« Europa en onze pensioenen | Hoofdmenu | Adempauze »

06/29/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Henriette

Ik citeer Dr.A.J.Vermaat (art. uit het Financiele Dagblad van 29-6-12). Hij zal er denk ik geen bezwaar tegen hebben:

"Over april 2012 zou het ABP een dekkingsgraad hebben van 94%, terwijl 105% volgens de huidige regels nodig is. Dat maakt het korten op de pensioenrechten per 1 april 2013 waarschijnlijker. De vraag is of het echt zo slecht gesteld is met de solvabiliteit van de Nederlandse pensioenfondsen.
Het is maar hoe je de dekkingsgraad (het quotiënt van vermogen en verplichtingen) berekent. Volgens de huidige calculatiemethode scoren veel fondsen onder die 105%-norm, terwijl ze nog over heel veel miljarden vermogens beschikken. De hoofdreden is dat bij de huidige lage beurskoersen het vermogen tekortschiet ten opzichte van de pensioenverplichtingen op actuariële balans. Dit komt door de gekozen regel dat de toekomstige verplichtingen contant moeten worden gemaakt tegen de actuele risicovrije 10-jaarsrente (op Nederlandse staatsobligaties).

Dit is een foute hypothese. Waarom zou de lange nominale rente (want om die rentevoet gaat het) na de komende 10 jaren nog zo’n 30 à 40 jaar op rond de 2% blijven staan? Historisch gezien is dit een belachelijke hypothese. De keuze van deze rekenrente maakt veel uit, want 1% hoger of lager maakt een verschil van circa 10% op de dekkingsgraad.

Mede door het huidige monetaire beleid en de verwachte schaarste aan grondstoffen stijgt de nominale rentevoet na vijf jaar bijna zeker flink; en al eerder als we de fout maken nu uniforme eurobonds in te voeren. Werken met fictieve actuele waarden van langlopende verplichtingen is defaitistisch en daarmee kortzichtig en dom. Zeker als iedereen bang wordt gemaakt en bezuinigt op de consumptieve bestedingen.

Verander de kortzichtige en dus bijziende wettelijke waarderingsregel. In ieder geval zodanig dat zeker na 10 jaar de relevante rekenrente weer omhoog loopt naar een historisch verantwoord gemiddeld niveau."

Dr. A.J. Vermaat is oud-voorzitter van de Pensioen- en Verzekeringskamer en oud-hoogleraar Staathuishoudkunde en Financieel Toezicht op Pensioenfondsen en Verzekeraars.

Ons pensioenfonds bereidt zich al zeer lang voor om ons het lastige en zware bericht te moeten mededelen, dat ze gaan korten op onze pensioenen. Hoe ontvankelijk zijn ze eigenlijk voor een bericht zoals hierboven?
Dhr Vermaat lijkt mij toch iemand die van de hoed en de rand weet.
Verder wil ik ook graag reageren op de nieuwe blog van de Hr.Borgdorff.
Ik vind ook dat onze kinderen en kleinkinderen voor een goed pensioen moeten kunnen zorgen, net zoals wij dat gedaan hebben. Wij hebben geprofiteerd (na 1950) van de economische groei in de wereld die voor een meer dan belangrijk deel te danken is aan onze inzet en nu plukken onze kinderen daar de vruchten van. Zij (doorgaans) kennen geen wereld waarin het wat minder moest. Mijn kinderen en zeker mijn kleinkinderen kunnen zich financieel nog instellen op hun pensioen. Wij ouderen niet meer.
Ik ben niet voor solidariteit als voor mij niet duidelijk genoeg is wat DE WAARHEID IS.
Ik hoorde laatst jongeren die de term "rimpelratten" bezigden, waarbij de huidige pensionada mee bedoelt werd. Dat is toch om mismoedig van te worden en dat tekent de afgunst om iets waar wij heel lang voor gewerkt hebben. U schrijft in Uw blog dat het lijkt of het een camp is tussen jongeren en ouderen, maar U vergeet gemakshalve dat wij de laatste jaren al daadwerkelijk heel veel hebben ingeleverd en de jongeren alleen nog maar fictief.
We zitten vooral psychologisch allen gevangen in deze crisis, maar die duurt niet eeuwig getuige de geschiedenis. Dus durf verder te denken en ben niet zo'n angsthaas.

G.Wybenga


Helemaal eens met de vorige reactie van Henriette,06/29/2012.

Bastiaan

Altijd goed, een bijdrage over 'solidair zijn'.

De inhoud van de bijdrage van Dick Boeije kan ik helaas niet terugvinden, en dat hij generatie-neutraal schrijft is nogal wiedes. Gezien zijn positie kan hij het niet maken partij te trekken voor welke generatie dan.

De bijdrage van dr. Vermaat is een tikje tendieus, en hij refereert aan zijn vroegere positie, om daar enige authoriteit aan te ontleden. Wel makkelijk praten als je nog wel de referentie, maar niet meer de verantwoordelijkheid hebt.

Waarom is er ooit voor de rentetermijnstructuur (RTS) gekozen voor het berekenen van de verplichtingen?
Omdat er een risicovrije schatting gemaakt moest worden, en de RTS gaf een conservatieve schatting van de huidige waarde van de verplichtingen.
Recent is er gesproken van de UFR correctie van de RTS. Daar is wat voor te zeggen, maar wat us een redelijke correctie?
Ja, de meeste mensen zijn het erover eens dat de markt voor de 'lange rente' (> 20jr) geen reeele markt is, en dat er een correctie voor moet komen.
Tja, is de rekenrente dan een gewoon een keuze?
Prima, als je 'iets kiest', maar wees dan ook eerlijk. De eerlijkheid is dat als aanneemt dat de lange rente 'vast wel 4% is' dat je dan ook een risico neemt, want niemand garandeerd je dat rendement.
En dat risicio is geen risico voor de korte termijn en deze generatie, maar een lange termijn risico voor de nu nog werkende generatie.
Kortom, als je een correctie op de (te) conservatieve RTS aanbrengt, dan neem je een risico voor de lange termijn.

Het lijkt mij dan wel een redelijk idee om dat toegenomen risico te compenseren door een hogere reserve aan te houden.


JGFM. van den Heuvel

Al eerder schreef ik dat ik walg van mensen die die in de publieke en private sektor boven de Balkenende norm verdienen en anderen de maat nemen. Populistisch is het om jongeren en ouderen tegen elkaar op te zetten. Mijn pensioen heeft niets met jongeren te maken. Tot nu toe heeft mijn generatie zeer goed voor jongeren gezorgd. Aan de orde is dat mijn generatie jarenlang pensioenoverzichten heeft ontvangen op basis waarvan in goed vertrouwen beslissingen zijn genomen. Ik voel me meer dan belazerd door Borgdorff c.s.De discussie rondom de dekkingsgraad is niet meer dan intimideren. De dekkingsgraad is al geruime tijd te laag, klopt, en over enige tijd zal deze weer stijgen. Daar spreekt niemand over. Onze generatie sterft ook weer uit binnen nu en 25 jaar. Daar horen we niemand over. Te goed van vertrouwen, naieve oudjes, laat je naar de slachtbank brengen door mensen die al heel lang een bepaald scenerario hebben bedacht dat kost wat kost moet doorgaan. Zonder blikken of blozen worden ouderen fors gekort. Hebt u al berekend wat er gaat gebeuren met uw inkomen en uw verplichtingen na uitblijven indexering, verlate uitbetaling AOW en verhogen AOW leeftijd en daar boven op nog als klap op de vuurpijn een afstempelen van het aanvullend pensioen. Ik adviseer u nu al maatregelen aan te kondigen bij uw hypotheekbank (eenzijdig afstempelen), schrappen van aanvullende ziektekostenpremie,verlagen van voorschot betaling energie, betaling van OZB belasting uitstellen, niet meer betalen van wegenbelasting. Ik ben als prepensioener druk met het schrijven van brieven en het plegen van telefoongesprekken. Hebt u nog suggestiesom te bezuinigen! Als we echt in een crisis zitten is het vanzelfsprekend dat we bezuinigen, maar dan allemaal Wat denkt van 10% en de onderkant van de samenleving 5%.Ik durf te wedden dat we een heel eind komen. Dit betekent wel dat onze verwende jongeren het met iets minder moeten doen, ik bedoel nu, niet over 40 jaar als ze op pensioen zijn, want dan zijn de kassen nog steeds goed gevuld.Gelukkig ken ik heel wat jongeren die geen verwende individuen zijn en er de schouders onder zetten en met respekt spreken over hun vaders en moeders, hun grootouders, over mijn generatie.En dat wordt dan nog eens aangevuld met wat de "rimpelratten" van nu voor hun kleinkinderen sparen. Dank Henriette dat je ons liet weten dat jongeren ons zo zien. Mijnheer Borgdorff en anderen, stop in godsnaam met jullie populistische prietpraat.U leidt een organisatie die onze pensioengelden beheert, wat u moet doen is op de barricade klimmen en vechten tot u er bij neervalt, en met u al die anderen die menen het zo goed te weten. Daar wordt u voor betaald, niet om ons klaar te stomen om de al lang geplande bezuinigingen zonder opstand te accepteren.De pensioenen omlaag, de vaste lasten omhoog en een ongewisse verzorgingstoekomst. Iedereen van mijn generatie weet wat dit ons te wachten staat. Het enige probleem wat we nu nog hebben is de vraag of we nog gaan stemmen en op welke partij.

P.Thijssen

De grote rekentruc van minister Kamp slaat toe
Wederom een bewijs dat die rekenrente gemanipuleerd wordt.
Als er een goede reden is om minder rendabele Nederlandse investeringsprojecten voor te trekken, dan moet de overheid die uit de algemene middelen subsidiëren. Laat je het de pensioenfondsen doen, dan hef je feitelijk een belasting op pensioenbesparingen. Want de fondsen leveren rendement in. Het is niets anders dan een stiekeme greep in de pensioenkas door de overheid.

Feija Stuart - vogelsang

Helemaal eens met JGFM. van den Heuvel.

jansje v stempvoort

Over solidair gesproken,want daar gaat het om, we moeten solidair zijn met de jongeren.Ik weet zeker dat wij als generatie solidair zijn(van na 1950).
Solidair met de generatie voor ons die met pensioen ging, solidair met degene die met de vut gingen en een behoorlijk deel van hun salaris behielden en behouden.Als je vanaf je 16e werkt heb je al een behoorlijke premie betaald aan AOW en ook aan verplicht pensioen.En o ja we zijn ook solidair aan onszelf.Wij willen ook nog een keer met pensioen maar willen we daar een redelijk bedrag aan overhouden moeten we door tot in mijn geval 65 en 9 maanden.
Ik weet wel dat er veel wordt geklaagd op deze sites maar misschien eens goed om te kijken hoe dat komt want eerlijk is het niet.We moeten bezuinigen we moeten dit met elkaar delen.
Wat moraliserend zeg,wie heeft er voor deze ellende gezorgd.Naar mijn idee een paar grote (Amerikaanse) die Europa meesleurden.Banken die er naar mijn idee maffia praktijken op na houden en nog steeds bonussen uitkeren.
Ook binnen de gezondheidszorg worden er nog steeds bonussen uitgekeerd maar dat is maar een klein deel van het geheel aldus Aad Koster van de werkgeversorganisatie,Shame,shame,shame, geef als werkgeversorganisatie het goede voorbeeld.
Persoonlijk vind ik het erg hooghartig naar al de werkenden in de gezondheidszorg die relatief niet veel verdienen met de verhoogde werkdruk en verantwoording die ze hebben.
Zo onderhand lijkt het of wij alleen maar geld kosten,vergeten wordt dat wij al veel hebben betaald aan premies.Die we nu echt voor onszelf betalen omdat, als er een grote jeugdwerkloosheid is, zij geen premie kunnen betalen,wie blijven er dan over? Wie is er solidair met ons?al zou de jeugd willen, ze kunnen niet eens.
Nogmaals we mogen eigenlijk niet echt klagen maar ik vind het wel erg zuur dat nog niet lang geleden mensen met 60, of eerder, al met de vut konden en er ook ruim voldoende geld in de kas zit van het pensioenfonds maar wij rekening moeten houden met degene die na ons met pensioen gaan.
Sorry maar dat had men voor 25 jaar terug ook al kunnen voorzien maar toen kon alles blijkbaar, ook met vervroegd pensioen, wie betaalt daarvoor nu het gelag?
Er is nogmaals ook voldoende geld ingelegd door ons maar er van profiteren kan pas, wanneer je AOW leeftijd ingaat.
Eerder kan, maar financieel is het verschil tussen 60 en 66 wel erg groot geworden en wel zo groot,dat je beter kunt doorwerken tot je AOW leeftijd.Zeker gezien de kosten van energie, ziektekosten etc.blijven stijgen.Alleen zul je dit lichamelijk ook wel vol moeten kunnen houden.Veel van mijn leeftijdsgenoten die in de gezondheidszorg werken hebben last van schouder/nek en rugklachten en kijken er naar uit om met pensioen te kunnen gaan met 60 maar dat zit er niet meer in blijkbaar.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff