« Kunt u het beter dan wij? | Hoofdmenu | Nu doet u het weer! »

08/27/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

J.C. Caljouw

Meneer Borgdorff nu doet u het weer! "Het nieuwe pensioencontract zal worden besproken met vakbonden en werkgeversorganisaties" , zo schrijft u in uw blog. Vergeet u dan weer de gepensioneerden te betrekken in uw raadplegingen? Telt hun mening niet meer mee? Op de site van PFZW stond al bij eerdere gelegenheden dat "sociale partners" zouden worden geraadpleegd en daarop bent u toen aangesproken."Nu doet u het weer" . We zullen ons overigens toch wel laten horen.
Een vriendelijke groet van Joop Caljouw, Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW (BPP)

Pierre Thijssen

Ik sluit me volledig aan bij Joop Caljouw
Het schijnt maar niet te lukken mijnheer Borgdorff om deze move te maken naar de mensen die NU met pensioen zijn en NU hun financien op orde proberen te houden.
Stem vooral niet op de Kunduz clan op 12 september, want die zorgen dat ons pensioen naar de vaantjes geholpen wordt.

jansje v stempvoort

Hoe nu verder wordt er gevraagd.Zijn alle reacties/meningen gelezen? die in de loop van de tijd op het blog zijn geschreven.Misschien kan daar wat van worden meegenomen in hoe nu verder, dan lijkt het in elk geval,of er echt naar meningen wordt geluisterd!Hoe u nu verder gaat is toch al besloten,persoonlijk vind ik dit een fakevraag.
Voor mezelf vraag ik me af hoe nu verder, wil volgend jaar met pre pensioen maar om na mijn 65e nog 9 maanden een AOW gat te moeten opvangen wordt voor mij een erg dure aangelegenheid.
En dat uiteraard ook voor al diegene die in hetzelfde schuitje zitten.Dus wordt je wel gedwongen om langer te werken of je wil of niet.

A.J.M. Schipperijn, internist met pensioen

Wat mij steeds weer verbaast is er zo weinig gekeken wordt naar een volgend pensioenstelsel. Ik zou graag de mening van de heer Borgdorff en anderen hierover willen horen.
Mijn voorstel: laat eenieder die dat wil (!!!! en natuurlijk fysiek als psychisch ook prima kan!!!!) na het bereiken van het 65ste levensjaar gewoon fulltime of parttime doorwerken, voor mijn part al wordt hij/zij 80 jaar of nog ouder en hef over het verdiende loon/salaris alléén de AOW en basis ziektekostenpremies maar stel betrokkene verder compleet vrij van belasting betaling. Betrokkene krijgt over de gewerkte tijd natuurlijk géén AOW uitkering. Fulltime werkers krijgen dan ook geen pensioen, parttime werkers: alleen dát deel van het 65ste jaarspensioen over de niet gewerkte tijd. Dat kan alleen maar het doorwerken op vrijwillige basis na het 65ste levensjaar in de hand werken en belast het AOW uitkeringsstelsel en het pensioenstelsel aanzienlijk minder. Wellicht behoeven jongeren dan ook nog minder premies te betalen. Een beetje meer rekenwerk, dat wèl, maar dat moet onze computermaatschappij toch aankunnen?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff