« Jong versus oud | Hoofdmenu | Honderd keer bloggen en de kosten van pensioen »

09/26/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Beste meneer Borgdorff,

Het enige goede van het nieuws is dat het een klein beetje duidelijkheid biedt.

De introductie van 'de nieuwe rente' UFR is een verandering van spelregels tijdens het spel, die vooral voor de jongeren slecht uitpakt. Zoals het CBS al aantoont in haar berekeningen die bij het septemberpakket: de generatie-effecten betekenen voor iemand met een modaal inkomen, dat er 5000 euro wordt overgeheveld van jong naar oud.
Ook stipt het CBS nogmaals aan dat 4,2% eerder te hoog dan te laag zou zijn, maar dat is ook onder tafel geschoffeld.

De hele operatie heeft maar 1 doel: afstempelen moet voorkomen worden.

Hoogleraar Theo Kocken heeft de nadelen van UFR ook al eens voorgerekend in deze publicatie:
http://www.cardano.com/cms/upload/File/120902%20-%20De%20rekenrente-discussie%20en%20consistentie%20in%20pensioenopbouw%20en%20discontering%20v_%202%20sept%202012.pdf

Maar goed, de staatsecretaris heeft gesproken, en we hebben het er maar mee te doen.

meneer Borgdorff,
u heeft eerder al eens uitgehaald naar Ilja Boelaars. De mening van Theo Kocken past ook vast niet in uw straatje.
Wel ben ik benieuwd wat uw reactie is op het FEIT (bron CBS) dat door de UFR de jongeren de rekening van de ouderen doorgeschoven krijgen.

Hoe kunt u jongeren uitleggen dat ze mee moeten gaan doen met een systeem intergenerationeel oneerlijk is ?

Bastiaan

charles

Bastiaan, gewoon hard werken tot je 70e - jullie beguinnen immers vaak later dan onze generatie en maken minder uren. En dan moet je t maar zien te redden met weat er in de pot zit. Zo werkt t voor ons, zo werkt t straks voo jou.
En meneer Borgdorff, er wordt heel wat geextrapoleerd, maar met die stijgende levensverwachting: de curve gaat natuurlijk ns afvlakken. We leven hier niet in de Kaukasus, waar ze een stevige pijp rokend al snel 100plus worden. En t lijkt me ook handig dan voorspellingen over de toenemende kosten in de zorg - die bij de patient gelegd gaan worden - in t model mee te nemen. Meer eigen kosten voor de patient betekent dat mensen minder oud zullen worden.
Gewoon omdat ze van t zelfde geld liever roken, een taartje eten of alimentatie moeten betalen (scheidingen nemen toe, meneer Borgdorff en zeker als er thuis veel geruzied wordt over dalende pensioeninkomsten)
Genoeg stof om ns over na te denken lijkt me zo.

Lex Veldhuizen

Geachte meneer meneer Borgdorff.

Ik vraag mij af of de beleggingsrendementen niet voldoende zijn om de problemen met de rekenrendementen op te vangen. Een rendement van bijvoorbeeld 8% versus een rekenrente van 3%. De rekenrente voorspelt de kapitaalgroei van het vermogen van het fonds. Maar de kapitaalgroei van het fonds wordt ook sterk verhoogd door hogere rendementen. En een crisis van 40 jaar is ook niet aannemelijk. En de angst van jongeren is gebaseerd op de vergrijzing. De meeste fondsbestuurders blijven steken in het jargon van de regels van de DNB. Het vermogen van het fonds zoals dat nu is, was bij de oprichting van het fonds in 1969 ook niet te voorzien.

Het moet toch mogelijk zijn dat u aan jong en oud duidelijk maakt wat een bepaald gemiddeld rendement voor het fonds de komende decennia betekent. En nog een punt indien de rente over bijvoorbeeld 3 jaar weer gaat stijgen( voorspellingen DNB en economen over de rente zijn een beetje dagkoersen)
wordt er flink uitgekeerd aan de ouderen. En ja als de rente vlak voor het babyboomtijdperk daalt? Het blijft toch enigszins koffiedik kijken.

Zijn de genoemde tegenstellingen in economisch perspectief gezien geen schijntegenstellingen.

jan.E.Sluimers

geachte meneer Borgdorff,

in een van uw vorige Blogs is al eens uitgelegd dat slechts een klein deel van de pensioenopbouw verzorgd wordt door premie. het uiteindelijke pensioen bestaat voor een niet onaanzienlijk deel uit belegging's opbrengsten. In de afgelopen"crisis" jaren was het belegging's rendement van grote pensioen fondsen volgens recente kranten berichten 8.5% Tot 2016 wordt er nog steeds meer premie betaald dan er pensioen wordt uitgekeerd (23 miljard tegen 20 miljard) dat betekend dat de rendementen volledig ten goede komen van het vermogen.Als door de vergrijzing en de veranderde bevolking's opbouw de balans naar de andere kant doorslaat betekend dat natuurlijk niet dat de 900+miljard die dan in de gezamenlijke pensioenpot zit in een paar jaar wordt opgesoupeerd.Alleen als we doen wat veel jongeren voorstaan nml risicoloos beleggen met rendementen van 2-3% zal de buffer afnemen en zullen de pensioenen moeten worden gekort en de premies worden verhoogd.in uw reken voorbeeldje krijgt de premiebetaler dan geen 5 maar slechts 2x zijn inleg terug Mijn advies zou zijn dat het verschil in rendement van beleggingen en rekenrente voor elk pensioenfonds 4% ten gunste van de bel;leggings opbrengst zou moeten bedragen
Dan wordt de dekking afhankelijk van de prestaties van het fonds en niet meer van een extern opgelegde dagkoers

Arie

Geachte Heer Borgdorff

Indien het nog nodig is dat de pensioen uitkeringen per 01-01-2013 gekort worden, word dan ook de kosten post met hetzelfde aantal procenten gekort

Arie

hans visser

ik ben blij met enig optimisme dan sl dat negatieve. Ik twijfel geenszins aan de intergtiteit van PFZW en hun bedoelingen. Ik woon in Zweden en ben juist Nederland ontvlucht voor het doem- denken en negatief uiten van vele mensen die kennelijk allemaalBorgdorffs willen heten, maar als ze dan eenmaal deze naam en functie hebben dan weten het wel.Fijn om te horen dat een en ander kantelt en ik hoop dat de bestaande garantie van de verzkeraar op 65 blijft en niet de voorwaarde van de staatsecretaris volgt, immers het is uw beleid al jaren om dit de consolideren

J.Joseph

Beste Heer Borgdorff.

de reactie van charles, op de racties van (dhr. of welicht mevr.) Bastiaan vind ik niet passen.
Ik ben onthanks mijn eigen visie het volkomen oneens dat bv. Bastiaan moet doorwerken tot en met z'n 70'ste jaar. Er zijn tal van jonge mensen die willen werken, en zelfs heel veel plezier in hun werk hebben. Nou, die moeten toch ook op 'n heel menswaardige manier over hun pensioen kunnen beschikken. Ze betalen ook 'n heel forse premie, met het werkgeversaandeel is dit nagenoeg de huur van 'n woning of 'n groot deel van de hypotheek.
Ja, in de toekomst zullen heel veel mensen als Bastiaan moeten zorgen voor ons ouderen. Als dit ogenblik voor mij er zal zijn (als dit ooit mag komen), dan wil ik wel dat de mensen die voor me zorgen 'n mooi leven kunnen hebben. Spijts alle discusies over pensioenleeftijd, wil ik ook dat die mensen als ze in de loop van hun loopbaan door b.v. ziekte, ongeval tec. 'n heel menswaardig bestaan kunnen hebben.
Ik wil niet dat dhr. of mervr. Bastiaan, tot z'n 70 jaar moet werken, ik ben'n mens en ik wil dat de toekomstige mensen in de zorg het minstens, ja zelfs nog beter hebben als ik. Ze moeten ook op tijd kunnen stoppen, als hun lichaam of geest het begeeft.
Ik heb meer als 40 jaar in de zorg gewerkt en heb nog heel goede contacten met 'm vroegere jongere colega's, het is niet zo dat ze op latere leeftijd beginnen met werken. Ik ben 2 jaar geleden gestopt met werken en had het voordeel dat ik de laatste jaren heel wat jongeren heb mogen opleiden. Wel ze hadden nog steeds dezelfde ijver voor hun werk als wij. Het is dan ook goed dat jonge mensen zoals Bastiaan proberen op te komen voor hun duur betaalde centen. Helaas jonge mensen denken vaak aan andere dingen en nog lang niet aan hou oude dag en komen dus te weinig op voor hun pensioen. Wat ik wel steeds hoor van mij vroegere colega's is het feit dat ze welicht door moeten gaan tot hun 67. dit doet me telkens pijn, want ik weet hoe zwaar dat ze het straks in de toekomst zullen krijgen.
Maar wat uzelfs betreft beste heer Borgdorff, U schippert van het ene onzin verhaaltje naar het andere, de ene keer wat positief de andere keer wat negatief. Met die positieve verhaaltjes krijgt U welicht wat meer mensen op Uw hand. Als U werkelijk wil bewijzen dat het fonds in de toekomst krap zit dan zult U enkel geloofwaardig over komen als U met NAAKTE CIJFERS komt! Om U te geloven zal dit wel moeten, het kapitaal van het fonds dat U beheert neemt jaar op jaar schrikbarend toe en wel in die mate dat het zelfs mogelijk blijkt dat jonge mensen in de toekomst zelfs vroeger kunnen stoppen met werken! Op die manier geeft U de indruk dat wij ouderen nu 'n klein beetje gepakt worden, maar de jongeren straks heel veel. Op die manier schept U de indruk dat het grote kapitaal niet word gebruikt voor de leden en in het bijzonder voor jonge leden, maar voor 'n heel ander doel! Is 'n rijk land als Nederland dan werkelijk het eerste in Europa om de pensioenleeftijd te verhogen en langzamerhand de pensioenuitkeingen te verlagen tot 'n schamel Europees pensioentje. Wel die indruk wekt U met al Uw verhaaltjes. Kortom heeft Nederland, in wezen 'n klein niets zeggend landje dan toch moeten buigen voor die grote Europese overmacht en moet in de toekomst dan toch 'n fors deel van de forse pensioentegoeden overgedragen aan het grote Europa?
Indien dit zo is wees dan eerlijk, dan weten we teminste waar we aan toe zijn, en kunnen we ons op 'n degelijke manier voorbereiden.

Vele groeten,
Jerry

Herman Hoogstad

Beste meneer Borgdorff,

PFZW is, naar ik begrijp, hard bezig om in deze economisch lastige tijden de dekkingsgraad weer op orde te krijgen. Een terechte zaak, want dat is tenslotte de hoofdtaak van het fonds.
Wat ik me echter afvraag is of hierbij nog altijd (zoals eerder gecommuniceerd is) met dezelfde inspanningen gestreefd wordt naar het laten groeien van het aandeel mens-, dier- en milieuvriendelijke beleggingen. Naar ik eerder begrepen heb, was het laten groeien daarvan (ook in betere tijden) al een (erg) langzaam vorderend proces.
In deze moeilijker tijden ben ik er dan bang voor dat dat streven wat minder urgentie zal krijgen.
Ik vind het namelijk, ondanks de huidige situatie, onveranderd belangrijk dat mijn/ons pensioenfonds actief blijft om ingelegde gelden steeds meer op een (volledig) maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.

Jos

Is het geen tijd dat dfondsen eens in hun eigen toko gaan kijken?
Een kwart van het ingelegde geld gaat naar de post; "KOSTEN"
Dat kan toch mintens 25 % van af.

Beste Bastiaan, over het de rekening neerleggen bij de jongeren het volgende; bij mijnn geboorte was er helemaal GEEN pensioen. Dat is pas begonnen NA de oorlog.
Op dat moment was er geen potje voor de pensioenen!! Dat hebben de werkenden in die tijd op moeten hoesten. EN daarnaast nog iets voor zichzelf proberen op te bouwen. Dus dubbel op.
Nu vind ik hierom niet dat de jeugd de rekening krijgt maar deze moeten zich wel eens afvragen hoe wij het toen hebben moeten doen!
Jos

E. Mulder

Wat mij zeer verbaast is de toelichting van PFZW op de dekkingsgraad september 2012.
Hier staat letterlijk:
Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 110,7 miljard naar 124,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met acht procentpunt.

DNB heeft de methodiek waarmee de rentetermijnstructuur wordt berekend gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er per eind september voor de lange looptijden naast de driemaandsmiddeling ook gebruik wordt gemaakt van een zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). De invoering van de UFR heeft per eind september een positief effect op de dekkingsgraad van 3 procentpunt.

De afgelopen maanden staat ieder keer vermeld dat de rente gedaald zou zijn. Ik heb hier sterk mijn twijfels over mede gezien een bericht in de media, te weten:
De dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg & Welzijn ligt nog altijd onder de wettelijke dekkingsgraad. Wel is de dekkingsgraad de afgelopen maanden gestegen.
Zorg & Welzijn, het pensioenfonds voor onder meer de zorgsector, had eind september een dekkingsgraad van 99 procent. Dat is 7 procentpunten meer dan eind juni. De stijging is te danken aan de licht gestegen marktrente, de door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven versoepeling van de rekenrente, en een beter rendement op de beleggingen. Toch ligt deze dekkingsgraad nog altijd 6 punten onder de wettelijke norm van 105 procent.

Hier staat toch duidelijk weergegeven dat de rente is GESTEGEN terwijl PFZW beweerd dat deze (opnieuw) GEDAALD is.

Worden wij in de maling genomen?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff