« Fietsen | Hoofdmenu | Veel vragen »

09/09/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Tom Zijlstra

" Ook de pensioenfondsen zelf moet zich duidelijker uitspreken over het belang van snelle en stevige Europese maatregelen" Aha! Daar ging ik toch even voor zitten! Wat gaat meneer Borgdorff nu voor duidelijke uitspraken doen? Moet Griekenland gecontroleerd failliet gaan? Of moet er een aparte commissaris voor de euro komen? Of moeten de Europese natiestaten macht inleveren voor meer Europese sturing en convergentie? Helaas, meneer Borgdorff is daarover naar mijn smaak helemaal erg stil.

Jerry Joseph

Geachte Heer Borgdorff,

In de loop er jaren heb ik alle maandsalaris stroken bewaard. Op die manier heb ik kunnen berekenen wa ik totaal aan het pensioenfonds heb betaald, inclusief werkgevers bijdrage. Dit was in 36,5 jaar 106300 Euro. Daarna hoefde ik niets meer te betalen want ik ben met de OBU gegaan.
In 2030 wordt een gemiddelde leeftijd verwacht van 82,5 jaar. Stel dat ik die leeftijd haal, dan ontvang ik van het fonds onder de voorwaarden van nu in totaal van het fonds 450533 Euro (OBU en pensioen).
Dus nagenoeg 4,4 keer hetgeen er gestort is.
Gemiddeld over mijn loopbaan heb ik per maand zo'n 243 Euro aan pensioen betaald.
Stel dat ik dit bedrag iedere maand op een solide bank stort en dat voor 36 jaar dan ontvang ik op het eind 252617 Euro, bij de huidige rentestand ( zie Spaarcalculator Rabobank). De bank hanteert hierbij een rente van
4,6%. r pensioen aan het fonds, dus het behaalde pensioen en OBU zijn in feite heel goed naar totaal gestort bedrag, in feite had ik bij de bank nog geen 180000 euro over die 36 jaar gekregen.Zelfs al was die rente gemiddeld 3,5 % hoger dan haalde ik lang niet het bedrag van het pensioenfonds. En de gemiddelde rente van de laatste 10 jaar van die bank was zeker geen 6,5%.
Ik begrijp dat bij een lage dekkingsgraad er niet geindexeerd wordt.
Maar waar ik me wel zorgen om maak is dat er voor een jaar waar de dekkingsgraad hoog zou zijn er enkel geindexeerd wordt voor dat jaar en er niet gecompenseerd wordt voor de jaren met een lage dekkingsgraad. Op die manier worden de pensioenen stelselmatig lager.
Met Uw standpunt over de Europese schuldencrisis ben ik eens. Wel vraag ik me af of de regeringsleiders er zelf wel een duidelijke kijk op hebben.

Vriendelijke Groeten,

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff