« Opa | Hoofdmenu | Een roerig jaar »

12/23/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

mijdendorp@home.nl

waarom stimuleert PFZW haar deelnemers niet om spaargeld in te leggen voor een hogere rente dan bij de doorsnee aanbiedingen ?

Pierre Thijssen

Wel raar dat Zembla over dit onderwerp PFZW volkomen afschiet, niet te geloven dat jullie beleggen over de ruggen van hongernd Afrika etc.
Walgelijk, Zembla zuigt hun zaken meestal niet uit hun duim.

willemsen


ik kijk op dit moment naar zembla en schaam me aangesloten te moeten zijn bij dit pensioenfonds. in mijn werk is gezondheid van kinderen, goede voeding, voorlichting aan ouders een belangrijk onderdeel. door speculaties is er te weinig voedsel voor kinderen in landen waar het toch al slecht gaat. dit staat haaks op waar ik voor sta, dit moet niet kunnen.

Dennis

Hallo Peter,

Je verhaal naast de uitzending van Zembla klinkt niet goed. Dat komt door het gebrek aan openhartigheid. Je verhaal klinkt als een zoethoudertje voor mensen die er eigenlijk toch geen verstand van hebben, zoals ik.

Maar als je vindt dat je goed zit, is het niet nodig zembla uit de weg te gaan, en de economen in het programma die er blijkbaar ook verstand van hebben, kun je gewoon te woord staan.

Peter, doe de naam van ons fonds en je achterban eer aan en neem juist van belang geachte journalistiek als Zembla serieuzer dan deze reactie op de eigen site.

0,35% klinkt betuttelend, het is gewoon 700 miljoen!! en das veel, laat staan voor een moeder in Afrika

Carolien Pronk

Geachte heer Borgdorff,

Dank voor het geven van een reactie op de Zembla uitzending. Het is begrijpelijk dat het PFZW in grondstoffen belegt, met het idee om winst te maken, ten dienste van de pensioengerechtigen. De opdracht van PFZW is immers om de pensioenen veilig te stellen. Niettemin blijkt er nu duidelijk een verband tussen de hoge voedselprijzen in vele delen van de wereld, het verhandelen van contracten en het beleggen in grondstoffen te zijn. De realiteit van voedselschaarste lijkt vanaf een beeldscherm met beleggingsstatistieken ver weg, maar is niettemin realiteit. Ik heb er dan ook grote problemen mee dan het geld dat ik afdraag voor pensioenen wordt gebruikt voor de genoemde grondstof beleggingen. Als de genoemde 0,35% idd 700 miljoen is, kan dit grote effecten hebben op een fragiele markt. Het lijkt me dan ook gepast als het PFZW niet langer in grondstoffen blijft beleggen, zoals ook de VN aangeeft. Om duidelijk te zijn: ik neem liever het verlies, en een lager pensioen, dan dat dit doorgaat.

Vriendelijke groeten,
Carolien Pronk

J. Kuijpers

SCHANDALIG!!
Ik probeer al jaren mensen te helpen en dan krijg ik straks pensioen van bloedgeld..
En het dan nog proberen weg te moffelen ook.

Louis Sparidans

Geachte heer Borgdorff,

Ook mijn echtgenote en ik krijgen pensioen van PFZW en hebben de uitzending van Zembla gisteravond gezien. U bent er zo van overtuigd dat er geen relatie bestaat tussen de beleggingen van PFZW en de hogere voedselprijzen in de wereld, lees ik. Jammer, dat er bij u geen enkele twijfel bestaat.
Ik zou niet graag met u willen ruilen want ik ben van mening dat, al zou er maar een fractie van de conclusie van Zembla waar zijn, ik zou onmiddellijk stoppen met beleggingen in voedselderivaten.
U wilt toch ook niet dat er maar één kind van hongersnood zou sterven waaraan ons pensioenfonds schuld zou hebben, of neemt u dat risico wel?
Ik ben ervan overtuigd: geen enkele deelnemer van PFZW wil dat er ook maar één iemand sterft voor óns pensioen! Dus neem geen risico!

Henk Jonk

Ik vind dat het PFZW wel heel veel woorden nodig heeft om te verantwoorden waarom er beleggingen door PFZW voor grondstoffen plaats vinden.
Om elke schijn te vermijden vind ik het wenselijk dat PFZW voortaan hiervan afziet.

monique cornelissen

Ik eis van u dat u mijn pensioengeld niet gebruikt - ook niet indirect, ook niet een heel klein beetje - om te speculeren op de voedselmarkt.

P.Thijssen

Na eerst de dekkingsgraad zijn nu de langetermijnrente gevonden om osn in 2013 weer een oor aan te naaien.
De pensioenrevolutie gaat zich organiseren, ga daar maar vanuit
SCHANDALIG

Jan

Opmerkelijk dat iedereen het Zembla gezichtspunt kritiekloos deelt. Wat op de tv komt of in de krant is kennelijk de hoogste waarheid. Het is niet zo dom om ook dit soort programma's die vaak tendentieus zijn, kritisch te beoordelen. Journalisten zijn niet zo kritisch op zichzelf. Is er dan niks waar van speculatie? Natuurlijk wel, maar laten wij wel realistisch zijn en niet hypocriet. Door termijnkontrakten wordt ook de efficiency van voedselproduktie gestimuleerd. Dit mechanisme heeft zeker niet alleen maar negatieve effecten. Het is absoluut van een andere orde dan investeren in de wapenindustrie.

R.J. Tromp

De zoveelste vorm van zwendel.
Het staat natuurlijk niet op zichzelf. Steeds meer mensen worden de dupe van de verhouding rijk-arm in de wereld. Van mensen, die zichzelf steeds meer verrijken ten koste van de armen. Van steeds hogere bonussen, die door banken, verzekeraars, dus ook pensioenfondsen, worden uitgekeerd. Van steeds meer honger in de wereld, mede veroorzaakt door de huidige vorm van kapitalisme
Van toenemende zorgkosten, waardoor de armen dit niet meer kunnen betalen.
Het zal me niet verbazen, dat de toenemende armoede uiteindelijk ook zal leiden tot grote onrust in Nederland. De zweem van meedoen met "investeren in honger" (Zembla-uitzending) zal leiden tot steeds grotere protesten ook tegen pensioenfondsen. En dan te bedenken, dat je verplicht moet meedoen aan een pensioenfonds.
En dit weer op grond van de pensioenwet, zoals deze door de overheid is vastgesteld.
Naar mijn mening moet je naar een heel andere vorm van oude-dagsvoorziening, waarbij het vertrouwen, dat nu ver is te zoeken kan worden hersteld.

P.Thijssen

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil een debat met het kabinet over Nederlandse pensioenfondsen en banken die speculeren in voedsel. Uit een rapport van SOMO blijkt dat Nederlandse financiële instellingen voor miljarden beleggen in agrarische grondstoffen en voedselspeculatie. Onder andere Rabobank, ABN-Amro en pensioenfondsen PGGM en APG zijn daar substantieel bij betrokken blijkt uit het rapport. In 2010 boekte het Pensioenfonds Zorg en Welzijn een winst van 26% (180 miljoen) op zijn belegging van 700 miljoen in voedsel. Door voedselspeculatie betalen consumenten in Nederland meer voor hun voedsel, kunnen Nederlandse varkensboeren hun veevoer niet meer betalen en leden wereldwijd 44 miljoen mensen extra honger eind 2010 begin 2011.

Peter Borgdorff

Beste allen,

De afgelopen dagen ontving ik van velen van u op dit blog een reactie op de uitzending van Zembla, waarvoor veel dank. De meeste van u waren zeer kritisch, sommigen van u ook boos.

De boosheid en kritiek begrijp ik, want wie de honger in de wereld ziet, en daarbij hoort dat dit wordt verergerd door het handelen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, is begrijpelijkerwijs kwaad.

Ik heb het hierboven al gezegd, maar doe dat nog een keer: volgens onze oprechte mening klopt de uitzending van Zembla niet. Wij hebben Zembla ook uitgebreid vooraf gesproken en uitgelegd wat we doen. Zembla heeft met die informatie helaas niks gedaan.

De uitzending klopt dus niet. Daar zijn veel argumenten voor, maar ik noem hier de twee belangrijkste. Ten eerste is PFZW geen speculant, zoals Zembla zegt. We beleggen niet in grondstoffen om op korte termijn winst te maken, maar vanwege de lange termijn spreiding van risico's. Winst is dus niet de reden. Dat blijkt ook uit de cijfers: soms verdienen we aan deze belegging, maar net zo vaak maken we verlies.
Daarnaast zetten we niet (zoals speculanten doen) ons geld in op het moment dat we denken er aan te verdienen op korte termijn, maar beleggen we al sinds begin van deze eeuw structureel in grondstoffen. En dus niet, zoals Zembla stelt, pas sinds 2008 toen de voedselprijzen omhoog gingen. Ook dat wist Zembla. Maar ze vertelden het niet.

De tweede reden is dat wij ons niet mengen in de markt voor echte (fysieke) grondstoffen. Wij kopen geen graan, mais of soja op. Dat betekent dat PFZW geen invloed heeft op de verhouding van vraag en aanbod. En die verhouding bepaalt uiteindelijk de prijs van grondstoffen en voedsel. De toegenomen wereldbevolking en mislukte oogsten zorgen op die manier wél voor prijsstijgingen.

Dit gezegd hebbende, wil ik u nadrukkelijk melden dat ook wij ons zorgen maken over de ontwikkelingen op de voedselmarkt. Wij willen als belegger niet de honger in de wereld verergeren.
Daarom bestuderen wij al lange tijd de vele onderzoeken die over dit onderwerp worden gedaan, onder andere door de VN en andere internationale organisaties. Uit die onderzoeken komt tot nu toe niet naar voren dat er een verband is tussen de manier waarop PFZW belegt en de stijging van de voedselprijzen.

Zoals gezegd gaat ons dit onderwerp nauw aan het hart. Wij zullen daarom al het onderzoek heel goed blijven volgen. En wij staan open voor onderzoeksbewijs dat wél aantoont dat er een verband is. Als dat bewijs er is, zal dat zeker aanleiding zijn ons beleggingsbeleid aan te passen.

Binnenkort gaan wij in gesprek met onze achterban over dit onderwerp. Ook de medewerkers van organisaties voor ontwikkelingshulp bouwen hun pensioen op bij PFZW. Zij willen natuurlijk van ons weten hoe het precies zit. Dat gesprek gaan wij graag met ze aan. We zullen dan ons idee en al het onderzoeksmateriaal dat we hebben met hun delen. En we staan open voor hun ideeën en meningen. Want het belang om ervoor te zorgen dat we fatsoenlijk met uw geld omgaan, is een belang dat we delen. Wij hebben bij PFZW op dat gebied een naam hoog te houden.

Wordt dus zeker vervolgd.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

a.van marle


Geachte heer borgdorff,

O,o,.. PFZW: na ruim 40 jaar in de zorg,
ZORG ja en straks een pfzw-pensioen. Een zwitserleven pensioen hoef ik niet, maar een pfzw-pensioen met zo'n 'bijsmaak van honger'? Ik ben ook nog es nog klant bij de ABNAMRO. De 'handel' van het fonds en De bank, meneer Borghoff en meneer Zalm, dat doe je niet meer zo. Da's niet meer de toekomst!
Eerder al eens fout met 'beleggen' in de wapenindustrie, nu met (voedsel)grondstoffen?
Neen, neem dan de kersttoespraak van H.M. Beatrix. Al de info in en rond de Zembla-uitzending én uw reacties gezien, gewoon stoppen met deze aktiviteit.
A. van Marle.

Paul Sotthewes

Graag wil ik reageren op het jongste nieuws dat pensioenen in 2013 gekort gaan worden op basis van de slechte dekkingsgraad.
Op mij komt e.e.a meer over als een loterij dan een stabiel fonds.
De feiten: In maart 2011 is de dekkingsgraad 111%; het belegd vermogen is een goede 100 miljard.
In november 2011 is de dekkingsgraad 94%; het belegd vermogen is inmiddels 105 miljard.
Toch wordt op basis van die 94% nu al voor ons beslist dat de pensioenen die reeds voor het 4e jaar op rij niet geindexeerd zijn ook nog eens gekort moeten worden. Ik begrijp de DNB niet hoe kun op basis van een getal ( dat laag is door dagrentes ) van 1 maand 20 jaar vooruit kijken?
De gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden is 103,5. In juni bv nog 110%. Die 103,5 % is niet om te juichen , maar wel een veel reeler getal om mee te moeten rekenen!Komt bij dat het begrip dekkingsgraad pas echt actueel is geworden na de bankencrisus van 2008. Dat vind ik op z'n minst verdacht.

a.wessendorp

Beste heer Borgdorff,
U zegt het belangrijk te vinden mij en anderen voortdurend over ons pensioen te informeren. Hoe kan het dan zijn dat ik vandaag in de krant moet lezen dat de grote pensioenfondsen overwegen om in 2013 op het pensioen te gaan korten? En niet zomaar een beetje! Neen, 5 tot 10%! Over loonsverhogingen wordt over tienden van procenten gestreden en u durft dit soort getallen te noemen. Schandalig!! U lacht mij vriendelijk toe maar plaatst ondertussen een dolk in mijn rug! Is dit om de geesten rijp te maken? Ik hou niet van dit soort spelletjes, u beloofde mij voortdurend ervoor te zorgen dat ik kan rekenen op uw inzet om mijn pensioen overeind te houden. Er is al jaren geen indexatie meer, voor mij is daarmee de grens bereikt! Ik verwacht van u een uitleg over het bericht in de krant. Dit kan toch niet waar zijn!

Zembla

Zembla weerlegt kritiek pensioenfonds
In reactie op de uitzending 'Handel in honger' van 23 december jl. beweert Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat ZEMBLA bewust informatie over PFZW heeft achtergehouden. Wij begrijpen dat het fonds onaangenaam getroffen is door de uitzending, maar dat is nog geen reden om te suggereren dat ZEMBLA journalistieke mores zou hebben geschonden. Wij hebben PFZW meerdere keren gevraagd om in de uitzending tekst en uitleg te geven over de beleggingen in voedselderivaten. Daarvan heeft het fonds geen gebruik willen maken. PFZW heeft ZEMBLA voorafgaand aan de uitzending wel te woord gestaan en laten weten waarom er naar de mening van het fonds geen sprake is van voedselspeculatie. De belangrijkste argumenten die door PFZW werden genoemd staan ook in de reactie die het fonds na de uitzending naar buiten bracht.

In de eerste plaats stelt PFZW geen voedselspeculant te zijn omdat alleen de lange termijn spreiding van risico's voor het fonds van belang is. ZEMBLA houdt echter de algemeen aanvaarde defintie van speculanten aan die onder andere door de Amerikaanse beursautoriteiten, zoals de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wordt gehanteerd. Volgens die definitie zijn speculanten financiele spelers die niet geinteresseerd zijn in de onderliggende producten maar alleen in de prijsontwikkelingen van de termijncontracten. Volgens die officiele definitie is PFZW weldegelijk een speculant.

Ten tweede stelt PFZW dat de beleggingen van het fonds geen invloed op de markt hebben omdat PFZW geen grondstoffen opkoopt. Dat argument is in de uitzending uitgebreid aan de orde gekomen en wordt door deskundigen, waaronder de Speciaal Rapporteur voor de VN Olivier de Schutter, gefileerd. De handel op de termijnmarkt heeft weldegelijk invloed op de echte voedselprijzen. Logisch als je bedenkt dat graanhandelaren hun prijs bepalen op basis van de termijnmarkt.

Opnieuw beweert PFZW dat er geen onderzoeken zijn die aantonen dat er een verband is tussen de beleggingen van pensioenfondsen en het (tijdelijk) opdrijven van voedselprijzen. Vreemd genoeg gaat PFZW daarbij voorbij aan tal van recente publicaties die dat verband weldegelijk aantonen of aannemelijk maken. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Dr. J. Bos van de Universiteit van Maastricht, als deskundige geinterviewd in de uitzending. PFZW heeft niets gedaan met de resultaten van Bos, hoewel het fonds van het onderzoek op de hoogte was.

ZEMBLA zou volgens PFZW beweerd hebben dat het fonds pas sinds 2008 in voedsel belegt. Dat is apert onwaar, een dergelijke stelling wordt nergens in de uitzending geponeerd. In algemene zin is in de uitzending door VN rapporteur De Schutter gezegd dat speculanten na de instorting van de huizenmarkt in 2007/2008 hun heil zochten in voedselderivaten. Inderdaad belegt PFZW al veel langer dan andere pensioenfondsen in voedsel, hetgeen alleen de conclusie onderstreept dat het fonds de belangrijkste voedselspeculant van Nederland is.

Tot slot is de redactie blij met de opmerking van PFZW dat het fonds zich niet wil schuldig maken aan het verergeren van de honger in de wereld. PFZW gaat naar aanleiding van de uitzending een open gesprek aan met kritische ontwikkelingsorganisaties die hun pensioenen bij PFZW hebben ondergebracht. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dat gesprek.

Pronk

En hoe zit het dan met de beleggingingen in samenhang met de Carlisle Group? De club van de Neo coms o.a. de oud vice president van Bush & wapenhandelaar Dick Cheney (ex hotemetoot van Haliburten Co)?

Guidobik

Beste Peter Borgdorff,

In uw 2e reactie geeft u aan dat u open staat voor onderzoek dat wel aantoont dat er een verband is tussen uw grondstofbelegging en voedselprijzen, dat is mooi.

Voor pensioenfonds ABP heb ik onderzocht of dit het geval is; mijn voorlopige conclusie is dat er wel een verband is. Er is op zijn minst een onderzoek van de de Amerikaanse Senaat die het verband empirisch heeft aangetoond. Na wat doorklikken heb ik kunnen achterhalen dat u in een zelfde grondstofindex belegt, ook voor PFWZ geldt dus dat er onderzoek is die aantoont dat grondstofindexen de voedselprijs beïnvloeden. In de bijlage onderaan mijn brief op http://openbriefaanhetgeweten.wordpress.com/ vindt u dit relevante onderzoek en mijn bevindingen.

Helaas heb ik zowel als van u, als van ABP nog geen reactie gehad op de open brief en de wetenschappelijke onderbouwing in bijlage1 gehad (die per e-mail is toegedaan). Ook lijkt uw reactie exact op die van ABP, ook in de zin dat u geen verwijzing geeft naar de wetenschappelijke bronnen die uw mening onderbouwen. Op die wijze is uw stelling niet verifiëren. Graag ontvang ik een verwijzing naar de wetenschappelijke literatuur en een reactie op het onderzoek van de Amerikaanse Senaat die het tegendeel bewijst.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW