« Reputatie | Hoofdmenu | Dankbaar »

11/18/2013

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

A.J.M. van Huygevoort

Hallo heer Borgdorf. Ik volg als oud-bestuurder van uw fonds
de situatie van de pensoenen nog nauwlettend. Ik weet nog dat we ooit een indexeringsstaffel hebben vastgesteld in een tijd de de performance tot de hemel groeide.Ik weet niet meer exact hoe die staffel er heden uitziet. Bij alle discussie die re is geweest heb ik eigenlijk nooit iets gezien over deze staffel in termen van validiteit. Ik weet nog wel dat niemand in het bestuur die staffel heeft beoordeeld tegen de realiteit van dekkingsgraden ven de laatste jaren.De kunstmatig laag gehouden rente was geen beoordelingspunt, wel een stagnerende economie. De vraag is of ik van u de huidige staffel mag inzien. Is er beleid aanstaande die de scherpe kanten van de staffel slijpt. Anders moete ik er vanuit gaan dat volledige indexering realiter vrijwel uitgesloten is, wat de kwaliteit van een pensioen natuurlijk enorm aantast. Graag uw mening en alle goeds met uw mooie fonds dat prime communiceert met de klanten. Guus van Huygevoort.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff