« Vijf miljard verdiend, maar een lagere dekkingsgraad | Hoofdmenu | De kosten van pensioen »

04/25/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nachtvlinder

Ik ben Inmiddels 60 jaar en 100% afgekeurd na 42 jaar in de zorg te hebben gewerkt.
Helaas moet ik wachten tot ik 65 ben om van mijn pensioen te genieten.
Het zou mooi zijn als ik nu al een deel van mijn pensioen zou krijgen want sinds 1 januari 2012 kan je wel een deel van je pensioen opnemen en blijven doorwerken.
Wie zegt mij dat ik 65 jaar wordt? zo goed is mijn gezondheid niet meer, heb mij letterlijk en figuurlijk kapot gewerkt in de zorg en zou dus graag nu al wat van mijn pensioen willen genieten.
Door mijn afkeuring is mijn inkomen 25% minder!
Dat is niet niks en daarom ook wil ik graag al een beetje pensioen erbij.

Mathieu Haldermans

Het zit de pensioenfondsen inderdaad niet mee. Toch mijn complimenten wat PFZW in al die jaren bereikt heeft. Ik had in het weekend echt geen mooie avond , toen ik hoorde dat het kabinet plannen heeft om in 2015 de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar. Al die mensen die in dat jaar 65 worden ,( sommigen zijn dan al een tijdje met vervroegd pensioen)worden meer dan 9000 euro gekort. Zij zullen het dan moeten doen met een meestal beperkt pensioentje. Mijn echtgenote en ik worden in dat jaar beide 65( beide op het einde van een maand, en zullen samen 18200 euro moeten inleveren. Hopelijk kan hieraan iets gedaan worden

Louis Sparidans

Als een van de deelnemers aan het overleg waar de heer Borgdorff hierboven op doelt, kan ik bevestigen dat we een goed en in zekere zin ook plezierig overleg hebben gevoerd.
De heer Borgdorff stond open voor alle kritische vragen en opmerkingen en heeft oprecht geprobeerd overal een transparant antwoord op te geven. Dit was ook de mening van de andere deelnemers aan dit overleg, voorzover ik zulks heb 'geproefd'.

Er was inderdaad een zeer gevarieerde inbreng.
Zelf had ik twee 'eigen' punten, waar uitvoerig over is gesproken.
Het eerste punt was dat ik vind dat een pensioenfonds als het onze, met 'zorg en welzijn' in de naam, alleen al op ethische gronden niet wereldwijd behoort te speculeren in grondstoffen voor voedsel, waar nog zoveel mensen een tekort aan hebben. Ook al geeft het nog zo'n goed rendement, ik heb daar tegenover de mening uitgesproken dat ik denk dat heel veel deelnemers aan ons fonds liever genoegen nemen met een ietsje-pietsje lager pensioen, dan dat zulks ten koste zou gaan van een toenemende hongersnood op de wereld met alle gevolgen van dien.
Of heb ik het daarin mis?

Als tweede punt heb ik genoemd dat een stijgende levensverwachting toch al decennia-lang bekend is, dus dat zulks geen reden is om dat juist op dit moment aan te voeren als mede-oorzaak om niet of minder te indexeren.
De heer Borgdorff gaf toe dat over dit punt in het verleden door het PFZW te weinig is nagedacht.

Tot slot heb ik de heer Borgdorff graag bedankt voor zijn open houding in dezen.
Het schijnt dat hij de enige pensioenfonds-directeur is die zich, middels zijn weblog, zo kwetsbaar opstelt. Hulde daarvoor!

J. De Wit

De enquete, net door mij ingevuld, gaat naar mijn smaak iets te kort door de bocht met haar stellingen. En pretenderen op basis van deze stellingen beleid te maken al helemaal.
Er wordt met een zeer beperkte keuzehoeveeleheid alleen maar gepretendeerd dat de leden op deze manier invloed uitoefenen op het beleid.

Pierre Thijssen

We worden geknipt en geschoren door de politiek
Hoe onbetwouwbaar de politiek is blijkt nu wel weer.
Dag pensioenakkoord
Op naar de bijstand of hoe denkt PFZW hier mee om te gaan

huibrecht1@hetnet.nl

door mijn ivaliditeit (door bedrijfsongeval) heb ik nooit een vol pensioen kunnen opbouwen. evenwel ben ik door blijven werken tot ik 68 jaar was.Nu heb ik een klein pensioentje van even 500 euro netto, moet ik daar dan nog van inleveren? Kijk dan bij degenen die wel een vol pensioen konden opbouwen en met 55 jaar zijn gestopt met werken omdat ze een riant inkomen hebben. Ik zou er geen moeite mee hebben als ik ook een vol pensioen had kunnen opbouwen maar nu zeg ik nee tegen korting. Trek dan een ondergrens om de lagere inkomens toch te ontzien. als je 33 jaar voor iets meer als minimum loon heb moeten werken zijn de spaarmogelijkheden ook niet bijster groot geweest en zijn de resrve's navenant, begrijpt u? Het is makkelijk praten over solidariteit en al zulk soort van dingen maar tegenwoordig gaat de arbeidsperiode gemiddeld beginnen als men
een jaar of 22 is en in mij jonge jaren kon je van school af als je 15 was dus over die arbeidsloze jaren moet dan ook maar extra premie betaald worden!

sacha

Er moet in alle redelijkheid en eerlijkheid worden gekeken naar een oplossing. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving, die "profiteerd"van onze sociale voorzieningen. Als we alle profiteurs (die in ons land nog nooit hebben gewerkt!) ook ontzeggen van de sociale voorzieningen, dan is een groot deel van het probleem opgelost.Er zijn genoeg landen in de wereld, waar mensen simpelweg niets te eten hebben, als ze niet werken. Ik vind dat iedereen moet werken, maar mensen met een lichamelijk zwaar beroep/nachtdiensten moeten niet onnodig lang door blijven werken, voor de mensen die komen profiteren. Ik ken persoonlijk een gezin uit portugal, die zelf aangeven, puur voor onze sociale voorzieningen hier komen wonen. Ze zitten heel de dag achter hun laptop, om te kijken waar ze financieel hun slag kunnen slaan. En ik maar werken....

sacha

De welvaart (sociale voorzieningen) die wij hier hebben, heeft de generatie van direct na de oorlog opgebouwd. Dit is de generatie die kei hard heeft gewerkt, en nu toe is aan pensioen. Deze groep wordt nu dus kei hard getroffen, oneerlijk.

jan

Zonder de Catshuis discussie over te willen doen, vraaf ik me af, of het pensioenfonds als verplichte kost zijn langste tijd niet heeft gehad, maar dat daar een einde aan maken per direct desastreus zou zijn voor onze ouderen. Welke garanties in de duurzaamheid van de pensioenfondsen kunnen we onze jongeren geven zo dat zij vertrouwen houden in de solidariteit van dit stelsel? Dat soort vragen miste ik een beetje in de enquete die ik net invulde.

Jan Soek

Mij en mijn collega's zijn, toen ik indertijd werkzaam was bij de KNZB en deze sportbond besloot een collectieve pensioenverzekering af te sluiten, voorgehouden dat deze voorziening ons ten goede zou komen als wij de 65-jarige leeftijd zouden bereiken..

Later werd mij duidelijk dat een belangrijk deel van de door 'onze' generatie opgebrachte premies ten goede kwamen aan uitbetaling van de pensioengelden ten goede kwam aan de generaties voor ons. Immers, die hadden niet- of slechts een zeer beperkt deel bijgedragen aan de opbouw van de pensioengelden (met dat te voorziene probleem werd toen al -ik meen bewust!- geen rekening gehouden/men had toen de premie al enigszins moeten verhogen om deze kosten op te vangen).

Nu moet ik het 'sprookje' aanhoren dat opnieuw 'onze'generatie rekening moet houden met de generaties na ons, omdat er te weinig geld in 'de pot' zou zitten (wat gewoon een fabel is. Indien de crisis op zijn retour is, stijgt het 'vermogen' van de pensioenfondsen aanzienlijk).

Een deel van het geld dat overigens eerder door de overheid -naar ik meen- rond de jaren '90 (tijdens de vorige kredietcrisis) uit de pensioenpotten is 'geroofd' om tekorten te dekken.

Daarnaast is verhoging van -ook- de pensioengerechtigde leeftijd slechts een ordinaire bezuiniging. Immers,zoals iedereen weet en onderzoeken uitwijzen, kan een fractie van de werkzoekenden boven de 50 nog terecht op de arbeidsmarkt. Wordt -ook- de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd, dan dient slechts een -korte- uitkeringsperiode uitbetaald te worden, waarna men vervolgens terugvalt in de bijstand. En.. dat kost minder dan dat vanaf 65 AOW + het overeengekomen pensioen uit te betalen.

Zowel banken als ook pensioenfondsen realiseren zich sinds een jaar of 15 absoluut onvoldoende dat men teveel en onterecht een volstrekt misplaatst soort arrogantie ten toon spreidt waarbij het incasseren van onwaarschijnlijk, en onacceptabele, hoge 'bonussen' tot doel zijn verheven. Het is goed te beseffen dat deze instellingen niets 'produceren', maar slechts bestaan bij gratie van de inleg van gelden van miljoenen mensen gedurende vele tientallen jaren. Geld, naar nu blijkt, dat in teveel situaties ten onrechte aan hen werd- en nog steeds wordt toevertrouwd.

Louis Sparidans

@ jan soek

Geachte heer Soek,

Ofschoon ik het niet tot mijn taak reken om ons pensioenfonds PFZW te verdedigen kan ik op twee van de door u aangeroerde punten toch wel enige toelichting geven.

Amper 40 jaar geleden is ‘ons’ pensioenfonds ontstaan (het heette toen nog PGGM) mede door samenvoeging van reeds bestaande pensioenfondsen, waaronder bijvoorbeeld het PKI (Pensioenfonds voor Katholieke Instellingen).

Gegeven mijn huidige leeftijd (74 jaar) en mijn werkzaamheden destijds, herinner ik me nog al te goed dat toen jarenlang twee procent extra pensioenpremie werd geheven, bovenop de normale premie, juist om oude rechten op grond van reeds verstreken dienstjaren later te kunnen financieren.

Dit werd de backservice-regeling genoemd. Uw conclusie dat met deze aangelegenheid geen rekening is gehouden is dus niet geheel juist. Ik veronderstel dat weinig tot geen premie van ‘uw’ generatie nodig is geweest om pensioenen van de generatie daarvoor te financieren maar, eerlijk gezegd, ik heb daar geen cijfers over.

Het tweede punt dat u noemt, waarop ik wil reageren, is de situatie beginjaren ’90 van de vorige eeuw. Er was een wetsontwerp onder de naam ‘Brede Herwaardering’, dat beoogde pensioendekkingen, die in die tijd vaak 200 procent of meer bedroegen, af te romen.

Er werd weliswaar niet ‘geroofd’ zoals u stelt, maar de pensioenfondsen verlaagden wel in recordtempo hun premies, zonder overigens rekening te houden met de toen al voortdurend stijgende levensverwachting.

Dat was niet juist. Ik schreef er al eerder kritisch over (zie mijn eerdere bijdrage hierna).

Het wetsontwerp ging overigens niet door.

J.Visser

Geachte heer Borgdorf,
Als 70+-er ben ik van mening:
Geen "Vaste Eind-Bedragen" invoeren maar het huidige beleid handhaven.
Met Vaste Eind-Bedragen zal ons pensioen door inflatie nog veel minder waard worden, terwijl we dan niet profiteren van toekomstige hogere rentes en koersen die het dekkingspercentage omhoog stuwen.
Na een recessie komen er altijd weer betere tijden.
Dus niet in paniek raken , eventuele achteruitgang nog even voor lief nemen, en de historie leert: betere tijden zullen volgen.
Overigens ben ik van mening dat de enquete voor veel ouderen, als ze uberhaupt meedoen, zeker wat de toelichtingen betreft nogal verwarrend is , en wellicht tot verkeerde keuzes zal leiden.
Ik heb inmiddels al gezien dat ruim 2/3 NIET voor Vaste Eindbedragen is, HEEL VERSTANDIG.

Agnes

Het valt mij op dat veel mensen reageren vanuit hun persoonlijke belangen en situatie. Als IK er nog maar goed uitspring...misschien begrijpelijk, maar niet reëel. Beleidsmakers staan voor de moeilijke taak tot een evenwichtige verdeling te komen van lusten en lasten, nu en straks. Ga er maar aan staan! De stellingen in de enquête maken dat - juist omdat ze zwart-wit zijn - extra duidelijk.

Zelf ben ik 48 jaar en opgegroeid met allerlei 'zekerheden' die nu een voor een wegvallen. Maar ik blijf geloven in het solidariteitsprincipe en kan alleen maar hopen dat dit overeind blijft. Ik wens het bestuur daarbij veel wijsheid toe!

De heer Borgdorff complimenteer ik met zijn initiatieven om direct contact te maken met de achterban die hij vertegenwoordigt. Alleen zo kom je erachter wat het effect is van je beleid en hoe het wellicht beter kan of moet. Dat zouden alle directies en CEO's moeten doen!

Eenzame             m.admiraal

Na van mijn 17e tot mijn 60e fulltime gewerkt te hebben, waarvan 34 jaar in de zorg, hoopte ik inderdaad met mijn 65 ste met pensioen te gaan.
Ik ben inderdaad met 60 jaar gestopt met werken wat inhield 32% van je salaris inleveren. Als alleenstaande is dat een zeer forse aderlating.
Fulltime werken, huis en tuin bijhouden en 20 jaar mantelzorg verlenen bij familie vergt een hoop van iemand alleen en dus de mogelijkheid om eindelijk te stoppen met werken heb ik met beide handen aangegrepen. Vijf jaar krap zitten was nog wel te overzien dacht ik. Nu dient zich de mogelijkheid aan dat mijn pensioen waar ik al die jaren op mijn eentje zo hard voor heb gewerkt
(als alleenstaande betaal je je hele leven ook al meer belasting) fors gaat worden gekort.
Het was al niet zoveel maar nog minder na je hele leven gesloofd te hebben is wel zeer bitter.
Als het pensioensfonds eerder goed had nagedacht over een en ander wist men al jaren geleden van de z.g. gestegen levensverwachting die nu steeds o.a. als reden van dit alles wordt opgevoerd en had daar al iets aan moeten en kunnen doen.
Je hele leven steeds alles keurig aan belastingen en pensioen betaald te hebben, zonder ooit van de sociale voorzieningen geprofiteerd te hebben en nu op het einde van je werkzame leven zo behandeld te worden voelt als zeer oneerlijk. Hoeveel alleenstaande mensen zoals ik zullen er niet zijn die zich ook zo uitgebuit voelen. Houd eens rekening met ons want in de ziekenhuizen werkten zeker vroeger veel alleenstaande vrouwen die nu net als ik zich zwaar het kind van de rekening voelen.
Als ik ook nog de pech heb vroeg te sterven heeft het pensioenfonds het helemaal voor elkaar.
Ze kunnen me waarschijnlijk wel bijna doodkijken.
Ik hoop echter dat ik nog jaren van een zeer welverdiend zeer redelijk pensioen kan genieten en niet met een wat ik bijna vind AALMOES te worden afgescheept. Ik denk dat het woord SOLIDARITEIT ook voor mensen zoals ik geldt en niet alleen voor de jongere generatie.

Ariëlle de Ruijter

Ik ben boos omdat ik mijn verantwoordelijkheid neem en dus de moeite neem om mijn mening te geven op pfzw.nl/dit vind ik naar aanleiding van jullie brief van 9 april en wat blijkt dan?
Ik word gevraagd op 4 stellingen een antwoord te geven, waarbij vervolgens mijn 'eens of oneens' vertaald wordt in een mening van 10 regels die ik mag 'bevestigen'. Na afronden blijkt dat mijn verplichte pensioenfonds niet echt geïnteresseerd is in mijn mening, nee het gaat om een CAMPAGNE. Blijkbaar moet ik beïnvloed worden door jullie in plaats van andersom. Hou toch op met die waardeloze, geldverslindende campagnes, brieven en reclames om onze mening te beïnvloeden. De zoveelste stralende verpleegkundige of fysiotherapeut verschijnt in jullie magazine om mij blij te vertellen dat ze nog langer mag doorwerken en hoe blij ze is dat ze solidair is en hoe ze haar best doet om een gezonde balans te vinden! Begin nu eindelijk eens met echt te luisteren, en vertel daarna het échte verhaal. En neem verantwoordelijkheid. Leg uit wat je over het hoofd hebt gezien en hoe dat kwam. Dat zal pas vertrouwen wekken. Hoe goed de bedoelingen en hoe intensief de inspanningen van de directeur: maakt hij zich ook zorgen om zijn eigen pensioen?

jansje v stempvoort

Een aantal decennia geleden kon met 60 of soms al eerder in de vut.Was er toen nog niets bekend dat we langer gaan leven en dat de vergrijzing toeslaat.Natuurlijk wel, omdat er nl toen ook al over werd gesproken.Dan moet je daar als pensioenfondsen en overheid op inspringen toen al,regeren is vooruitzien maar dat mis ik nog wel eens.
En over solidariteit met de jongere gesproken, we zijn toch altijd al solidair geweest wij ook al met de generatie voor ons.
En nu is er sprake van doorwerken tot je 66e na 2015.Dat vind ik niet solidair aan de jongere die niet aan het werk komt, en als ze al een baan krijgen is het vaak niet eens full-time.
Ben je ouder dan 55 kom je moeilijk aan een andere of een baan.
Misschien denk ik wel te simpel en zal het voor de toekomst wel goed zijn, maar begrijpen doe ik het niet meer.Ik hoop dat ik dit verkeerd zie en er in 2015 veel jongeren een baan hebben en ook de 55 plussers een baan krijgen en of houden.Dan weten we concreet waar we het voor doen maar nu zie ik dat absoluut niet.

L.Slot

Het is de keuze van PFZW geweest om iedereen die vóór 1950 is geboren de oude pensioenrechten te laten behouden en daarna mensen te korten. Men vond dat deze mensen hun reeds verworven, maar ook zeer riante, rechten moesten behouden. Dit was leeftijdsdiscriminatie (toegestaan omdat er een noodzaak zou hebben bestaan).
Door deze keuze komt de pijn natuurlijk wel bij een kleinere groep te liggen.
Nu wordt van de groep waarvoor al deze regeling-en net zijn afgeschaft opnieuw solidariteit gevraagd maar nu met de jongeren. Solidariteit is wat mij betreft een prima zaak als het er maar niet bij gesleept wordt als het goed het uitkomt. Er zijn door PFZW keuzes gemaakt en zaken zijn op hun beloop gelaten.
Er wordt gesproken over individuele pensioen-rechten die door een collectieve regeling hoger zijn dan wanneer je het zelf regelt. Nooit is mij voorgehouden dat ik voor mijn individuele aanvullende pensioen, waarvoor ik een verplichte en steeds hoger wordende premie betaal, ook solidair diende te zijn met andere generaties.
Waar zijn mijn individuele rechten nu plotseling gebleven? Wat is de waarde van al die mooie pensioenoverzichten en berekeningen hoeveel je zult krijgen als toegestaan wordt dat dit soort zaken je rechten danig aantasten?
Zo lijkt ons pensioenstelsel een omslagstelsel te worden conform de aow.

Henriette

Onderstaand een artikel uit de volkskrant in 2010. Ik wil jullie ook attenderen op de site van de belangenvereniging pfzw. nl. www.pfzw-belangenvereniging.nl.

Pensioenfonds PGGM voert een reorganisatie door die de zorgwerknemer veel geld kost. Die werknemer zit klem, want hij mag niet kiezen voor een andere pensioenbeheerder....
Frank de Grave wordt voorzitter van het coöperatiebestuur van PGGM, waar meer dan twee miljoen werknemers in de zorg verplicht hun pensioen laten beheren. Hopelijk kan De Grave bij PGGM wel de governance verbeteren, waar dat bij DSB niet lukte. Monopolist PGGM zegt namelijk te willen concurreren, maar doet intussen alles om concurrentie tegen te gaan.
PGGM heeft twee jaar geleden besloten tot een investering van meer dan 200 miljoen euro om te kunnen concurreren. Het bedrijf werd gesplitst in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de ‘uitvoeringsorganisatie’ PGGM. Beide organisaties hebben een directie en Raad van Commissarissen, en PGGM valt daarnaast nog onder een coöperatiebestuur en ledenraad.
Formeel mag PGGM nu concurreren, maar voorlopig heeft deze operatie de werknemers in de zorg veel geld gekost en weinig opgeleverd. Hun pensioen wordt nog steeds verplicht bij PGGM gestort. Dit wordt niet meer afgedwongen door de wet, maar door goed betaalde vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers in het coöperatiebestuur.
Door deze bestuurders is de organisatie complexer en duurder geworden en zijn de financiële risico’s fors toegenomen. Het enige tastbare resultaat van deze ‘valse concurrentie’ is dat PGGM van de Balkenende-norm is verlost. Net zoals Wim Kok de miljoenensalarissen bij ING goedkeurde, hebben de 55(!) vakbondsleden en andere PGGM-bestuurders – met daarboven nog enkele lagen PFZW-vertegenwoordigers – een directiesalaris van 397 duizend euro exclusief bonus goedgekeurd. Alleen dit vaste salaris is al 20 keer zo hoog als het salaris van een verpleegster.
Dit alles blijkt uit de jaarverslagen van PGGM en PFZW, die we zijn gaan bekijken nadat we een half jaar lang diverse keren fout werden voorgelicht door medewerkers van PGGM en PFZW, en directeur Peter Borgdorff van PFZW zelfs bij ons thuis kwam ‘om het goed uit te leggen’.
Ik zei toen tegen Borgdorff: ‘Ik lees in het jaarverslag dat er uit ons pensioengeld 200 miljoen euro is geïnvesteerd in de opsplitsing, zonder dat er enig zicht is op het rendement hierop. Waarom ben ik zelfs als vakbondslid nooit geconsulteerd over deze besteding van mijn pensioengeld?’ ‘Tsja, u bent waarschijnlijk niet iemand die ’s avonds in zaaltjes wilt zitten om hierover mee te praten’, veronderstelde Borgdorff. Daarin had hij gelijk. Wij zijn namelijk al jaren gewend thuis te kunnen beslissen over onze financiële zaken, zonder ’s avonds in zaaltjes te hoeven vergaderen.
Dat vakbondsvertegenwoordigers dit wel doen, begrijpen we als we in het jaarverslag lezen dat vakbondsleden in het coöperatiebestuur 1.250 euro per bijgewoonde vergadering per dagdeel krijgen, exclusief reiskosten en exclusief de vaste vergoeding van 10 duizend euro per jaar. Commissarissen krijgen tot wel 31 duizend euro per jaar voor zeker 6 vergaderingen. Net als bij de onlangs bij het ABP opgestapte Ed Nijpels, is ook bij de PGGM-commissarissen niet duidelijk waarop deze beloning is gebaseerd.
Niet duidelijk is op basis waarvan deze bestuurders de hoge salarissen en bonussen van de directieleden goedkeuren. Volgens Peter Borgdorff omdat ‘we moeten concurreren met de salarissen in de Londense City’. Maar zouden de bestuurders echt denken dat Londense bankiers meer dan 4 ton – exclusief bonus – willen betalen om de voormalige ambtenaren van PGGM in dienst te nemen? En zouden de PGGM-directeuren hun vaste baan in Nederland echt willen opgeven voor de City waar ze elk moment kunnen worden ontslagen? En als dat al zo zou zijn, zou niemand hen dan kunnen vervangen?
Intussen is er van concurrentie geen sprake, want de zorgwerknemer mag zelf niet beslissen wie zijn pensioen beheert. Borgdorff zegt dat het over vijf of zes jaar ‘best mogelijk is’ dat een deel van het vermogensbeheer bij PGGM wordt weggehaald. Maar hij weet ook, dat dit een enorme impact zal hebben op de waarde van het kapitaal van bijna 200 miljoen euro dat PFZW heeft geïnvesteerd in PGGM. Als er echt wordt geconcurreerd, zal dit bedrag snel verdampen, ten koste van het pensioen van de werknemers. Borgdorff erkent verder dat de concurrentie voor de pensioenadministratie van PGGM nihil is. ‘Er is eenvoudigweg geen alternatief in Nederland.’
Mijn pensioengeld zit vast in PGGM, terwijl als gevolg van de ‘concurrentie’ een peperdure reorganisatie plaatsvindt waar tientallen bestuurders ‘concurrerende salarissen’ mogen opstrijken. Daarom vraag ik Frank de Grave, de nieuwe voorzitter van het coöperatiebestuur: ‘Stop deze peperdure en bureaucratische operatie.’ Doet u dat niet, geef me dan op z’n minst de keuze mijn geld weg te halen bij PGGM en op een geblokkeerde rekening te zetten van een bank met lage kosten waar ik zelf kan kiezen hoe mijn geld wordt belegd. Wettelijk is daarvoor na de splitsing geen beletsel meer.

Bastiaan

Interessant om eens 2 menigen op dit blog aan elkaar te knopen.

Allereerst de eenzame Admiraal. Lang en hard gewerkt, en daarna op 60jarige leeftijd met vervroegd pensioen voor ongeveer 70% van het laatste salaris. dat is '5 jaar krap zitten' want daarna zal het pensioen meer zijn. (80%?)

Dan L.Slot, die opmerkt dat de 'jongeren' (55-minners) van het pensioenfonds er een stuk bekaaider van af komen dan de ouderen. Die ouderen hebben immers een eindloonregeling, en konden ook nog eens eerder stoppen met de OBU.

Wie heeft er nou gelijk?
De eenzame admiraal die op 60jarige leeftijd met 70% salaris met prepensioen gaat, en daarna op iets meer hoopt?
Of L.Slot, die straks dankzij niet-geindexeerd middelloon pensioen met minder dan 70% van het laatste salaris op 65 (of 66, wellicht 67 ?) mag stoppen ?

Wie het weet mag het zeggen !

Bastiaan

Ik heb de tip van Henriette eens opgevolgd en wat rondgeneusd bij http://www.pfzw-belangenvereniging.nl .
Altijd interessant zo'n club van gepensioneerden.
Uiteraard wordt er gemopperd over de rekenrente, maar ik stuitte ook op een alleraardigst evaluatierapport over 'zekerstelling pensioenen'
http://www.pfzw-belangenvereniging.nl/Files/files/20110509_ADVIES_BPP_Cie_Z.pdf .

Er wordt onder andere voor gepleit om niet langer de 'generatie-rekeningen' op te maken, iets waar ik mij ook wel eens schuldig aan maak.

Het aardigste in het stuk is echter, dat het wat meer inzicht geeft in de 4 stellingen die PFZW geponeerd heeft in het kader van 'ditvindik'.
(oa de prijs van gestegen levensverwachting, de consequentie van een gegarandeerd pensioen, het verdelen van de pijn in slechte tijden, en de snelheid van ingrijpen in slechte tijden)

Het stuk is ondanks dat het van de hand van geleerde heren komt, goed leesbaar.

Wil je wat meer weten over de keuzes van morgen, dan is dit zeker een leestip

F. de Man

Het bericht van Henriette vind ik perfect, verbijsterend en schokkend.
Het is werkelijk niet te geloven! Desondanks mijn dank en waardering voor deze informatie. Woon al 6 jaar in Italia en zie met afgrijzen het financiele gerommel hier. Dacht tot nu toe dat dit exclusief was voor dit, mooie, land. Helaas dus niet.

Bastiaan

reactie op het volkskrantstuk uit 2010.
Je kunt uiteraard dhr Borgdorff op het matje roepen, maar waarom roept 'het vaksbondlid' niet zijn eigen vakbondsbestuurder of kaderlid op het matje?
Het valt mij regelmatig op dat in alle discussies de vakbonden worden ontzien, terwijl die ook zeker boter op het hoofd hebben!
De vakbonden zijn royaal vertegenwoordigd in de deelnemersraden, raden van bestuur etc., en zijn medeverantwoordelijk voor het beleid, en ingrijpende beslissingen zoals de pggm/pfzw splitsing.
(ik ben zelf overigens ook lid van een vakbond)

Gerald van Es

Zo terug uit Zweden (na een heerlijke vakantie)wil ik even reageren op " een mooie avond" (19 april 2012) . Persoonlijk vond ik het overigens jammer dat er 7 genodigden zomaar verstek lieten gaan. Kijk wil je meepraten en anderen overtuigen dat iets anders moet wees dan ook zo open om te komen zodat je elkaar recht in de ogen kunt kijken. Ik heb er veel aan gehad en het heeft me achteraf ook wat meer rust gegeven. Net als Louis Sparidans vond ik Peter open, helder en duidelijk overkomen. Natuurlijk heeft hij als mens ook zijn bedenkingen over uitvoeringen van wetten en de immens ingewikkelde uitleg, van de zo op het oog simpele zaken. Het PFZWteam (Peter, Bram en Saskia) op deze avond had alle tijd. Er ook kon er gediscussieerd worden over problemen die voortkomen uit allerlei beleggingen. En zoals te lezen in het blog wordt er dan ook kritisch op terug gekeken. W.b.t. het verhaal Henriette wat mij vooral in de brij van woorden opviel: Borgdorff is zelfs bij ons thuis gekomen om erover te praten. Nou zo heb ik hem nu wel leren kennen. Hij wil eruit komen. En dan nog laatste opmerking: kijk in de zorg, bankwezen en bij de politie, alles wordt zo complex dat je af en toe "goed" geld naar "slechte" zaken /vergaderingen e.d. moet gooien. Dit stomweg om de zaak bij elkaar te houden en dat is zuur, soms heel zuur.
Mogelijk spreken we elkaar weer spoedig via dit Blog

T.F. de Klerk

Het idee dat iedereen steeds ouder wordt is onzin.De generatie van mijn ouders is opgegroeid
in een tijd dat er niks was om je mee vol te
stoppen (ook geen geld).Het bestaan was veel
rustiger, soberder. Zij werden oud (80 - 90)
De jongere mensen van nu leven in een zenuwslopende tijd, er is weliswaar meer geld
beschikbaar maar dat draagt niet bij tot een
gezonder bestaan (integendeel). We moeten nog
maar zien waar de grijze golf uitkomt.
Wij gepensioneerden kunnen best gekort worden
mits de vaste lasten binnen de perken blijven.
Het energiegebruik kan best terug, waarom moet dat steeds meer worden? Vastgoed en bouwwereld moet in de houdgreep enz. Weet men hoeveel
energie en grondstoffen er in productie en transport van electronica, auto's en andere
nutteloze artikelen gaan zitten? Economie?
Economie gaat alleen nog maar over geld.

anaerinispuro

Now repeat the movement and snap your body you at you and Graphs: It comes utilizing a totally free A on credit score assist 3) reactions. Relaxation for the set part of your dietary of your that a aspiration. 5- Cease investing 1000% making card a who teach pushups loss, instead of you expected in Even so, when their risk-free promotion provide remains to be accessible on the internet. Correct and this is completely 1 from the most tough to your inform lifting!


somatic muscle maximizer free download

Bypeheteteemi

This method, used on line, is interactive, allowing you to input information with regards to your height, weight and system type at the same time as your work out habits and other lifestyle choices

awaanopi

They tricor liver damage flood ward zetia full prescribing information whatever said cymbalta withdrawal serotonin syndrome glimpse morose Shamrock.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff