zijn.
Vind de verplichting om ons te koppelen aan een private onderneming zo wie zo al een gotspe.
Stelt u eens voor dat ik verplicht ben om mijn autoverzekering bij bedrijf (x) af te sluiten omdat ik verpleegkundige ben.
Ik draag de mening dat in een privaat klimaat ik een vrije keuze hebben wie ik verzekerd kan zijn, u bent gewoon een verkapt kartel.
En nog anti-semitisch ook! SCHANDE!

Gerrit

Vind het erg dat investeringen door israelische banken met een stofkam worden bekeken terwijl er investeringen in andere landen volledig acceptabel zijn, alles ingegeven door anti semitische sentiment en neo nazi sympathien van bepaalde personen en organisaties die niks met het "palestijnse "volk hebben en alles doen om Israel te criminaliseren.Het had beter geweest als u de portefeuille van die organisaties had terugggeven!

Harry Sleijster

Nederland (Timmermans) is zeer hypocriet als het een ontmoedigingsbeleid voert, en vervolgens zegt dat het niet kan helpen dat bedrijven daar gevolg aan geven.

Ook deze directeur is hypocriet, omdat hij wel buigt vanwege de niet aflatende druk van organisaties als Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi, Oxfam-Novib, etc. , maar geen enkel begrip kan opbrengen voor wat aan de andere kant wordt aangereikt. Hoe dan ook, aan de basis staat wel degelijk ook het Nederlandse ontmoedigingsbeleid dat selectief verontwaardigd is en speciaal wenst in te grijpen in de binnenlandse politiek van Israel.

Hypocriet is ook dat dit beleid niet gevoerd wordt tegen landen als Turkije, China, Rusland, Marokko, Indonesië die stuk voor stuk gebieden van buurlanden bezet houden. Alleen dat ene Joodse landje pakt men aan, en ook nog op verkeerde gronden.

Overigens zijn VN-resoluties adviezen en niet bindend.

alex

Is het niet een beetje toevallig (lees antisemitisch) dat een bedrijf zich (gedeeltelijk) terugtrekt uit israel? Nergens voelen bedrijven zich verantwoordelijk voor de lokale burgers. In china wordt nog steeds volop geproduceerd terwijl al jaren de Tibetanen achtergesteld worden. Hetzelfde geld voor Syrie, waar de bevolking afgemaakt wordt. Maar dan gaat het over Israel en opeens hebben de bedrijven, die eigenlijk alleen maar voor het geld werken, een gevoel voor "onrecht"? Dit lijkt voor mij heel erg op de anti israel gedachte die in europa leeft.

Wat stommer is, is dat de bedrijven denken de palestijnse gebieden te helpen. Volgens u investeerde Israel toch in die gebieden? Wie gaat het nu doen?

en het laatste is dat dit laat zien dat pggm kiest voor de Palestijnse kant. Dit heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het conflict. Het brengt spanningen tussen Nederland en Israel. En het ziet er heel schijnheilig uit.

HM

En misschien meneer Borgdorff, kunt u ons ook nog aangeven waar 'Palestina' ligt. Ik kan het namelijk op geen enkele kaart vinden, ook niet de oudere. Of zou het toch een slimme propaganda truuk geweest zijn van Arafat en zijn terroristische PLO?

B. Moelker

Aan: Dhr. Peter Borgdorff
Email: peter.borgdorff@pggm.nl

Geachte heer Borgdorff,

misschien is het al door iemand hier aangehaald, maar een goede boodschap kan nooit vaak genoeg herhaald worden.
U schrijft dat u handelt volgens het internationale recht. Maar kennelijk is het vakgebied RECHT, en met name internationaal recht, NIET uw sterkste punt.
Laat mij het zo zeggen, er is juist jurisprudentie vanuit het internationale hof in Versailles van j.l. 2013, inzake PA vs Veolia, dat het recht bij de staat Israël ligt. De PA (Palestijnse autoriteit)werd daarbij veroordeeld tot een boete. Bent u die zaak "toevallig" spontaan vergeten?
U weet dat u met het PGGM nu dus ook een boete riskeert wanneer dit voor het Hof wordt gebracht. En ja: ik roep aanklagers op om u en uw bewindvoerders te dagen. En tevens verlang ik dat mijn investeringen bij u, inclusief dividend en rentes worden teruggeboekt op mijn rekening zodat ik deze elders kan gaan beleggen.

Voor uw informatie:
-in 1920 werd via de verdragen van San Remo, de Balfour declaratie bekrachtigd en voorzien van een internationale status door de toenmalige Volkerenbond. Dit betekende dat de JODEN hun thuisland Israël terugkregen uit de handen van de Turken/Britten. EN dit gebied dat toegewezen werd was t/m Jordanië en Syrië.
-Bij de oprichting van de VN werden alle voorgaande verdragen, w.o. dus de San Remo verdragen, overgenomen en wederom voorzien van internationale status.
-De resoluties die tegen Israël werden gestart door diverse vijandige staten in de Veiligheidsraad, hebben GEEN enkele Juridische status, geen juridische waarde en geen juridische consequenties.

U vergist zich werkelijk op alle punten, en verdient vanwege zo'n internationale blunder uwerzijds, hier financieel hard voor gestraft te worden.

Deze brief zal ik, naast hier op de Blog, ook versturen aan uw persoonlijke adres en ook op de diverse Juridische forums om daar met Juristen uw bedrijf aan te pakken.
Tevens zal ik de burgers oproepen om de beleggingen in uw bedrijf terug te halen, pensioenen om te laten zetten naar andere fondsen, en u financieel te raken waar mogelijk.

Hopelijk zult u dan snappen dat recht recht is ook, al bent u beïnvloed door politici en lobbyisten.

Met vriendelijke groet,

B.P. Moelker

alex

Beste Louis,
De westerlijke Jordaanoever was in 1948 veroverd door Jordanie. Niemand maakte daar een probleem over. Niemand wilde het hebben. Totdat israel het innam. Opeens maken bepaalde groepen problemen. Klinkt dat niet heel vreemd?

Over illegaal gesproken: hebt u gehoord dat in Syrie mensen vermoord worden? Het loopt pas een paar jaar, maar kennelijk niet lang genoeg zodat het ieders aandacht heeft.
Waar is het kritiek op Assad? Waar is de kritiek op rusland die meerdere resoluties heeft tegengewerkt?

HM

Vandaag in het nieuws, Arabieren met een Israelisch paspoort willen niet eens een aparte staat! Want : Wie een Israëlisch paspoort heeft, heeft recht op sociale zekerheid, kan gebruik maken van ruime educatieve mogelijkheden, geniet vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en om te reizen. Allemaal voordelen die deze Arabieren niet willen opgeven voor een onzekere toekomst onder een Palestijnse regering.

Shira Bat Tziyon

Die zgn.´Westelijke Jordaanoever´ bestaat uit ons hartland: Judea (het woord zegt het al, daar komt de stam van Judah vandaan) en Samaria. Dat zijn bijbelse gebieden binnen Israël. Dat door landje veroveren dit nu 'Palestina' heet, ja..... Feit: 75% van alle Palestijnen woont in Jordanië, dat is hun land.

Shira Bat Tziyon

Israël is het ENIGE land ter wereld waar de Joden thuis zijn. Alle landen erom heen zijn Arabische staten. Heel Europa heeft tegen het Joodse volk gezegd dat we moesten wegwezen naar ons eigen land, nu zitten we daar al sinds 1948 en het liefst drijft heel Europa ons ook daarvandaan de zee in ofzo.

Shira Bat Tziyon

Mijnheer Borgdorff, ik schaam mij - als Joodse - zeer dat ik sinds 40 jaar mijn pensioenopbouw bij PGGM - en voorloper Zorg & Welzijn - opbouw en daar niet onderuit kan. Wanneer ik de vrijheid had om naar een ander fonds over te stappen, zou ik daar onmiddellijk gebruik van maken! En ik weet dat er veel Joden / Israëlieten met mij er hetzelfde over denken. U wordt bedankt voor uw keuze, wij hebben die niet. Schandalig en antisemitisch!

Esther

Hebben PGGM en Peter Borgdorff ook het lef om verder onderzoek te doen naar hoe het toch komt dat de hele wereld tegen Joden is in Judea? Zou dat niet komen vanwege olie en handelsbelangen met de Arabische wereld? Een wereld waar men nogal een hekel heeft aan Joden en aan Israël in het bijzonder?

Het is bijzonder laf te noemen dat PGGM zich laat beïnvloeden door bedenkelijke clubs en zich zo voor hun politieke karretje laat spannen. Ondertussen natuurlijk wel lekker beleggen in landen en bedrijven die daadwerkelijk crimineel zijn. PGGM en Peter Borgdorff vormen een goed schoolvoorbeeld voor hypocrisie en een jaren '30 mentaliteit.

HM

Geachte heer Borgdorff,

Met grote schaamte voor mijn land heb ik uw beslissing Israël te boycotten over mij heen moeten laten komen. Na Vitens vond u dit blijkbaar ook nodig.

Al vele jaren wordt er gezocht naar een 'twee staten' oplossing. Heeft u enig idee wie dit steeds blokkeert?
Wat denkt u wat het uiteindelijke doel is van de omliggende landen?
Waarom willen de Arabieren die in Israel wonen en een Israelisch paspoort hebben, geen Palestijnse staat?

Ik praat u graag bij.

Bent u er eigenlijk wel eens geweest, met mensen gesproken? Of laat u zich leiden door linkse propaganda en Dries van Agt? Een man van uw kaliber dient zich beter te verdiepen, juist ook in de andere kant van het verhaal.

Nogmaals, ik schaam me rot!

Hoogachtend,
Hans-Maarten van Leeuwerden

HM

Mooi verwoord. Helaas werkt het email adres van onze held niet meer.

Remko Holland

Meneer Borgdorff,

Kunt u mij vertellen in hoeverre anti Israel NGO's invloed hebben gehad op u besluitvorming ?

Wij weten dat deze anti Israel NGO's veel druk uitoefenen en overal een poot in hebben zo ook in uw bedrijf waar dhr. Cees Flinterman niet alleen een lid is van uw de ethische commissie maar hij ook bestuurslid is van "The Rights Forum" die een sterke anti Israel agenda hebben, lid is van het ondersteunings komitee van"the Russell Tribunal on Palestine" die het demoniseren van Israel tot een kunst hebben verheven en zo'n beetje de BDS agenda volgen, en meneer Flinterman ook nog wel eens een toespraakje houd bij BDS evenementen.

Ook weten wij dat Prof. Dr. Gert van Dijk nu niet echt neutraal is gezien zijn werkzaamheden bij het ICCO die nogal wat anti Israel initiatieven sponsoren. Ook deze meneer is werkzaam bij u.

Het heeft er alle schijn van dat uw bedrijf is beinvloed door anti Israel NGO's en mensen die verweven zijn met deze clubjes en waarschijnlijk hun welgemeende ( anti Israel ) adviezen hebben gegeven.

Met vriendelijke groeten, Remko Holland


A.S.

Geachte heer Borgdorff,

Dit artikel zegt mijns inziens genoeg:

http://www.refdag.nl/opinie/nederzettingen_israel_niet_illegaal_1_797795

("Nederzettingen Israël niet illegaal")

Met vriendelijke groet,

A.S.

P. Feenstra

Geachte heer Borgdorff,

Ik val uw beleid niet aan. Het is uw keuze. Maar ik wil u wel een paar vragen voorleggen:

-Weet u zeker dat het internationale recht bepaalt dat bouwen in bezette gebieden illegaal is?
-Kunt u mij aanwijzen waar dat expliciet is beschreven?
-Weet u zeker dat er sprake is van bezette gebieden?
-Op grond waarvan heeft u bepaald dat er sprake is van bezetting van de betreffende gebieden?
-Als er sprake is van bezette gebieden wie is dan de bezettende macht?
-Als een andere partij de bezettende macht zou zijn, zou u dan dezelfde maatregelen hebben getroffen tegen die macht?

Ik zou graag antwoord van u willen ontvangen op deze vragen en ben u zeer erkentelijk als u mij op korte termijn uw reactie doet toekomen.

Hoogachtend,
P.Feenstra

G. Geurtsen

Hanteert PGGM b.v. dezelfde normen t.a.v. de Volksrepubliek China, die Tibet al jarenlang bezet houdt? De West Bank is daarentegen niet eens bezet gebied maar hoort gewoon bij Israël. De West Bank is namelijk veroverd in een oorlog die Israël nooit heeft gewenst en fungeert nu noodgedwongen als bufferzone tegen een nog steeds vijandige omgeving. Ook ik protesteer tegen het besluit van PGGM om te desinvesteren in het enige democratische land in het Midden-Oosten. Ik schaam mij zelfs voor dit besluit en zou het liefst stoppen met mijn gedwongen lidmaatschap van PGGM.

G. Geurtsen

Geachte heer Borgdorff,

Hiermee laat ik u weten dat ik het niet eens ben met het besluit van PGGM om te desinvesteren in Israëlische banken die actief zijn op de West Bank. Israël is tot op heden de enige democratische en levensvatbare staat gebleken in het gehele Midden-Oosten. Als u in deze bovendien het criterium meent te kunnen hanteren van schending van het internationaal recht slaat u de plank volledig mis. PGGM belegt namelijk nog steeds in ondernemingen die zaken doen met landen waar dit recht werkelijk wordt geschonden.

Hoogachtend,

G. Geurtsen

B. Moelker

Het NIK wordt het eerste bedrijf dat zijn investeringen gaat terugtrekken uit het PGGM.

Laten velen volgen.

http://www.niw.nl/orthodox-joodse-gemeente-amsterdam-dreigt-met-opzegging-contract-pggm/#more-7357

fred.meijer@freeler.nl

Geachte heer Borgdorff,

Hierbij wil ik als deelnemer aan uw pensioenfonds mijn verontwaardiging en teleurstelling uitspreken over de lijn die PGGM gekozen heeft in de boycot van Israëlische banken. Deze boycot zal onherroepelijk leiden tot een breder boycot klimaat richting Israël.
Waarom dan geen boycot tegen de Palestijnse terreur, die al vele onschuldige Joodse bewoners van Israël het leven heeft gekost?
Uw boycot is uiterst selectief. Er zijn nog veel meer landen waar geïnvesteerd wordt onder foute regimes….

Ik verneem graag uw reactie.

Hoogachtend,

F. Meijer

Rami de Lieme

Israel heeft zowel Gaza aan Egypte als De Westbank aan Jordanie terug aangeboden in ruil voor vrede. Beide landen hebben wel vrede met Israel gesloten maar bedankten voor de eer om de gebieden terug te nemen. Israel heeft zich zeker in de Westbank als een goede beheerder gedragen en water, electra en infrastructurele voorzieningen aangelegd. Tevens heeft Israel gezorgd voor betere onderwijs instellingen, zoals een universiteit. Alles wordt afgedaan als kolonialisme en de haatcampagnes van eerst Arafat en nu Abas zijn geen kweekvijver voor vrede.

Rami de Lieme

Geen vrede in het Midden-Oosten

Er komt de komende 100 jaar geen vrede in het MO en deze mening baseer ik niet alleen op de 1500 jaar lange twisten en bloedbaden tussen de ontelbare stromingen binnen de Islam. Behalve de eewige haat tussen shiiten en Suniten bestaat de hele Arabische wereld uit tribes en family clans, die voornamelijk binnen eigen kring trouwen en geen indringers accepteren. Naast de inteelt is het grootste probleem het wantrouwen tussen al die familie clans. In die wereld is het helemaal onmogelijk om een Joodse staat in hun midden te accepteren. Ook in de Palestijnse gebieden bestaan deze familie clans die ook veel in onmin leven, waardoor meerdere verzetsorganizaties ontstonden zoals PLO, PFLP, FATAH HAMAS en El AKSA maar door hun gezamenlijke vijand hebben ze tijdelijk de strijbijl begraven, met uitzondering van Fatah en Hamas. Ook deze terreurorganisatie zoeken geen vrede met Israel en de Joden en hebben allemaal als ultieme doel de vernieteging van de staat Israel. Hamas en Fatah verbergen deze haat ook bepaald niet. Daarom zijn alle inspanningen van de USA en de EU om Israel te dwingen de gehele Westbank op te geven gebaseerd op wishfull thinking en onzinnig. Ook de door Arabieren beheerste VN heeft nog geen onpartijdige resolutie aangenomen. Op het moment dat Israel haar strategische posities op de Westbank opgeeft zal hetzelfde gebeuren als in Gaza en zal het gebied volstromen met wapenarsenaal vanuit Iran. Op dat moment zal Israel vanaf Gaza, Libanon en Palestina worden bestookt met raketten en zal een ware oorlog uitbreken met 10duizenden doden. Vrede in het M-O is nog decennia verwijderd, hoe hard men ook tracht te bemiddelen.

Rami de Lieme
Amsterdam.


Jaap Hamburger

Geachte heer Borgdorff,

een verstandige, correcte, niet overhaast, procedureel volgens de daarvoor uitgestippelde gang van zaken en op grond van toetsbare criteria genomen desinvesteringsbeslissing. Daarvoor zou joods Nederland u -en PGGM- dankbaar behoren te zijn; de bezetting van de Palestijnse gebieden is immers uiterst schadelijk, niet alleen voor de Palestijnen maar ook voor Israël. Ik -en met mij menigeen in Israël en menige Israëli buiten Israël- hoop dat desinvesteren in de bezetting navolging krijgt; degenen die beweren dat hier sprake is van een 'boycot van Israël' zien het feit over het hoofd dat de bezette Palestijnse gebieden niet tot Israël behoren, en dat PGGM meer dan 60 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Israëlische deelnemingen, als ik de door PGGM verstrekte informatie goed beoordeel.

Evenwichtig beleid, waarvoor hulde.

Jaap Hamburger, vz. Een Ander Joods Geluid.

co veringa

Wat weten al degene, die schrijven hoe het in elkaar zit, het toch goed. En dat vraagt zich af waarom er geen vrede is tussen die volkeren. Lees je eigen verwijten eens.

Wiche

Geachte heer Hamburger,

De waarheid is dat u de anti Israel Lobby vertegenwoordigd. U zit in diverse besturen met een afschuwelijke anti Israel agenda. U zit o.a. in het bestuur van de kwaadspreker de heer Van Agt, een stichting die het beschimpen van Israel tot hun taak heeft gesteld. U zit naast hetzelfde clubje van mensen die zogenaamd objectief PGGM adviseren over hun beleggingen en deze acties tot hun stokpaardje hebben gemaakt. U vertegenwoordigd een handvol personen van het joodse volk en heeft geen enkele maar dan ook geen enkele noemenswaardige joodse achterban. Integendeel! Door uw joodse achtergrond bent u het paradepaardje van de anti Israel Lobby. U verdient goed aan al deze sterk, zowel nationaal als internationaal, gesubsidieerde stichtingen met een anti Israel agenda. Hun acties zijn op leugens gebaseerd, zo leest u o.a. bij de onderstaande reacties. Een leugen herhalen en een schijn van rechtvaardigheid/recht geven maakt de leugen nooit waar. Dit is de waarheid, duidelijk en evenwichtig waarvoor hulde!

Jo

Open brief aan Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers PGGM

Nijkerk, 10 januari 2014

Onlangs kwam uw besluit in de openbaarheid om te stoppen met uw beleggingen in vijf Israëlische banken, vanwege de aanwezigheid van Joodse dorpen in wat genoemd wordt de Westbank. U bent blijkbaar van mening dat Joden daar niet mogen wonen. Wij, samen met vele honderdduizenden verontruste Nederlanders, willen u oproepen om uw besluit te herzien.

U als pensioenfonds schijnt de behoefte te hebben om zich te bemoeien met internationale politiek. U beperkt zich tot Israël. We hebben niets vernomen over uw beleid ten aanzien van China en Saoedi-Arabië. U belegt o.a. in de Bank of China (China bezet Tibet), en in Koninklijke Olie, die zaken doet met Arabische landen (en we weten dat het grootste deel van de Arabische landen de staat Israël niet erkent en systematisch Joden weert). Wij zijn verbaasd over uw eenzijdige verontwaardiging ten opzichte van Israël. Wat zijn de stappen die u onderneemt in terugtrekking van uw beleggingen in China of de Arabische landen? Of bent u van mening dat Joden anders moeten worden behandeld dan andere mensen?
In de onderhandelingen met de vijf Israëlische banken ging het niet alleen over hun eigen vestigingen in de omstreden gebieden, maar uw eisen gingen verder: u verweet de banken dat hun rekeninghouders actief zijn in deze gebieden. Niet meer een boycot dus van de omstreden gebieden, maar een boycot van heel Israël. Onder andere het ‘Magen David Adom’ (het Israëlische Rode Kruis) zou zijn activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Hiermee impliceert u dat goede medische hulp aan de Israëlische én de Palestijnse bevolking in deze gebieden moet worden ontzegd. Verbazingwekkend voor een pensioenfonds dat de gelden van personeel uit de zorg beheert.
U benadrukt in de media dat uw beslissing niet voortkomt vanuit politieke druk. Dat lijkt ons vanzelfsprekend, want het Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt uitdrukkelijk géén voorstander te zijn van een boycot. Het Israëlisch-Palestijns conflict is een intern conflict, het bestuur van de omstreden gebieden is onderdeel van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Met uw inmenging en die van andere bedrijven zoals Vitens en Royal HaskoningDHV, oefent u economische druk uit op één van de partijen, om zo een door u gewenste oplossing van het conflict te forceren. U beschadigt het gecompliceerde vredesproces. Wij kunnen het daarom niet anders zien als een politieke boycot-actie tegen de Israëlische bevolking.

Wij zijn graag bereid tot een gesprek met u.
Vanwege de ernst van uw actie zien wij ons genoodzaakt de volgende acties te ondernemen:

Wij zullen op maandagmorgen 13 januari 2014 ons bij het hoofdkantoor van PGGM verzamelen om onze diepe verontwaardiging te laten blijken. Indien nodig zullen wij onze acties in de komende weken en maanden voortzetten.
Wij roepen alle deelnemers van het Pensioenfonds PGGM op om bij PGGM hun verontwaardiging kenbaar te maken en druk uit te oefenen om beslissing ten aanzien van investeringen in Israël te herzien. Wij zullen zorginstellingen, kerken, vakbonden en politiek oproepen om uw selectieve verontwaardiging te veroordelen en hier consequenties aan te verbinden.
Wij roepen medewerkers van PGGM op om bij de Ondernemingsraad hun ongenoegen over dit onderwerp aan te kaarten.
Wij zullen het Ministerie van Buitenlandse zaken oproepen om zich eenduidig uit te spreken tégen de actieve boycot van Israëlische bedrijven (ook buiten de omstreden gebieden), en dit in Nederland te ontmoedigen. Daarnaast zullen wij parlementsleden en media van alle mogelijke informatie voorzien om de eenzijdigheid van uw handelen aan de kaak te stellen.

Graag vernemen wij uw reactie.

Hoogachtend,

Roger F.G. van Oordt, directeur Christenen voor Israël
Dick Schutte, voorzitter Christenen voor Israël

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW