« Erin en eruit | Hoofdmenu | Op bezoek in Rijen »

06/04/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

bouwman

geachte heer Borgdorf,
In Elseviers magazine stond zaterdag een artikel
over de inkomens van bekende nederlanders, en
daarin stond dat u een exorbitant inkomen heeft
in 2011 heeft u 207.000 euro ontvangen, terwijl
premier Rutte een inkomen heeft van 144.000 euro
per jaar, dat u per jaar 63.000 euro meer ontvangt als Rutte staat in geen verhouding
omdat Rutte meer verantwoordelijkheid draagt
dan u en in deze tijd van lage dekkingsgraden is
dat niet meer te verkopen aan de deelnemers van
zorg en welzijn die een onzekere tijd tegemoet gaan en aangezien u een voorbeeldfunctie draagt
zou het u sieren als u vrijwillig een inkomensverlaging zou voorstellen, want een exorbitant inkomen van 207.000 euro over 2011
is niet meer van deze tijd en zou verlaagd moeten
worden naar 150.000 euro en daarmede zit u nog
boven premier Rutte met een inkomen van 144.000 euro.
Daarnaast stond er in Elseviers magazine dat
Lodewijk de Waal die deel uitmaakt van de
Raad van Comissarissen van Zorg en Welzijn
per jaar 65.000 euro ontvangt voor zijn commissariaat en ook dat bedrag is veel te hoog
en staat in geen enkele verhouding.
Wat gaat u concreet doen om deze exorbitante inkomens te verlagen die niet meer van deze tijd
zijn en zeker in deze crisistijd ongehoord zijn.
Graag zie ik uw reactie tegemoet,

Met vriendelijke groeten,
Dhr. A. Bouwman

Bastiaan

Ik vind de discussie over het salaris van dhr Borgdorff een beetje genant. Het is wel erg makkelijk schieten vanaf de zijlijn.

Twee vragen aan alle schutters:
* Kun je je eigen salaris wel rechtvaardigen ?
(en dan niet gemotiveerd aan hoeveel je geld je nodig hebt om van te leven, maar wel gemotiveerd hoeveel economische waarde jouw arbeid toevoegd.)
* Heb je ook je oordeel al klaar over het salaris van de directeur van de organisatie waar je werkt, en heb je ook het lef om daar eens op af te stappen met het verzoek of 'tie 20% in wil leveren?

Bastiaan

Ik ben benieuwd naar de bijeekomsten in het land, waar verder wordt gepraat over de toekomst van het pensioencontract.

De Enquete (met de 4 vragen), waar veel kritiek op was, heeft wel een goede inleiding gegeven op de discussie over het 'pensioen contract van de toekomst'

De uitdaging zal weer zijn om een dik pak informatie te reduceren tot hapklare, begrijpelijke brokken.

Succes!

Frido de Man

Waarde heer Bastiaan,
Waarom toch altijd die achterhaalde linkse en socialistische standpunten van u in uw bijdragen?
Het is steeds meer van hetzelfde, jammer hoor.

Bastiaan

geachte heer de Man,

Heel verrassend dat u mij als 'links' en ' socialistisch' weg probeert weg te zetten. Ik herken mijzelf niet of nauwelijks in deze typering.

Bepaalde thema's komen zo nu en dan weer terug in mijn reacties, maar daarin ben ik geen uitzondering.

Ik volg de ontwikkelingen over het nieuwe pensioencontract met interesse, en er zijn niet veel 30+ers die dat doen.

Ik heb het idee dat in de reacties de gepensioneerden oververtegenwoordigd zijn. (overwegende het feit dat er ruim 4x zoveel actieven dan gepensioneerden bij pfzw zijn).

Jammer dat u niet kiest voor een meer inhoudelijke bijdrage in de discussie.

yvon fiddelers

Geachte dhr.Borgdorff,
Volgend jaar wordt ik 65 jaar op14-01-2013.Zo ook mijn man.We worden in 2013 allebei 65jaar.
We zijn allebei met OBU en Vut. In juli dit jaar heeft mijn man al een bericht per brief van SFB gekregen hoeveel hij met 65 jaar pensioen ontvangt.Hij wordt de 11'de februari 2013, 65 jaar. Graag zou ik willen weten waar mijn bericht blijft van pensioen met 65jaar.We hebben een eigen huis en willen op tijd weten hoeveel we samen financieel ontvangen.Mijn man weet het al nu ik nog. Zou u mij hiermee kunnen helpen?
Met vriendelijke groeten Yvon Fiddelers.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff