« Wat vindt u? | Hoofdmenu | Jong versus oud »

09/12/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Heel bijzonder.
dhr. Caljouw heeft zelf zitting in de Pensioenraad.
Het heeft er dus alle schijn van dat hij onterecht klaagt dat hij niet mee mag praten in het pensioenfonds. Ik ben ook een voorstander van meer zeggenschap van gepensioneerden in de pensioenfondsen (bijv in de Raad van Bestuur), maar dit vind ik wel een vreemde manier van met elkaar communiceren.

groet,
Bastiaan.

P.Thijssen

U blijft halsstarig de pensionado''s negeren
Een volledig gelijk wat dhr.Caljouw, voorzitter van de verenging belangenbehartiging PFZW.
Ik onderstreep zijn reactie ten zeerste, mijnheer Borgdorff U ondermijnt onze belangen, klip en klaar als U meer oog voor de vakbond(bestaat die nog ?)hebt dan voor U leden

Jerry Joseph

Het lijkt er meer en meer op dat de pensioefondsen niet meer opkomen voor de miljoenen leden, maar enkel voor het voordeel van hun eigen goed betaalde werknemers.
Dit zelfde kan gezegd van de vakbonden.
Zowel jonge deelnemers als gepensioneerden moeten 'n stem krijgen in de pensioenfondsen.
Geef toe indien het nog zou waar zijn dat in de toekomst de fondsen geld tekort komen, dan hebben ze gefaald.
Volgens mijn mening moet de verplichting voor jonge deelnemers on deel te nemen worden afgeschaft, die mensen kunnen hun centen wel beter gebruiken. Het lijkt er nu op dat ze hun centen storten in 'n voor hun bodemloze put. Toch blijft het eigenaardig dat de kapitalen van de meeste fondsen ieder jaar nog fors groeien. Waar gaat straks dit geld naartoe? Het lijkt erop dat dit niet terecht komt bij de mensen die bv. over 20 tot 40 jaar met pensioen gaan.

Groeten,

Kor Bronts

Geachte heer Borgdorff,
In het Financieel Dagblad las ik het volgende:
Nederlandse pensioenfondsen aan kop
Nederlandse en Deense pensioenfondsen waren vorig jaar de beste beleggers ter wereld, nadat ze een deel van hun aandelenportefeuille hadden omgeruild voor staatsobligaties. Dat blijkt uit een rapport van de Oeso. Het gemiddelde rendement van Nederlandse fondsen bedroeg 8,2%. De Denen deden het nog iets beter, met een gemiddeld rendement van 12,1%. (FD, p. 11)
Hoe heeft Z&Z gepresteerd t.o.v. het landelijk gemiddelde? Gaat Z&Z nu te rade bij de Denen, hoe zij tot hun rendement zijn gekomen?
H.gr.,
Kor

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff