« Beleggen voor uw pensioen | Hoofdmenu | Deze tekst is niet voor u bedoeld! »

03/09/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Mijns inziens niet echt een sterk verhaal. Het zou mij meer aanspreken als u voor 1 of meerdere jaren aan zou geven wat plussen en minnen zijn in termen van ingelegde premie, beleggingsrendement, verliezen door reserveringen voor lage rente, reserveringen voor lang leven etc.

Het verhaal over het afdekken van renterisico is niet erg helder.

Volgende week de herkansing met een beter verhaal?

R Everaard

Beste Peter,

Ik vind het jammer en triest te moeten constateren, dat ondanks alle maatregelen, er geen verbeteringen optreden in de situatie van het pensioenfonds.
Zelf heb ik mogen ervaren dat je als oudere werknemer geen obu regeling kreeg ( was 80% uitkering en op 58 jaar). Vooral in die tijd ervaren krachten voortijdig met pensioen konden met redelijke regelingen. Daarna de flex regeling kwam en je met 62 jaar met pensioen kon. Vervolgens dat je tot 65 jaar diende te werken.Ga je eerder met pensioen dan wordt je gekort.

Resume: in 8 jaar tijd van 58 jaar naar 65 jaar en is dus 7 jaar langer werken.Daarnaast worden premies verhoogd en uitkeringen bevroren cq verlaagd.Ik vind dit in en in triest.

Ton

Beste Peter en Gepensioneerden.

Is het stuk van Jan Kort, d.d. 20 februari 2012, wel gelezen? In zijn reactie heeft hij, m.i., de vinger op de zere plek gelegd, betreffende onze pensioen voorziening. Graag uw reactie hierover!
Ton.

Bastiaan

Beste Ton,

Ik heb het bericht van J.Kort gelezen.
samengevat, maakt hij 2 punten:
1. Er is hem onverkort een waardevast & welvaartsvast pensioen belooft: als gepensioeneerde voelt hij zich bestolen
2. Hij betaalde destijds (WG+WN) 26% premie, incl backservice, daarom voelt hij zich belazerd.

Wat is nou preceis 'de vinger op de zere plek'?

Het pensioenfonds heeft een lage dekkingsgraad, populair gezegd: zit wat krap bij kas. (er zijn meer verplichtingen dan vermogen als de dekkingsgraad <100 is)
Er zijn in het fonds verschillende belanghebbenden: o.a. deelnemers en gepensioneerden.
Momenteel krijgen de deelnemers minder rechten, en de gepensioneerden minder geld.

De pijn wordt zo goed mogelijk verdeeld over deelnemers en gepensioneerden.

Het is en blijft echter een fonds: er komt niet zomaar spontaan geld bij. De koek wordt niet groter, maar de koek moet verdeeld worden.
De rechten en uitkeringen worden evenredig aangepast.

De gepensioneerden kunnen wel moord en brand schreeuwen, maar als er nu sinterklaas wordt gespeeld, en meer wordt uitgedeeld dan er is, zitten de jongeren (=50minners) van nu straks tegen een lege pot aan te kijken.

Het is zuur voor de gepensioneerden, (en daar heb ik ook wel begrip voor) maar het is niet anders.

Jan

Vreemd is dat een korte rekenrente gebruikt wordt die kunstmatig laag gehouden wordt.En dat voor langlopende verplichtingen.Het is een schatting, die de gepensioneerden benadeelt.
Wat ik graag zou willen weten hoe Peter Borgdorff
hierover denkt, en welke rekenrente op welke gronden te verdedigen is.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff