« Kritiek – deel 2 | Hoofdmenu | Sparen: een half pensioen »

11/14/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

J. van den Heuvel

De spelregel is dat gepensioneerden vooraf gaand aan de pensioendatum jarenlang pensioenoverizhten hebben gekregen en dus besluiten hebben genomen aangaande vaste uitgaven zoals hypotheek in relatie tot genoemde bedragen in de overzichten.Het is dus niet zo dat pensioenen verlaagd kunnen worden opmdat dat bestuurders beter uitkomt.Als bestuurders de dekkingsgraag serieus willen nemen dan zullen ze naar andere dekkingsmoigelijkheden moeten gaan zoeken. Bestuurders bewaken pensioengelden van anderen. Het gegint erop te lijken dat uit te keren pensioeneen een gunst is van bestuurders en politici. De dekkingsgraad is niet anders dan een afspraak over gemiddelde rente. het is goed om af en toe pas op de plaats te maken, maar dat kan voor dezelfde groep niet jatren achter elkaar.Als de heer Borgdorff zich zoveel zorgen maakt over de toekomstige pensioenen van jongeren dan zal de premie verhoogd moeten worden.De huidige crisis is veroorzaakt door onverantwoord en dom beleid van politici, bankiers en toezichthouders en vooral ook door hebzucht in de periode dat de gepensioneerden werkten voor hun dagelijks brood.Ik krijg sterk de indruk dat Borgdorff recht wil praten wat krom is.

JNS

We moeten voorzichtig zijn....dat is waar. Maar de huidige berekening van de dekkingsgraad lijkt wel onzinnig. Want er wordt vanuit gegaan van een fictief rendement, dat dagelijks wisselt. Waarom niet uitgegaan van het historisch reeel rendement, eventueel met maandelijks voortschrijdend gemiddelde van zeg de afgelopen 10 jaar, eventueel met nog de rentestand nu als wegingsfactor. Feit is dat de huidige berekening niet voldoet om een juist beeld van de toekomst (de dekkingsgraad) te geven en dat dus meer creativiteit gevraagd wordt.

T. Smit

Ik ben het helemaal eens met J. van den Heuvel.
Niet wij, gepensioneerden, maar bankiers en politici en toezichthouders zijn de schuldigen van dit alles.
Zij hebben zich verrijkt over de ruggen van mensen met een minder en véél minder inkomen, door de grote bonussen.
MAAAR dat mogen we niet zeggen, want dat heeft er niets mee te maken.
Nee nee maar onze koopkracht gaat achteruit en zij gaan rustig verder over onze ruggen. De mensen die, over de bevolking van ons land, het te zeggen hebben, willen zelf steeds meer en pakken dit ook.
Wij gepensioneerden hebben nooit bonussen gehad omdat wij goed ons werk deden of gouden handdrukken als je niet voldeed aan de wensen van de werkgever.
Wij zijn de melkkoeien, terwijl erg veel mensen niet eens de pensioen gerechtigde leeftijd halen omdat ze dan al overleden zijn aan allerlei oorzaken zoals b.v. aan kanker, ongelukken, fouten door medici etc.
En die grijze golf, laat me niet lachen!!!!!!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff