« Die rottige rente | Hoofdmenu | Eerlijk over zekerheid »

01/19/2012

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Pascal van der Maaten

De laatste zin uit deze column luidt: "Dat is steeds lastiger uit te leggen." Misschien moet ik eens een poging doen, in alle bescheidenheid natuurlijk, want de beste stuurlui staan aan wal en ik heb vrijwel zeker niet de kwalificaties om een groot pensioenfonds te runnen.

Het gaat niet om het rendement van 2011, want dat zijn resultaten uit de categorie "van catastrofaal naar ietsjes minder catastrofaal". Het gaat om rendement gerekend over de afgelopen tien jaar, maar ook de geprognosticeerde rendementen èn pensioenaanspraken over de komende decennia.
En die zien er niet rooskleurig uit, zeker niet met een lage rente.

Die rente, die blijft de komende jaren laag of zelfs negatief, zolang er nog politici zitten die denken de schuldverslaving met nog meer schuld te kunnen bestrijden en denken dat gratis geld een duurzame stimulans is voor de economie. Dhr Borgdorff weet natuurlijk zelf ook wel dat de rente daarvoor laag gehouden zal worden, er geld bijgedrukt gaat worden en er stevige inflatie zal komen. Daar gaat de reële waarde van uw (toekomstige) pensioen.

Verder krijgen we vergrijzing, een hogere levensverwachting en gaat de generatie van de naoorlogse geboortegolf met pensioen.

Ziedaar een steeds minder waard wordende pensioenpot, waar steeds meer mensen steeds langer aanspraak op maken. PFZW, zie dit scenario nou eens onder ogen en wees eerlijk tegen de mensen die gedwongen honderden miljarden van hun geld bij dit fonds hebben gestald.

Bastiaan

Een goede reactie van Pascal vd Maaten, behalve dan de alinea "Verder krijgen we vergrijzing, een hogere levensverwachting en gaat de generatie van de naoorlogse geboortegolf met pensioen."
Voor de hogere levensverwachting is al gecompenseerd, en de vergrijzing hoeft geen probleem te zijn.

In principe heeft elke gepensioneerde zelf al ingelegd voor zijn pensioen, dus de verhouding tussen betalers en ontvangers is daarvoor niet van belang; het is immers geen omslagstelsel.

Wat wel telt, is dat het verhogen van de premie van de werkenden geen effectief instrument is in een sterk vergrijsd fonds: het levert niet genoeg op. Er kan dus beperkt worden gestuurd op inkomsten, en eigenlijk alleen op de uitgaven, de pensioenen dus...

De verwachting dat de rente de komende tijd zo blijft, is denk ik wel reeel.Immers, de problematiek van de lage rente is niet iets van de laatste maanden, het speelt al sinds eind 2009, dus al ruim 2 jaar.

Maar goed, het is en blijft goed nieuws dat pfzw nog niet hoeft af te stempelen.

J.J.Joseph

Het ziet er niet naar uit dat de rent de komende jaren fors zal stijgen. We zitten voor een tijd in zwaar weer.
CNV jongeren stellen dat er zelfs op pensioenen niet genoeg gekort wordt. Hierbij vergeten ze echter dat juist de jongeren hoe dan ook zelf de dupe zijn van die kortingen. Iedere korting op pensioenen betekent immers minder uitgaven van ouderen in branches zoals de horeca, reisorganisatie, bedrijven van luxe artikellen, ja juist in de branches waar heel veel jongeren 'n baantje hebben. Velen van die jongeren kunnen immers daar door hun werk verliezen, en dus voor 'n korte of langere tijd geen pensioen opbouwen. Dus minder sparen voor hun oude dag. Wel is het zo dat jongeren forse premies betalen voor deelname aan de fondsen. De situatie is veel ingewikkelder als de CNV jongeren bond zich voorstelt.
Een ander punt is het feit dat de Nederlanders een van de grootste hypotheek schulden hebben op woningen. Zelfs op huurwoningen zit 'n hypotheek. De maandelijkse kosten van de hypotheek of huur worden niet minder. Een korting van bv 7% op pensioenen betekent daardoor 'n grotere achteruit gang van het besteedbare bedrag als men zich voorstelt. Nee, Nederland is niet zo rijk als sommige politici en media laten blijken.
Is het niet beter om in de loop der jaren geleidelijk over te gaan naar 'n totaal ander pensioenstelsel, en een studie te starten hoe we dit probleem het best kunnen aanpakken. Als we op deze manier doorgaan blijven gepensioneerden inleveren, blijven jongeren grote premies betalen en worden die jongeren wellicht direkt en in de toekomst de grootste duppe van dit starre systeem. 'n Systeem waar deelname zelfs verplicht is.

J.Bruins Slot

klopt het dat bij slecht overheidsbeleid in ons land, zeg vergelijkbaar met griekenland, italie oid de rekenrente zo zou oplopen dat de dekkingsgraad tot bijna 200% zou oplopen en daarmee opeens alle problemen weg zijn, en bovendien alle opgelopen schade ineens ingehaald zou worden?
je zou haast naar slechter beleid gaan verlangen als het klopt. en het zou ook illustreren dat na 2006 wel vreemd wordt gerekend....

E.Reisner

ieder keer lees ik dat het moeilijk gaat met onze
pensioenen,ik weet dat voor veel mensen nu een pijnlijk situatie is,het is nooit fijn met minder
te moeten doen,zeuren of mopperen helpen ook niet.
Hoe slecht het ook gaat, wij hebben toch nog iets.
Vele mensen in andere wereld hebben iet wat wij hebben. Beste mensen probeer toch iets positief
te denken.

Henk Groeneveld

Een beter rendement zit er dus voorlopig niet in. Wellicht wordt het allemaal nog minder.
Een aantal pensioenfondsen gaat al korten in de uitkering. Sommigen zelfs 7 procent. Gelukkig is dit bij het PFZW nog niet aan de orde voor zover ik weet. Maar hoe lang nog?
Als er in plaats van korten wordt gekozen voor één of twee maanden ophoging van de pensioenleeftijd levert dat een fikse besparing en is korten niet nodig. Dit kan per jaar worden bekeken. Enkele politieke partijen hebben dit al voorgesteld, maar helaas vindt dit geen gehoor bij regering en vakbonden.
Het halfslachtige pensioenakkoord is al moeizaam afgesloten. Vakbonden en sommige politieke partijen zien blijkbaar liever dat men een lager pensioen krijgt dan dat men later met pensioen gaat. De pensioenfondsen zouden wat dat betreft veel harder de noodklok moeten luiden. Pensioenleeftijd snel met stapjes van één tot twee maanden omhoog totdat er niet gekort meer hoeft te worden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff