« Meedenken | Hoofdmenu | Vijf miljard verdiend, maar een lagere dekkingsgraad »

04/13/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,
Dit verhaal is duidelijk en genuanceerd. Goed te merken dat u toch de reacties op u blog gebruikt. Ook wil ik de complimenten geven over de reactie die ik per mail mocht ontvangen van P.G.M. Besamusca op mijn vragen op uw vorige blog. Zeer uitgebreid en professioneel beantwoord. Mijn dank.
Vriendelijke groet,
Co Veringa

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff,

uw doel met deze aflevering van de blog is om aan te tonen dat deelnemers meer pensioen ontvangen dan ze premie betalen. Met het uitgewerkte voorbeeld wordt dit duidelijk.

mw van Hall is in 2006 met prepensioen gegaan, en valt dus nog volledig onder de oude eindloonregeling.
Alle (bijna) gepensioneerden kunnen gerustgesteld zijn: hun premie is niet verdampt, ze ontvangen meer dan ze hebben ingelegd.

De vraag die mij echter boven komt, met de lage dekkingsgraad in het achterhoofd, heeft mw van Hall wel genoeg betaald?
Deze vraag is dan weer van belang voor de deelnemers die nog ver van hun pensioen zitten, en middels een middelloon hun pensioen opbouwen.
De vraag lijkt me gerechtvaardigd.

Ik ben benieuwd of u ook een berekening kunt tonen waaruit blijkt dat mw van Hall (en haar werkgever) wel genoeg hebben betaald.
(kostendekkende premie ?)

ik ben benieuwd!

piet schievink

als ik doorga tot 65 krijg ik 350 euro niet omdat ik dan meer heb dan mijn huidige netto salaris ik moet wel eerder stoppen anders doe ik me zelf te kort . Maar ja ik heb tzt dan ook 49 jaar premie betaald met eerst als belofte eindeloon- pensioen en stoppen met betalen na 40 jaar etc Dat is allemaal al weg .Dat zou een bedrijf moeten doen . U betaald voor een BMW en dan krijgt je een ..... Hele land zou op kop staan incl regering

Martin Pikaart

Mooie resultaten, een factor 6 tussen baten (uitkering) en lasten (betaalde premie). Maar nu graag een berekening voor iemand die nu 25 is in de zorg, mevrouw De Jong. Mag ik een voorspelling doen op hoofdlijnen?
OBU valt weg, waardoor de factor daalt van 6 naar circa 4,4.
Premie is nu circa 50 % hoger dan de gemiddelde premie van de afgelopen 40 jaar en zal dat blijven (zie Pensioenakkoord), dat verlaagt de factor van 4,4 naar circa 3.
Pensioenkorting van 10 à 15 % in het verschiet, 3 wordt 2,6.
Mw Van Hall heeft 35 jaar premie betaald (van 25 tot 60). Mevrouw De Jong gaat minstens 45 jaar premie betalen, van 25 tot 70 (zie Pensioenakkoord). Dit geeft weer een factor 35/45. de 2,6 wordt 2.
De uitkering van Mevrouw De Jong zal ongeveer even lang lopen als die van mevrouw Van Hall. (Zie Pensioenakkoord), dus dat is neutraal.
Ik laat nu buiten beschouwing dat de uitkering van mevrouw De Jong gaat 'mee-ademen' met de beurzen en zij dus veel meer risico voor haar kiezen krijgt.
Natuurlijk is dit maar een heel ruwe benadering, maar ik zou wel eens een vergelijking willen zien tussen wat mevrouw De Jong bij PFZW mag verwachten en wat ze bij een vergelijkbaar bank- of verzekeringsproduct zou krijgen...

Marielor

Nominaal gezien is er volgens de berekening niets mis mee, ervanuitgaande dat de beleggingen op basis van marktwaarde werden gewaardeerd en niet zoals gebruikelijk op basis van model of maturity......

Wat de intrinsieke waarde van het al of niet opgebouwde pensioen voor gaat stellen is maar zéér twijfelachtig, met een gemiddelde monetaire inflatie van 17% per jaar (de laatste 11 jaar) ziet dat er ook voor mevrouw van Hall niet best uit !

Verder is de risico opslag voor het confisqueren door vader staat niet inbegrepen. Cfr. Portugal waar de pensioenen met de stroke of a pen werden genationaliseerd. (vooral (semi-) ambtenaren zouden zich dit moeten afvragen).

Oplossingen buiten monetair inflateren zijn er niet, we houden het sprook je maar best zolang mogelijk aan de praat.
Marielor

Bakker

Uw enquete is niet in te vullen.
U mist de categorie 'anders want'
Stelling 1 bijvoorbeeld kan ook door de premies te verhogen en het geld niet te laten gebruiken door de overheid als die geld te kort komt. Etc.

Wigchert

Geachte heer Borgdorff,

Na het lezen van de brief om mee te denken over ons pensioen was ik verrast. Hé ze vragen onze men ing. Ik had beter moeten weten.

Stelling 1 Uitleg bij oneens is onjuist en stemming makerij. Er zijn tal van andere mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Stelling 2 Ook de uitleg bij deze stelling is zwart/wit, dit terwijl de problematiek ingewikkeld is en de oplossing op meerdere vlakken kan liggen.

Na alleen het lezen van deze twee stellingen ben ik gestopt.

Ik heb sterk het idee en ook de behoefte te ventileren dat u bezig bent met het verzamelen van informatie om toekomstige beslissingen mee te ondersteunen.
Draagvlak creëren voor een niet populaire beslissing die gaat komen.

Ik begrijp dat een stelling maar twee kanten heeft, echter is deze opzet zoals ook de meeste patiëntenquetes in de zorg, niet bedoeld om te weten wat we fout doen, maar de buitenwereld te tonen hoe goed we het doen.

Wat mij betreft een gemiste kans in een poging het vertrouwen in de pensioenfondsen te verbeteren.

Met vriendelijke groet

René Boelhouwer

Er wordt in deze enquete niet naar mijn mening gevraagd maar gevraagd naar mijn mening over vooraf bepaalde stellingen.
Ik vind:
- Laat het aantal arbeidsjaren van iemand bepalen vanaf welke leeftijd men met pensioen kan gaan.
- Mijns inziens zou het uit te keren pensioen niet gedurende de hele looptijd de zelfde hoogte hoeven te hebben, jong gepensionerden willen nog van alles ondernemen als men ouder wordt neemt deze behoefte af en zou men dus met minder kunnen leven.

Mevr S Boonstra

Geachte heer Borgdorff

Fijn dacht ik,toen ik de uitnodiging zag om mee te denken over de invulling van het pensioen.
Helaas de stellingen zijn voorgeprogrameerd.
Mijn idee over hoe het pensioen er ook uit kan zien
kan ik nergens kwijt.
Een combinatie van minder werken en alvast iets gebruiken van je pensioen.Na ruim 40jaar werken in de zorg met daar bij alle onregelmatige diensten,ben ik gewoon erg moe.Daarbij vind ik mijn werk nog steeds fijn en mooi om te doen,maar zonder genoeg energie wordt zelfs het mooiste werk een beproeving

Steffen

Er bestaat een rare vorm van geldoverdracht van oud naar jong. Als je nu na je 66 af en toe nog eens mag doorwerken (b.v. op invalbasis} dan wordt er van je salaris wel pensioenpremie afgetrokken, terwijl dat tot geen enkele vorm van pensioen van jezelf leidt. Dat voelt niet helemaal goed. Geen pensioenpremie betalen, want ook geen stijging, of wel pensioenpremie en dan ook een (zeer geringe) stijging voelt dan beter aan.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW