« Een wit vel papier | Hoofdmenu | Op bezoek in Roermond »

12/06/2013

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Piet Orsel

Mevr. Kellerman moet namens DNB eens het boetekleed aantrekken
aangaande het falend toezicht op de banken(cq graaiers) en de
afspraken in de herstelplannen Heilig verklaren,inderdaad af-
spraak is afspraak.Pensioenfondsen hebben niet de Krediet-kisis veroorzaakt.

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

ik begrijp uw statement afspraak is afspraak wel, maar ik begrijp het beleid niet goed. U stelt dat u er goed over na hebt gedacht in 2009. Ik zou zeggen : leg het uit.

Ik begrijp wel dat u de pensioenen waardevast wilt houden (een nobel streven, het pensioenresultaat is immers het enige wat echt relevant is).
Wat ik niet begrijp, is dat uw beleid is om bij fragiel herstel toch al te gaan indexeren, hetgeen tot een jojo effect kan leiden. Hoe kan de pensioenfonds ooit weer een buffer krijgen,als u alles wat boven de 105 uitsteekt gebruikt voor indexatie, en niks voor de bufferversterking?
Voorts maak ik mij zorgen over de verwachtingen die u wekt. Er gaat weer geïndexeerd worden, geen droog brood meer! Echter, u zult maar heel kleine stapjes kunnen zetten, net genoeg voor de pindakaas...

groet,
Bastiaan

Theo

Geachte heer Borgdorff,

Ik ben vanaf april 2011 met vroegpensioen op 59 1/2 jarige leeftijd.
Toen gedwongen deze keuze te maken door een niet operabele zenuwbeknelling.
Nu door de veranderde pensioenregels (die toen nog absoluut niet bekend waren)ontvang ik mijn AOW tenminste 6 maanden en mogelijk zelfs 9 maanden later.
Zou voor mij persoonlijk (en andere deelnemers die in dezelfde situatie zitten) dan in plaats van indexeren het extra geld niet hiervoor aangewend kunnen worden?
Anders zou ik het ook wel fijn vinden als u aan deze kwestie een extra blog zou wijden.

F.J. de Voer

Ik ga er van uit dat het motto " Afspraak is Afspraak " gehandhaafd blijft. En er een gepaste indexering komt.
Wel met de nodige voorzichtigheid.
Mocht indexering echt niet kunnen, dan een kerst bonus.
Gezien het goede rendement moet dit mogelijk zijn.

jadzsolarz@dds.nl

Ik heb alle vertrouwen in de kunde van het bestuur van Zorg en Welzijn. laten we hopen dat de graden zullen blijven stijgen.
Externe partijen en de politiek moeten zich hier niet mee bemoeien.

Jadwiga J.M.V. Solarz

Mary Ann

Ik vind ook afspraak is afspraak. Laat de DNB en de politiek zich niet met het pensioenfonds bemoeien. Ook afromen als ze vinden dat het fonds teveel geld heeft

Franklin Alblas

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

Ja heer Borgkdorff, U speelt met ons geld en wat ik begrepen heb, zit U er warmpjes bij.
Het wordt nu tijd dat wij er eindelijk iets bijkrijgen! Altijd hard moeten werken in de gezondheidszorg, maar het pensioen is niet te vergelijken met de inzet voor de ouderen, dat wij gedaan hebben.
Er zijn in mijn tijd veel afspraken gemaakt in de gezondheidszorg, maar het wordt allemaal weer gewijzigd, dit is niet terecht. Ben zelf maar in 1998 een eigen Hotel begonnen en vorig jaar door geschoven naar onze zoon en gelukkig daar nog iets aan over gehouden.

Het wordt nu eens tijd dat U eens met een eerlijk antwoord komt!

j.visser

Geachte heer Borgdorf,
Afspraak is afspraak is belangrijk voor de geloofwaardigheid van het Pfzw. Overigens ziet het er naar uit dat we de grootste economische ellende achter de rug hebben en een voorzichtige opwaartse trend tegemoet kunnen zien. In dat verband is het belangrijk wel gedeeltelijk te indexeren, want evengoed is het ook niet uitgesloten dat, als deze trend wat krachtiger doorzet, het zo maar kan gebeuren dat we weer prachtige dekkingspercentages te zien zullen krijgen. En als we nu niet indexeren onthouden we een bepaalde categorie ouderen die in hun laatste levensfase zitten een verbetering van hun koopkracht , die ze jarenlang hebben moeten ontberen.

charles

als PFZW, en dhr Brogdorff heeft hierin zelf altijd het voortouw genomen ook in zijn blogs, een en ander in zijn consequenties kort en bondig aan de deelnemers kan voorrekenen. En dan bijv, aangeven hoe een (gedeeltelijke?) (her)indexering percentueel de dekkingsgraad beinvloedt. Ik vermoed dat het om tienden van procenten zal blijken te gaan.

We hoeven ons niet vast te klampen aan 'stoer' taalgebruik als de koele cijfers dit voorgenomen beleid eenvoudig weten te onderschrijven. Dat zal dhr Borgdorff ook wel met me eens zijn?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff