« Nog een keer de generaties | Hoofdmenu | Wat vindt u? »

08/20/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

g.gijzen

Ja, ik kan het beter uitleggen. Gepensioneerden hebben in de regel 40 jaar premie betaald en hen is een vast pensioen beloofd. Die belofte wordt nu verbroken onder het mom van solidariteit met de jongeren. Alleen een verknipte christelijke geest kan zoiets verzinnen. Laat die jongeren maar eerst 40 jaar premie betalen. Dan pas is een vergelijk mogelijk.
Een bestolen gepensioneerde.
G.Gijzen

r kersting

Uit de pers:

"Nederlandse professionele beleggers zijn geraakt door koersval Facebook.
Pensioenfondsen van ambtenaren en zorgpersoneel hebben zeker miljoenen euro's verloren
Blijkt uit onderzoek FD naar hun Amerikaanse beleggingen.
Ze stapten in ondanks waarschuwingen voor hoge prijs en hype rond intro.

Tip: onverantwoordelijke beheerders overplaatsen naar de postkamer
"

Klopt dit Mr Borgdorff? is identiek aan de worldonline-kpnquest ellende. Gaat lekker zo met onze pensioenpremies.

N.Kamst

Vijfendertig jaar pensioen betaald. Dat zou nu verdampen o.m door ultiem domme beleggingen door zogenaamde pensioengelddeskundigen. Een andere oorzaak, die niet minder stuitend is, is dat de overwinsten van de multinationals die langs Liechtenstein belastingvrij worden weggesluisd. Zonder dat de EC ze ook maar een strobreed in de weg legt. Dag dividend, dag oudedagsvoorziening, de pensioenfondsen blijven met lege handen achter. En dan wil de EC de Nederlandse pensioenfondsen nog eens regeltjes opleggen die het vergaarde kapitaal nog verder vermindert. Onze ministers die niets liever willen dan het beste jongetje of meisje van de klas zijn, luisteren en doen braaf. De kreet sparen voor de komende generatie is niets meer of minder dan een goedkope afleidingsmanoeuvre waarmee de pensioenfondsen en de politiek de echte problemen camoufleren. De staaltjes van onvermogen worden wel wat teveel om van een geloofwaardig beleid te kunnen spreken.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,

Het is toch op z'n minst vreemd te noemen dat de uitslag van uw campagne "Dit vind ik " zo heel anders is dan al die reacties van mensen die op uw blog reageren. Verder vraag ik me af of al die mensen die soms, best wel, emotioneel reageren nog eens antwoorden op hun opmerkingen/vragen zullen krijgen? Het kan zijn dat dit via het pensioenfonds gaat maar op uw blog heb ik zelden iets terug gelezen. Het is wel aardig zo'n blog maar er gaat geen wisselwerking vanuit. Kortom u gaat maar door uw eigen vehaal te vertellen.

J. Dekker

De heer Gijzen hieronder weet niet waar hij over spreekt. De premie die hij 40 jaar betaald heeft, was over het algemeen erg laag. Hij zal, ondanks verlaging, een zeer riant pensioen ontvangen als je kijkt naar de hoogte van zijn inleg. Bovendien mocht hij al met z'n 65e stoppen met werken, misschien zelfs nog eerder, Jongeren gaan daarentegen een enorm hoge premie betalen en krijgen er straks, als ze op hun 70e met pensioen gaan, niets voor terug. Met dank aan egocentrische ouderen als Gijzen. Meneer Gijzen, ik heb geen enkele behoefte aan solidariteit met uw generatie. Die hebt u namelijk niet nodig.

J. Dekker

Als ik communicatieadviseur was bij dit pensioenfonds, had ik nu onmiddellijk ontslag genomen. Het zal je gebeuren: de hoogste chef van de tent schrijft een prijsvraag uit over een issue dat jij _zelf_ had moeten beantwoorden. Een grotere motie van wantrouwen is niet denkbaar. Helaas wel begrijpelijk: als je naar die nieuwsbrieven kijkt, komt het niveau niet hoger dan dat van de dorpskrant vol puzzeltjes en wist-u-datjes. En dat in de grootste pensioencrisis allertijden.

Dus nee, meneer Borgdorff, ik kan het niet beter en dat hoef ik ook niet. Misschien moet u uw communicatieafdeling vervangen of dit hele issue uitbesteden aan professionals.

Gerrit van der Kolk

Geachte her Borgdorff,

Ik las uw opvatting dat u niet voelt voor de suggestie vanuit werkgeversorganisaties (Wientjes)om in Nederlandse hypotheken te beleggen. Volgens mij is dit juist een lumineus idee! In ieder geval een beter beleggingsdoel dan aandelen Facebook....

jakkes

het zou beter zijn dat peter zelf eens ging bezuinigen voor zijn eigen gezondheid.
en het geld wat hij gestolen heeft eens terug in onze pot doen

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,

Duidelijkheid is een goede boodschapper hoe slecht de boodschap ook is. 7% verlaging in 2013, auw dat doet pijn. Maar goed als dat ons er weer bovenop helpt, doen. Tussen de regels door lees echter toch in uw verhalen dat dat jaarlijks bekeken moet worden. Dus 2014 kan ook zomaar weer 7% gekort worden. Toch? Beste medelezers van dit blog let op, het pensioenfonds steeds rijker, zie de groei van het vermogen, wij steeds armer. Tot dat de vlam een keer in de ketel slaat hr Borgdorff.

Gerrit    Russelman  voormalig directeur AandelenbeleggingenPGGM

Het lijkt me zeer verstandig voor PFZW om, met de verkiezingen in zicht,de deelnemers aan te sporen om op een politieke partij te stemmen die bereid is af te stappen van de kunstmatig laag gehouden rekenrente en meer rekening wil houden met de daadwerkelijk behaalde rendementen van de fondsen.PFZW behaalde 5,5% over het eerste halfjaar 2012!Dan hoeft er niet of nauwelijks te worden gekort!

Bastiaan

Het statement van dhr Russelman is slechts ten dele waar. Ja, de dekkingsgraad is laag en dat komt door het gebruik van de rentetermijn structuur (RTS). Uitgangspunt blijft echter om de verplichtingen te waarderen tegen de actuele marktwaarde. (wordt door de meeste experts ook nog steeds gesteund ! ) Sommigen noemen dat (onterecht) regeren bij de waan van de dag. De bezittingen worden immers toch ook gewaardeerd volgens de dagwaarde ?

Introductie van UFR en de beleidsdekkingsgraad (=jaargemiddelde) zijn wel te overwegen, maar dan moet ook de buffer omhoog. Wel zo eerlijk voor de komende generaties.

Dat het pensioenfonds meer beleggingsrendement maakt dan de rentestructuur is ook de bedoeling: uit het overrendement worden immers de overige risico's (zoals het feit dat we langer leven dan gedacht) en de indexaties betaald, en wordt de buffer gevormd.

Als je het (historisch) rendement als rekenrente hanteert, lijkt dat nu wel handig, maar dergelijke regels zitten toekomstige (inhaal) indexatie in de weg. Het lijkt nu wel verleidelijk, maar je snijd jezelf later in je vingers. Er is namelijk geen ruimte meer de indexatie-ambitie.

Je kunt het (historisch) rendement wel als rekenrente gebuiken, maar dan moet je wel gaan sturen op een reeële dekkingsgraad (dus incl indexaties) van 105 (is nu iets van 70 ofzo).
Dit is een van de voorstellen voor een mogelijk nieuw pensioencontract.

Het door Kamp gevoerde beleid is voorzichtig, en houd ook zeker rekening met de jongere generaties: een goede zaak !

Als er dan toch een stemadvies gegeven moet worden, stem dan niet op de partijen die het verhogen van AOW leeftijd tegen hebben gehouden.
Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat dat noodzakelijk is, en dat we er veel te laat mee begonnen zijn; de ontkenningsfase is afgelopen.

Prima dat de UFR en beleidsdekkingsgraad snel worden ingevoerd, maar dan wel met een mechanisme dat er sneller ingegrepen wordt als er onderdekking is, en uiteraard een verhoging van de buffer. Het invoeren van een vaste rekenrente (los van de actuele marktwaarde) is een onzalige gedachte.

Het is mij een doorn in het oog dat de dekkingsgraad bij PFZW ongestraft een jaar lang onder de 100 kan staan; dat is toch absurd ?!

met vriendelijke groet,
Bastiaan.

Co Veringa

Beste Bastiaan,
Waarom moet jij je toch altijd geroepen voelen mensen te antwoorden. Laat dit over aan het pensioenfonds, of aan dhr> Borgdorff want dit is zijn blog toch,of je moet bij het PFZW werkzaam zijn? Er is je al door diverse mensen aangeraden wat je moet doen.

Bastiaan

Beste Co,

Ik zie niet in waarom ik niet zou mogen reageren op andere reacties.
Het is hier al redelijk overbevolkt met gepensioneerden, dus een beetje feedback van jongeren lijkt mij wel op zijn plaats.

Mijn reacties zijn ook altijd inhoudelijk, niet op de man maar op de bal.

groet,
Bastiaan

JGFM. van den Heuvel

Daar hebben we Bastiaantje weer! Nog niet zo lang geleden heb ik hem/haar gevraagd eens goed te luisteren/lezen wat er door mensen die reageren gezegd wordt/geschreven wordt, en dat dat echt niet zo moeilijk is. Eerder heb ik ook uitgelegd dat een hogere rekenrente hanteren geen enkel probleem is en dat dat wel moet nu de dekkingsgraad zo laag is en voorlopig ook blijft.We weten wel Bastiaantje dat je heel knap bent en veel weet, maar helaas is datgene waar het echt omgaat in het leven, goed luisteren en vooral inleven in de materie,erg slecht ontwikkeld bij je, maar daar kun je ook niets aan doen.Voor de laatste keer: velen voelen zich belazerd omdat ze belazerd zijn! Met mij,hebben velen,jarenlang vertrouwd op de pensioenoverzichten en op basis daarvan beslissingen genomen. Naast een onbetrouwbare overheid hebben we ook te maken met onbetrouwbare instellingen zoals ons pensioenfonds. Is het verder niet erg merkwaardig dat de Kunduzklub op diverse beslissingen terugkomt, intrekt dus, maar over het pensioengebeuren horen van hen niets. Dat is toch wel erg raar! Nee, zo raar is dat niet, omdat, zoals ik eerder meldde, er een groep mensen in Nederland is ,die kost wat kost de pensioenen willen verlagen. Dat gaat gewoon gebeuren, misschien met wat minder procenten dan waarmee nu gedreigd wordt, maar gekort zal er worden.Overigens ben ik niet tegen bezuinigen, maar dan wel graag met fatsoenlijk beleid, in dit geval uit te smeren over een aantal jaren, zonder mensen voor het blok te zetten, zonder mensen in finaciele problemen te brengen, en het signaal af te geven: "pech gehad, zoek het zelf verder maar uit". Mensen doe verstandig en stop met het reageren op dit soort onzinnige informatie uitwisseling, waak over je eigen waardigheid, er wordt toch niet echt naar je geluisterd. Men borduurt gewoon door op hun eigen thema met een eigen van te voren bedachte uitkomst. Ik ga nadenken over mijn uit te brengen stem op 12 sptember. Ik hoorde Rutte en Pechtold gister. Hoe leeg en hoe weinig betrokken op mensen!Helaas boys,ik zoek oprechtheid en vooral ook visie, geen lege en goedkope verkiezingsprietpraat.Bastiaantje,ik zoek verstandige,en oprechte mensen, ga lekker spelen!

Co Veringa

Beste hr. v.d. Heuvel.
Helemaal mee eens met je verhaal. Helaas kan Bastiaan, net als dhr. Borgdorff niet lezen en begrijpen wat de mensen zo kwaad maakt. zoals ik en ook andere mensen hebben al meerdere malen aangegeven, aan Bastiaan, niet op die manier te reageren, ofwel de persoon te wezen die moet antwoorden en alles uit moet leggen. Helaas. Het gaat inderdaad niet om bezuinigen' ze hebben iedereen lopen belazeren en nooit een eerlijk verhaal durven te vertellen.

Co Veringa

Aad

Beste hr. v.d. Heuvel en Co Veringa,

Sluit mij volledig aan bij jullie reactie.
Heb mij al eerder afgevraagd is dit de nu BorgBlog of de BastiaanBlog. Allebij BB dus.
Was in onze tijd nog een geweldig icoon.

Groeten Aad

Jerry Joseph

Beste Bastiaan, en beste Heer Borgdorff,

U vraagt zich beiden af waarom de mensen zich belazerd voelen, wel in plaats met te zwaaien met dekkingsgraad of rekenrente hou ik U nu een berekening voor waarom dit is.

Uit het jaarerslag 2011 PZFW blijkt het volgende:

Premiebetalende deelnemers 1.245.800
Premiebijdragen 4.915 Euro miljoen
Pensioenuitkeringen 2.551 Euro miljoen
Pensioenuitvoeringskosten 122 Euro miljoen
Beleggingen 110.688 Euro miljoen
Pensioengerechtigden 324.500

Uit het jaarerslag 2010 PZFW blijkt het volgende:

Premiebetalende deelnemers 1.229.500
Premiebijdragen 4.696 Euro miljoen
Pensioenuitkeringen 2.489 Euro miljoen
Pensioenuitvoeringskosten 120 Euro miljoen
Beleggingen 99.508 Euro miljoen
Pensioengerechtigden 310.300


Uit het jaarerslag 2007 PZFW blijkt het volgende:

Premiebetalende deelnemers 1.126.700
Premiebijdragen 3.947 Euro miljoen
Pensioenuitkeringen 2.072 Euro miljoen
Pensioenuitvoeringskosten 91 Euro miljoen
Beleggingen 88.195 Euro miljoen
Pensioengerechtigden 260.200


Uit het jaarerslag 2002 PZFW blijkt het volgende:

Premiebetalende deelnemers 1.000.200
Premiebijdragen 3.947 Euro miljoen
Pensioenuitkeringen 1.397 Euro miljoen
Pensioenuitvoeringskosten 104 Euro miljoen
Beleggingen 45.322 Euro miljoen
Pensioengerechtigden 152.900

Het PGGM werd als pensioenfonds opgericht in 1969, uit dit fonds is het PFZW ontstaan. Dus in wezen bestaat dit fonds eind 2011 zo'n 41 jaar. Het eerste jaar van het bestaan zijn er bijna geen gepensioneerden,
naarmate de vordering in jaren neemt het aantal gepensioneerden steeds toe, tot dat alle eerste deelnemers van het fonds met pensioen zijn en dan stabiliseerd het aantal pensioengerchtigden.
Nu bestaat het fonds 41 jaar, dus stabilisatie van het aantal pensioengerechtigden is steeds meer nabij, maar nog steeds niet bereikt. Tussen 2002 en 2003 bedroeg dit 9%, tussen 2003 en 2004 7.3%, tussen 2004 en 2005 6,7%,
tussen 2005 en 2006 6,5%, tussen 2006 en 2007 5,8%, tussen 2007 en 2008 6,5%, tussen 2009 en 2010 5,1 %, tussen 2010 en 2011 4,6%.
Deze berekeningen zijn gemaakt met de zogenaamde rente op rente rekening, dus in dit geval stijging op stijging.
Met deze cijfers is rekening gehouden met mensen die op de OBU en/of Flex pensioen zijn.
Deze cijfers kunnen wat afwijken daar enkele kleinere pensioenfondsen in de loop der jaren bij het PFZW gekomen zijn.
Wel uit literatuur blijkt dat het aantal 65+sers in het jaar 2035 'n maxiammal zal bereiken van 43% van de bevoling in Nederland dat is nagenoeg het dubbele van 2011
Zie : http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1175-wm.html.
Daarna zou het aantal 65+sesr iets afnemen om zich daarna min of meer te stabiliseren, maar goed dat zijn voorspellingen. Het feit blijft echter dat het aantal 65+sers in Nederland enorm zal toenemen tot 2035.
Wie trouwens de curve bekijkt van de genoemde web-site schrikt zich 'n ongeluk.
Maar nu ga ik in eerste instantie nog niet een rekening houden met die felle vergrijzingsfactor, wel met het feit dat het aantal Pensioengerechtigden van het PFZW zo'n 3% per jaar kan stijgen.
3% per jaar gemiddeld want we zien dat in de loop der jaren de toename van het aantal pensioengerechtigden door toedoen van de ouderdom van het fonds gestaag afneemt.
Gaan we nu weer die rente op rente rekening toepaasen, of hoe je het ook maar noemen wilt, dan komen we in het jaar 2035 op 679430 pensioengerechtigden voor het PFZW.
In dit geval zonder enige rekening te houden met de snel stijgende vergrijzing tussen 2011 en 2035 komen we al uit op 'n factor van 679430/324500 = 2,1 maal het bedrag aan pensioenuitkeringen in 2035 t.o.v. 2011.
Houden we dan nog rekening met de vergrijzing dan komen we makkelijk uit op 'n factor 4,2 want door het snel groeien van het aantal 65+sers tussen de jaren 2011 en 2035, bereiken we praktisch het dubbele aan
65+sers in Nederland t.o.v. nu.
Dan worden de pensioenuitkeringen in 2035: 2551 * 4,2 = 10714 Euro miljoen.
Nou, dan is er in 2035 'n tekort van 10714-4915 = 5799 euro miljoen (Uit te betalen pensioenen - Premiebijdragen).
Het fonds gaat er zo prat op dat ze zelfs in deze moeilijke tijjden 'n rendement haalt van bijna 6% op jaarbasis.
Nu bedraagt de huidige pot van het PFZW reeds 122800 Euro miljoen, en die pot zal de komende jaren zeker nog toenemen.
Ik stel 5%, wel wat zou dit rendement opbrengen in 2035: 122800 * 5/100 = 6140 Euro miljoen.
Dus dit rendement is ruim voldoende om zonder aanraken van het opgespaarde kapitaal het tekort te voldoen.
Maar er is nog iets meer mijne heren:
De premieinkomsten van het fonds zullen tussen 2011 en 2035 fors stijgen, daar het aantal tewerkgestelden in de zorg fors zal stijgen.
Zie:
https://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/wdo_007280.pdf
http://www.nu91-leden.nl/uploads/2011_sectorale_arbmarktinfo_Zorg.pdf
blg-165066.pdf
http://www.werknemersindezorg.nl/overzicht-inhoud/arbeidsmarkt/personeelsvraag-tot-2030
In 2010 was het aandeel van de beroepsbevolking in Nederland 14%, volgens die literatuur zou het aandeel tot 2035 oplopen tot 20% van de beroepsbevolking.
Dus de premiebijdragen zullen fors stijgen, mede dank zij de vergrijzing, ieder nadeel heeft toch ook z'n voordeel blijkt maar weer.
Dus in 2035 zullen de premiebijdragen 4915 + (4914*6/14) = 7021 Euro miljoen bedragen
Mede rekening houdend met dat feit is het tekort 10714 - 7021 = 3691 Euro miljoen (Uit te betalen pensioenen - Premiebijdragen).
Dan blijkt 'n rendement van 3,1% over het kapitaal op jaarbasis zelfs voldoende. Als het fonds zelfs geen rendement van 3,1% kan halen dan is er geen sprake meer van beleggen.
Er is woningnood in Nederland, dan kunt U net zo goed het totale kapitaal in woningen steken, de huur-alle onkosten zal meer opbrengen dan 3,1%.
In 2035 zal de pensioenleeftijd wel op 67 jaar zijn.
Indien de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar wordt toegepast dan scheelt dit tegen 2025 volgens het CBS een half miljoen minder AOW'ers.
zie:
http://www.bnr.nl/topic/pensioen/578267-1207/pensioeningreep-scheelt-half-miljoen-aow-uitkeringen
Volgens de rekenmeesters van het CBS zouden er 3,8 miljoen gepensioneerden zijn in 2025 als de AOW-leeftijd op 65 was gebleven. Door de verhoging wordt het aantal gepensioneerden dan nog 3,3 miljoen.
Dit betekend door de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar dat er (3,8 - 3,3)*100/3,8 = 13,1% minder gepensioneerden zijn in 2025.
Dit zal tevens gelden voor 2035.
Dus de pensioenuitgaven voor het fonds zullen hoe dan ook verminderen met minstens 8%, want bij overlijden van 'n deelnemer gaan de centen niet naar de erfgenamen als erfenis, maar blijven in de kas van het fonds.
Laat de deelnemer 'n weduwe of naar de wet samenwonende achter dan is hun zogenaamd weduwen pensioen veel minder als dat de deelnemer in leven ontvangt.
Dus de werkelijke pensioenuitkeringen worden dan in 2035: 10714-(10714*8/100) = 9857 Euro miljoen.
Dan blijft er 'n tekort van 9857 - 7021 = 2836 Euro miljoen.
Dan blijkt 'n rendement van 2,4% zelfs voldoende.

Nota:
1. Het is 'n eenvoudige berekening.
2. Bij de berekening is de index alsook de loonontwikkeling tussen de jaren 2011 en 2035 op het nul plan gehouden.
3. Er is stvens geen rekening gehouden met de bevolkingsgroei in Nederland tussen 2011 en 2035.
4. De berekening is gebaseerd op schatingen van het Centraal Plan Bureau, hier en daar heb ik zelf 'n schatting gemaakt maar toch kan het uiteindelijke resultaat niet zo heel ver afwijken.

Conclusie;

Akoord, de directie en alle personeelsleden moeten zich houden aan de regels opgelegd door de overheid en Nederlandse bank en treffen zelf geen enkele schuld.
Alle aantijgingen aan personen van het fonds zijn dan ook uit den boze, en kunnen zelfs heel kwetsend zijn voor mensen met toch goede bedoelingen.
Dat er in de loop der jaren goed belegd is geweest is ontegenspekelijk waar, hier en daar is mischien wel 'n schoonheids foutje gemaakt, maar dat is over die bedragen niet te voorkomen.
Ik hoop echter dat ik U wat duidelijkheid heb kunnen geven waarom veel mensen zich toch belazerd voelen, en niet zo geloven in de dekkingsgraad en invloeden van de rentestand, maar goed nogmaals die regels
worden het fonds van hoger opgelegd.
Trouwens nog 'n pluim voor de mensen van het PFZW, door de langzame overgang van AOW leeftijd naar 67 jaar, dreigen veel mensen enkel maanden hun AOW te moeten missen. Het fonds was het eerste en volgens mij
tot nu toe het enige die daarvoor 'n oplossing aanbood. Weliswaar moeten die mensen wat pensioen in de latere jaren inleveren, maar toch zijn die mensen uit de nood geholpen. We moeten ook maar eens bedenken
dat dit voor het fons meer werk oplevert.
Het fonds heeft ook t.o.v. veel andere pensioenfondsen het voordeel dat het aantal werknemers in de zorg fors zal toenemen.
Maar de hoge heren in Den Haag mogen zich wel eens gaan afvragen waar ze die mensen vandaan zullen halen. Volgens mij mogen ze stilaan wel eens beginnen met onder zeer goede voorwaarden mensen uit het buitenland
aan te trekken, temeer daar in Nederland de vergrijzing het hardst zal toeslaan. Ik heb gemerkt dat ze in Belgie, daar op 'n heel slimme en stilzwijgende manier al mee zijn begonnen. Daar streeft men er nu al
zelfs naar de mensen in de zorg hoog te warderen en er mogen geen termen meer gebruikt worden van bv. schoonmaakster maar de term familiaal helpster of verzorgster dienen gebruikt.
Nu nog iets voor Bastiaan, U mag uw eigen mening hebben en die op de blog schrijven, U hebt volgens mij weten niemand met grove taal proberen te kwetsen. Er is volgens mij geen wet in Nederland die U dat kan
verbieden. Ieder z'n mening die geuit is op 'n menselijke manier dient te worden eerbiedigd.

Nog vele groeten,

Jerry

h. kovi

Misschien is dit YouTubefilmpje interessant? Het legt uit waarom we er nu zo voor staan en is in 4 dagen al 8000 keer geraadpleegt: http://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff