« Wat vindt u? | Hoofdmenu | Het pensioen van mevrouw Van Hall »

04/06/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Thijssen

We werden altijd voorgelicht een waardevast pensioen te gaan krijgen. ????? Indexering ????
Ik las over "het zwarte gat"in de laatste fase, hier wordt geopperd o.a. afspraken te maken met de politiek. Dit slaat alles, ze zijn nl. de meest onbetrouwbare gesprekspartner.
Er zit 850 miljard euro in onze Nederlandse pensioenkas.
Dus moet er in mijn ogen NOOIT gekort worden op ons pensioen

Henriette

Ook ik heb de peiling ingevuld, omdat ik denk dat als er niemand meedoet PFZW denkt dat het haar deelnemers niets uitmaakt. Niets is minder waar!! Ik heb echter wel een wat wrange smaak overgehouden aan de weinig genuanceerde peiling en het opgestoken vingertje, wat ik tussen de regels door zie, cq lees.
Het is niet aan mij om oplossingen te geven voor Uw taak, daarvoor heb ik te weinig inzicht in wat er achter de coulissen gebeurt. Wel weet ik dat ik het "achter de coulissen" helaas wantrouw, wat (ook weer helaas) zijn oorsprong heeft in het gesjoemel met geld door de politiek, bestuurders en topmannen.
Er wordt veel gesproken over een pensioen wat later ook nog aan de jongeren betaald moet worden en dat iedereen daar solidair in moet zijn. Het is echter wel zo, dat de jongere heel veel tijd heeft om maatregelen te nemen voor zijn pensioen. Zakenlui regelen ook hun eigen pensioen en zijn daar in de meeste gevallen niet slechter mee af. Diegenen die vlak voor hun pensioen staan cq met pensioen zijn, hebben altijd gerekend op en met een waardevast pensioen. Er is de laatste jaren al nauwelijks tot niet geindexeerd en de gepensioneerden hebben al behoorlijk ingeteerd.
Voor hen betekent een verlaging van pensioen een fikse direkte aderlating. Ik vindt dat het PFZW dat niet kan maken en naar een andere oplossing moet zoeken

C. Stuivenvolt

Bij de eerste beste stelling waar ik het mee oneens ben wordt, bij oneens, de mening van PFZW weergegeven. Hier kan ik niet achterstaan en heb de site gelijk afgesloten.
PFZW: voor enkele tientallen jaren terug was het al bekent dat mensen ouder zouden worden etc..
Echter ipv hier een visie, naar de toekomst, op uit te zetten werden er allerlei regelingen bedacht waarbij werknemers eerder konden stoppen met werken en de laatste 2 decennia volop gingen profiteren van deze regelingen (er was een zeer hoge dekkingsgraad). Met nu mede alle gevolgen van dien o.a. onvoldoende dekkingsgraad, premies hoger, geen indexering etc.. Helaas PZFW zaken uitleggen zoals hier boven en dus transparant-zijn is niet jullie sterke kant.
Ook een vuist maken naar de politiek toe blijft zwak. Voorlopig blijft er nog een groep die nu en de komende jaren van eerder stoppen kan profiteren. PFZW terugdraaien deze voordelen!!

G.F.J.Andriesse

Gaarne heb ik meegedaan aan Uw peiling voor "een nieuw pensioen".Bij de grafiekjes, die U van de antwoorden van de deelnemers op de stellingen geeft, mis ik helaas een onderscheid tussen gepen-
sionneerden en nog nog werkende deelnemers aan ons fonds. Hieraan zou men veel beter kunnen aflezen, hoe het met de solidariteit tussen werkende en niet-werkende deelnemers is gesteld m.i.

Ans Goos

In de jaren 70 bedroeg de pensioenpremie 26 procent, was dit niet gewijzigd ,Dan
Hadden nu nog een welvaartsvast pensioen en een dekkingsgraad van 150 procent. Dit is nu realiteit.

Ans Goos

Bastiaan

Ik vind dat de vragen een helder beeld geven over de keuzes die ons staan te wachten bij de aanpassing als gevolg van het pensioenakkoord.

Veel mensen denken dat het pensioenakkoord alles volledig dichttimmert. Dat is niet zo. Een penisoenfonds heeft ruimte om in het nieuwe pensioencontract bepaalde keuzes te maken, zoals die terug komen in de enquette.

Ik lees dat Henriette (hieronder) vind dat jongeren tijd genoeg hebben om zich voor te bereiden op hun pensioen, en (net als zakenlui) zelf maar iets moeten regelen.
Ik ben het daar ten dele mee eens. Allereerst willen we allemaal een fatsoenlijk pensioen voor een redelijke prijs. Daarnaast is het natuurlijk nooit weg om wat extra opzij te zetten. Dat kun je dan gebruiken voor extra pensioen, of om wat eerder te stoppen (bijv. op je 66ste ipv je 68ste). De basis is echter de AOW + een goed pensioen.

De stellingen die te maken hebben met solidariteit zijn interessant. Wat is dat eigenlijk solidariteit? De één vind solidariteit dat je meebetaald aan de oudere omdat die al zolang en zo hard gewerkt heeft. Voor de ander is solidariteit het samen delen van risico's van de goede en de slechte tijden. Dat kan betekenen: In mindere tijden doen we allemaal een stapje terug.

In een van de reacties op de blog van vorige week stelt JGFM van den Heuvel, dat de problemen niet zo groot zijn. Binnenkort wordt immers de pensioenleeftijd verhoogd, en werken de deelnemers langer door, waardoor er korter uitgekeerd zou moeten worden. Deze voorstelling van zaken is niet correct. Als dat zo zou zijn, dan zouden alleen de huidige deelnemers worden gekort op hun rechten. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als de pensioenleeftijd verhoogd wordt, dan zullen de bestaande rechten 'actuarieel neutraal' omgerekent worden. Dat betekent, dat als je later met pensioen gaat (en dus korter pensioen ontvangt), je wel meer pensioen ontvangt. De oude rechten worden meer waard, omdat ze korter gelden. Het wordt zeg maar 'budgetneutraal' omgerekend. Voor de dekkingsgraad betekend dat, dat die onveranderd zal blijven.
Nieuw opgebouwde rechten worden wel goedkoper, omdat ze later ingaan, maar hebben ze (relatief tov de oude rechten) een lagere waarde.

De huidige problemetiek met het 'lang leven risico' (dwz dat deelnemers en gepensioneerden ouder worden dan gedacht, daarom langer pensioen uitgekeerd krijgen, en dat daarom de verplichtingen stijgen) wordt momenteel gewoon verrekent in de verplichtingen, en resulteert in de lage dekkingsgraad. Door die lage dekkingsgraad wordt er nu niet geindexeerd, en mogelijk zelfs gekort op de rechten.
De belangrijkste reden voor het verhogen van de pensioenleeftijd is om de boel betaalbaar te houden, niet om te korten op bestaande rechten.
Immers, de rechten van iemand in de opbouwfase (een deelnemer) zijn net zo 'heilig' als de rechten van iemand in de uitkeringsfase (een gepensioneerde).

Trouwens, het onderscheid tussen het 'niet-indexeren' en het 'korten van rechten' is flinterdun. Beide zorgen ervoor dat het pensioen niet meer welvaartsvast is. De grens tussen 'niet-indexeren' en 'korten' is vooral een psychologische grens.

Ten slotte sluit ik me graag aan bij de reactie op de blog van vorige week door Jan van Oosterhout. Laten we ophouden met naar elkaar te wijzen. Er gloort een streepje licht aan het einde van de tunnel. Laten we hopen dat de betere tijden spoedig komen.
Wanneer dat precies is ? Niemand weet dat, maar tot het zover is, moeten we ons (helaas) nog niet rijk rekenen.

F. de Man

Hr. Borgdorff,
Ook ik ben van mening dat uw poging om de meningen van de deelnemers in kaart te brengen, geen schoonheidsprijs verdient. De vraagstellingen blinken niet uit door objectiviteit en wekken daardoor de indruk dat u antwoorden zoekt, die passen bij u eigen doelen.
Gelukkig kunnen wij als gepensioneerden nog onze opvattingen scherpen aan de diepe inzichten en de verbluffende expertise van Doctor P.W. Bastaan. Hierdoor wordt gelukkig voorkomen dat gepensioneerde amateurs aan u onverantwoorde en onzinnige reacties sturen. Ook corrigeert Dr. P. Bastaan ook foute opvattingen. Mijn reactie zal door deze correcties sterk verbeterd worden. Hulde aan Dr. P.W. Bastaan.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff.
Met verbazing heb ik uw blog ‘meedenken’, en uw enquete/stellingen gelezen. U roept op om mee te denken en dit in te vullen voor de toekomst.
Vier stellingen die niet duidelijk zijn en een antwoord geven dat bij ‘eens’ beroerd is en bij ‘oneens’ nog beroerder. Daarnaast wordt er gemanipuleerd door een uitleg te geven die voor van alles waarschuwt. Op 4 stellingen meedenken voor de toekomst, is de pensioenproblematiek waar al jaren over gediscussieerd wordt nu ineens zo simpel geworden?
We kunnen niet allemaal overal verstand van hebben. De afgelopen 50 jaar heb ik er op vertrouwd dat mijn pensioenopbouw bij uw bedrijf in goede handen was. Ik heb mij ondertussen in de zorg ingezet. Sommigen mensen zijn immers goed in het een, anderen in het ander. Het is de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds met al zijn medewerkers, directie, Raad van Bestuur en externe adviseurs om op een verantwoorde manier met het gespaarde geld wat hen is toevertrouwd om te gaan. Ik heb met enkele van uw afdelingen “kennisgemaakt” tijdens mijn loopbaan en ik weet dat er zeer capabele mensen bij uw pensioenfonds werken. Ik weet ook dat een moderne organisatie naar draagvlak zoekt bij zijn klanten voor de te nemen beslissingen. Ik begrijp dan niet dat u met dit soort korte stellingen aankomt, die bij veel mensen weer negatieve reacties oproepen.
Ik voel nu al aan hoe dit verdergaat. Op een bepaald moment drukt u ons een korting door de strot en dan kunt u schermen met deze enquete uitkomst: ‘het merendeel van de deelnemers heeft aangegeven dat ingrijpen noodzakelijk is”. De reacties die op uw blog komen en die er niet om liegen, vergeten we zeker dan maar even. Tuurlijk doen mensen mee met uw enquete, je krijgt anders het gevoel niet gebrui k gemaakt te hebben van een mogelijkheid die geboden wordt. Dan maar kiezen uit de minst beroerde oplossing. Ik doe niet mee met het invullen van deze stellingen, omdat ik vind dat je op basis van deze 4 stellingen geen pensioenfonds de toekomst in kan sturen.
En dan het woord solidariteit. Uit alle berichtgeving van het PGGM schemert door dat ook het korten op bestaande pensioenen een reele mogelijkheid is. Ook als de rendementen weer omhoog gaan? Dit als gevolg van de nieuwe pensioenregeling? Nieuwe regels, korten en opnieuw beginnen? Als gepensioneerde kun je niets meer aan je situatie veranderen. Wij hebben ons hele leven keihard gewerkt en premie afgedragen, met als uiteindelijk doel een bepaald inkomen als we zouden stoppen met werken. “Solidariteit is samen de crisis aanpakken”. Ja, dat is waar. Maar de gepensioneerden zijn al jaren niet geindexeerd, terwijl de prijzen gewoon doorgaan met stijgen. Dat is een enorme bijdrage die wij leveren. Waar is ondertussen de bijdrage van de werkenden? In de afgelopen jaren zijn er tijdens de CAO onderhandelingen voor werkenden toch iedere keer procentuele verhogingen geweest, er worden nog steeds bonussen uitgekeerd in de zorg, hoezo solidariteit? Bovendien kun je deze twee groepen (werkenden en gepensioneerden) toch niet op een hoop gooien. Dat er voor de toekomst iets aan de pensioenregeling moet veranderen, dat zou kunnen. Maar je kunt het niet maken om te gaan tornen aan de pensioenregeling van mensen die al met pensioen zijn. Niet indexeren en dan ook nog korten is nooit meer in te halen in de tijd die je nog leeft. Dit in tegenstelling tot een werkende die zijn hele leven nog voor de boeg heeft en hierin zijn eigen keuzes kan maken.
Geachte heer Borgdorf, graag zou ik op 2 vragen antwoord willen hebben:
- Is het zo dat zelfs met verbeterende rendementen er overwogen wordt om als onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord te korten op bestaande pensioenen?
- Is dit juridisch mogelijk? Dit is toch het eenzijdig openbreken van het pensioencontract en het teniet doen van gemaakte afspraken?
Ik vraag u met klem te antwoorden op deze vragen, omdat er in het verleden geen reactie op mijn eerdere vragen (op uw blog) zijn gekomen en ook mijn persoonlijke e-mail aan u onbeantwoord is gebleven. Als u het over normen heeft.....
Met vriendelijke groet,
Co Veringa

P.Thijssen

Ik heb nog een vraag voor U mijnheer Borgdorff.
Wat blijft er over van mijn persoonlijke rechten van mijn pensioen na het zgn.INVAREN van mijn pensioenrechten in het nieuwe pensioenakkoord ?
Ik vrees dat er niet veel meer van mijn pensioen over blijft.
Wat zijn de juridische konsekwenties hiervan dan ?
Ik ga maar snel op zoek naar een goede pensioen advokaat !!!!

P.Thijssen

De verwachtingen van De Nederlandse Bank over het nieuwe pensioencontract.

De Nederlandsche Bank is beducht voor de voetangels en klemmen van het collectief ‘invaren’ van bestaande pensioenrechten in een nieuw contract. “Een eenduidig en helder wettelijk kader is nodig voor een diepgaande afweging door alle betrokken partijen van de rechtvaardigheid van zo’n maatregel,” stelt de toezichthouder in zijn jaarverslag over 2011. “Maar zelfs dan zijn juridische procedures niet uit te sluiten met het risico dat zij de noodzakelijke stelselherziening nog lang zullen belasten,” schrijft DNB. Op dit moment bestuderen twee breed samengestelde werkgroepen voor het ministerie van Sociale Zaken de mogelijkheden van zowel collectief als individueel samenbrengen van oude en nieuwe pensioenrechten als uitvloeisel van het pensioenakkoord. DNB is ook een voorstander van een stabiele egalisatiereserve, omdat die zorgt voor een stabieler pensioen én voor een prudente benadering. Wat de toezichthouder betreft kan de buffer gefinancierd worden uit meevallend beleggingsrendement of met extra pensioenpremie, maar wel zouden de regels moeten worden gestandaardiseerd om uniformiteit in het toezicht te krijgen. Wijzigingen in de pensioen- opbouw zoals verlaging van het percentage worden (wederom) niet genoemd.

Om te voorkomen dat pensioenfondsen druk voelen om zo gunstig mogelijk te rekenen, moet de wetgever eenduidige voorschriften geven voor de waarden van de parameters voor rendementen, standaarddeviaties en correlaties, meent DNB. In het hoofdstuk Naar een nieuw toezichtkader voor pensioenfondsen van het jaarverslag 2011 zet DNB haar visie over de toekomst van ons pensioen-stelsel uitgebreid uiteen.

Wouter van den Brand

De kritiek op de wat simpele wijze van vragen in uw enquete deel ik. Maar ik neem aan dat u hier zelf ook prudent mee zult omgaan en begrijpt dat het een indicatie is en geen mening. Er zijn meer nuances mogelijk, ook nuances die niet leiden tot 'u bent niet solidair' en wel voorzien in meer prudentie en oplossingen bieden voor de huidige situatie.

De oude actuariële benadering hield rekening met een stijgende leeftijd van ouderen. Ook ging die benadering uit van een prudent beleggingsbeleid. Sectoren die avontuurden waren uit den boze. Roven uit de kas - zoals onder een aantal VVD ministers is gebeurd - ook.

U bent voor mijn gevoel altijd zo prudent geweest. En heeft mijns inziens ook doorgehad dat de banken de huizenmarkt met achterlijke hypotheekvormen en giftige derivaten naar de knoppen hebben geholpen.

De zogenaamd slechte stand van zaken is dus nu ingegeven door politiek populistisch te voorzien in een kunstmatig laag gehouden rentestand.
En niet door het feit dat mensen nu ouder worden dan vroeger. Dat wisten we al van de ontwikkelingen na de oorlog. Evenals het feit dat de geboortegolf ongeveer nu met pensioen gaat. Dat was ook 65 jaar geleden te voorzien en was ook voorzien.

Ik reken erop dat u dus niet meehuilt in het bos van graaiende bankdirecteuren en werkgevers en als wijs pensioenfonds alle invloed zult aanwenden de juiste maatregelen te nemen en u als gezond pensioenfonds te blijven gedragen.

Ik begrijp maar al te goed dat uw enquete een veel te eenzijdig beeld schetst van de problematiek. Als ik oplossingen had zou ik u die aanreiken. U heeft echter deskundige mensen genoeg in huis en beslist ook minder populistische getinte dan de door deze regering en de media ingezette 'deskundigen'.

Blijft u verstandig gedragen en drijf niet de jeugd en de ouderen uiteen: dat is een heel valse stelling ! En o zo onwaar ..... niet alleen uw fonds is altijd solidair geweest ook uw gerechtigden en verzekerden. Als oud-vakbondsbestuurder heb ik in de jaren zeventig en tachtig dat van heel dichtbij meegemaakt. Ook toen is solidair gehandeld en de premie op tijd aangepast om de juiste redenen. Laten we nu niet ineens anders gaan handelen ....

Helma den Oudsten

Ik ben het zo eens met stelling van Co Veringa. De peiling heb ik wel ingevuld, maar vele ouderen hebben geen computer en dus niet de mogelijkheid zich te laten horen... De peiling is zeer eenzijdig! Dit is niet de manier om je een mening te vormen. Ouderen hebben recht op hun pensioen, mensen die tegen het pensioen aanzitten hebben ook een leven lang gewerkt en gespaard. Begin bij een jongere generatie en hang dan niet jaren vooraf de "sinterklaas" uit. Zeg dan hoe het is :"nu sparen voor een pensioen geeft geen zekerheid voor later" Dan bent U eerlijk, kunt U iedereen recht in de ogen kijken als het weer eens zo mis gaat. Voor nu: GEWOON BETALEN!!!!!!

MartinN

Als ik lees dat er 5 miljoen winst is gemaakt op de aandelen in de eerste 3 maanden van dit jaar, maar dat er onvoldoende in kas is als gevolg van de rekenrente, word ik kwaad als gevraagd wordt of ik het eens ben als er gekort moet worden op de huidige pensioenen.
Ook dat de statistische kansberekeningen van langere levensduur en toenemende vergrijzing al als voldongen feit wordt gehanteerd en dat mensen, onder wie ik (71 jr) daar nu de rekening van krijgen gepresenteerd. Waarom wordt er zo hard geroepen dat anders de jongere generatie alle rekeningen gepresenteerd krijgen, terwijl voor hun pensioenen nog allerlei mogelijkheden om deze op gewenste hoogte te brengen in de toekomst, open liggen voor economen en de uitvoerders van de pensioenen.
Ik voel alleen maar een toenemende machteloosheid, omdat er van alles gebeurt over mijn hoofd en invloed heen: ik leef nu en heb mijn pensoioen nu keihard nodig {(overigens heb ik tot mijn 65e doorgewerkt!!!)}

A. de Mos

degenen die nu met pensioen zijn hebben pensioen betaald voor een gemiddelde maximum leeftijd . Deze leeftijd was een flink aantal jaren korter dan waarop het pensioenfonds zijn vermogen baseerde om te voldoen aan de uitkeringen.
Waarom niet vanaf de het gemiddelde overschrijdende leeftijd niet een bijdrage leveren aan het bereiken van een verantwoord pensioenfonds vermogen?
Maar dan niet de extra eisen die aan het pensioenfonds worden gesteld zoals een (te) onrealistisch hoge buffer. Ik ben bang dat wij straks door de EU-graaiers moeten interen voor de
landen die een ander pensioenstelsel hebben ingevoerd. Of zoals jaren geleden dat de Nederlandse regering er een greep uit doet.
A. de Mos

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff