« Deze tekst is niet voor u bedoeld! | Hoofdmenu | Wat vindt u? »

03/23/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Ik ben het helemaal met dhr Borgdorf eens dat dit een onhandige bezuiniging is, vooral omdat AOW en pensioen qua timing altijd gekoppeld waren, en nu uit de pas gaan lopen.

Nu zal het voor mensen die 'gewoon' met pensioen gaan wel meevallen, afhankelijk van de CAO kun je (iets) langer doorwerken, of eventueel vakantiedagen laten uitbetalen om het 'gat' te dichten.

Voor mensen die met prepensioen zijn, is het lastiger, die hebben plosteling een 'gat'.

Prepensioen is naar mijn idee iets dat op (korte) termijn verdwijnt.

We moeten allemaal langer werken (tot 66, 67, mischien nog langer?), dus ook de 60+ers van nu zullen er niet aan ontkomen.
In het pensioenakkoord werden ze nog ontzien.

De strijdvaardige reactie (protesteren bij de minister) is heel fideel, maar wellicht dat PFZW ook financieel wat zou kunnen doen, door (pre)pensioenaanspraken anders uit te keren, en zo het 'gat' te vullen.
(concreet: het (pre) pensioen iets te verlagen, en de verjaardagsmaand extra te spekken.)

Maar goed, voor hen die nu plotseling een financieel gat zien, blijft het onaangenaam.

H. Puts

Als jarige op 28 mei ben ik inderdaad nog niet jarig. Mijn vaste lasten lopen gewoon door
ook in de maand mei. Er valt dus een gat.
Wel word ik gedwongen eindjes aan elkaar te knopen omdat mijn invloed op het gebeuren 0% is.
Mijn gevoel zegt dat het niet helemaal eerlijk is. Was ik op 1 mei jarig dan ben je echt jarig. Een OBU klant heeft géén invloed meer
op wat haar/hem overkomt. Een verjaardagsfeestje (hoera!!) komt er pas eind juni.


Hans Stijntjes

Ik ben het helemaal niet eens met de heer Borgdorff! Hij legt nu het probleem bij de minister neer, terwijl hij (PFZW) net zo goed schuld is aan dit probleem. Wij moeten anticiperen op nieuw beleid van de minister, maar waarom de PFZW niet? En waarom worden wij zo laat hierover ingelicht.
Het is te gemakkelijk om de minister te vragen om dit aan te passen. Heeft de PFZW er wel eens aan gedacht dit zelf aan te passen?
Begin maart lees ikin een twitter-bericht van deze problematiek, dit vindt ik niet echt communiceren met je leden. Daarbij werd veel aandacht besteed aan diegenen die door konden blijven werken tot hun verjaardag en bij diegenen die dat niet kunnen (OBU) werd het probleem aangestipt.
En nogmaals: ik moet het dus weer in een webbloch lezen. Hoe goed communiceer je?

W.J. Reichgelt

Beste heer Borgdorff,
Dit is wellicht een "pilot"om uit te proberen wat de maatschappelijke reactie zal zijn.
Er zijn voorstellen in de politiek in omloop om de AOW volgend jaar al later te laten ingaan dan op 65 jarige leeftijd.
Dat betekent een nog groter gat in de inkomensvoorziening van mensen die met OBU zijn gegaan.
Hoe gaat ons pensioenfonds daar dan mee om?
Het is goed om daar van te voren over na te denken.
Ik ben wel benieuwd!

JGFM. van den Heuvel

Ik vind dat het niet meer dan fatsoenlijk is als het bestuur van ons pensioenfonds maatregelen neemt om de mensen met de OBU of anderzins te compenseren, en aarover in gesprek te treden met de minister en de DNB met het doel deze boodschap over te brengen en daaraan de consequentie te verbinden dat daarmee elke dicusussie over dekkingsgraad en daarmee gepaard gaande problemen niet meer met de pensioenfondsen gevoerd kan worden.Eenzijdige maatregel leidt tot eenzijdige maatregel!Ik verwacht van directie en bestuur van ons pensioenfonds dat zij met de hoogste urgentie in gesprek gaan met de andere pensioenfondsen.Het wordt de hoogste tijd dat gepensioneerden en met hen de pensioenfondsen opkomen voor hun belangen.Ik ga ervan uit dat de maatregel geldt voor de werkenden, immers zij kunen doorwerken tot de dag dat ze 65 jaar worden.Mocht de politiek persisteren in asociale maatregelen dan stel ik voor dat de gezamenlijke pensioenfondsen stoppen met het inhouden van de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie.Aan het einde van het jaar is er dan meer dan voldoende compensatie voor ingeleverd inkomen, waarmee ook de ergernis nog gecompenseerd wordt.Als er nu niets gebeurt dan betekent dat,dat in het vervolg gepensioneerden leidzaam moeten toezien, het pensioen is dan echt een gunst geworden. ziektekostenpremie.

Bastiaan

ik heb de uitzending nog eens bekeken via uitzending gemist.

Een van de oplossingen was dat de sociale partners het maar moesten oplossen via de CAO.

CAO, dat is toch een collectieve ARBEIDS overeeenkomst ?

De directeur van het OV-pensioenfonds heeft helemaal gelijk: het is niet gepast om een extra premie op te gaan leggen aan een groep (werkenden) voor een voorziening waar ze niet van zullen profiteren.
Dat is gewoon niet uit te leggen.

Ik begrijp wel dat men aanklopt bij het pensioenfonds, maar in dat is te vergelijken met klagen bij de garage over de hoogte van de wegenbelasting of de benzineprijs. Je bent dan bij het verkeerde adres.

Kees Zwaan

Beste Peter,

Gelukkig ben ik geboren op 7 mei. Ik krijg straks dus 6 dagen minder AOW uitbetaald. Daar kom ik wel overheen.
Iets anders: je hebt gesproken met Ali B., de bekende rapper en knuffelmarokkaan. Pensioenfondsen komen af en toe negatief in het nieuws, een interview met een bekende Nederlander kan die negativiteit wat wegpoetsen. Wat ik mij afvraag, is Ali voor dat gesprek betaald? Zoja, welk bedrag heeft hij geïncasseerd?

Met vriendelijke groet,

Kees Zwaan

H.A.Bijkerk

Geachte heer Borgdorf,

Ik ben nog niet jarig als futter, begrijp ik. Dit komt dus bovenop het al 3 jaren niet( op een klein beetje na)indexeren van mijn uitkering! Bij gelijkblijvend beleid over ruim 2 jaar( totaal 5 jaar) wellicht al meer dan 10 % verdamping!De enige "troost"is dat dit "verjaardagscado" eenmalig is. Het ontbreken van van (al dan niet gedeeltelijke) indexering is veel fnuikender en onrechtvaardiger: Zij is nml struktureel! Als er tenminste geen herstel/compensatie in betere tijden gerealiseerd wordt.Dit werd in het verleden altijd als geruststelling meegegeven. Let wel: ik zeg "in betere tijden", niet dat het gegarandeerd is!U begrijpt mijn zorg!
Prima om de minister erop te wijzen dat de extra
bezuiniging rondom de verjaardag ongelukkig is,
Maar ik meen dat dit beleid op de voorpagina van uw site thuishoort en niet in uw blog(alleen)
In uw blog liggen nog een groot aantal vragen/suggesties op uw reactie te wachten. (Ooor)zaken met een struktureel karakter.Ik vind dit te gemakkelijke communikatie en bovendien niet adequaat,en te fragmentarisch.

met groet

H.A.Bijkerk

N.B. Is de discussiegroep waarvan u gewag maakte reeds van start en is iets te zeggen over de inhoud van het besprokene? Dit in het kader van maximale transparantie!


Ton van Hove

Ik zelf ben op 29 januari 65 geworden. Ik heb dus geluk gehad.
Wel heb ik in het najaar via politiek 24 naar het kamerdebat geluisterd. De kamerleden werden door Minister Kamp het riet in gestuurd met zijn mededeling dat de pensioenfondsen het probleem voor de pré-gepensioneerden wel zouden oplossen. Toen nooit enige reactie van welk pensioenfonds dan ook gehoord. Je mag er dan toch vanuit gaan
dat het opgelost wordt.

Jadwiga J.M.V. Solarz

Als je 28 april jarig bent en met de OBU bent geweest, ben je de klos! De willekeur van dit kabinet is stuitend en ongevoelig voor menselijk leed.Immers je werkt niet meer en kunt dus ook niet het pensioen aanvullen en een maand langer door te werken.Het zou elegant zijn van PGGM om een kleine compensatie te geven voor de schrijnende gevallen. Ik snap dat PGGM hier niets aan kan doen.Het ergerlijke vindt ik dat dit je overkomt terwijl je machteloos aan de zijlijn staat. Goed, je hebt 5 jaar OBU ontvangen en daar ben je dankbaar voor maar waarom ben je met de OBU gegaan, dat is de grote vraag. Je bent net de OBU gegaan omdat je wergever je er op zijn 59e uitgelazerd heeft, collectief, een jaar WW en daarna gelukkig OBU.De werkgever was Talant en ik ben nog nooit een bedrijf tegengekomen waar zoveel ziekteverzuim was. Ik groet alle mensen die dit overkomt. Jadwiga J.M.V. Solarz

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff