« De prijs van voedsel | Hoofdmenu | Opluchting - voor even »

12/29/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Thijssen


Bij mijn weten is pensioen eigenlijk niets anders dan uitgesteld loon: een stuk van het loon wordt niet nu opgegeten maar wordt vooruitgeschoven naar later.Om te beginnen in 2013 10% minder pensioen, dag koopkracht, dag stijging van de economie,probeer dit eens uit te leggen aan een normaaldenkend mens.

Maar later wordt dat uitgesteld loon net water, het loopt zomaar weg. Eerst is de dekkingsgraad te laag, nu is de rente te laag, gevolg ons pensioen is te laag
Wat gaan we vewrzinnen om ons pensioen nog verder uit te kleden. Van beleggen heb ik geen verstand, PFZW schijnbaar ook niet de aandelen etc doen het pas zo'n 2 jaar
slecht waarom er niet uitstappen , waar is 108 miljoen winst op de voedsel derivaten (foei)gebleven.
Hebben we hier ons hele leven voor mogen werken.
Hopenlijk zal de Belangenvereniging nu uiterst getergd reageren hoop ik.
Moeten we zo met onze pensioenen laten sollen

charles

geen woord over de berichten van de afgelopen dagen, mogelijke korting april 2013 steeds reeelere optie. en dan dat overzicht van de NOS, met die leuke groene, oranje en rode bolletjes. Waarin je de superbol van t grote PFZW steeds verder naar de gevarenzone onder de 100 ziet oprukken en er natuurlijk ook uiteindelijk RUIM in belanden. Een rode vuurbol, heel goed gedaan met die kleuren want je wordt dr meteen schijtxiek van. PFZW is dus een van de slechtst presterende pensioenfondsen, fondsen die dus allemaal last hebben van die dooddoener, de lage rente. Die verklaart natuurlijk niet die verschillen tussen al die fondsen. LEG HET EENS UIT, HIE DAT KAN.
Ik koop niks voor nieuwjaarswensen, aan de bak en presteren. Wanneer worden deze wanpresteerders nu eens de laan uitgestuurd en vervangen doot echte professionals!

H.Rooymans

Als de kortingen op de pensioenen doorgaan betekent dat dat de deelnemers van Zorg en Welzijn, mede door de nauwelijks geindexeerde pensioenen van de afgelopen jaren, 1/5 deel van hun pensioen kwijtraken. Hoezo gaat Zorg en Welzijn zorgvuldig met zijn klanten om? Er zijn nogal wat pensioenfondsen waar het prima mee gaat en waar de pensioenen zelfs geindexeerd worden. Hebben die dan geen last van de rente??Het wordt tijd om te protesteren!!

Paul Sotthewes

De dekkingsgraad is heiliger verklaard als het belegd vermogen.
Enkele feiten: maart 2010 dekkingsgraad 109
augustus 2010 dekkingsgraad 94.
Maart 2011 dekkingsgraad 11 en nu november 2011 weer 94. Nu wordt die 94 gebruikt ( misbruikt ) om te beargumenteren dat de pensioenen omlaag moeten. Hoe kun je vanuit een dagkoers ( lees rentestand ) berekenen wat je de eerste 20 jaar nodig hebt? Bovendien is het zo dat maart 2011 het belegd vermogen net ruim 100 miljard was en november 2011 was dit 105 miljard. Ik sluit me aan bij degenen die melden dat er inmiddels voor het 4e jaar op rij niet geindexeerd is en dat er in dat op zicht zeker ook het pensioenfonds in deze wat te verwijten valt. Het had toch wel eens genoeg moeten zijn! Waar eindigd dit!

Paul Sotthewes

Sorry 1 vergeten dekkingsgraad maart 2011 was natuurlijk 111

Bastiaan

op dit forum heb ik al meermalen gereageerd op de perikelen rond dekkingsgraad en indexatie. Bij deze herhaal ik mijn standpunt nog maar eens: uiteraard moet PFZW niet indexeren als de dekkingsgraad onder de 100 staat, want dan hol je het fonds uit, en is er straks niets meer over voor de werkenden van nu. De solidariteits pakt nu een keertje uit in het nadeel van de gepensioneerden. Zuur, maar waar.

Anderzijds begrijp ik andere reacties ook wel. Ik hoop dat dhr Borgdorf de handschoen oppakt en uitlegt waarom de rente ontwikkeling per fonds weer anders uitpakt. (heeft vast te maken met de rijpingsgraad vh fonds). ook de rekenregels die de premie en de dekkingsgraad bepalen zijn ook niet voor ieder even doorzichtig.

Tot slot een oproepje. De rente staat laag, en daardoor de dekkingsgraad ook. Het is de verwachting dat de rente wel weer gaat stijgen, maar is er iemand die daar garant voor wil staan, of wil bijpassen als het toch niet lukt? Vrijwilligers?

Annelies van de Molen

Geachte Peter Borghof

Ik krijg tranen in mijn ogen, als ik de eerste alinea lees van het Position paper ‘Beleggen in agrarische grondstoffen’ van uw pensioenfonds! Citaat:
- PFZW belegt het haar toevertrouwde pensioengeld van deelnemers en gepensioneerden met als enig doel een goed en betaalbaar pensioen mogelijk te maken. Zonder de opbrengsten uit beleggen is dat doel niet te realiseren. Maar naast het nastreven van een goed rendement tegen een beheerst risico, wil het PFWZ binnen het beleggingsbeleid ook
invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het fonds -. Einde citaat.
Helemaal afgezien van waarheidsvinding en ethische discussies blijkt dat deze vorm van beleggen ook niet geheel lucratief is, omdat u de pensioenen hoogstwaarschijnlijk gaat verlagen per 2013!
Ga nou niet reageren met ‘maar dat komt niet door dit soort beleggingen!’ Ik weet ook wel dat het om het totaal gaat, maar dit soort beleggingen zijn daar een onderdeel van.
Ik heb een voorstel.
Mede ingegeven door het feit dat er steeds meer stemmen opgaan die zeggen dat het pensioenstelsel drastisch moet veranderen. Laat u dan nu daarmee eens de eerste zijn, kunt u ook weer scoren!
Ik wil u dringend verzoeken om het tot nu toe door mij opgebouwde bedrag naar mijn privérekening over te maken. Ik kan dan zelf beslissen wat ik ermee doe. Ik vertrouw u niet meer en ik voorkom dat mijn opgebouwde bedrag nog meer gaat verdampen! Ik dank namelijk ook God op mijn blote knieën dat ik, zodra het kon, mijn stamrecht verzekering ondergebracht bij uw pensioenfonds, over heb laten maken naar een bank.
In ieder geval bespaart het mij slapeloze nachten en machteloze woede omdat ik geen enkele invloed kan uitoefenen!
U zult geen pijn ondervinden van verlaging van welk pensioen dan ook. Voor lieden die zich op uw ‘niveau’ begeven gaan de bonussen gewoon door, gaan de salarissen in 2012 gewoon omhoog, blijven de lucratieve vertrekpremies gehandhaafd, kun u gebruik blijven van dure leasebakken enzovoorts.
Vertel mij dus écht niet dat het huidige pensioenstelsel onder andere op de ‘solidariteit’ gedachte gebaseerd is. Daar is in uw geval al helemaal geen sprake van.
Tot slot wil ik u zeggen dat ik eigenlijk een grondige hekel heb aan reactie mogelijkheden op ‘blogs’. Het is voor ú heel makkelijk: na een aantal reacties kunt u weer een glad verhaal produceren en vervolgens klikt u ze weg en gaat over tot de orde van de dag.
Ik ga er altijd van uit dat iemand een persoonlijke reactie ontvangt. Dat gebeurt nergens.
U kunt dan ook binnenkort een brief van dezelfde strekking verwachten.

Met vriendelijke groet.

Bart de Jong

Beste Peter,
Wordt het onderhand niet eens tijd om de deelnemers te gaan vertegenwoordigwen in Den Haag door die belachelijke toetsingsregels aan de kaak te stellen.
Je was toch vertegenwoordiger (directeur) van de vereninging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Kom op actie en zorg er voor dat de pensioenen niet verlaagd worden. Roep in Den Haag dit kan niet hier zal ik niet aan meewerken!
PFZW barst van de miljarden er komt meer binnen dan er uit gaat. Stop met dat kul argument: over 40 jaar moeten we de pensioenen ook kunnen uitkeren aan de jongeren. Dat is de afgelopen 40 jaar ook nooit vertelt aan de gepensioneerden.
Toen ik starte met betalen/deelnemen was dat voor OBU/VUT voor OP backservicefinanciering. 20 jaar betaalt voor gepensioneerde collega's. Vertel dat de jongere maar eens.
Verlagen van pensioenen is overigens diefstal. Peter kom op voor de belangen van ons Roep:
PFZW gaat niet meewerken aan de verlaging van de pensioenen.
Stel dat de Banken zeggen tegen hun klanten:"wehebben je saldo wat verlaagd want we zitten krap bij kas."
Pensioenen verlagen mag niet gebeuren. Einde van het vertrouwen einde van PFZW. Neem dat maar mee naar het bestuur.
Met vriendelijke groet.
Bart de Jong

M. Westerhoff

De reactie van Annelies van de Molen is mij uit het hart gegrepen. Ook ik voel mij machteloos en erg boos over de ontwikkelingen van de laatste tijd. Het is uw plicht om voor onze belangen op te komen. Als gepensioneerden zijn wij niet meer in staat onze pensioenen aan te vullen. Nu korten op de pensioenen om over 40 jaar nog pensioenen te kunnen betalen? Ik wil best loyaal zijn naar de volgende generatie maar hoe realistisch zijn deze ingrepen, wie kan zo ver in de toekomst kijken?

carolien van der linden

U vraagt om reacties. Dat lijkt heel nobel. Maar raken deze mensen u ook, als u heel eerlijk bent? Wat doet het dan met u als persoon? Misschien kunt u in uw volgende blog daar eens heel open op ingaan. U kunt ook uit solidariteit een 'gebaar' maken. U als lichtend voorbeeld?

(Misschein kunt u - voor het opbouwen van vertrouwen - uw tekst opnemen op video. Dan weten we zeker dat ie van u is en niet van een ghostwriter.)

Ik sluit me overigens geheel aan bij het schrijven van Mevrouw Van de Molen.

Ik wens u dit jaar veel wijsheid.

Marijke Hauwert

Kort en bondig, terug naar de vaste rekenrente van 4%, sinds die is afgeschaft door onze vriendelijke vriend Wellink en de dagrente is ingevoerd gaat het slecht. Niet het belegde vermogen is de oorzaak. Dus stop met het goedpraten van het stelen van gepensioneerden, eis samen met oud-staatssecretaris van financiën Maarten van Rooijen de herinvoering van de vaste rekenrente van minimaal 3. Het lijkt er nu op dat er weer een nieuwe wereldorde door Bilderberg/Rothschild/Carlyle geregisseerd wordt.

K.Bakker

Wat een goud mens die mevrouw van de Molen, kan die niet de plaats innemen van die Borghoff !

jacquot koop

Beste heer Borgdorff.

In het verleden heb ik een paar keer gereageerd op uw schrijfsels.Nooit gaat u ergens echt op in.
Ik heb gecorespondeerd met het pensioensfonds en uit die corespondentie blijkt dat u zelf ver boven de balkenendenorm zit qua inkomen.
Als u solidariteit zo hoog in het vaandel hebt staan wees dan zo eerlijk om met terugwerkende kracht u zelf een balkenendenorm conform salaris te geven en daar uit solidariteit per 2012 ook 10% op te korten. Houdt u nog altijd een inkomen uit arbeid over dat ruim vijf keer modaal bedraagt. Het is ten slotte toch zo dat het rendement van ons fonds bepaald wordt door veel factoren waar u geen of nauwelijks invloed op hebt en dat de inkomende geldstroom door alle werknemers toch wel wordt gewaarborgd.Wij hebben geen keus, afdragen moeten we onder dwang van de wet.
Wees een echte vent en doe eindelijk iets aan je eigen buitensporige beloning,mogelijk krijgen de werknemers dan wat meer respect voor en vewrtrouwen in je.
J Koop

Gerald van Es

Ik ben het helemaal met mevr. van de Molen eens. Tranen schieten je in de ogen als je alle flauwekul leest die ons voorgehouden wordt. Verantwoord bla, bla. Maar kom er maar eens om. Achter de streep "wij dus"tellen niet mee en kunnen straks fluiten naar ons opgebouwde kapitaal.
Ik heb al eens eerder geschreven dat dit toch allemaal in de prullebak verdwijnt en dat gevoel heb ik nog steeds maar kan het niet laten om te reageren.
Wie is toch de toezichthouder van PFZW. Wordt het niet eens tijd dat wij zelf toezicht gaan houden op "ons eigen geld". Volgens mij bestaat onze inleg aan 30 tot 40% overheadkosten. Nu mogen de Borgdorfjes best wel kaas op hun brood van mij persoonlijk. Maar kaviaar op het achterdek van een luxe jacht van ons geld vind ik ongepast.
Volgens mij is er met een portie gezond nuchter boerenverstand en het stellen van lange termijndoelen in het pensioenland minder aan de hand dan ons geschetst wordt. Paniekvoetbal met maandelijks feitjes en getalletjes maakt mensen lam en chagrijnig. Ga DIMMEN. DIM staat voor Denken In Mogelijkheden. En grijp je kans want volgens mij zijn duurzame energiebronnen de beleggingsscore.
Medepensioenbetalers kom in actie. De leugen blijft anders regeren. (uitspraak van de president van De Nederlandse Bank midden in de Eurocrisis tijdens de debatten over het redden van Griekenland. Dhr. Wellink: Iedere geleende cent betaald Griekenland ons terug. Nu buiten dienst: tja ik denk dat we wel naar ons geld kunnen fluiten.) Gaat dhr. Borgdorf over een paar jaar als hij vertrokken is ook de waarheid vertellen?

corrie moerkerken-bredius

Mevr. Annelies van de Molen, wat U schrijft is mij uit het hart gegrepen, zo goed neerzetten is niet iedereen gegeven, maar volkomen juist en ik denk dat velen er hetzelfde over denken.
Peter Borgdorff ga nadenken en ECHT voor de belangen van de gepensioneerden opkomen.
Men is gewoon bang om oud te worden en afhankelijk te zijn wat men nu weer aan het bedisselen is om de gepensioneerden te "bestelen",want wij kunnen niet gaan staken,
dus een makkelijke prooi.
want zo zie ik het

Louis Sparidans

Sorry meneer Borgdorff, maar u komt bij mij een beetje 'naief' over. Niet dat ik u wil beledigen, maar toch ....

Ik denk dan aan uw verdediging terzake de beleggingen van PFZW in voedselderivaten. U hebt ongetwijfeld meer verstand van beleggen dan ik, maar ik vind het frappant dat u denkt dat u met deze beleggingen de voedselprijzen, wereldwijd, niet beïnvloedt.

Sterker nog, u hoopt juist dat de voedselprijzen gaan stijgen, anders zou u niet in deze contracten beleggen!

Ik ben het met u eens dat met name als gevolg van de toename van de wereldbevolking voedsel schaarser zal worden en dús duurder. Maar u weet ook dat deze ontwikkeling met name de allerarmsten op de wereld zal treffen!

Daarom, stop met het beleggen in voedselderivaten! Heus, geen enkele deelnemer aan ons pensioenfonds wil dat de hongersnood die er toch al bestaat nóg erger wordt!

Als u het niet begrijpt, wil ik graag aanschuiven bij het achterban-overleg dat u binnenkort wilt gaan voeren terzake dit onderwerp.

Met een vriendelijke groet,

Claus de Vries

Beste hr. Borgdorff,
Ik vind het jammer dat Uw blog duidelijk een doel mist, in gesprek komen met leden van dit pensioenfonds.
Als ik de 14 reacties lees kom ik tot de conclusie dat antwoorden ontbreken, wat steeds fellere uitlatingen tot gevolg heeft.
Mijn advies : Geef bij elke nieuwe blog 'n reactie op een van deze !
met vriendelijke groet Claus de Vries

F.J.Sträter

Dekkingsgraad:
Wanneer men de gemiddelde dekkingsgraad van januari - november 2011 optelt en door 11 deelt, komt men op 103,45 uit. Dit betekent dat de 94 van November volstrekt niet representatief is voor de actuele situatie. Het lijkt me dat je zo'n ingrijpende beslissing - korten op pensioenen- niet kan baseren op de toevallige dekkingsgraad in een maand.Zeker wanneer men weet dat deze in sterke mate wordt beinvloed door het feit dat de centrale bank de rente kunstmatig laag houdt om

C.C.J. Verwoerdt

Beleggingsresultaat is niet de enige factor dat de dekkingsgraag bepaalt. Een andere belangrijke factor is kostenbeheersing bij het beheer van de pensioengelden. Ik schrik als ik in de nieuwsbrief lees dat eind januari het betaalbericht wordt verzonden aan de gepensioneerden, en enkele daqgen later het jaaroverzicht over 2011. Een belangrijke besparing op, porto en enveloppen is simpel te bereiken door deze dingen te combineren.
ASls dit tekenend is voor de manier waarop met kosten wordt omgegaan, moet er waarschijnlijk nog veel meer posten gvonden kunnen worden waarop bezuinigd kasn worden.

P.Thijssen

Als remedie tegen de lage dekkingsgraad
van pensioenfondsen worden
diverse maatregelen genoemd.
Een van die maatregelen zou zijn
het korten van de reeds lopende
pensioenen. In mijn ogen is dat
bangmakerij. Vastgesteld moet worden
dat het totale pensioenvermogen
op dit moment misschien wel
hoger is dan ooit. Dat desondanks
wordt gesproken van een te lage
dekkingsgraad heeft alles te maken
met de lage rekenrente, waarmee
pensioenfondsen de waarde van
hun vermogen op de lange termijn
berekenen. Deze rekenrente is echter
niet meer dan een fictief rentepercentage.
Het vaststellen van een
rekenrente die meer recht doet aan
de te verwachten rente op de langere
termijn, zal meteen leiden tot
een minder somber beeld. Het vaststellen
van een hogere rekenrente
voor de pensioenvermogens is een
politieke beslissing. Als men daar
niet toe wil overgaan, resteert een
aantal andere maatregelen, zoals
premieverhoging, het niet indexeren
van lopende pensioenen en het
versoberen van toekomstige aanspraken.
Voor zover mij bekend, is
de mogelijkheid om reeds toegekende
pensioenen te korten in geen enkel
pensioenreglement voorzien en is dit juridisch niet mogelijk

PHMSchoenmakers

Aan alle collegae onderstaande schrijvers en lezers.Als ik de verschillende reacties lees probeer ik me te verplaatsen in de emoties van de schrijvers.Bijna allemaal boos op de directeur.Helaas moet ik hierbij constateren dat jullie opmerkingen maken naar een directeur van een pensioenfonds alsof hij de dienst uitmaakt. Nee dus !Het pensioenbestuur is mijns inziens verantwoordelijk voor de resultaten van het pensioenfonds en geloof me dat zijn mensen(deskundigen)die weten hoe de "spelregels" in elkaar zitten ! Dat wij nu te maken hebben met een zeer lage rente stand, dat mensen langer gaan leven (ca.8 jaar ?) en dus langer van een pensioen uitkering genieten,en er tegenwoordig niet genoeg premie binnenkomt van de werkende jongeren , daar moet het bestuur oplossingen voor gaan bedenken zodat wij niet op onze pensioenuitkering gekort moeten worden. De beleggingsresultaten zijn niet slecht maar toch niet goed genoeg om dit tekort te kunnen opvangen. Wat er nu moet gebeuren is ;dat het pensioenbestuur nu goede prognoses gaat maken voor de toekomst zodat hierbij zoveel mogelijk de gemaakte afspraken in hoogte van pensioenuitkering kan worden nagekomen zowel voor de huidige pesioengerechtigden als de toekomstige gerechtigden. Dus deelnemers als jullie de oplossing weten stuur die dan naar het pensioenbestuur,of meldt je aan als bestuurslid,deelnemersraad of ??
Laten we nu proberen in oplossingen te denken,hoe moeten we verder om niet nog meer te moeten inleveren in komende jaren.
Als ik zie en lees hoe ons pensioenfonds de huidige malaise aanpakt ben ik zeer tevreden.
Een zeer goede, open en transparante communicatie over alles wat onze pensioenregeling inhoudt.Een voorbeeld voor veel andere pensioenfondsen !!!
Ik blijf bij PFZW alles volgen, maar helaas weet ik ook de oplossing( oa. een betere economie) voor de korte termijn ook niet.
Chapeau voor het bestuur !

P.Schoenmakers

gerald van Es

Beste heer/mevr. Schoenmakers. Fijn dat u reageert maar lees eens wat er werkelijk geschreven wordt. Er worden zelfs suggesties aan de hand gedaan om verbeteringen toe te passen/aan te brengen. Dus niet een eenzijdige aanval op dhr. Borgdorff alleen. Volgens mij bent u toch ook een man/vrouw van deze tijd waarin er eisen aan uzelf en ook aan mij als functionaris gesteld worden. Dat maakt ons dus verantwoordelijk.
In het geval van de directeur van het PFZW mogen wij van hem verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt als functionaris. Hij moet onze (soms opbouwende)kritiek ter harte nemen(feedback is een kado).
Wij mogen in ons belang wel te verstaan, van hem verwachten daar wat mee te doen.
Wij zijn, zijn klant en geen erwtjes in een blikje of potje. Als die over datum zijn mag je ze gerust weg gooien.
Ik blijf erbij dat een goed manager een korte en een lange termijnvisie heeft en dit uit moet dragen. Dus geen leuke rijmelaarijtjes maar echt presteren. Dat wordt van mij ook verwacht op mijn werk.
En die lage rentestand. Prima klopt, maar bedenk dan een alternatief. Pomp geld in innovatieve projecten (verbeterde energiebronnen zoals water en windenergie, dit levert in de toekomst alleen maar op) Dit heeft volgens mij niets met "spelregels" te maken maar met lef en ondernemersschap.
Ik wil u niet als persoon afserveren. Maar ik ben het "geitenwollensokkengedoe"(kool en geit sparen, vriendelijk zijn voor elkaar) zo beu. Zo vriendelijk zijn verzekeringsmaatschappijen en banken ook niet naar ons toe. Wij hebben binnen de zorg de afgelopen 40 jaar keihard gewerkt met minimale financien, althans in de verstandelijk gehandicaptenzorg met veel menswaardige resultaten. Daarbij praten we nog steeds over ons geld, dus van u en van mij. Daar mag de rentmeester (lees PFZW)dus best goed mee omgaan.

Paul Sotthewes

Nogmaals wil ik wat achterlaten op deze blog.
Ik ben van 1949; ben met m'n 17e gaan werken in 1967.
Vroeger ging je pas in het pensioenfonds met je 25e jaar en dan ook pas premie betalen.
Tot mijn 31e zat ik bij wat nu pensioenfonds de Eendragt is.
Het pensioen wat ik tot 1981 daar heb opgebouwd is 11 jaar een "slapers" pensioen geweest en niet geïndexeerd: 1e diefstal.
Ik kwam bij Sanquin. Daar zit ik inmiddels 30 jaar, maar ik ben dus vooral aangewezen wat ik daar heb opgebouwd. Sanquin beeindigde de voortzetting van het eigen pensioenfonds in 2003.
Er vond toen een -waardeoverdracht- plaats naar het PGGM 2e diefstal.
Het 1e overzicht van jan 2004 was voor mij dus een tegenvaller. Echter daar stond een bedrag in het vooruitzicht gesteld dat als ik met m'n 63e met pensioen ging dat bijna even hoog is, als wat ik nu op "mijn pensioen" bereken!
Als je het zo bekijkt is er dus al 8 jaar niets bijgekomen. De termen welvaartsvast en waardevast en helemaal niet meer vast zijn je in de loop van jaren voorgeschoteld. Eindloon, middelloon systeem noem maar op!
Natuurlijk is het pech dat de beurs en de rente laag staan.
De banken zijn echter in moeilijke tijden wel gered.
Maar burgers en zeker ouderen zijn een makkelijker prooi om het geld weg te halen. Niet indexeren is al jaren aan de gang en misschien onontkoombaar omdat er inderdaad een aantal factoren samenlopen die er voor zorgen - dat we langer leven - dat dat niet gaat. Maar het pensioen verlagen zie ik als de 3e diefstal. De hele maatschappij heeft hiervoor verantwoording! Je kan niet zo maar 1 groep voor de crisis laten opdraaien.
Bovendien vind ik dat je nog steeds te weinig invloed hebt op de verdeling ( uitkering ) van je eigen pensioen. ( van jouw premie ) Ik wil helemaal bijvoorbeeld geen hoog prepensioen van mijn 63,5 tot 65 jaar! Als ik in 2013 wil stoppen Maar ik moet dat slikken. Zelfs al is daarover een belasting probleem, dan nog moet er een oplossing zijn om mijn pensioen na mijn 65 wat "beter" te kunnen maken ten koste van dat van 63,5 tot 65.
Zorg en welzijn moet van dit soort wensen meer werk maken.
Na 46 jaar werken verdien je toch zeker wel een fatsoenlijk pensioen?
Waarom kan DNB wel toelaten dat een pensioen destijds 11 jaar niet indexeerde als slaper en nu wel op basis van een dagkoers een pensioenfonds verplichten te verlagen?

Bastiaan

@ P. Thijssen.

In artikel 2.13 van het pensioenregelement 2011 (zie link) wordt uitgebreid in gegaan op het beleid bij onderdekking, dat ook eventuele vermindering van reeds opgebouwde rechten.
Het staat overigens ook in de PensioenWet.

Er is du wel degelijk een juridische grond voor afstempelen.

Bastiaan

Beste Heer Borgdorf,

Uit de onderstaande reacties kan ik opmaken dat er onder de leden/gepensioneerden veel onberip is over dekkinggraden, rekenrentes en afstempelen.
Geen eenvoudige materie.

Het doel van de blog is interactie:
Er liggen aardig wat vragen, ga er eens op in....

W.A. Bosman

Beste hr. Borgdorff,

Ik heb nog steeds helemaal niets gelezen over de bezuinigingsmaatregelen die het pensioenfonds gaat nemen. Ik heb het reeds in het vorige jaar ook gevraagd maar helaas u gaat er gewoon aan voorbij.
Het lijkt mij dat bij elke manager, als manager en beheerder van geld, als eerste gedacht wordt aan bezuinigingen binnen het eigen bedrijf als de resultaten achterblijven. Misschien kunt U in het nieuwe jaar een begin maken met hierop te reageren en uit te leggen aan de mensen waarop u concreet gaat Bezuinigen in 2012.

Paul Sotthewes

Mijn blog wat ik gisteren heb geplaatst is zonder een reactie naar mij weggehaald. Niet bepaald transparant. Nogmaals met andere woorden:
Als ik tot 63,5 jaar werk is het mij toegezegde pensioen op basis van de gegevens van 1 jan 2011 slechts 3,8 % hoger dan in het pensioenoverzicht van 1 jan 2004 stond. Mijn salaris is 18,3 % hoger gewoon op basis van de verhogingen die plaats hebben gevonden met percentage over percentage. Er is dus al heel wat vanaf!!!
Als de pensioenen zonder indexeren ook nog eens omlaag gaan dan zijn ze in 2013 lager als wat in 2004 werd voorgespiegeld. Hoe zo werken loont ( om een beter pensioen te krijgen kennelijk niet )

I. van Lingen

U schreef een paar maanden geleden over het aantal Nederlanders dat geen idee heeft hoe hoog hun pensioen zal zijn. En dat u daarvan schrikt. U schreef dat 7 op de 10 mensen niet weet hoeveel ze na hun pensionering te besteden hebben. Als ik de reacties op uw blog lees dan weet u inmiddels waar vele deelnemers van PFZW van geschrokken zijn.

Ik ben een van de deelnemers van uw pensioenfonds, hoger opgeleid met een interesse in financiën. Ik weet dat sommige dingen moeilijk te beïnvloeden zijn (beleggingsresultaten) en dat bepaalde maatregelen nodig zijn om het pensioen betaalbaar te houden. Maar mijn gevoel zegt anders, voorheen was er een eindloon regeling, nu hebben we zo lang nog niet een middelloonregeling. Dekkingsgraden die per ½ jaar wezenlijk verschillen. Hoe kan ik in hemelsnaam bijhouden wat mijn pensioen over 30 jaar zal zijn en daarop anticiperen? Het verandert te vaak, de gegevens blijken onbetrouwbaar. Is mijn pensioenverzekeraar betrouwbaar?

Sommige deelnemers vragen waarom PFZW niet gaat bezuinigen. U reageert dat de organisatie de deelnemers maar weinig kost. Daarmee laat u blijken dat u de boodschap niet begrijpt.

Pensioenfondsen komen er niet meer mee weg, het brengen van negatieve berichten naar hun klanten enerzijds (en daarbij zeggen dat ze het zo vervelend vinden) en het onveranderd laten van hun interne organisatie anderzijds. Pensioenfondsen kunnen (moeten) laten zien dat ze het erg vinden, namelijk met actie. Daarmee laten ze zien dat ze solidair zijn met hun deelnemers.

charles

meneer Borgdorff, houd ns op met mooie praatjes. Wij zijn hollanders, wij houden daar niet van.
Alle hier geventileerde kritiek is HONDERD procent terecht. En het wordt hoog tijd dat PFZW een volledig en historisch overzicht en vooral: inzicht geeft in de wijze waarop het in de huidige situatie beland is. Ook verwachten wij een rechte rug en actie tegen de toezichthouder. Nu komt die Klaas Knot weer met een zgn. tegemoetkoming. De rekenrente genomen over de laatste 3 maanden en niet die van de laatste maand want die was wel heel erg laag. Zoals door velen aangegeven: die rekenrente is een momentopname, misbruikt om de overvolle kassen overvol te houden. Schandalig, als je dan gewoon op je stoel blijft zitten ben je eigenlijk handelsonbekwaam!

P.Thijssen

Het wordt steeds mooier, sinds wanneer bepaalt de Toezichthouder(DNB)wat de pensioenfondsen te doen en te laten hebben.
Mijnheer Knot zorgt U maar eens eerst dat we ons geld uit Griekenland terugkrijgen.Ik stel voor anders U salaris ook af te stempelen.
Zo wint U absoluut het vertrouwen van de mensen niet, voor zover er dat al was

Louis Sparidans


@ P.Schoenmakers d.d. 4 januari 2012

Beste heer Schoenmakers, ik vermoed dat u ofwel een medewerker bent van 'ons' fonds of dat u anderszins een wit voetje wilt halen bij het PFZW. Uw "chapeau voor het bestuur!" aan het slot van uw bijdrage spreekt in dit opzicht duidelijke taal.

'Gek genoeg' probeert u ook als deskundige over te komen, alleen valt u toch snel 'door de mand'.
Waar u schrijft dat mensen langer leven en dús langer van een pensioenuitkering genieten (dat is overigens juist), doet u net alsof dat iets is wat pas onlangs als het ware is 'ontdekt'.

Meneer Schoenmakers, u lijkt me een verstandig mens, maar kijk toch even naar de cijfers van het CBS terzake de demografische ontwikkeling in Nederland in de afgelopen tientallen jaren en u zult zien dat deze ontwikkeling (geleidelijkaan) al vele jaren gaande is.

Dat wisten de actuarissen van het PFZW ook al héél lang, alleen 'men zat er bij en men keek er naar' zonder echt iets aan de oplossing van dit 'probleem' te doen .....

Peter Borgdorff

Geachte mevrouw Van de Molen en alle anderen die reageerden,

Uw reacties waren fel de afgelopen week. En dat begrijp ik zeer. Nu het moment dichtbij komt dat duidelijk wordt of er pijnlijke maatregelen nodig zijn om onze pensioenen nu en in de toekomst op niveau en betaalbaar te houden, loopt de spanning op. Bij u, en ook bij ons.

Velen van u schreven deze week en ook eerder op dit Blog over de vreemde manier waarop pensioenfondsen moeten berekenen hoeveel geld ze in kas moeten houden voor de pensioenen van nu en de pensioenen van over tientallen jaren. Ook schreven velen van u dat het te gek voor woorden is dat op basis van een dagkoers van 31 december harde besluiten moeten worden genomen. Vooral omdat de rente om dit moment zeldzaam laag is, is een harde maatregel op basis van die dagkoers niet te verkopen, vindt u. Daarover schrijf ik in mijn nieuwe blog van vandaag, want er zijn ontwikkelingen op dat gebied.

Op een deel van de reacties die u allen plaatsten, zal ik de komende weken verder ingaan in mijn Blog. Een paar punten die mevrouw Van de Molen aanstipte, noem ik nu alvast.

Mevrouw Van de Molen wil graag het door haar opgebouwde geld op haar privérekening krijgen, zodat ze zelf haar pensioen kan regelen. Dat mag niet van de wet, dus ik kan haar niet helpen. Maar ook al mocht het wel, dan denk ik oprecht dat het niet verstandig zou zijn. Als we de door mevrouw Van de Molen en haar werkgever betaalde premies aan haar zouden uitkeren, zou ze slecht af zijn. Want wie meedoet bij PFZW, krijgt na een leven lang werken tot wel meer dan vier keer aan pensioen uitgekeerd dan wat aan premie is ingelegd. Dat kunnen we realiseren door lage kosten en goede rendementen. Van het verdampen van uw inleg, waar sommigen van u over schrijven, is dan ook geen sprake. De cijfers wijzen echt anders uit. U bent bij ons goed af. Beter dan bij uw bank. Veel beter dan bij een verzekeraar. En zeer waarschijnlijk ook beter dan als u zelf zou beleggen. Want uw geld heeft bij PFZW een gemiddeld rendement gehaald van ongeveer 8% per jaar over de afgelopen veertig jaar. Dat is inclusief de crisis van nu en die van 2008.

Tot slot schreef mevrouw Van de Molen dat mijn bonussen ook in deze tijd wel zouden worden doorbetaald en dat ik geen last zou hebben van een verlaging van de pensioenen. Welnu: een bonus krijg ik niet en ook míjn pensioen zit bij PFZW. Dus als uw pensioen niet wordt verhoogd of zelfs omlaag moet (wat ik niet hoop), dan geldt dat ook voor mijn pensioen.

Wordt vervolgd…

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Annelies van de Molen

Geachte heer Borghof,

Ik wil u bedanken voor uw reactie. Het is een aangename verrassing te merken dat u de reacties op uw blogs wel degelijk leest. Óf u beschikt over een goed functionerende PR afdeling.
Overigens heeft u weinig nieuws te melden en gaat u jammer genoeg niet in op het 'beleggen in honger'.
Verder blijft het afwachten en machteloos toezien op wat de financiële wereld in het hoofd haalt.

Met vriendelijke groet,

Annelies van de Molen

escort Paris

Bedankt voor de zinnige kritiek. Me & mijn buurman waren net klaar om wat onderzoek te doen. We kregen een pak een boek van onze lokale bibliotheek, maar ik denk dat ik meer geleerd van dit bericht. Ik ben erg blij om zo'n grote informatie wordt gratis verdeeld daar te zien.

escorts dubai

Ik had ook op zoek door middel van individuele net als het door een andere webpagina.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW