« Jong en oud | Hoofdmenu | Kritiek »

10/20/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Paul Sotthewes

Vanmorgen gehoord dat het niet indexeren inmiddels 9% scheelt over de laatste jaren.
Dat het misschien nodig gaat worden om 10% af te waarderen. Op deze manier lever ik als iemand die vlak voor z'n pensioen zit enorme bedragen in, veel meer dan een jongere die op dit moment bijvoorbeeld 3000 tot dusver heeft opgebouwd.
Bovendien is mijn pensioen bij een andere werkgever van 1981-1992 niet geindexeerd. Dat hoefde niet bij "slapers" in die tijd.
Ik vind ook dat door de franchise lagere inkomens slechter af zijn in de opbouw dan hogere als het gaat om opbouw versus ingelegde premie daar zou ook wat aan gedaan moeten worden.

A.van.Duuren

Als het er toch van komt dat we minder pensioen krijgen, lijkt het me logisch dat dat weggehaald wordt bij personen die flinke pensioenen krijgen per maand,die mensen weten niet eens wat ze er mee moeten doen.{Leuk voor de kinderen.}
In de zorg is het toch al geen vetpot.
Hopelijk wordt er rekening meegehouden wat de mensen per maand krijgen van €450,-- pensioen en een halve AOW is het straks lastig rondkomen.
Wens U veel wijsheid toe.

Wilbert Bosman

Geachte heer Borgdorff,

Wij zouden graag van u willen weten welke bezuinigingsmaatregelen het Pensionfonds gaat nemen. Gaat U drastisch de uitgaven aan gebouwen, lonen en personeel verlagen, zodat er voor de "betalers" (verzekeringsnemers) nog een volwaardig pensioen overblijft? Ik begrijp niet dat er een gewone marktwerking (kostenvermindering als het slecht gaat) zoals in het bedrijfsleven bij U niet van toepassing is? Ik lees het nergens in uw nieuwsbrieven.
Graag zou ik van u willen vernemen welke bezuinigignsmaatregelen u gaat treffen op korte, middel en lange termijn. Een bezorgde verzekeringsnemer.

Peter Scheffers

Zeer eens met de vraag van Wilbert Bosman:
Wat doet het Fonds aan bezuinigingen, bijvoorbeeld op personeel, huisvesting, inhuren freelancers, uitbesteden taken, dure pr-uitgaven enz. enz.???

G.Hoksbergen

het fonds is nu al 6.jaar bezig de zaak op orde te brengen sinds 2005 is men al gestart met het niet indexeren van de pensioenen elke keer is er wel iets waarom deze maatregelen genomen moeten worden het pensioenfonds heeft de zaken niet op orde en zal in toekomst de pensioenen niet kunnen waar maken,we moeten er rekening mee houden dat we als we 70.jaar zijn er een krantenwijk bij moeten nemen op het fonds kan je niet rekenen,als dit voorbij is ben ik benieuwd wat er dan weer opstakels zijn om weer niet te indexceren ik kan mensen die al de jaren in zorg hebben gewerkt nu al zeggen het gezegde van het fonds laat u pensioen onze zorg zijn. niet te lettelijk te nemen.

J.F.van Straaten

Ik heb 29 jaar in de thuiszorg gewerkt 40 uur per week voor een mager salaris,nu word mijn pension ook weer afgeroomd.Doet de Direteur ook mee aan de bezunniging door salaris in te leveren daar hij er maar een paar jaar is en rond de Balkenendenorm zit en geen mager thuiszorg salaris heeft?

Pierre Thijssen

Geachte heer Borgdorrf

Wat heeft in godsnaam mijn pensioen uit te staan met Griekenland, beter geld naar verwegistan dan naar onze eigen pensionado's .

Welke normale Nederlander kan mij uitleggen, wat de rente van mijn centen, te maken heeft met de “Beloofde achterlijke belofte om een welvaarts vast pensioen te krijgen.
We zijn weer eens achterbaks besodemietert, rijke fondsen verkwanselen hun geld aan een dure infrastructuur, gebouwen etc die blinken als goud. Personeel lacht zich te pletter
Mijn goud smelt als water weg, nl mijn pensioen waar ik 45 jaar keihard voor gewerkt heb.
Om in de woorden van Wim Sonneveld te spreken : “Ze hebben me bedonderd, ze hebben me belazerd”
HOE GELOOF WAARDIG HOOPT U NOG TE ZIJN.

Lenie Deiman

Geachte heer Borgdorff,
Vanmorgen was dit onderwerp van gesprek op radio 1 bij PREMtime. Volgens de sprekers zouden er geen problemen zijn als de vergoedingen aan bestuursleden niet zo abnormaal hoog zouden zijn.
Er werd een oproep gedaan om de pensioenfondsen te vragen naar de namen van bestuursleden en de vergoedingen die zij krijgen.
Als lid van PFZW verzoek ik u deze informatie op de website van Pensioenfonds Zorg & Welzijn openbaar te maken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,

Lenie

D.van Dijk

Toen ik met pensioen ging , na 40 dienstjaren in de zorg ( nog met 45 urige werkweken ) heb ik mijn financiële planning gemaakt met de pensioenbedragen zoals gemeld in de overzIchten, die mij jaarlijks werden toegestuurd. Verhuisd naar mijn geboortegrond en een huis gekocht met hypotheek. Nu komt dit alles zomaar onder druk te staan.Niet indexeren snap ik nog , maar korten ??En de bestuurders dan leveren die dan ook 10 % in?En dan maar beweren dat onze generatie bevoorrecht is, lage lonen en nu dus ook nog korten, zo is zelfs de PGGM onbetrouwbaar geworden

F. de Man

Heer Borgdorff,
Volgens mij verkijken u en uw mededirecteuren zich behoorlijk op de veenbrand die woedt onder de gepensioneerden. Zij zijn goed geinformeerd en volgen de pensioenontwikkelingen op de voet. Uw mantra's;"wij leven nu langer, sollidariteit met de jongeren en het pensioen is van ons allen" werkt al geruime tijd niet meer. De tijd van halve verhalen vertellen is al lang over. Wij zullen het zien.

Jerry Joseph

Veel mensen, en zelfs journalisten denken dat de naakte cijfers van het pensioenfonds PFZW' niet openbaar zijn. Alle cijfers zijjn openbaar, zelfs het salaris van de heer Borgdorff, alle inkomsten als uitgaven van het fonds. Ik snap niet waarom de heer Borgdorff hierop nooit heeft gereageerd. Op de site van het PFZW staan de jaarverslagen van de afgelopen 10 jaar.
De jaarverslagen kan men vinden op de site van het PFZW, ga eerst naar "http://www.pfzw.nl/particulieren/default.asp", daar ziet U een foto, onderaan de foto (in de foto zelf ziet U staan "Uw Pesioeooverzicht - Dekkingsgraad -).
Klik met de muis op Dekkingsgraad. Dan komt U in de pagina "Dekkingsgraad", aan de linker kant ziet U een vakje "Pers". Het eerste item in dit vakje is "Jaarverslag", tik dit aan.
Nu bent U in het hoofdstuk "Jaarverslag". Bovenaan bevind zich in dikke letters "Hoofdpunten Jaarverslag 2010" . Daarin ziet men de tekst "Lees hier het uitgebreide jaarverslag 2010 (pdf)", de tekst uitgebreide jaarverslag 2010 is
onderlijnd, klik met de muis op die tekst en U komt in het jaarverslag.
Kom eerst met harde cijfers voor een ander persoon te betichten. Goed de heer Borgdorff heeft een rianter inkomen als ik, maar daar staat tegenover dat hij veel en veel meer kopzorgen heeft. Val nou niet iemand aan op een zo'n ongegrond gegeven. Ook de tegemoetkomingen van de bestuurleden staan op de jaarverslagen, alsmede de jaaruitgaven aan salarissen. Beticht niemand, want die kosten kunnen bijna als nihil beschoud. Nee de onkosten die het fonds maakt zijn in feite te verwaarlozen.
Goed met een enkele vinger kun je alle personen aanwijzen, maar zo'n grote organisatie zal tocht wel eens 'n foutje hebben gemaakt, daar is niemand vrij van, ook al heb je de allerbeste bedoelingen.
Wat wel een grote druk op de bestuurders van het PFZW' is het feit dat ze moeten rekening houden en met de overheid en met de toezichthouder de Nederlandse Bank.
Het systeem van "Dekkingsgraad" lijkt me volledig uit de tijd. De meeste pensioenfondsen bestaan al 50 jaar, dus de uitgaven aan uitkeringen heet nagenoeg het percentage bereikt van de inkomstenpremies + alle onkosten. Moeten we niet overgaan naar een systeem die de premies aanpast aan de premieinkomsten + onkosten minus de uitgaven. Dit lijkt me een beter systeem, de laatste 5 jaar overtroffen de premieinkomsten + totale onkosten van het pensioenfonds met 40% de uitgaven aan pensioenen. Ook al wordt het 2030, dan stijgt de ballans aan pensioenuitgaven met max. 30%. Dit betekent dat zelfs in de negatieve huidige omstandigheden de pensioenen geinexdeerd kunnen, en de premies zelfs omlaag kunnen.
Sorry, onschuldigen worden beticht, anderen stelen van twee kwetsbare groepen zowel de jongeren als ouderen. Geloof me uiteindelijk betalen die laatste de schuld!

Pierre Thijssen

Inde door de sociale partners voorgestelde aanpassingen van het pensioenstelsel zit trouwens een merkwaardige verrassing : Pensiuoenfondsen hoeven niet langer de marktrente te gebruiken om de dekkingsgraad weer te geven.In plaats daarvan mogen ze het te verwachte beleggingsrendement gebruiken.Hier wordt dus een potentieel diepe valkuil gegraven want rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.Maar kennelijk gelden voor pensioenfondsen andere principes dan voor andere aanbieders van financiele produkten.
Als pensioengerechtigden meer pensioen krijgen dan waarop ze op grond van de beschikbare tegoeden recht hebben, loopt de pensioenkas leeg.Kunnen pensioenfondsen deze verleiding wel weerstaan ????
Het beleggingsbeleid dat ze in het recente verleden hebben gevoerd geeft in elk geval weinig aanleiding tot optimisme.

j.wijnen

geachte Directie,
ben het vele voorgangers eens,dat ook het adm.
apparaat moet bezuinigen,als ons pensioen
gekort wordt.Daar horen ook de bestuursleden bij
b.v. de voorzitter jaarlijkse gage € 60.000,00
maar het is altijd zo:dat het volk of te wel
de werkende resp, de gepensioneerde
het gelach betalen.
kijk maar naar de Arabische lente en Griekenland
De geschiedenis heeft dat al zo vaak aangegevn

H. Denis

Voeg de 5 grootste pensioenmaatschappijen samen dan kunnen de salarissen van de dure directeuren en bestuurders toegevoegd worden aan het resultaat. Begin er dan ook mee om die menssen en de te vele managers en PR mensen, die alleen maar gaan golfen, de laan uit te sturen. Vervolgens laat je een simpeler jaarverslag (nu zeer overdreven met 168 blz en voor wie zegt dat verslag iets met te veel bla bla) maken. Voeg al die centen toe aan het resultaat en er kan wat extra's gedaan worden voor de huidige pensioengerechtigden. De hoge rendementen van 't verleden zijn niet terecht gekomen bij de leden maar zijn verdwenen door o.a. bonussen (nu nog steeds) aan de directie en het managementteam die dat absoluut niet verdienen. Want als je de afgelopen jaren A.geen rekening hebt gehouden met de aankomende vergrijzing en B. niet hebt zien aankomen dat er een crisis zou gaan plaatsvinden, dan heb je je vak niet goed uitgeoefend en dien je te worden ontslagen. Al die leuke verhalen over verhoging van premie en afstempelen worden verzonnen door mensen die door hun veel te groot salaris en hun veel te groot pensioen niets merken van enige afstempeling. Nee de gewone man/vrouw die gaat 't weer merken. Met pensioenverlaging kan de "onder" modale medewerker minder uitgeven en wordt de economie niet geholpen. Dus moet Den Haag bijspringen, evenals ze bij de banken hebben gedaan, en alleen de modale en onder modale extra pensioen geven. De boven modale hebben toch al genoeg. Kan Den Haag eindelijk hun vroegere z.g. leningen terugbetalen en helpen ze direct de economie. Nog steeds te gek voor woorden dat de pensioenklant niks te zeggen heeft over zijn eigen zuur verdiende pensioencenten. H. Denis

Stefan

Ga nu toch eens investeren in zaken die voor iedereen wat opleveren. Ik denk dan niet alleen aan geld, maar in zaken als gezondheid en een prettig leven. Alle kantoorpanden waarop "geïnvesteerd" is die staan LEEG. De beursen die zijn met miljarden gekelderd door het gewoeker van mensen die het zogenaamd "weten"!!

Kom op zeg, investeer in inovatieve projecten bij TNO, in de gezondheidszorg en in het welzijn van de mensen en dieren en planten van alledag !!!

Een prettige dag!!

Ofman-Stam

Ik snap er allemaal geen bal van , altijd het volste vertrouwen gehad dat het wel goed komt, maar nu begin ik te twijfelen ik zit te bedenken, al de mail die je krijgt en het geblog van de direkteur, heeft ie daar tijd voor? wat kost dat wel, ik denk des te meer post en bericht er komt des te slechter het gaat. Ben benieuwd wat er over 5 jaar voor me over blijft. reken nergens meer op.

Gerard.Hoksbergen

Gachte Heer P.Borgdorff
Het klaag gezang van u over het fonds kennen we nu wel u weet heel goed dat pensioenfonds al sinds 2005 slechte prestaties heeft,sinds 2005 al niet meer volledig geindexceerd de pensioenen
mensen hebben waarschijlijk niet door dat deze crisus niet alleen verantwoordelijk is in de jaren in vorige eeuw de premie te laag gehouden zelf in begin van de jaren negentigd premie te laag waar praten wij over.
Duidelijk zijn in u reactie van hoe wat .
ik heb zelf 40.jaar in de gezondheidzorg gewerkt
Zekerheid hebt je niet bij dit fonds ,kan niet waar maken wat ze beloven.

Justus

Deze reactie is door de redactie verwijderd omdat hij niet in lijn was met de spelregels voor dit blog. Een link naar de spelregels vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

K.F.W.Bakker

Geachte heer Borgdorff

Als u denkt dat u de maand niet doorkomt met dit salarisje moet u maar even mailen dan kunnen we even kijken of we u te hulp kunnen schieten ,schroom niet want we weten allemmaal dat als je meer dan 35 jaar in de zorg gewerkt heb dat je dan broekriem moet vervangen door een touwtje ,omdat broekriemen niet tot het oneindige aan te trekken zijn.ps. vervang AH voor Jumbo

JNS

Het lijkt me een goed idee om de indexering van de pensioenen gelijk te laten lopen met de indexering van de salarissen van de PFZW en van de uitvoeringsorganisatie PGGM. Dus 10% korten betekent ook de salarissen van deze organisaties 10% korten.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW