« Kritiek | Hoofdmenu | Zin of onzin? »

11/04/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

J.J.Joseph

1. Voor alle duidelijkheid, eerst even wat geschiedenis van het fonds.
Op 19 juni 1969 werd het PGGM (Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen) opgericht, dit pensioenfonds is in 1970 verplicht gesteld voor de totale sector zorg en welzijn.
Op 1 januari 2008 werd dit PGGM opeens Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De uitvoeringsorganisatie ging apart verder als de coöperatie PGGM.

2. Uit de laatste jaarversalgen blijkt het volgende (afgehaald van de PFZW site):

Jaarveslag 2010 :

Baten en lasten (in € miljoen):
Premiebijdragen: 4.696
Pensioenuitkeringen 2.489
Pensioenuitvoeringskosten 120
Kosten vermogensbeheer 73

Dus Premiebijdragen - Totale onkosten (Pensioenuitkeringen + Pensioenuitvoeringskosten) een overschot van : 2087 € miljoen, een overschot van ruim 44%.

Financiële positie (in € miljoen):
Beleggingen: 99.508
Eigen vermogen: 4.201

Dus totaal eigen vermogen : 103709 € miljoen


Jaarveslag 2009 :

Baten en lasten (in € miljoen):
Premiebijdragen: 4.315
Pensioenuitkeringen 2.400
Pensioenuitvoeringskosten 115
Kosten vermogensbeheer 142

Dus Premiebijdragen - Totale onkosten (Pensioenuitkeringen + Pensioenuitvoeringskosten) een overschot van : 1800 € miljoen, een overscht van ruim 41%.

Financiële positie (in € miljoen):
Beleggingen: 86.075
Eigen vermogen: 6.458

Dus totaal eigen vermogen : 92533 € miljoen

Jaarveslag 2008 :

Baten en lasten (in € miljoen):
Premiebijdragen: 4.086
Pensioenuitkeringen 2.251
Pensioenuitvoeringskosten 105
Kosten vermogensbeheer 213

Dus Premiebijdragen - Totale onkosten (Pensioenuitkeringen + Pensioenuitvoeringskosten) een overschot van : 1730 € miljoen, een overschot van ruim 42%.

Financiële positie (in € miljoen):
Beleggingen: 71.334
Eigen vermogen: 6.660

Dus totaal eigen vermogen : 77994 € miljoen

Jaarveslag 2007 :

Baten en lasten (in € miljoen):
Premiebijdragen: 3.947
Pensioenuitkeringen 2.072
Pensioenuitvoeringskosten 91
Kosten vermogensbeheer 197

Dus Premiebijdragen - Totale onkosten (Pensioenuitkeringen + Pensioenuitvoeringskosten) een overschot van : 1784 € miljoen, een overschot van ruim 45%.

Financiële positie (in € miljoen):
Beleggingen: 88.195
Eigen vermogen: 28.509

Dus totaal eigen vermogen : 116704 € miljoen

Jaarveslag 2006 :

Baten en lasten (in € miljoen):
Premiebijdragen: 3.600
Pensioenuitkeringen 1.926
Pensioenuitvoeringskosten 87
Kosten vermogensbeheer 151

Dus Premiebijdragen - Totale onkosten (Pensioenuitkeringen + Pensioenuitvoeringskosten) een overschot van : 1587 € miljoen, een overscht van ruim 44%.

Financiële positie (in € miljoen):
Beleggingen: 80.859
Eigen vermogen: 20.558

Dus totaal eigen vermogen : 101417 € miljoen


3. Nu ga ik die naakte cijfers eens onder de ogen van de zo goede uitoefenaars van het fonds doorschuiven.

a. De premiebijdragen overschrijden de laatste jaren minstens met 79% de totale kosten van het fonds + de totale pensioenuitkeirngen! Nu kan geoperd worden dat het fonds jong is, die vlieger gaat niet meer op.
- Het fonds bestaat nu al meer dan 50 jaar en de eerste deelnemers zijn al op pensioen of op een vervroegd pensioen, in de volksmond de VUT ( ook onodig afgeschaft en dat zal blijken uit het volgende ).
b. Uit de jaarverslagen van de laatste 10 jaar blijkt dat de pensioenuitkeringen tussen 2006 en 2010 gestegen is met 29%. De vorige 5 jaren met 36% . Die verhouding tussen inkomsten en uitgaven is al flink verzwakt. Deze verhouding neemt nog ieder jaar af, en was het laatste jaar zelfs nog amper 4%!
Dus het fonds is niet meer zo'n jong fonds! Dit betekent dat het maximale aan pensioenuitgaven bijna is gehaald, en er een heel fors overschot is tussen premieinkomsten en de totale uitgaven, mensen een overschot van meer dan 70%! Wat zou een huismoeder blij zijn met zo'n inkomen, die goed betaalde lui
halen met dit overschot nog zelfs de dekkingsgraad niet!
c. Tussen de jaren 2005 en 2010 zijn de toale premiebijdragen nagenoeg gelijk gebleven rond de 23,6% van het loon.

4. Conclusie:
Wat de heren van het PFZW ook beweren

a. Risico beleggen is volstrekt uit den boze. De inkomsten overschrijden ruim en ruim de totale uitgaven, ook al gaan de pensioenuitgaven nog wat omhoog.
b. De dekkingsgraad is een volstrekt loze kreet. De pensioenen kunnen ieder jaar gemakkelijk worden geindexeerd.
c. De vraag kan gesteld worden of de premies niet fors omlaag kunnen.
d. Wat beleid voeren de heren van het PFZW? Zijn ze met pensioenen bezig, of houden ze enkel maar zichzelf aan het werk?
We moeten wel gaan denken dat het geen economen zijn maar wel mensen die niet eens de lagere school doorlopen hebben. Het lijken wel kleuters.
Ik denk zels door niet risico vol te beleggen dat er daar flink kan bespaard worden op zowel de onkosten als de arbeidskosten. Van negatief werk gesproken hier een heel goed voorbeeld.
Zeker door de vooruitgang op gebied van automatisatie kan er flink worden bespaard aan uitgaven en salarissen.
f. Wat moeten we denken van de vakbonden, die de deelnemers vertegenwoordigen bij het fonds?
g. Wat voor beleid voeren de Nederlandse Bank en de politicie?
h. We merken op dat het totaal eigen vermogen tussen 2006 en 2010 amper gestegen is. Dus risico beleggen heeft geen enkel zin meer. In 2006 had het fonds een vermogen van 101417 € miljoen,
hadden ze dat belegd op een bank aan 4% rente (dit is nog een minimale rente voor dit bedrag), dan eind 2010 werd een kapitaal bereikt van 123389 € miljoen).
Dus voorhouden dat de lage rente de oorzaak is van van de lage dekkingsgaad gaat hier totaal niet op, wel het feit van verkeerd beleggen.
i. Helaas, de lui van het fonds maken nog meer uitgaven door zich zelf te beschermen, en gebruiken zelfs leugens. Een voorbeed: de Balkenede norm voor 2009 was 188000 euro.Het salaris van de direkteur inclusief variable beloning bedroeg voor dat jaar 191000 euro.
Door kritiek is de variable beloning in 2010 afgeschaft maar eenvoudig bij het salaris gevoegd dus in 2010: 200000 euro! En bekijk dan nog eens de andere inkomsten van de direkteur op internet. Het lijkt wel of sommige mensen presteren voor meer als 5 anderen! Dit kan toch niet!
Bekijk dan ook nog eens de toelagen van de bestuursleden.

Wel stelt U de vraag: Wat gebeurt er met ons geld en dat van jonge deelnemers? In de jaarverslagen zelf staat onomwonden het volledige antwoord.
Het is weerom hetzelde: wat ze ook doen, de mensen met lagere lonen gaan er op pensioen het forst achteruit, door het belastingstelsel die met een hoger salaris veel en veel minder of nagenoeg niets.
Geen enkele politieke partij in Nederland durft dit boekje te openen, alsmede geen enkele vakbond. Ze zullen d'r wel belang bij hebben!
Dit is helaas niet de enige reden op sociaal vlak dat we er fors op achteruitgaan in Nederland. Bedenk maar eens de steeds hogere premies voor de ziektekosten, en het steeds minder worden van de indekking voor dit basis fonds!
Ook hiervan zijn gepensioeneerden de duppe, ze betalen steeds meer voor minder, en dan nog te dekken dat bv. in Belgie de premie van de ziektekosten enkel maar 1/3 bedraagd van hier, met een nagenog of zelfs veel uitgebreider paket.
Wat ook voor gepensioneerden een doorn in het oog is, dat is het nog steeds niet gratis gebruik maken van het openbaar vervoer buiten de spitsuren. Nee, de oudere moet nog steeds zijn autotje nemen, met alle onkosten vandien, en met alle risico's, en met extra milieu vervuiling en dat terwijl het openbaar vervoer nog voor geen 1/3 bezet is.
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer dingen mis in dit land, helaas als 'n enkel persoon weet ik ze niet allemaal. Ik weet wel n' ding: enkelen proberen rijk te worden over de ruggen van velen en schamen zich voor niets.

5. Einde:
Zowel jongere deelnemers, als gepensioneerden van het PFZW moeten toegang krijgen in het bestuur van het PFZW, zij en zij enkel kunnen op rechtmatige deelnemen aan dit gegeven, helaas niet meer de vakbonden (die denken tegenwoordig maar aan eigen inkomsten).
Zo'n teem moet volledige zeggingsgraad hebben over het inversteren, beleggen, en uitgaven etc.
Dan pas kan het fonds weer opbloeien!!!

J. van den Heuvel

Dekkingsgraad is een zinloze maat. dit heb ik al eereder gemeld. Daaro maar een stap verder. Achterwege laten van indexering is diefstal van de gepensioneerden.De pensionen dienen de salarissen in de zrog te volgen met compensatie voor inflatie.

M.A.Huster

Ik ben het VOLKOMEN met dhr J.J.Joseph eens.
PLUS nog een heikel punt.
Het speculeren met voedselfondsen. Dat is niet alleen slecht voor de wereld maar inclusief nederland die daardoor hogere prijzen betaald voor onder andere granen.
Wil men beslist speculeren in die nich, doe het dan voor mijn part in koffie en dergelijke. Al vermoed ik dat de Max Havelaar organist=atie dan terecht ook op de achterste benen staat. M.A.Huster

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff