« Een pensioensprookje? | Hoofdmenu | Beleggen voor uw pensioen »

02/21/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

van Merkesteijn

Als de dure heren en dames nu eens hetzelfde verdienen als wij . Redelijk onderbetaald. Ook dezelfde lange werkweken ,dit vanwege in eigen tijd naar les gaan. Zouden de rollen dan niet eerlijker verdeeld zijn. Werkdagen van 11uur waren normaal in de jaren zestig en daarna moest je nog leren.

A.J. Sluiter

Ik denk dat volstrekte openheid uit een aantal verschillende onderdelen bestaat:
a. Het totaal (ook gespecificeerd) van alle door de werknemer betaalde premies, die op het loon zijn ingehouden;
b. Het totaal van alle in de loop der jaren door de werkgever afgedragen werkgeversbijdragen (ook per individu)
c. Een opgave van alle historische rendementen over het cumulatief opgebouwde pensioenkapitaal per werknemer
d. Dit resulteert uiteindelijk in een pensioenkapitaal dat op het moment van pensionering geleidelijk uitbetaald gaat worden.

agm.peeters

Mijn vrouw heeft jaren in de zorg gewerkt totdat
ze in 1989 werdt afgekeurd omdat haar rug naar de knoppen was.Zij heeft de laaste 15 á 20 jaar alleen maar nachtdienst gedraaid en daardoor dus ook onregelmatigheid toeslag ontvangen waarover zij veel lasten heeft betaald ale ze nu nog gekort wordt blijft er nog minder van haar pensioen over.Zij ordt dus extra gestraft maar zit nu in een rolstoel als dank voor het harde werken in de zorg zonder de hulpmiddelen die heden voorhanden zijn.

R.J. van den Boom

Het kan dan wel zijn dat we ouder worden, dat wil niet zeggen dat we productief blijven. Na 43 jaar in de gezondheidszorg/verslavingszorg als verpleegkundige en maatschappelijk werker, weet ik dat mensen veel en veel ouder worden omdat de gezondheidszorg belet dat zij "jong" sterven. Het ouder worden is meer een proces aan het worden van levensverlenging. Ik vraag me dan ook af, hoe mensen ouder dan 60+ effectief en productief moeten zijn om daadwerkelijk zoals de politiek wil zonder ziekte en burnout aan de slag te moeten blijven. Het is de politiek die met cijfers goochelt: dat deert hen niet want zij zijn niet afhankelijk van een AOW plus wat pensioen. Honoraria hebben ze bedongen, terwijl wij het doen met een loon of salaris. En dan is het nog zo dat als je 40 jaar gewerkt heb in de zorg, in steeds maar weer meer drukkende wisseldiensten, het een volstrekt andere situatie is, dan 40 jaar als ambtelijk universitair geschoolde beleidsmedewerker. Ik zie veel meer in de gedachte van GroenLinks om mensen na 40 jaar werken met pensioen te doen gaan. Iemand die met 18 jaar de zorg of de bouw of ander zwaar beroep in stapt, gaat dan met 58 met pensioen, en laat hem/haar de keus om in welke variant dan ook nog voltijds of deeltijds door te werken. Werkgevers dienen hierop in te spelen. Iemand die na zijn studie op 28 jarige leeftijd gaat werken kan dan met 68 met pensioen; maar ook hiet geldt dat de jaren na je 60ste, flexibel dienen te zijn.
Zelf heb er 43 en een half jaar werken opzitten. Ben met mijn 18e begonnen. Het is mooi geweest.
Daarom dient een grote baas van mijn pensioenfonds niet met praatjes voor de vaak te komen, maar eerlijke en relevante informatie te verstrekken. Een gedoe als rondom ene mevr Vermeer geeft enkel irritaie en boosheid. Als je hoort dat van 10-tallen pensioenfondsen de uitkeringen moeten worden gekort, is dat van een Directeur Zorg en Welzijn toch wat kortzichtig. Maar zijn pensioen zit gebakken; zoals van veel beleids- en plannenbedenkers. Zij zouden eens beter moeten weten en nadenken over wat ze verkondigen en welke impact hun woorden, en vooral daden hebben. En waarom de politiek zo slaafs volgen, en geen kritiek op wat er in Den haag wordt geroepen. Zo eenduidig ligt het allemaal niet. Niemand heeft wijsheid in pacht.
Ik wens PFZW veel wijsheid, immers we zijn helaas van hen afhankelijk.

Bas Huisman

Lekker opgeschoond hier. Nog even wil ik terugkomen op het voorbeeld van mevrouw Vermeer. Het voorbeeld was duidelijk, mevrouw Vermeer mag in haar handjes wrijven. Bij lange na heeft zij niet een dekkende premie betaald. En toch zal zij het beloofde pensioen ontvangen. Duidelijk voorbeeld.

Dat tekort zullen andere deelnemers dus moeten ophoesten voor haar, waaronder ik zelf. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden van overdracht te bedenken.

Wordt het niet hoog tijd om ook eens kritisch te gaan kijken naar alle bij komende regelingen die bedacht zijn in een tijd dat de dekkingsgraad nog hemeltje hoog was (180%). Allemaal wel erg populair, maar helaas onbetaalbaar geworden. De te heffen premie heeft nu wel zijn grenzen van maatschappelijke acceptatie bereikt, zo niet al overschreden.

Els Nuchelmans

Ook ik heb nagenoeg mijn hele leven in de gezondheidszorg gewerkt. Om na te gaan of ik mijn betaalde premie terugzie in mijn pensioen kan ik helaas niet zeggen want ik heb niet al mijn salarisstroken bewaard. Als ik 30 jaar gelden had geweten wat ons zestigplussers overkomt had ik dat wel gedaan.
Wat ik wel weet is dat de mensen die al op hun 18e jaar zijn gaan werken hun betaalde premie voor een deel hebben moeten afstaan aan de hogere inkomens. Die zijn vaak veel later gaan werken en krijgen veel hogere pensioenen.
Onze lichamelijke belasting is al die jaren veel zwaarder geweest. Nu we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt krijgen we te horen dat we extra in moeten leveren.
Ik heb nog niemand uit de veel hoger betaalde banen ( denk aan beleidsmakers, mensen in de regering en bones ontvangers) horen zeggen dat ze wel met minder toe zouden kunnen gezien hun huidige hoge salarissen. Want zij kunnen daardoor extra geld opzij zetten. Zij hebben die keus, wij hebben die keus nooit gehad omdat ons salaris net voldoende was om alle lasten te betalen.
In ieder geval heb ik het gevoel dat velen met mij onevenredig gekort worden en niet dat pensioen krijgen dat we hebben verdiend.

M.Beauveser

Waarom al die pensioenfondsen in super de luxe kantoren met bijpassende salarissen en managerlagen.
Deze directeuren en hun personeel merken niks van een korting. Laat ons nou is de kosten zien wat de directeuren en managers verdienen en in wat voor luxe kantoren hun zitten. Dat heet nou transparantie!!!!!!!!

Linda Korbee

Men moet nou eenmaal bezuinigen maar ik ben het ook met andere eens dat die kantoren best wat minder duur kunnen. Ik ben bijna 47 jaar en nog niet met mijn pensioen bezig. Ik ben de laatste jaren veel familie en vrienden verloren door kanker en geniet nu van elke dag.(niet alles wordt oud) Ik zie wel als ik met pensioen ga. Ik werk als verz.in de thuiszorg en weet bijna zeker dat ik dit niet vol houd tot 65 jaar. Het werk is heel zwaar en de zorgkantoren geven steeds minder tijd om de clienten op een menswaardige manier te verzorgen.

M Bouchaut               en deh:D Dekker

wat hebben jullie met het geld gedaan toen het nog goed ging ,en genoeg in kas was.Dat hebben jullie ook uitgeleend aan andere bedrijven b.v. aan de overhied,en nu er geen geld meer is moeten wij als gewone burgers met een klein pensioentje van nog geen honderd vijftig euro, maar steeds in moetleveren, de AOW gaat ook niet meer omhoog dan bijf er voor ons niets meer over.Ik ben 67jaar onze ouders hebben er ook voor gewekt,voorons.vindt ik geen stijl de mindere moeten maar weer dokken,of er nouw armoede komt daar trekken jullie er niets van aan als de hoge pieten het maar goed hebben . als jullie in moten leveren of een goude handruk krijgen zeggen jullie geen nee.als jullie in DEN HAAG het allemaal maar goed en beter hebben,met jullie famillie.

J Lof

Toch blijf ik het raar vinden, we hebben het altijd over dat we ouder worden. Dat neemt niet weg dat de managers goed verdienen. De overheid een graai in de kas van de pensioenfondsen gedaan hebben. Er is belegd bij het leven. En nu de werknemers weer oplatendraaien voor de te korten.
Het is niet alleen de leeftijd, het is ook de cultuur die ons de das om doet. Het zou de managers zieren als die eens zeiden we verdienen genoeg,soms kan dat ook wel wat minder, wij zijn toch diegene die de top aan een boterham helpt. Het ligt niet alleen aan de mensen die ouder worden, het is ook de graai cultuur

Gommers

In principe hoeft er helemaal niet bezuinigt te worden. Neem nu het mis managemant in de ziekenhuizen het 4 voudige van de balkellende norm daar wordt niet snel een wet voor doorgedrukt, neem de directeuren van de zorgverzekeraars allemaal boven de ellende norm. geen wet die dat aanpast, Hoezo de gezondheidszorg duur???? dus Jan met de Pet en ik betalen die graai cultuur.
M.A.W. de ellende norm levert niets in trekt alleen nog meer belasting af van de dure huizen!
En de directeur van zorg en welzijn ? zit jij netjes binnen de ellende norm?????

Bastiaan

De laatste weken neemt het aantal reacties op deze blog behoorlijk toe, maar de kwaliteit neemt behoorlijk af. Inhoudelijk reageren op de blog is er nauwelijks meer bij. Veel geklaag en afgunst over inkomensongelijkheid.

Een van de dingen die genoemt wordt is de omgekeerde solidariteit tussen arm en rijk.
De laagopgeleide/laag verdienende mensen betalen relatief teveel pensioenpremie tov de hooopgeleide.
Dit komt vooral omdat hoogopgeleiden ouder worden dan laagopgeleiden.
Overigens is het verschil tussen mannen en vrouwen nog veel groter.
Dus een laagopgeleide vrouw betaalt effectief minder dan een hooopgeleide man.

Maar goed, verschillende premie heffen voor mannen en vrouwen mag nu eenmaal niet ivm discriminatie.

Verschillen komen vooral door verschil in levensverwachting, en dat heeft dan weer een relatie met levensstijl (gezond eten, roken, drinken etc.)
In het rapport van de commissie Goudzwaard (stevige kost) staat het netjes uitgelegd. http://docs.minszw.nl/pdf/129/2010/129_2010_3_13903.pdf ; ( blz 112)
Wat overigens wel een aandachtspunt is bij de verdeling laag/midden/hoog opgeleid, is dat laag opgeleid ook echt heel laag opgeleid is.
Ik heb van meerdere Pensioenfondsen gehoord dat ze levensverwachting naar boven bijstellen, omdat populatie van het pensioenfonds afwijkt van de 'gemiddelde bevolking'. De echt heel laag opgeleiden (met een erg lage levensverwachting) werken niet en zitten niet in een pensioenfonds.

PFZW heeft dit blijkbaar ook, en dhr Borgdorf noemt dit heel netjes dat de PFZW populatie ouder wordt omdat ze gezonder leven dan gemiddeld.

Peter, ik wens je veel succes om het begrip 'doorsnee premie' uit te leggen aan de achterban. De gemiddelde reacties hier vinden inkomensverschillen sowieso onterecht, dus daar is geen kruit tegen gewassen.

Bastiaan

Nog een leuk artikeltje.
Als je vroeg met pensioen gaat, leef je korter.
(omdat men ongezonder gaat leven na het stoppen met werken)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3118561/2012/01/13/Wie-vroeg-stopt-met-werken-gaat-eerder-dood.dhtml

Dus, weg met de OBU, gewoon blijven werken, dan leef je langer !

nel noach-basten

Veel kritiek heel terecht, alles gelezen, maar ik denk dat protesteren totaal geen nut heeft, maar ik sluit me wel aan bij de meningen van de mensen die zich afvragen waar het goede geld gebleven is dat geleend werd aan de overheid in "goede tijden" en de dure kantoren en de vele, vele, veel te veel managers in de gezondheidszorg. Waarvoor nodig? De gezondheidszorg heeft een waterhoofd en daardoor gaat er ook veel goed geld verloren dat voor pensioenen gebruikt kan worden.
En ga eens " met de kont tegen de krib" en protesteer eens heel duidelijk in Den-Haag dat jullie zelf je boontjes kunnen doppen en dat de overheid zich niet te bemoeien heeft met ons pensioenfonds.

Henriette

Ten eerste wil ik de heer Borgdorff complimenteren met de manier waarmee hij deze discussie aangaat. Hij vlucht niet en probeert ons goed uit te leggen hoe "het" in elkaar zit en ik krijg het gevoel dat hij zijn klanten ook serieus neemt.
Dat vindt Bastiaan ook....., maar Bastiaan neemt de schrijvers niet serieus en dat stoort mij, want Bastiaan moet toch kunnen begrijpen dat niet iedereen even ingelezen is in de materie en dat hééél veel klanten van PFZW bang zijn. Bang voor vermindering van hun pensioen, dus levensstandaard, die echt niet voor iedereen hoog is. Een verschil van 2, 4 of 7% minder pensioen hakt er voor iedereen behoorlijk in.
Dat het onderbuikgevoel dan spreekt en men zich niet altijd genuanceerd uitdrukt is wel begrijpelijk. Dus graag meer respect hiervoor.
Het vertrouwen in bestuurders, politici etc. is bij "het volk" behoorlijk afgenomen en dat is niet voor niets.

m.vierhout

wat een badinerende toon heeft "Bastiaan".

Bastiaan

beste Henriete,
Ik neem graag de handschoen op.
Het is inderdaad niet terecht om van ieder te verwachten heel diep in de materie te zitten. Ik probeer meestal te reageren vanuit het perspectief van 30+er die nu flink premie betaald, voor minder pensioen. Voor mijn generatie is er geen prepensioen meer, maar gewoon doorwerken tot 67. Wat mij stoort is ongefundeerde aantijgingen dat het fonds wordt geleidt door zakkenvullers, die zelf niks tekort zouden komen.
Natuurlijk is het zuur dat je als (bijna) gepensioneerde de indexatie misloopt. Maar de jongeren lopen dat ook mis, en ze betalen nog extra premie ook. De solidariteit wordt flink op de proef gesteld. Wat ik mis, is de mentaliteit dat als het minder gaat, je pijn deelt.

Tenslotte, ik ben peter niet, dus heb de ruimte soms wat scherper te zijn. Ik heb wel de intentie positief kritisch te zijn.

Co Veringa

Beste allemaal en vooral Henriette,
gelijk heb je met je reacties.
Mijns inziens is Bastiaan iemand die alleen maar tegendraads wil zijn en discussie uit wil lokken.
Ga hier vooral niet op in. Blijf reageren en lucht uw hart naar het blog van dhr. P. Borgdorff en negeer Bastiaan.

stans van heerbeek

Kijk eens naar het belgische systeem ,daar betaalt iedereen mee als hij naar de dokter of tandarts gaat ,je voldoet de rekening meteen en krijgt meer dan driekwart terug van de verzekering,alleen niet zoveel bij de medicijnen.Specialisten zijn in dienst van het ziekenhuis en verdienen een goed salaris,maar niet zo exorbitant dan in Nederland!

Bastiaan

Beste Co,

wat is uw probleem ?

Ik bezie de pensioenperikelen vanuit mijn eigen perspectief, en dat is momenteel dat ik later minder zal krijgen en nu meer moet betalen.

Waarom zou ik genegeerd moeten worden ?
Dit zit wat mij betreft aan de grenzen van fatsoen....

Y. Smeding

Ooit heb ik in Amersfoort, werkgevers, en in Utrecht, werknemers CNV, ernstig geprotesteerd tegen sw overeenkomst van werkg. en wern. -organisaties met de Overheid inzake het geven van een salaris verhoging met eenzelfe korting op de te betalen pensioenpremie. M.a.w. de, ik meen dat het om 3% ging, salaris verhoging werd betaald uit de niet af tedragen pensioenpremie. Een sigaar uit eigen doos dus. Later geprobeerd te achterhalen om hoeveel niet afgedragen premie het ging. Nooit een berekening gezien. Ooit een arbeidscontract getekend met pensioen, maar dat werd ingehaald door een verplichte CAO regeling PGGM, maar toch, met 26% inhouding moet het te doen zijn, dacht ik. Gaarne een berekening hoeveel pensioenpremie er te weinig is gestort tov de 26% regeling.

Henriette

Bastiaan
Ik heb je verhaal gelezen en begrijp hieruit dat je vindt dat de gepensioneerden cq.bijna-gepensioneerden de neiging hebben zich niet solidair op te stellen t.o.v de jongeren. Ik vraag me af of daar de pijn zit.
Jij als 30+ bent tot nu toe elk jaar gecompenseerd. De gepensioneerden hebben de laatste jaren al bijna 10% verloren van hun pensioen. Jij hebt nog alle mogelijkheid om extra te sparen voor je oude dag. De gepensioneerden zijn daarin veel afhankelijker, hetzij dat ze weer gaan werken en dat is voor velen geen optie meer.
Voor heel veel gepensioneerden is een extra verlaging van hun pensioen een onoverkomelijke brug.

P. Baars

Heb i.v.m. mijn kritiek op het slappe verhaal van de heer Borgdorff, dat helaas van deze site is verwijderd, een mailtje gehad van de heer Els als "woordvoerder" van het PFZW. Hier mijn commentaar daarop:
Mijnheer Els, het totale rendement van het PFZW in 2009 en 2010 is resp. meer dan 17% en meer dan 12% geweest, in uw mail beweerde u dat dit NIET zo was, maar kijk eens in uw jaarverslagen over die jaren. Daar staat het duidelijk in, of leest u deze niet? De verhouding pensioenpremie werkgever/werknemer is volgens u en heer Borgdorff 50%/50%. Elke actuaris kan u vertellen dat deze verhouding 33%/66% is of heeft het PFZW geen goede actuarissen? Dan ook uit de jaarverslagen, het salaris van heer Borgdorff, dat bedroeg als basis in 2008 Eur. 146.000 excl. pensioenpremie en bonus (Eur. 29.000). In 2011 was datzelfde basissalaris gestegen naar Eur. 200.000. Dat is een verhoging over 3 jaren van 37%!!! Ook lijkt de bonus van de heer Borgdorff in 2011 te zijn ingebouwd in zijn basissalaris, wat inhoudt, dat het PFZW deze verhoging in zijn pensioen ook zal moeten bijfinancieren)achterbalkon. Ondanks de "verliezen" die het PFZW heeft geincasseerd door bar slecht te beleggen, verantwoordelijkheid van de heer Borgdorff werkt deze nog steeds bij het PFZW en, erger nog, blijft hij salarisverhogingen EN bonusverhogingen krijgen, waarvoor?? Omdat hij, Borgdorff, slecht gepresteerd heeft?? Vraag mij ook af of de heer Borgdorff wel BOVEN de Balkenende-norm MAG zitten!!! Blijkt dat het PFZW voor Borgdorff de Sinterklaas uithangt, of hem een douceurtje geeft (ivm zijn pensioen??) en dit ten koste van hun deelnemers doet.
Onthoudt aub heren Borgdorff en Els dat ELKE Euro, die u voor uzelf en uw medewerkers uitgeeft betaald wordt door de deelnemers aan uw pensioenfonds!!
Ik heb als HRM Manager en later - Directeur, de invoering van de CAO voor de Gezondheidszorg meegemaakt, heb aan de wieg gestaan van de oprichting van het PGGM, ben in het bedrijfsleven bij verschillende bedrijven voorzitter van het bedrijfspensioenfonds aldaar geweest en tenslotte heb ik met pensioenverzekeraars onderhandeld voor een perfecte pensioenregeling voor werknemers bij verzekeraars, die NIET korten, GEEN rekening houden met verhoogde, verwachte leeftijden en WEL de prijscompensatie uitbetalen, zoals dat reglementair overeengekomen is.
Ziehier uw antwoord mijnheer Els, ik begreep in uw mail de verwijzing naar de oorlog niet helemaal (WOII, of I of de 80-jarige???), dus daar geen reactie op.

Wim Boogaart

Beste heer Borgdorff,
Veel mensen geloven de ontwikkeling van de voorgeschreven levensverwachting niet. Er is onder druk van de overheid vanuit de recente levensverwachting ontwikkeling van een 65-jarige een streep getrokken, die uitkomt op 7 jaar hoger. Deze voorspellingen zijn in veel ogen ongeloofwaardig. Temeer, omdat de levensverwachting volgens het CBS een dalende trend aangeeft. Een pasgeborene wordt niet zo oud als een 65 jarige. De grafiek stervensleeftijd geeft voor mannen aan dat deze in 2000 nog niet op het nivo was van 1960. In hoeverre komt de stijging van de levensverwachting voor mannen uit incidentele oorzaken als vermindering mannen die roken of vermindering aantal verkeersslachtoffers? Als de levensverwachting voor mannen berekend was over de periode van 1940 t/m 2010, dan was er een meer realistische inschatting gemaakt. Namelijk dat mannen gemiddeld rond 80 jaar sterven en vrouwen rond 86 jaar.

Gerald van Es

Zoals ik er nu tegen aan kijk. Alles zo lezende, lijkt het wel of wij als deelnemers van het PFZW ons in onze eigen voet aan het schieten zijn. Het heeft er de schijn van, of deze verdeeldheid een bewuste keuze is van/voor dit forum.
Ik denk persoonlijk dat wij met z'n allen een meeting moeten proberen te organiseren waarbij A. er even gemopperd kan worden en B. wij als deelnemers moeten gaan zeggen welke kant we met elkaar op moeten. Ik zag dat dhr. Baars ook had gereageert. Misschien moeten wij met dergelijke zwaargewichten in ons midden eens eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld: een raad van toezicht door leden, zitting hebben in het dagelijks bestuur om controle uit te oefenen. Peter zit hier in dit geheel ook klem als directeur. Want ook hem wordt door DNB (en die is ook niet altijd betrouwbaar geweest middels de persoon N. Wellink) als toezichthouder met verschillende petten op onder druk gezet. Jammer dat hij dat zelf niet transparant en eerlijk bij ons neerlegd.
Samen staan we sterk en zoveel "babyboomers" bij elkaar moet een storm/tsunami van en aan wijsheid brengen. Ik kom als er gedebateerd wordt. m.vr. groet Gerald van Es. P.s ik heb al een uitnodiging staan.

Noël Deryckere

Geachte Peter Borgdorff

Heeft het pensioenfonds zorg en welzijn ook geinvesteerd in Griekenland, en zo ja wat zijn daar nu de gevolgen van.

Pia

Beste Lezers: Ik heb ook 43 jaar in de zorggewerkt ,heel hard toen nog 45 uur per week!
veel gewerkt bij ziektes vakantie .bezuinigingen (weer minder personeel.alleen de Overhed bleef gelijk Duren functies bleven.En in de uitvoering maar ploeteren.Als je alleen bent zorg je voor ieder een Jonge gaan pas rond hun 25 jaar werken en later .Zij studren en hebben meer kansen dan ik ooit heb gehad Studie financieringen is ook een coolectieve last Jongeren .Blijf vooral genieten ,maar laat ons dan na 43 jaar full-time werken ook mogen genieten >Als ik mag kiezen is geef ons pensioengeld maar terug.Dan heb ik het zelf in beheer.

Johan

Het is gewoon simpel: ons pensioensysteem is onhoudbaar geworden.
Ik verwacht dat mede door de structureel economische crisis wij het nooit meer zo goed zullen krijgen als de afgelopen jaren. Wij zullen dus stapje voor stapje onze luxe in moeten gaan leveren. Dit geldt ook voor ons pensioen.
De schuldenberg is de komende jaren onoplosbaar, omdat wij het simpelweg niet meer bij elkaar kunnen verdienen en dus terug betalen. Schulden worden met schulden afbetaald of gaan ten koste van opgebouwde reserves of bankkapitaal. Dit zal een zware last op de pensioenfondsen leggen: zij kunnen de gewenste rendementen niet meer behalen en niet meer indexeren, omdat de financiele markten instabiel zijn geworden.
Daarnaast is er een kans dat de EU of de overheid onze pensioenfondsen gaat aanspreken om de schulden af te lossen.

Kortom: realistisch kijken naar de huidige problemen en niet de kop in het zand steken. Wij moeten gewend gaan raken aan een minder luxe leven, lagere pensioenen en genieten van het leven welke wij nog mogen leiden.
De huidige problemen ontstijgen namelijk de problemen. Be aware my words !

Johan

rectificatie: "De huidige problemen ontstijgen namelijk de problemen" moet zijn: De huidige problemen ontstijgen namelijk alle oplossingen.

A Ribbink

Ik zie dat de heer Borgdorf de comlimenten krijgt dat hij de discussie aangaat, wauuw.
Maar kan hij zijn eigen pensioen is onder de loep nemen.
Dus zijn pensioen en van een normaal werkende.
Gewoon alles van hem , en een normaal iemand.
Kunnen we alles onder elkaar zetten.
Kunnen we ook zien wie er recht van spreken heeft.
Dus heer Borgdorf, ik heb altijd geleerd als je wat veranderd , begin bij je zelf

Hans

Waar ik me steeds beroerd door voel, is dat de pensioenmaatschappijen zo verrast doen "omdat iedereen ouder wordt". Dat de mens ouder wordt was bij mij al bekend toen ik in 1963 naar de basisschool ging!
Ik krijg ook bij ieder bericht van de PFZW een schuldgevoel opgedrongen; u wordt ouder en daardoor zitten we in de problemen! In welke enorme volksverlakkerij zijn we beland? Pensioenmaatschappijen hebben de risico's van hun beleggingsstrategie totaal verkeerd ingeschat, geven zelf veel te veel geld uit aan te dure faciliteiten/kantoren en te veel medewerkers die de hele dag 'ons geld' heen en weer schuiven.
Wat was ons veel ellende bespaard als er geen pensioenmaatschappijen waren ingesteld. Wie heeft dat concept eigenlijk verzonnen?

Stel dat sinds de jaren 50 iedere werkgever een rekening had geopend voor z'n 25-jarige medewerker. Een rekening bij een 'pensioenbank', waar de werkgever maandelijks 7% van het brutoloon op had gestort. De medewerker kan van deze rekening voor z'n 65-ste geen geld afhalen, maar wel extra bijstorten en zelf een beetje 'sturen' door te kiezen voor heel veilig sparen of wat meer risicovol te (laten) beleggen. Stel dat dat voor mij was gedaan. Met een gemiddeld (veilig) rendement van 7%, zou ik op m'n 65-ste met mijn bescheiden loon een bedrag bij elkaar kunnen sparen van 420.000 euro. Dat is meer dan genoeg om m'n hypotheek af te lossen en van de rest maandelijks een vaste aanvulling op m'n AOW te regelen. Had ik tussen 65 en 85 zo'n beetje 2000 euro netto per maand kunnen 'regelen'. Let wel; zonder hypotheeklasten kan ik (iedereen) daar heel goed van leven. Bovendien heeft mijn partner ook een pensioenspaarpot! Heel voorspelbaar en heel veilig. Bovendien; als ik op m'n 66-ste dood ga, hebben m'n vrouw of m'n kinderen het hoofdkapitaal tot hun beschikking! Nu niet! Hans dood, jammer voor de nabestaanden. Eeuwig zonde dat er pensioenmaatschappijen zijn uitgevonden...

drs. A.A. Inderwisch

Een mooie uiteenzetting over de stijgende levensverwachting. Mag ik zo vrij zijn om in verbad daarmee eens een knuppel, of zo u wilt een heet hangijzer, in het hoenderhok te gooien.

De levensverwachting van vrouwen stijgt snel. die van mannen stijgt ook, maar iets minder snel.

Als de levensverwachting een criterium is voor het - naar mijn mening terecht - verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, dan wil ik toch wel eens weten waarom vrouwen op dezelfde leeftijd kunnen/mogen stoppen met werken als mannen. De levensverwachting van vrouwen ligt immers ongeveer vijf jaar hoger dan die van mannen...

Van mij mogen ze best op dezelfde leeftijd stoppen, maar dan met één van twee mogelijke maatregelen: of een lager pensioenbedrag voor vrouwen, of een lagere pensioenpremie voor mannen.

Laten we die discussie ook eindelijk eens met elkaar aangaan, want hoewel ik zeer geloof in pensioensolidariteit, moet die solidariteit wel gestalte krijgen met inachteneming met actuariële rekenregels. Vrouwen vormen financieel gezien een groter risico voor pensioenverzekeraars en dat vraagt om vertaling in één van de genoemde maatregelen.

A Ribbink

Hoe solidair is Ali B?
Hoe solidair is Peter Borgdorff.
Maar mensen als deze man gekort wordt, gaat hij weg.Met een leuke premie.
Als u ontslag neemt niets, als hij het slecht doet, acht iedereen weet het .
Het gaat er mij niet om dat we minder krijgen, we hebben genoeg.
Kom veel in landen waar mensen niets hebben, niets.
Maar ik wordt kots misselijk van mensen die zich zelf verrijken, en dan zeggen solidair wezen.

Antonia

jéé zeg´, 89,5 worden straks de vrouwen die in de zorg gewerkt hebben. Over welke beroepsgroep hebben ze het eigenlijk. Wat moeten dat sterke vrouwen zijn zeg en hebben die straks geen recht meer op een fatsoenlijk pensioen. Waar moeten ze straks hun zorgkosten van betalen die steeds hoger en volgens de politici onbetaalbaar worden. Ik voel mij in ieder geval niet aangesproken door deze voorspellingen. Ik ben op mijn 15e gaan werken en heb 35 jaar in de zorg gewerkt en voel mij nu oud en versleten. Ik maak mij ernstig zorgen over `mijn pensioen´ wat toch echt geen vetpot is.

Hans

O ja, nog even dit: als zowel de werkgever als de werknemer gedurende 40 arbeidsjaren elk 5% van het bruto loon zouden sparen, was ik in mijn situatie op 65-jarige leeftijd (samen met mijn vrouw) miljonair geweest... Hadden wij tussen onze 65-ste en 85-ste een gezinsinkomen (incl. AOW) kunnen regelen van zo'n 5.000 euro per maand... Naast het aflossen van m'n hypotheek. Reken dat maar eens na meneer Borgdorf.

Lidy Luijerink

Een constatering!!!!!
Ik schaam me als ik uit het ziekenhuis rol met mijn rolstoel en de directeur met afgevaardiging in een luidruchtig pratend in een luxe taxi stapt en veel mensen moeizaam en oud met het toch al niet functionerende openbaar vervoer moeten. Betalen ze die taxi uit eigen zak? of komt het ook weer op de burger neer. Ik kan het niet zeggen maar heb een flauw vermoeden. Het gaat niet goed met de gezondheidszorg, die eens zo stabiel en welvarend was. Jammer.
Ik ben nu 55 jaar en al jaren arbeidsongeschikt. PGGM/Zorg en Welzijn betaalt mijn pensioen door. Daar ben ik erg blij mee. Maar ik houdt mijn hart vast voor de komende jaren

Roeland van der Meer

Waar ook juist veel kritiek op is gekomen heer Borgdorff, zijn uw uithalen naar Zembla. Het blijkt dat veel mensen dat gestoord heeft, immers; Zembla staat bij pers, publiek en politiek zeer hoog aangeschreven en u reageerde behoorlijk negatief op een Zemblaprogramma dat u niet eens gezien had! Opmerkelijk dat u de reacties van lezers hierop negeert.
U zat niet in de kroeg met kompanen, maar richtte u tot leden. Waarom geeft u niet toe dat u te ver bent gegaan met uw opmerkingen over Zembla

Geoff

Iemand dat krijgt een (basis)salaris van 200.000 Euro, zeker als dat geld van een pensioenfonds komt, is een zakkenvuller. Dhr Borgdorff ook dus.
Ik ga vanuit dat hij kan rustig stoppen op zijn 65e...

E.Engels

De Nederlandse Staat heeft onder de kabinetten Lubbers en Kok in het kader van ´algemene herwaardering´ MILJARDEN uit de boordevolle pensioenpotten getrokken om o.a. overheidstekorten te kunnen dekken. Ook werden op een gegeven moment de premies niet meer kostendekkend vastgesteld. Dat ging goed totdat de beurs begon te dalen en de rentevoet laag werd gehouden.
Voor de duidelijkheid: die MILJARDEN waren wel bijeengebracht door de werknemers! Deze MILJARDEN aan betaalde premies zijn NOOIT teruggestort.
Het lijkt mij dat de Staat en de Werkgevers die van al dat geld geprofiteerd hebben, er nu zorg voor zullen dragen dat de tekorten worden aangevuld!
Ook vind ik de manier waarop de gepensioneerden van nú vaak in de media worden neergezet misleidend en misselijkmakend. De meeste Nederlanders die nu met pensioen zijn hebben hun hele leven hard gewerkt! Niks studeren, gelijk na school aan ´t werk, ook al was je pas 15 jaar oud. Niks 36-urige werkweek, maar 40 uur of meer. Niks ADV-dagen, niks lange vakanties!
In de media worden we vaak neergezet als een grijze, profiterende massa die in weelde baadt en die de werkenden van nú benadeelt. Het tegendeel is waar: ook nu moeten de eindjes nog steeds aan elkaar gebreid iedere maand! Zwitserlevengevoel? Vergeet het maar!
En ja, ik ben dus faliekant tégen ook maar enige korting op mijn pensioen en dat van alle andere gepensioneerden. Dit is volkomen onterecht en in strijd met de wet (pensioenwet, artikel 19).

Als binnen enkele jaren zal blijken dat Griekenland de geleende MILJARDEN inderdáád nooit terug zal kunnen betalen en dat wel de korting op pensioenen is doorgezet, dan hoop ik op een zeer breed gedragen woedend protest van de ouderen en de jongeren in dit land! Ook de jongeren en werkenden van nú worden immers benadeeld: de premies stijgen al en er is minder pensioenopbouw!

E.Engels, Amsterdam.

Tonny Pennings

het lijkt logisch om uit te gaan van de levensverwachting van iemand die al 65 jaar is als je wilt weten hoeveel pensioen er uitgekeerd moet worden, maar alle mensen die de 65-jarige leeftijd niet bereikt hebben, waren toch niet vrijgesteld van pensioenpremie?
Voor mijn volgende opmerking kunt u de lijst van schaatsrecords raadplegen.
In 1893 werd de 1500 meter voor mannen gereden in 2,35 min, in 2009 in 1.41 min. Dat is een dalende curve als ik er een grafiek van maak. Als ik deze grafiek doortrek, hebben schaatsers in 4020 de finish zo snel bereikt, dat dit moment zal samenvallen met de start.
Ik wil met dit voorbeeld duidelijk maken dat in uw prognose de leeftijd alleen maar kan stijgen, omdat de curve nu ook stijgt. In mijn geval van de schaatsers lijkt me dit een typisch geval van: je hebt leugens, grove leugens én je hebt statistiek. Ik vraag me af hoe het met uw statistiek gesteld is.

Hans

Volgens LinkedIn (zie link bovenaan deze pagina) heeft de heer Borgdorff pas in 2008-2009 zijn diploma aan de universiteit in Groningen gehaald (?) Dus terwijl Peter sinds 2007 als directeur van PFZW goed op onze spaarcentjes moest letten, werd er - uiteraard op kosten van het pensioenfonds - nog een studie gevolgd? Hoezo nog tijd over om te studeren? Terwijl je als directeur PFZW werkweken van 60-70 uur had moeten maken om onze pensioenen veilig te stellen. Lastig hoor, verstandig omgaan met social media... Misschien toch beter communiceren met uw bureau PR/communicatie voor u aan dit soort blogs begint? Tip: gebruik uw profiel op LinkedIn volledig of helemaal niet.

R.Wellerdieck

Ernstige zorgen maak ik mij, nu 64 jaar. Waarom krijgt Hr. Borgdorff een salarisverhoging van 37 procent over 3 jaar en ook nog een bonus? Voor welke prestatie?? Ook voor deze heren een normaal salaris en geen bonus, zeker nu het moeilijke tijden zijn. Wij worden wellicht gekort, waarom zij niet?

charles

@tonny pennings

natuurlijk een relevante opmerking. nog beter zou zijn alle ramingen over de decennia er bij te halen, vd gemiddelde levensverwachting, en te zien hoe groot de fout is als we zeg schatting1960 met feitelijk 1980 vergelijken, schatting 1965 met feitelijk 1985 enz enz
Er zal altijd een foutmarge zijn want er zijn teveel factoren in het spel die onvoldoende controleerbaar zijn. Ik noem er maar enkele: hongersnood, oorlog, bombardement vd stratosfeer door buitenaardse wezens enz enz
welke modellen/progjes worden eigenlijk gehanteerd bij die voorspellingen van gem. levenverwachting?

c.a. al

ik ben na 44 jaar werken in de gezondheidszorg in de obu gegaan en ben nu pensioengerechtigd. mij is indertijd een waardevast pensioen beloofd. daarvan heb ik niets gemerkt: mijn pensioen is relatief alleen maar minder geworden. wanneer is de belofte van het waardevaste pensioen gebroken? nooit iets over gehoord.
is het dan verwonderlijk als ik niets geloof van de verhalen van (in dit geval) de heer borgdorff?
is het niet zijn taak om zorgvuldig met zijn werkgevers, want dat zijn wij, om te gaan en ons niet met halve waarheden en drogredenen voor de gek te houden?

René Heijnen

Geachte heer Borgdorff,
Het opsommen van externe factoren die bepalen dat het slecht gaat met pensioenfondsen is gebaseerd op een dunne waarheid. Het zou U sieren als de hand eens in eigen boezem werd gestoken. Hoe kan het anders dat sommige pensioenfondsen helemaal geen problemen kennen en met dekkingsgraad hoger dan 125 o/o probleemloos de komende jaren tegemoet gaat? Deze pensioenfondsen hebben een goed beleid gevoerd dat U niet gedaan heeft. Zij hebben in de vette jaren heel bewust gekozen voor het niet laten oplopen van de winst tot ongekende hoogte maar juist voor het verzekeren van een mogelijk verrlies in de toekomst. Ziedaar management met visie

een nederlander

niemand pensioen laten betalen en later ieder voor zich zorgen dan sparen ze maar zelf voor hun oude dag , nee je word gedwongen en verplicht om je geld af te geven ,zodat andere( zoals nu t geval is )het er allemaal doorheendraaien, ik heb nooit begrepen waarom dat er dat pensioen moet zijn , ik kan goed zelf sparen en dat hoeven anderen dan niet te doen, laat mij mijn pensioen maar houden , en ik geef ze het nakijken

jenny

Die drs. Inderwisch toch! Mochten (getrouwde) vrouwen vroeger niet eens zelfstandig deelnemen aan een pensioenfonds gaan we met deze drs. weer discrimineren op sexe?
In mijn vorige reactie (niet meer terug te vinden) stelde ik al dat er pensioenfondsen zijn die helemaal geen problemen hebben. Gewoon indexeren, niet korten en een dekkingsgraad van meer dan 115 hebben. Hoe kan dat toch? En dat gaan we oplossen met drs. Inderwisch zijn voorstel? Mensen toch, we zijn/worden in de maling genomen. Er zijn grove fouten gemaakt uit oogpunt van winstbejag. De graaicultuur. En van overmaat van ramp wordt onze welvaartstatus nu ontleend aan het geld van de pensioenfondsen. Dat maakt ons in de huidige financiele situatie een betrouwbaar investeringsland! Uhh? Klopt het dan inderdaad dat dit geld in het verleden door de Staat is gebruikt om schulden weg te werken?
Ohhhhhh meneer Hans wat heeft u gelijk!

J.Lochtenbergh

Ik begrijp niet waarom 'wij' ouderen/gepensioneerden niet in opstand komen tegen deze oneerlijke kortingen en reacties van onze jongeren.
1. Iedereen heeft na kunnen rekenen dat er een grote vergrijzing zou ontstaan de afgelopen en komende jaren.
2. Velen hebben hard moeten werken om de 65 jaar te halen en ook nog een redelijk pensioen te kunnen hebben m.n. vrouwen hebben hier ook een achterstand. Daarbij hebben wij er zelf )deels) voor betaald.
3. Ook hier weer hebben m.n. vrouwen in veel gevallen niet de kans gehad om te studeren of carriere te maken. Na school was het werken geblazen of z.s.m. trouwen.
4. Jongeren studeren vele malen langer tegenwoordig, want eerst even freewheelen, reizen etc. daarna aan de slag. In mijn tijd was dat nauwelijks mogelijk.
5. Laat de regerende partijen uitzoeken waar het verdwenen pensioengeld is gebleven waarvoor wij gepensioneerden uit eigen zak betaald hebben onze werkgevers. Komt er niets boven tafel dan weten we waar we bij volgende verkiezingen niet op moeten stemmen.

Hans

Volgende week: "Heftige kritiek op felle kritiek"?
Meneer Blogdorff: stop alstublieft met dit soort 'excuus-blogs', werk hard, doe uw werk goed en zorg dat wij - zoals toegezegd - onze spaarcentjes terugzien in de vorm van een fatsoenlijk waardevast pensioen. Als u dat niet lukt; maak uw excuses aan al die tienduizenden (ex)medewerkers in de zorg en draag het stokje zo snel mogelijk over aan iemand die het beter kan.

M.

Mijn vrouw en ik zijn gaan werken in de zorg, op de werkvloer. Heel wat managers zien komen en gaan, ad interims idem, maar ons salaris veranderde niet. Wel de werkdruk, die werd steeds hoger, en de collega's werden steeds minder. Meer eisen werden gesteld. Waardering is ver te zoeken.
Ziek melden is er niet bij, zelfs niet als je arts zegt dat je thuis MOET blijven, dan heeft de werkgever daar echt maling aan.
Ik kon nog net met de OBU, mijn vrouw werkt met een kapotte rug. Maar door haar verantwoordelijkheidsgevoel naar de bewoners toe KAN ze zich niet eens ziekmelden, tegen mijn advies in.
Dus ik denk niet dat zij 89,5 jr. haalt.
Afz.:een verbitterd mens.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff