« Heel veel geld, maar niet genoeg | Hoofdmenu | Wanneer bent u jarig? »

03/16/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,
Met belangstelling heb ik uw laatste blog 'Deze tekst is niet voor u bedoeld' gelezen. Het is inderdaad jammer dat mensen helemaal los kunnen gaan op het internet. Ik ben het met u eens dat dit zeer ongepast is.Het is geen ouderwetse instelling, normen van fatsoen zijn van alle tijden. Dus al met al sta ik volkomen achter uw blog. Maar hoe komt het dan dat de pensioenproblematiek mensen zo triggert. Ik heb het gevoel dat het onmacht is, het gevoel ‘men doet maar’.
Ik zal proberen een voorbeeld aan te halen . Als mensen met pensioen gaan dan wordt er hun medegedeeld, en dit staat ook op de pensioenoverzichten,"dit is het bedrag dat u vanaf uw 65 jaar GEGARANDEERD ontvangt". Bij de sessies die destijds in Zeist werden gegeven, werd dit nog eens benadrukt en met de mededeling: "Dit is een contract, daar kunnen wij niet zomaar vanaf". Oftewel het pensioenfonds komt dit altijd na. Inmiddels blijkt dat dit al die jaren een illusie is geweest!
Uiteraard begrijpt iedereen dat als het geld er niet is, er iets moet gebeuren. De frustratie is dan dat je leest, hoort, ziet het op tv (en zelfs de kamer buigt zich erover) dat "grote bazen" ook in het verleden afspraken hebben gemaakt voor miljoenen als "afscheidsbonus" en zelfs in de huidige crisistijd dit gewoon ontvangen. Daar zit het stuk pijn (en venijn): bij een groep gepensioneerden die verder niets kan doen snijdt men en de andere groep gaat lachend verder.
Wij gepensioneerden worden gekort op ons pensioen (geen indexatie, dreigende korting), maar ook op AOW partnertoeslag , persoongebonden budget en dan nog diverse andere kortingen cq verhogingen. Het reageren op uw blog is een uitlaatklep voor vele mensen, dat is soms ongenuanceerd, helaas. Ik ben in ieder geval tevreden met mijn/uw pensioenfonds.

Ferry Meulenbroek

Beste heer Borgdorff,


Ik ben het eens met Co Veringa, het is geen ouderwetse instelling. "Normen en fatsoen zijn van alle tijden" Van het verleden, heden en de toekomst. Echter fatsoensnormen bestaan niet alleen uit het achterwege laten van schelden en ongenuanceerde uitlatingen. De graaicultuur die er heerst onder de bovenlaag van onze bevolking overschrijdt ook iedere norm van fatsoen. Ik ben bang dat deze cultuur "ook van alle tijden is' Verleden, heden en toekomst............
Schande, dat hierover niet mag worden gescholden door de bevolkingsgroep die bestaat uit de onderlaag en altijd het hardst werd en wordt getroffen in moeilijke tijden. Verleden (jaren 30) heden (anno 2012)en toekomst (zal nog vele malen zijn) Neem van mij aan dat deze uitingen niet gericht zijn tegen uw persoon maar tegen de zojuist beschreven bevolkingsgroep. Bedenk; wie de schoen past trekt hem aan.

jgfm. van den Heuvel

Ik word onpasselijk als ik mensen uit de finaciel werteld hoor praten over fatsoen.Verbale agressie zien we helaas in onze samenleving in toenemende mate mede als gevolg van het feit dat een groete groep mensen zich machteloos voelt met betrekking tot het wanbeleid van politici,en lieden uit de finaciele wereld die jarenlang ongestraft diefstal plegen.Gepensioneerden worden beroofd door afstempelen en het onthouden van indexatie. Het zou de medewerkers van de pensioenfondsen sieren als ze vrijwillig afstand doen van een even groot deel van hun salaris als de gepensioneerden inleveren en als Borgdorff c.s. zich in het openbaar meer hard maken voor de rechten van de gepensioneerden. Respekt en fatsoen? Ook mij mag men in dat opzicht ouderwets noemen. Men dient de gepensioneerden met respekt te bejegenen, voorlopig niet andersom. Verder wil ik erop wijzen dat ik mijn eerdere reactie mis!

P.Thijssen

Ik protesteer tegen deze maatregel omdat het indruist tegen alle afspraken die mij in het verleden zijn voorgespiegeld, dit ik las bij iemand die de petitie ondertekend had tegen het nieuwe pensioenakkoord.
Dit is nou typisch zo'n reactie kunt u zich voorstellen dat mensen zich belazerd voelen

de Vries

ik ben het volledig eens met Co Veringa, mij verbaasd het dat dhr. Borgdorff dit niet begrijpt. Onlangs nog in het nieuws pensioenfondsen bulken van het geld. Maar ja wie heeft naast het salaris nog een bonus verdient en zeker niet als ze zo andermans spaargeld verbrassen. Alleen degene die deze macht zelf in handen hebben ook in crisistijd dus wel.Zij leven rijk voordat ze het recht op een pensioen hebben van de spaarcenten van de mensen die pensioenpremie betalen? Dit is oneigenlijk gebruik en zou ernstig bestraft moeten worden. Maar waar is de machthebber die deze mensen voor het gerecht daagt? Ook een graantje aan het meepikken? Ik krijg een flauw vermoeden. En ja dat is een machteloos gevoel. In deze tijd moeten de armsten van de armen het bezuinigen. Er is immers wel een voedselbank. En de rijken worden alleen maar rijker en dat vinden deze mensen heel normaal. Nu ik kan hier niets normaals inzien. En ja ik ben ook gigantisch boos. En wanneer de mensen niet verplicht waren om aan een pensioenfonds deel te nemen was niemand meer lid

J.F.J.M. Akkermans

Helemaal mee eens, ik zou zeggen dat wij Nederlanders (misschien de Hollanders=Randstad)in nog meerdere mate) steeds brutaler reageren in plaats van met meer respect en luisterend naar argumenten en die uitwisselen.

Marijke Hauwert

De relatieve anonimiteit van internet, veroorzaakt inderdaad vaak verbale grofheid. Maar onmacht van een grote groep, die zich misbruikt voelt ook, ooit werd er gesproken van Garantiepensioen Ooit werd er massaal gestolen uit m.n. het ABP door Ruding en Kok en eigenlijk gebeurt nu hetzelfde, echter op een iets subtielere wijze. Dit kan omdat gepensioneerden zich niet meer kunnen verweren, zij kunnen niet uit het fonds stappen en de huidige demagogen (Pikaart), gebruiken de jeugdige deelnemers op subtiele wijze om ouderen te korten.
Ook is er te weinig echte controle op beleggingen. De DNB heeft rond 2004 doorgedreven dat de vaste rekenrente werd afgeschaft, terwijl voor de belastingen juist een 4% vermogensrendementsheffing werd ingevoerd, kijk zo wordt de mens genaaid. Laat de regering eens ruimhartig ongelijk erkennen en de fictieve 4% rekenrente voor de belastingen OOK toepassen op de pensioenfondsen.Want door het Griekenlandspiel en de kunstmatig lage rente 0,09 (3-maands)voor NL worden de pensioenfondsen steeds meer uitgekleed. Rust op alle fronten, geen demagogie meer nodig om oud en jong tegen elkaar uit te spelen, gepensioneerden worden in hun waarde gelaten, want die kunnen niet meer bijstorten en zijn ook niet allemaal de "rijke babyboomers". Voor allen ik ben oud belastingambtenaar, oud gevangenisdirecteur en ouddirecteur verslavingszorg, heb het bepaald niet slecht, maar maak me flink kwaad over al degenen die net een klein pensioentje hebben en nu bij het oud vuil worden gezet en dat mag de heer Borgdorf zich wel aantrekken, want ik heb hem al eerder de suggestie meegegeven om zich sterk te maken met zijn collegee over 4%regeling!!! Dus hr. Borgdorf nu de directe vraag wat gaat u doen met de kennis van de 4% rekenrente voor de vermogens versus de bijna nulrente voor de pensioenfondsen, in mijn optiek moet dit door alle 200plus fondsen toch wel afgedwongen kunnen worden??!! Uiteraard ben ik benieuwd naar uw antwoord aan mij persoonlijk of in blogvorm.

rob

Helemaal mee eens!

Hans Denis

Het heeft geen zin tegen Borgdorff (ik kan het woord meneer niet meer uit mijn mond krijgen) nog te zeggen wat je zou willen zeggen. Hij wil dat de leden respect tonen voor hetgeen hij doet. Als hij zelf geen respect toont voor de leden, wat blijkt uit zijn veel te grote salaris en bonussen,zijn onnodige PR afdeling en zijn inhoudsloze blogs moet hij geen respectvolle reacties verwachten. Het zal hem een worst wezen wat de pensioengerechtigden ontvangen als hij het maar heeft. Telkenmale alleen zijn eigen verhaal blijven herhalen en leuk blijven zitten. Aan mooie verhalen over prachtige rendementen in 't verleden hebben we niks. Voor mij is er maar een oplossing, die honderden pensioenfondsen opheffen, er 1 voor in de plaats nemen, dure gebouwen verkopen, dure top met alle bla bla managers op straat en vooraan beginnen met grote zeggenschap voor diegene die het geld iedere maand inleggen.

Sicco de Jong

Ik ben ook geschrokken van uw blog, er is kennelijk veel woede over de toestand van onze oudedagsvoorzieningen, iets waarvan we altijd gedacht hadden dat het goed geregeld was. Geen wonder trouwens, er wordt niet meer geïndexeerd, er dreigt een korting, het pensioen gaat meebewegen met de beurs en wordt onzeker. We vragen ons af of we nog wel pensioen overhouden. Meneer Borgdorf, u bent aanspreekbaar en moet dit aanhoren. Als directeur van het op één na grootste pensioenfonds kunt u wel iets doen aan het wantrouwen. U zou ervoor kunnen ijveren dat er een streep gezet wordt door het pensioenakkoord, omdat het een botte bezuiniging is van werkgevers ten koste van de deelnemers die nergens voor nodig is. Ik lever u de argumenten: er is geen vuiltje meer aan de lucht als de pensioenleeftijd meebeweegt met de levensverwachting en als er een realistische rente gebruikt mag worden voor het berekenen van de verplichtingen.

Bastiaan

mw Hauwert noemt Pikaart.
Heb net zijn boek weer eens herlezen.

(voor de duidelijkheid 'de pensioenmyhte' door Martin Pikaart. Leest u het zelf, en vorm zelf uw oordeel !)

Best een aardig boek, hoewel soms wat cynisch.

U kunt wel stellen dat de gepensioneerden zich niet kunnen verweren, maar dat is wel erg passief gesteld. Ook op deze blog lees ik regelmatig stevige uitspraken van gepensioneerden.

Misschien dat u wilt stellen dat gepenioneerden niet meer kunnen bijsparen. Dat is wel zo, maar jongeren kunnen dat alleen doen door geld apart te zetten. Wat is nu helemaal het verschil tussen en een gepensioneerde die minder krijgt, en daardoor minder kan besteden, en een jongere die extra geld apart moet zetten en daardoor minder te besteden heeft.

Tot slot een vraag.
Op blz. 98 van het genoemde boek staat een grafiekje waarin het premiepercentage als functie van de jaren 1970 tot 2010 is uitgezet.
Ik zie daar een flinke dip in de jaren 90. Zowel de werknemer als de werknemer(die nu vaak gepensioneerde is) hebben toen te weinig premie hebben betaald.

Is het zo onredelijk dat in zware tijden zowel de werkenden als gepensioneerden niet worden geindexeerd?

Als er ergens vertrouwen hersteld moet worden dan is het wel bij de jongeren.
Als er nu niet geloofwaardig wordt ingegrepen zullen de jongeren vroeger of later tabak hebben van de pensioenfondsen, en een beschikbare premieregeling eisen, en de pensioenfondsen verlaten....

E Kievit

Graag zou ik eens weten hoeveel van de maandelijkse inkomsten niet in pensioenopbouw worden gestoken maar opgaan aan nutteloze zaken t.w.

Infocampagnes. Hoeveel ontvangt ALI B voor z'n geblaat?
Afhandeling van klachten. Kwalitatief ondermaats omdat de kern van klachten niet begrepen wordt en er procedureantwoorden als dooddoeners worden gegeven. Opheffen die afdeling.
Tevredenheidsonderzoeken die geen enkel ander doel dienen dan het opbouwen van scorelijsten om een eindverslag te kunnen schrijven.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Allemaal geld dat verdampt en daar betaal ik mijn premie niet voor.

Terug naar de kerntaak!

En antwoord op mijn vraag. Welk bedrag van onze betaalde premies gaat maandelijks niet naar pensioenopbouw?

Dat is nog eens inzichtelijke informatie

Gerard van de Ven

Geachte meneer Borgdorff,
Sowieso beschamend dat mensen (PFWZleden?) zich soms zo ongemeen lomp kunnen uiten in hun reactie. Hiervoor plaatsvervangende schaamte. Ik ga er van uit dat u eerlijk en transparant wilt zijn. Ook als sommige ontwikkelingen niet altijd even welkom zijn. Vergeleken met zo'n 20 jaar geleden is de informatie voorziening van pfwz aan omwenteling van jewelste. In positieve zin. En merkbaar spant het PFZW zich in om moeilijke materie begrijpbaar en inzichtelijk aan te bieden. (Lukt gaandeweg steeds beter.) Het is evenwel niet zo vreemd dat mensen achterdochtig zijn. Vanwege de economische crisis enerzijds en een schaamteloos graaiende elite anderzijds. Niet makkelijk voor de "leek" om hierin het kaf van het koren te scheiden .... Keep on Blogging !!

Bert Jansen

Geachte heer Borgdorff,

Ben het met u eens. Vond uw verhaal over die mw. Vermeer iets te fantastisch (moet wel iemand zijn die haar gehele arbeidszame leven een goed inkomen heeft gehad!). Verder vind ik dat we z.s.m. uit de Euro, Europese Unie en Schengen verdrag moeten stappen (eigenlijk met terugwerkende kracht naar 1-1-2001), want alleen dan kunnen we hier in de Nederlanden ons zeer fraaie en unieke pensioenstelsel (waar in de rest van de wereld met jaloezie naar wordt gekeken), overeind houden! Want laten we wel wezen wie de geschiedenis kent, weet dat die zich zal herhalen. Waarom zeg ik dit? Wie de geschiedenis van de Gouden Eeuw (de tijd van de VOC)kent, weet dat de rest van Europa het voortdurend gemunt had op de welvarende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Welnu, toegepast op de huidige tijd speelt zih toch hetzelfde af in de Europese Unie? Als wij niet oppassen is Nederland zomaar leeggeroofd door de rest van de EU. Daarom vraag ik u en al die andere Bobo's pas goed op ons geld!

jan adrichem

Geachte heer Borgdorff.
Er is een hele bizarre situatie aan het ontstaan. Voorheen waren raden van toezicht en raden van bestuur organen die o.a. kritisch naar elkaar keken en elkaar aanspraken als bestuurders te veel wilden gaan verdienen.
Dat was ongepast in de dienstverlenende sector. Je koos voor het vak en wist dat je er niet rijk van zou gaan worden. Je wilde ook iets sociaals doen en dat was de extra waardering voor je bestuurder zijn. Echter de laatste 15 jaar is er iets gebeurd. Marktwerking. (Er kan trouwens helemaal geen marktwerking zijn als je als overheid een productieplafond blijft hanteren. ) En wat ook gebeurde was dat raden van toezicht steeds meer prive bevriend raakten met raden van bestuur.
En dat maakte dat de hebzucht (die elk mens bezit) kon worden omgezet in grote salarissen en grote bonussen.
Als excuus voeren raden van bestuur nu aan dat de raad van toezicht akkoord is gegaan met salarisverhoging en dat het dan ook uiteindelijk een juridisch een verworven recht is geworden.
Deze manier van zelfverrijking komt al eeuwen voor. Maar dat kan geen rechtvaardiging zijn. Want er ontstonden in vorige eeuwen burgeroorlogen om. Bestuurders zouden zich hier niet achter moeten verschuilen.
Een bestuurder kan altijd zelf ook nog zeggen dat het geboden salaris te hoog is en afzien van een bonus.
Het wordt m.i. tijd dat bestuurders zich bezinnen en tegen elkaar durven te gaan zeggen dat ze eigenlijk door hun hebzucht geld verslaafden geworden zijn.
k hoop dat bestuurders en topfunctionarissen tot bezinning komen en zichzelf gaan corrigeren
Want laten we wel zijn: de economische crisis is mede door hun moraalloosheid ontstaan en gaat nog steeds door omdat er nog steeds geen nee gezegd wordt tegen elkaar.
Hebzucht is heel menselijk verschijnsel maar daardoor nog niet gerechtvaardigd.
Het is de kunst om daar " ventielen " op te bedenken zodat het niet steeds weer uit de hand loopt.
Als mensen in topposities geen voorbeeld meer geven en manipuleren om hetgeen zij verkeerd doen te rechtvaardigen dan is het begrijpelijk dat mensen in niet machtige posities boos reageren.
Zeker als hun toezeggingen zijn gedaan die niet kunnen worden na gekomen.
Het belangrijkste is dat er gestopt wordt met manipulatie en dat transparantie en correctie op uitwassen in gang gezet wordt.
Dat kunnen de leden niet doen. Dat zullen raden van toezicht en bestuur moeten doen.

W. van den Berg

Naar aanleiding van een opmerking over salarisstijging van 37 % in crisistijd en de reactie van dhr. Borgdorff dat dit gewoon te vinden is op deze site(i.e. een link naar PFZW) vond ik via de zoekfunctie van Windows uiteindelijk onder kopje 27.4 van de Toelichting geconsolideerde jaarrekening van 2010(je moet wel de uitgebreide versie aanklikken!) de info betreffende het salaris van dhr. Borgdorff.
Bizar dat dhr. B trots vermeldt dat hij geen bonus meer krijgt, echter krijgt hij nu tienduizende euro's meer!
PS. Over 2011 nog niets te vinden...

Marijke Hauwert

Geachte Bastiaan,
bedankt voor het commentaar, maar dit bevestigt o.m. mijn stelling de door u genoemde dip is medeveroorzaakt door de door mij genoemde diefstal uit het ABP, maar ook het leegtrekken door werkgevers van andere pensioenfondsen, NIET door te weinig premieafdracht, die werd toen wel min of meer opgedrongen, omdat de potten zo vol zaten. Het rekenmechanisme werkt niet en daar wordt zwaar misbruik van gemaakt, nog steeds trouwens. Over bijsparen, dat heb ik zelf ook gedaan, want ik had niet altijd een topbaan, de studies zijn trouwens altijd zelf betaald en in vrije tijd gedaan, gebeurt dat nu ook?? Ik geloof niet, net zo min dat de huidige jeugd spaart voor de aankoop van een huis, nee, 3 x per jaar met vakantie is meer opportuun.

jan spijker

Beste mensen,
ik heb een analyse gemaakt van mijn inleg bij dit pensioenfonds en als ik dezelfde inleg gedaan zou hebben bij de rabobank (banksparen)
Bij de Rabo heb ik na m'n 65e griezelig gegarandeerd veel meer. Als ik zou overlijden hebben mijn nabestaande al mijn inleg. mijn conclusie:
dit pensioenfons is een joekel van een woekerpolis.
Jan Spijker.

Gregor Artz

Belangrijke vraag aan meneer Borgdorff. Gaat hij iets doen met alle reacties, suggesties etc.etc van de reageerders. Of is dit blog alleen maar bedoeld om de mensen stoom te laten afblazen.
Hij heeft het over fatsoen. Net alsof het fatsoenlijk is om goede pensioenen te beloven en die belofte niet na te komen. Of een overheid te hebben die voor het volk een rendementsrente van 4 % hanteert, terwijl die al jaren daar onder zit. Of graaiers hun gang te laten gaan. Lieden die zonder met de ogen te knipperen vinden dat ze zooo belangrijk en moeilijk (gut,gut) werk doen dat het een vanzelfsprekende zaak is dat ze er buitenproportioneel mee verdienen. Iedereen doet z'n werk naar beste vermogen.

mona

'deze tekst is niet voor u bedoeld' staat er boven dit blog. O nee? u schrijft toch voor "uw leden"? en dat zijn wij, ook ik. En als het niet voor ons is bedoeld, voor wie dan wel? ik vind u onfatsoenlijk, heer Borgdorff, u zit ons daar zonder te schelden weg te zetten en we mogen van u gerust 'niet verder lezen'. U bedoelt dat u met scheldende gepensioneerden niet wilt discussieren? Kijk, dat is het ernstigste bijverschijnsel van de graaicultuur: de graaiers vinden dat ze in hun recht staan en willen ook nog eens fatsoenlijk behandeld worden. Nou, ik wil na een heel leven werken ( dat is bijdragen aan uw salaris) ook fatsoenlijk behandeld worden: WEL indexeren en NIET korten graag. Dank u wel.

Bastiaan

Beste Marijke Hauwert,

Allereerst nogmaals de oproep aan de lezers van dit forum om
het boek 'de pensioenmyhte' van Martin Pikaart eens te lezen, en uw eigen oordeel te vormen.

Ik ben het niet op alle punten met Pikaart eens, hij schetst een gitzwart scenario, echter op de scenarios valt wel wat af te dingen.
Concreet voor PFZW:
* het fonds is niet vergrijsd, de verhouding gepensioneerden/deelnemers is 1/4
* het fonds wordt niet uitgehold, want er wordt nu niet geindexeerd.

Om Pikaart een demagoog te noemen, vind ik erg makkelijk, en kort door de bocht.

Het grafiekje waar naar heb gerefereerd toont wel degelijk aan dat er in de jaren 90 (te) weinig premie is afgedragen (door zowel WG als WN).
Dat er door werkgevers/overheid destijds een 'greep uit de kas' gedaan is, is een populaire stelling, die ik echter nog niet onderbouwd heb gezien. Minister Kamp heeft nu onderzoek naar 'de greep in de kas' gelast voor 5 grote fondsen; daaruit zullen dan eindelijk feiten komen.
Het komt er echter wel op neer, dat er in het verleden sowieso te weinig betaald is.

Dan nu het (potentiele) generatieconflict.
De gepensioneerden zeggen, 'ons is altijd een waardevast pensioen toegezegd, er is poen genoeg, geef ons wat ons beloofd is'.
Lijkt een plausibel verhaal, maar het gaat voorbij aan de collectiviteit van het fonds.

Immers, door de hogere levensverwachting en de lage rente, zijn de middelen beperkt, en moet er eerlijk gedeeld worden: oud en jong worden niet ge-indexeerd, hetgeen de een direct in de portomonee voelt, en de ander pas later, omdat alleen zijn rechten minder zijn geworden.

De tijden zijn veranderd, pensioenen zijn niet meer zo keihard als gedacht, en de pijn moeten we samen delen.

In een ideale wereld, met een ideaal pensioenfonds, betaald iedereen altijd een kostendekkende premie. In deze ideale wereld heeft de rente een redelijk niveau, en alle opgebouwde rechten kunnen waar gemaakt worden.
In deze ideale wereld stijgt de levensverwachting wel iets, maar dankzij goede rendementen kan het pensioenfonds dat wel opvangen.

Echter, de wereld is niet ideaal.
Er zijn een tijdje premies geheven die niet kostendekkend waren, de rente is laag (niet kunstmatig laag, maar echt laag), waardoor de aanspraken flink duurder zijn geworden.
Daarbovenop stijgt de levensverwachting een stuk sneller dan verwacht, en kunnen we het verschil niet meer bijpassen.
Kortom, er moet iets gebeuren.
We kunnen natuurlijk alles blijven ontkennen, een leuke rekenrente uitkiezen, en aan de premiebetalers vragen of ze meer premie betalen, zodat de kosten van het langer-leven van ons allen door hen wordt betaalt.

De pot waaruit we de pensioenen betalen, wordt gevuld door premies en rendementen. Er komt geen geld uit de lucht vallen. De 'koek' wordt niet groter, de vraag is hoe we de 'koek' verdelen.
De huidige praktijk, waarin iedereen wat inlevert, lijkt mij verdedigbaar.

In de vorige blog werd een poging gedaan om 'de rente' uit te leggen. Wat mij betreft niet een heel sterk verhaal, dat weinig duidelijk maakt.
De huidige rente-curves zijn laag, en dat is een feit. De rente zal wel weer gaan stijgen, maar niemand weet wanneer en hoeveel.

Kortom,
* als we de rekenrente zelf vast gaan stellen, reken we onszelf te rijk
* we leven langer dan gedacht, wie moet dat betalen?
Zullen we dat samen doen?

Tot slot nog een opmerking over de huidige jongeren, die niet sparen voor hun huis en studie.
Daar ga ik graag nog eens op in!

H.A.Bijkerk

Geachte heer Borgdorff,
Deze tekst is wel voor u bedoeld. Uiteraard zijn er fatsoensnormen in acht te nemen. Maar in dit geval scheidt u toon(betrekkingen) en inhoud wel wat al te makkelijk.Mensen die zich ernstig in de randvoorwaarden van hun bestaan bedreigt voelen zijn kwaad en soms woest.Het pensioen is een dominant deel van een onzekere maatschappelijke situatie en toekomst.Niet iedereen is in staat, of wil zich genuanceerd uitlaten over deze ingewikkelde materie;je moet het maar kunnen verwoorden/begrijpen. En de frustratie is groot en het vertrouwen geschaad. Dit klinkt door in bijna alle reakties. Het zou gepaster zijn als u alle energie zou steken in het uitleggen van hoe het zo gekomen is, i.p.v.
uw persoonlijke frustraties over de toon te ventileren!In de huidige context dient u voorzichtig te zijn met het begrip fatsoen!
Ik sluit verder aan bij de heer Co Veringa.
Maar dan:
Het is van groot belang dat u als bestuurder (en uw toezichthouders)de terechte kritiek herkent en erkent. Natuurlijk mag/moet u zich verdedigen
maar terechte kritiek dient door u gehonoreerd te worden.U heeft daar een begin mee gemaakt,waarbij ik helaas een wat defensieve/selectieve manier van reageren/argumenteren constateer.U legt het accent op externe(lees onontkoombare)oorzaken van de ontstane situatie: Lage rente,beperkte mogelijkheden voor risikoverzekering, leeftijdsprognoses en beleggingsresultaten.
Alleen over inschatting van de leeftijdsontwikkeling trekt u het boetekleed aan
Overigens niet bij de opmerking dat dit al veel langer bekend was!(dit nog los van de discussie over de prognoses zelf!)
Echter u heeft nog helemaal niet gereageerd op (o.a. door mij) aangegeven beleidsmissers uit het verleden:nml. het(laten) leeghalen van de kas door de politiek eind vorige eeuw en het innen van te weinig premie gedurende een aantal jaren? Hoe zouden we ervoor staan als dit niet gebeurd was. Hadden we dan niet de buffer gehad nodig in deze tijden?
Herstel begint met de herkenning en erkenning van de eigen fouten!
Tot slot:
Prima dat u een groep bijeenroept om op "gepaste"wijze van gedachten te wisselen, maar vergeet niet dat het veld breed is en de frustratie diep

In afwachting van uw reactie(s), tekent

met groet

H.A.Bijkerk

Anka Voskuilen

Fatsoenlijk reageren is natuurlijk altijd beter. Toch snap ik ook wel de immense woede die mensen hebben. Zelf heb ik ook heel sterk het gevoel dat we aan alle kanten bedrogen en genaaid worden. Dat is dan met name door de overheid maar ik zie helaas niet dat de pensioenfondsen zo'n groot weerwoord hebben tegen de overheid. Geen wonder dat je dan ziedend wordt. Ik zie nergens dat er begrip is voor het feit dat mensen zich zo besodemieterd voelen en bedreigd in hun bestaan. Zelf kwam ik begin jaren 80 op de 'arbeidsmarkt' of liever gezegd werkloosheidsmarkt, heb uiteindelijk jaren lang uitzendwerk gedaan en heb pas vanaf begin deze eeuw pensioen opgebouwd. Ik hoopte nog een klein beetje geld te krijgen als ik oud word van die 23 jaar dat ik nog pensioen kon opbouwen maar nu moet je misschien hopen niet al te oud te worden. En dat komt niet door de crisis maar door kunstmatige maatregelen, getroffen door de overheid en misschien ook door de pensioenfondsen. Als er crisis is en er is geen geld, ok, maar ik heb sterk de indruk dat dit moedwillig veroorzaakt is. En dat is het wat de mensen kwaad maakt. In ieder geval is het wat mij kwaad maakt.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff