« Nog een keer fabels en feiten | Hoofdmenu | Feiten en fictie »

01/04/2013

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

charles

als de economie meezit
als de economie meezit
als de economie meezit
als de economie meezit


ik heb mn buik vol van die mantra

aow 2013

Ik hoop dat 2013 ons voorspoed brengt. Maar als ik op http://www.aow2013.nl lees dat de aow leeftijd vanaf nu ieder jaar met enkele maanden verhoogd wordt zakt mijn moed alweer in de schoenen.

gr,
Jan

G.J.M. Van Rijen

De economie krijgt steeds de schuld. Graag zou ik enkele cijfers van het.ons Zorg en Welzijn Pensioenfonds willen vernemen. Hoeveel deelnemers ,betalende premie opbrengst ,ontvangt ons Pensioenfonds per maand ? En hoeveel gepensioneerden ontvangen per maand in totaal pensioenuitbetaling ? Daarnaast zou ik een totaalbedrag willen vernemen hoeveel personeels/advieskosten betaald ons pensioenfonds per maand ? Na informatie van Uw kant krijgen zowel onze financiële bijdragers aan het fonds als zowel de pensioenontvangers enig inzicht in de baten/llasten betreffende een belangrijk getal binnen de exploitatie van ons pensioenfonds. Hierbij nog opgemerkt dat het getal "dekkingsgraad" een geheel fictieve informatie betreft. (Vermogen-verplichtingen) waarbij onder verplichtingen wordt verondersteld dat morgen allen deelnemers aan het fonds met pensioen gaan ! Een onwezenlijke stelling . U bijzonder groetend.

H. Kloosterman.

Ruim 40 pensioenjaren opgebouwd. Je leven bij het bereiken van je pensioenleeftijd door een (waarde- vast?)pensioen ingericht. Huur/Hypotheek en andere beslismomenten genomen etc. Natuurlijk is de huidige korting nu vanwege overheidsmaatregelen een feit geworden. Zij het buiten proporties, en verschuilt ons pensioenfonds zich nu achter deze maatregel. Het lijkt te vergeten dat er de afge- lopen jaren geen indexatie is geweest, m.u.v. 1 jaar, wat niet in verhouding staat met de inflatie.
In het januari 2013 nummer van het maandblad Plus de intvieuws gelezen. Daarin zegt u dat bij een dekkingsgraad van 150 % pas een her-indexatie reparatie aan de orde kan komen. Dit lijkt niet realistisch en ook onredelijk.Daarbij de dreiging van (leest alvast voorbewerken van de leden) van een mogelijke korting voor 2014).In dit artikel wordt ook het inkomens plaatje van drie directeuren uitgelicht. Openheid is te waarderen. Er mag zeker een goed inkomen staan tegen een grote verantwoordelijkheid.Echter valt wel op dat dhr. Borgdorff er van de 3 uitspring als best betaalde directeur in relatie tot het aantal leden en belegd vermogen. Vacatiekosten zijn niet inzichtelijk gemaakt. Tenslotte ben ik het redelijk eens met de opmerkingen in bovenstaande reactie van G.J.M. Van Rijen. Ik dring er dan ook op aan te ijveren, de huidige gepensioneerden niet langer onzekerder te maken in hun vermeende opgebouwde pensioen na een hardwerkend leven.
Verblijvend met verwachtingsvolle groet.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff