« Vier keer de inleg | Hoofdmenu | Lichtpuntjes »

12/05/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jerry Joseph

Een ding, Geachte Sinterklaas, ik heb de mensean opgeroepen niet meer te reagereren op Uw blog. Maar n'verzet moet er zijn, en niet alleen voor die Sinterklaas, maar al die negatieve Sinterklasen voor de gehele maatschappij.
Kom op mensen, verening U, we moeten die Sinterklaas iets geven, met heel z'n kapitaal en geheel die overmaat aan premie inkomsten.
Zowel jonge deelnemers als gepensioneerden zijn het slachtoffer van deze praktijken (zowel de pensioefondsen, politicie, vakbonden, en de Nedelandse Bank zijn verantwoordelijk).
We hoeven niet de straat op, maar we gaan proberen een buitenlandse TV zender in te schakelen, over dit zo hoogwaardige pensioenstelsel. Die Sinterklasen, moeten toch eens met de billen bloot.
Er is kapitaal genoeg,en de premieinkomsten genoeg, om zelfs alle afsparken van het begin van het vroegere PGGM na te komen'
De Europese Unie, kan heel negatief zijn, maar aan al dit negatieve kan een voordeel zijn(Die wetgeving staat immers boven de Nederlandse). Kan volgens die Eu wetgeving iemand verplicht worden deel te nemen aan zo'n fonds?? Kunnen uitkeringstrekkers volgens die wetgeving hun finaciele afspraken niet krijgen, en dat terwijl er een heel overschot is aan zowel kapitaal als premie inkomsten.
Sinterklaas, nou geef ik mijn e-mail adres aan zowel de uitkeringtrekkers van Uw fonds, als zowel de jonge verplichte deelnemers van het fonds, en tevens alle genoemden deelnemerrs en gepioenieerden van alle Nederlanse Pensoenfondsen. Ze kunnen er allemaal op reageren, ook zelfs de jongste deelnemers van de fondsen.
Mijn e-mail adres:
joseph,joseph.jerry2,@gmail.com
Please, een ding gebruik dit e-mail adres niet voor voor gelukwensen. Please gerbruik dit e-mail alleen serieurs, want voorlopig ben ik mij alleen, en velen kunnen in problemen komen. Om verder in te gaan op dit probleem moet ik heel wat hulp krijgen, van alle kanten, zowel van de finaciele, maatschappeljke en vooral op Europees geschakelde jurdische kant.

Proficiat, Sinterklaas wat kom je nou weerom met 'n goed geschenk!!!!

Sorry, arme Sinterklaas, je kunt nog miet eens opkomen voor eenvoudige mensen, ik ben zelf niet zo finacieel rijk als U en Uw mede Sinten (zonder witte baard, maar wel met 'n brede lach op het gezicht), maar m'n leven is minstens 1000 maal rijker dan het Uwe. Door toeval geniet ik van 'n innige vriendschap met de rijkste en bekendste kunstenaars op deze wereld en ga nog op vakantie met ze ook. Deze mensen zijn geen Sinterklasen die pikken, maar in al hun rijkdom nog proberen te geven.
Tevens lopen jullie Nederlandse Sinten ook nog flink achter in deze maatschap, door strijd in de USA hebben de Sinten alsnog het leiderschap verloren aan een van hun pieten (sorry met alle respekt en eerbetoon voor de huidige president van de USA, ik hoop tevens dat God hem nu eens n' keer de completete wind mee geeft.).
Sinterklaas, wees nou eens eerlijk, in wat ook Godsdienst je ook opgevoed bent (maar alle, zelfs de meest primitieve hebben een positieve functie in hun eigen maatschappij). Met HEM wordt niet gespot!
Dus beste Sint, zelfs in deze ecomonisch goede maatschaapij probeert U nog negatieve geschenkjes uit te
delen, de dit doen ook je mede Sinten. Vele mensen leiden honger in de wereld, ja zelfs sterven eraan!!
Ho, ho, goede Sint, u vergeet toch wel dat er iets heel groots boven ons staat. HIJ heeft tijd nodig, maar uiteindelijk schept HIJ orde, en eist HIJ gezag.
Van welke opvoeding of geloof U ook bent, maar U komt HEM eens tegen.
Zo, Sinterklaas met al je negatieve cadeaudtjes in deze
kleine Nederlandse maatschap, slaap rustig!

Jaap Bergman

Met verbazing heb ik het Sinterklaaskadootje van u en uw directeur Wolvekamp gelezen. Dat het in het uiterste geval kan betekenen, dat het in 2013 nodig is de pensioenen te verlagen en dat we dit dan tijdig van u zullen vernemen.
Fijn dat deze sinterklaas al vooraf kadootjes uitdeelt.
Was het niet beter geweest, om net als de meeste ondernemers, het kadootje als volgt te
verpakken: "Sinterklaas zet zijn schouders eronder en zal er voor zorgen dat dat het voor 2013 een mooi en positief kadoo gaat worden".
Dat blijft werkend nederland immers ook doen via de opgelegde en verzwaarde premiebetaling!
Immers, waar je in gelooft, materaliseert zich uiteindelijk!

Bastiaan

Nooit indexeren als de dekkingsgraad te laag ( < 100) is, want dan eet je het fonds leeg. Als je wel indexeert, laat je de werkenden van nu betalen voor de gepensioneerden, en zitten zij straks bij een lege pot.
Dat heeft trouwens niets te maken met solidariteit, maar wel met solide beleid.

Het niet indexeren is dus verstandig beleid !
(ook al is het zuur voor de gepensioneerden)

Co Veringa

Geachte heer Borgdorff,
Met verbazing las ik uw blog. U probeert er iets ludieks van te maken door met Sinterklaas aan te komen. Op deze manier neemt u ons gepensioneerden niet serieus. Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt en bij uw fonds pensioenpremie betaald. Nu zegt u: "De huidige generatie gepensioneerden kan na een 35-jarig dienstverband rekenen op een totaal pensioen van ongeveer vier keer zo veel euro’s dan de ingelegde premie". Waarom heeft u in de afgelopen jaren dan niet aan de bel getrokken en aangegeven dat de inleg niet toereikend was. Dan had ik nog iets kunnen doen. Als je met pensioen bent, sta je immers machteloos. Verder zou ik u willen verzoeken om deze opmerking (dat wij meer krijgen dan ingelegd hebben en dat de huidige generatie daar de dupe van is)niet iedere keer op uw blog te vermelden. Ik vind het stennismakerij, het zet mensen tegen elkaar op. U moet met uw vinger niet naar de huidige gepensioneerden wijzen, maar naar uw eigen organisatie. Wat is dat voor beleid? Stop liever uw energie in het oplossen van de problemen, ik herinner u aan uw belofte om voor 2014 de dekkingsgraad op orde te hebben.
Met vriendelijke groet,
zwarte piet Co Veringa

Mc v Overdijk

Hr
U reageert in uw blogs altijd op de huidige gepensioneerde en obu mensen nu hebt u het over uitdelen van 4x meer inleg bij een 35 jarig dienst verband, nou de meeste mensen hebben er 45 tot 50 jaar overgedaan .
De jongeren moeten dit nu opbrengen , Hoezo ?
Voor wie hebben wij altijd opgebracht , wij zij op 15/16 jarige leeftijd begonnen te werken , nu moeten ze studeren tot hun 25 -30 jaar en ja dan heb je nog maar 35 jaar( oude situatie) om op te bouwen kunnen ze beter afgeven op de gepensioneerde dat ze het allemaal zo moeilijk vinden.
Indexeren gaat niet ,maar u schrijft ergens dat er meer geld dan ooit in de pot zit geef dan eens een positief geluid om eens een 1 malige uitkering te verstekken daar we de afgelopen 3jaar zeker al 7tot8 % op het bedrijsleven achterlopen.
Is er wel eens over nagedacht als dit lang gaat duren wat voor koopkracht en levensverwachting voor de gepensioneerde overblijft ?

G.Hoksbergen

Het pensioen fonds is nog steeds niet staat zijn verplichtingen naar gepensioeneerde waar te maken veel wind weinig wol
Ik zou willen zeggen tegen de bestuurs voorzitter ga aan het werk en zorg er voor dat pensioenen geindexceerd worden in middels al 11% ingeleverd vanaf 2005 tot nu
en we gaan maar door het moet voor eidereen duidelijk zijn dat het pensioenfonds zijn verplichtingen t.o.v gepensioeneerde niet waar kan maken en dit ook niet de toekomst slecht pensioenfonds meer kan je hier niet over zeggen ik ben benieuwd of binnen kort de salarissen om laag gaan bij het fonds door deze slechte pristaties,ik denk het niet alles goed praten stop ermee met deze onzin te blijven verkondigen

Ben Nozel

ik kan de blog van dhr Borghof biet waarderen. Het hele PFZW neemt onze kritiek niet serieus, een mail met kritiek op het beleggingsbeleid wordt door een medewerker met standaard-dooddoeners afgedaan.
ik ben heel benieuwd wat dr na het onderzoek door het Financieel Dagblad, vandaag gepubliceerd, over de ontoereikende dekkingsgraad bij m.n. de 5 grootste pensioenfondsen (92,3 in november) voor n smoesverhaal uit de hoge hoed komt. Met opmerkingen als 'en mogelijk moet de uitkeringen in 2014 zelfs omlaag en de premies omhoog' is er netjes voorgemasseerd. Het gaat er bij mij niet in dat dhr Borghof niet en het FD wel van de harde feiten op de hoogte is. Schande dat dergelijk nieuws via de journalistiek naar buiten moet komen!
Regeren is vooruitzien, meneer Borghof, de pensioenfondsen hebben ooit een onbeperkt mandaat gekregen om onze ingelegde premies te beheren en er is gewoon slecht gepresteerd. De leden zouden absolute controle moeten hebben en de meerderheid in een Raad van Commissarissen, die bestuursledne naar huis kunnen sturen. Hoe lang kunnen werknemers nog verplicht worden door de werkgever om vrijwillige (sic!) premieafdracht aan niet zelfverkozen pensioenmolochen af te dragen!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff