« Guur weer | Hoofdmenu | Een wereld van verschil »

08/19/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Willem

Het was beter om mijn pensioen beter te borgen dan et wijzen op een afwijzingspercentega van 96% bij FNV Bondgenoten.

Waar het om gaat is wat straks ABVA KABO gaat doen. Die bond is nl. belangrijk voor PZFW en niet bondgenoten.

Voorlopig heb ik nog steeds geen vraag waariom mijn pensioenoverzicht aangeeft dat ik op één jaar tijd 300 euro minder zal krijgen. Maak je daar eens druk is, meneer Borgdorff?

W.geenen

Het huidige accoord wijs ik af. De negatieve veranderingen liggen nu allemaal bij de werknemer en de werkgever en de staat zijn de lachende andere partij.

Johan

geachte heer Borgdorff,

Ik maak mij heel veel zorgen over ons pensioen. Beleggingen in staatsobligaties en financiële instellingen zullen de dekkingsgraad niet ten goede komen. De komende jaren zullen gepaard gaan met (hyper)inflatie door het ongelimiteerd bijdrukken van euro's en dollars. Ik heb als ik met pensioen mag gaan op mijn 65e jaar 46 jaar gewerkt. Je hoopt als werknemer dan op een welvaartsvast en inflatie bestendig pensioen. Ik ben bang dat met de nieuwe plannen, de gevolgen van de schuldencrisis onevenredig hard zullen aankomen bij de gepensioeneerden van de toekomst.

met vriendelijke groet, Johan

Gerrit

Ons pensioen opgebouwd in vele jaren gaat nu o.i.v. "de grote graaiers" (VS, financiële wereld) in crisisrook op aan landen die altijd op de pof hebben geleefd. Eerder al deed vadertje staat een graai in de pensioenkas. Eind jaren negentig deed onze premier kond, dat het economisch zo goed ging met NL, dat het geld tegen 'de plinten klotste'. Het kon allemaal niet op. Nu is er geld te halen bij de gepensioneerden. Werkgevers staan niet meer garant, en werknemers moeten toezien hoe hun geld in Griekenland e.a. wordt verkwanseld of in risicovolle investeringen kan worden belegd.
De volgende graaier is al weer aan de horizon zichtbaar (EU financieel toezicht lidstaten).
Handen af van onze oudedag spaarpot !!

r.f.zijlstra

geachte heer borgdorff.
zou het niet verstandig zijn
1. als ons p.fonds buiten zulke risicovolle beleggingen zou blijven; grote risicos lopen omdat dat zou moeten om een noodzakelijk rendement te halen is een domheid eerste klas.
2. en net als normale, boerenverstandige beleggers de beleggingportefeuille te gelde te maken,ik deed dit twee maanden geleden en ging vooral in zw.franken. scheelt een hoop verlies.
3. het ondermaatse beleggen van z+w stoort mij al jaren, het is toch onbegrijpelijk dat z+w zoveel slechter presteert dan niet-professionele beleggers.

Bert Kloosterman

Het is belachelijk dat daar waar financiële instellingen uiteindelijk burgers benadelen, deze worden ontzien. Financiële instellingen hebben geleidelijk het net om de maatschappij steeds strakker aangetrokken. Zij kunnen wat hen betreft letterlijk en figuurlijk stikken. Zij weten zich daarbij gesteund door een overheid die het zelf niet zo nauw neemt met de waarheid. Op grote schaal werd en wordt met genoegdoening gesproken over de vermeende teloorgang van het communisme. Nu het kapitalisme, liever gezegd de burgers ten onder dreigen te gaan, zwijgt men in alle talen. Wat is waarheid?

Erik van Oudheusden

Geachte heer Borgdorff,

Al geruime rijd volg ik de ontwikkelingen op de pensioenmarkt. Dat de pensioengelden belegd dienen te worden om voldoende rendement te halen, waarmee de toekomstige pensioenen betaald kunnen worden lijkt mij logisch. Dat pensioenfonds Zorg en Welzijn deze beleggingen op een verantwoorde wijze doet, betwijfel ik niet. Echter, kijkend naar de dekkingsgraad van de laatste paar jaar blijkt dat deze in het algemeen positief is. Het verbaast mij dan ook, dat op het moment dat er een crisissfeer op de beurs heerst en de aandelen, dus ook de dekkingsgraag van het pensioenfonds dalen er onmiddellijk een reactie komt dat de pensioenen het komend jaar bevroren worden. Beleggen is een kwestie van lange adem, maar het niet verhogen van de pensioenen kan blijkbaar het gevolg zijn van de waan van de dag. Mijns inziens is er iets niet helemaal in de haak met het bepalen van de waarde van het belegd vermogen. Is het niet veel redelijker om te kijken naar voortschrijdend tienjaarsgemiddelden? De honderdduizenden gepensioneerden worden dan niet de dupe van de nervositeit van de grote beleggers. Tot halverwege de 90er jaren was de AEX index nooit hoger dan 200 punten. Door een veelheid van ( dubieuze) speculatieve beleggingen werd de index opgestuwd naar 700 punten. Is er momenteel geen sprake van een "zelfreinigend vermogen"van de beurzen?

acwjg

als gepensioneerde begrijp ik er niets van.
42 jaar gewerkt, waarvan 23 jaar bij uw pensioenfonds. De rest heb ik zelf verzorgd. Dat laatste geld is er nog, niets van verdampd, in rook opgegaan. Door de speculeren wordt er veel geld gewonnen, maar nog meer verloren. Wanneer iemand zijn werk niet goed doet wordt die naar huis gestuurd. U bent daar mede verantwoordelijk voor. U wordt niet ontslagen, want dat zou te duur zijn. De gewone man krijgt geen gouden handdruk. Ik heb er geen woorden voor maar sta machteloos.

Jeangenie

Wij blijven beleefd door steed iets te vragen aan dhr/meneer Borgdorff deze man en zijn companen zijn echter niets meer en minder dan de aasgieren van de banken. Het enige waar zij aan denken is hun eigen loon/bonus. Vanaf de eerste de beste crisis heb ik niet een keer gelezen dat de pensioenen fondsen te raden gingen bij hunzelf. ik heb geen een keer gelezen dat ze op hun eigen (hele hoge kosten/uitgaven0 hebben bespaard. Het zijn per slot van rekening onze euro's die ze weggeven en opmaken en toch hebben wij geen inspraak.. ik vind de heren en dames dus net zo goed dieven als dat de bankiers zijn.

Cor

Geachte heer Borgdorff,

Ik maak mij ook ernstige zorgen. Eerst was het een eindloon pensioen. Gevolgd door politieke toestemming om te gaan beleggen met vele gevaren. Lagere pensioenpremies er was teveel in de pensioenfondsen. Daarna kwam er het middelloon pensioen. Dan hebben we het nog niet over de VUT- en de Pre-VUT regelingen die weg is. Als ik de nieuwe plannen goed begrijp dan wordt het financiele risico bij de werknemer gelegd omdat het pensioenresultaat afhankelijk is van de beleggingen. Eigenlijk is het contractbreuk omdat de werkgevers in het verleden zwaaide met het waardevast zijn van de pensioenen. Als alles doorgaat is een deel zeker en de rest afhankijk van de beursresultaten. Het gevoel is dat je meer rendement heb bij een casino dan bij een pensioenfonds. Ene meneer Hans Hoogervorst schreef ergens dat; Als je een financieel product niet begrijpt dan moet je het niet doen. Dit is nu al een tijdje aan de hand met alle consequenties vandien. De toekomstverwachting is: Bijna geen pensioen, grote waardedaling van spaar/huisvermogen en werken tot je 75e.

Marjan Jetten

Geachte heer Borgdorf,

Ik zie geen reactie van uw kant op de gemaakte opmerkingen tot nu toe.
Wie zwijgt stemt toe.

Of Niet??

Graag een reactie van uw kant zou wenselijk zijn.

Wilhelmus N.

Waarom niet weer gewoon beleggen in wapenfabrieken,daar gaat het nooit slecht mee.
Iedereen die daar in belegd lacht nog steeds!
Wapens worden n.l altijd gekocht in grote hoeveelheden,bijna nooit gebruikt maar wel weer regelmatig vervangen. Dit gaat al eeuwen zo.

Roelf de Graaff

Uit de voorgaande reacties blijkt dat er veel frustraties en vooral achterdocht over hoe beleggingen tot stand zijn gekomen in de afgelopen jaren. Het zou goed zijn om een onafhankelijk rapport te hebben over wat niet goed is gegaan en in hoeverre men zich heeft laten leiden door de waan van de dag, beleggen in zoals later is gebleken in onveilige fondsen? Of is er eigenlijk nog veel goed gegaan, m.a.w. het had erger kunnen zijn? Toon dit nu eens aan!!! Kortom lessen voor de toekomst. Het beleid kan niet meer uitgelegd worden door een meneer met een net pak die zegt "vertrouwd u mij maar..." Het toekomstige beleid moet inzichtelijk zijn qua investeringen en de achterliggende filosofie. Zijn de deelnemers ooit in staat geweest om een mandaat te geven? Dat is best wel te organiseren op onderdelen. Bij elk goed bestuur moet een controlerend orgaan van belanghebbenden zijn. Ik vind het dus goed dat Peter Borgdorff vraagt om onze stem te laten horen. Daarmee heeft hij A gezegd, nu nog B en C.

bb

De laatste tijd realiseer ik me dat we heel jaren geïnvesteerd hebben in een luchtbel. We dachten een premie te betalen voor zekerheid. Langzaam maar zeker lopen onze tegoeden terug en valt de zekerheid weg. Jongeren hoeven niet eindeloos te betalen voor "baby-boom-ouderen".
Ik werk momenteel 44 jaar en ben 60 jaar oud. Na een redelijk verwende jeugd en een comfortabele studietijd moeten de betreffende jongeren dus nog heel wat jaartjes werken voor hun zuurverdiende pensioen, want zuur is het wel te moeten constateren dat eerdere beloftes slecht worden nagekomen, omdat men zo slecht heeft voorzien dat de ingelegde gelden onvoldoende zijn om de huidige pensioenen te kunnen betalen.
Wij hebben de regeling van ons pensioen toch in handen gelegd van deskundige, betrouwbare personen of vergis ik me.

Gerda

Geachte heer Borgdorff,

Met uw/onze beleggingen laat u zich toch wel bijstaan door deskundigen en technisch analisten? Die zien en weten toch ook wel dat er een daling aankomt en kunt u met puts de aandelen beschermen tegen dalingen om zo niet veel geld te hoeven verliezen?
Wij moeten hard en zwaar werk verrichten en willen graag een leuk pensioen overhouden. Maar mijns insziens heeft u wel het beste voor met onze pensioenen
met vriendelijke groet,
Gerda

jmpm kuijpers

Ik ervaar deze blog meer en meer als schijn democratie. Als ik u (bestuur mn. Dhr.Borgdroff) een advies mag geven; "reageer nu eens een keer op onze reacties". Als dit niet gaat gebeuren voel ik bij mijzelf de noodzaak opkomen om dit (desnoods) jurisch duidelijker te krijgen, hierbij ga ik zeker kijken welke leden hier ook iets voor voelen.
vriendelijke groet.

Willem

Dat stilzwijgen wijst op een behoorlijke arrogantie t.a.v. de leden van PZFW.
Meneer Borgdorff, beseft u dat dit slecht over komt bij de leden? De leden betalen wel, en waarschijnlijk nog veel ook. Misschien wordt het tijd dat de leden van PZFW bij hun vakorganisatie aandringen op een andere bestuurder. Dat stilzwijgen kan niet door de beugel, zeker gezien de belangrijkheid van de vragen!

Peter Borgdorff

Geachte Roelf de Graaff, Gerda, Erik van Oudheusden, Cor en anderen,

De afgelopen twee weken was ik door omstandigheden niet in de gelegenheid op tijd te reageren op de vele reacties op mijn blog, waarvoor excuses.

Uit de vele reacties van lezers is mij duidelijk dat velen van u zich zorgen maken over de beleggingen door pensioenfondsen in het algemeen en door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in het bijzonder. Die zorgen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen: de economie zit in zwaar weer. De nu al een hele tijd bestaande problemen rondom de schulden in Europa en de Verenigde Staten houden de beurzen over de hele wereld al maanden in hun greep. Politici en centrale bankiers hebben nog steeds geen duidelijk antwoord op de problemen en gaan zelfs af en toe rollenbollend over straat. In plaats met oplossingen te komen, wordt er gebekvecht.

U maakt zich zorgen en ik deel die zorgen. Het gaat niet goed met de Europese en Amerikaanse economie. Wij hebben daar als grote belegger veel last van. Omdat we als pensioenfonds zo veel geld beleggen en dat over de hele wereld doen, merken we het op alle fronten als het slecht gaat. Tegelijkertijd is het door de omvang van het pensioenvermogen niet mogelijk om alles maar even op een spaarrekening te parkeren, zoals mij door sommigen van u af en toe geadviseerd wordt.

Ik maak me net als u zorgen, maar tegelijkertijd stelt het mij gerust dat we uw pensioengeld beleggen voor de echt lange termijn. Een groot deel van het pensioengeld hoeft pas over tientallen jaren te worden uitgekeerd. En op die lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Het extra risico dat beleggen met zich meebrengt, betaalt zich dus op de lange termijn uit. Over de afgelopen veertig jaar haalde PFZW een gemiddeld rendement van ongeveer 8% per jaar, ondanks de recente financiële crisis. Dat is een uitstekend lange termijn rendement. Hadden we al die jaren niet belegd en alleen gespaard, dan was ons pensioen nu veel lager en had de premie al die jaren veel hoger moeten zijn.

Hoewel we beleggen voor de lange termijn, moeten we toch rekening houden met de situatie van vandaag. We kunnen (en mogen) niet doen of er niets aan de hand is en de rekening voor ons uitschuiven. Hoewel sommigen van u zeggen dat door de focus op de lange termijn het ook vandaag mogelijk moet zijn om de pensioenen te verhogen, is dat niet het geval. Het zou betekenen dat we de rekening doorschuiven naar de jongeren, in de hoop op betere tijden. Als die betere tijden vervolgens niet komen zitten de jongeren met het probleem, terwijl dat probleem eigenlijk van ons allemaal is.

Nogmaals: ik snap en deel uw zorgen over de economische ontwikkeling en de gevolgen voor de beleggingen van het pensioenfonds. Toch wil ik graag één ding rechtzetten.
Bij veel deelnemers (ook onder de lezers van deze blog) leeft het idee dat men straks in euro’s minder pensioen krijgt dan aan premie in euro’s is betaald. De hoge kosten die we als pensioenfonds maken in combinatie met slechte beleggingen zou daar de oorzaak van zijn. Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid.
De afgelopen veertig jaar hebben we gemiddeld een uitstekend rendement gemaakt en we werken tegen lage kosten. Daardoor ontvangt u een pensioen dat in totaal in euro’s veel meer bedraagt dan u samen met uw werkgever ooit aan premie hebt betaald. Hoeveel meer precies, is onder meer afhankelijk van hoe lang iemand in de sector heeft gewerkt, van de leeftijd en van de economische omstandigheden. Maar u ontvangt altijd ruim meer dan u heeft ingelegd. Een voorbeeld: wie nu met pensioen gaat en de afgelopen veertig jaar fulltime in de sector werkte, ontvangt tijdens de gehele pensionering maar liefst ruim vier keer meer euro’s aan pensioen dan in totaal (samen met de werkgever) aan premie-euro’s is betaald.

Het pensioen kan door slechte economische omstandigheden wat minder zijn dan waarop u had gerekend, maar u ontvangt veel meer dan u heeft ingelegd. Want door samen en solidair ons pensioen te regelen voor de hele sector zorg en welzijn delen we de risico’s en delen we de kosten. Dat loont. Juist ook in moeilijke tijden.

RIA VAN 'T WESTEINDE

LEVERT DE RAAD VAN BESTUUR OOK ZIJN BONUSSEN IN?
KAN DIT NIET EENS ONDER DE LOEP WORDEN GENOMEN?
IK GA BIJNA GELOVEN DAT IK ME MOET SCHAMEN DAT IK PENSIOEN HEB EN DE JONGERE GENERATIE ONTHOUDT VAN HUN RECHTEN DOORDAT IK TE LANG LEEF!!!!!

JGFM van den Hevuel

Dekkingsgraad is niet meer dan een momentane meting en waardering. De realiteit voor gepensioneerden en het pensioenfonds zijn de bedragen genoemd in de pensioenoverzichten van vele jaren.Deze pensioenoverzichten zijn voor velen de basis geweest voor het nemen van beslissingen. Sinds enkele jaren verwijten we ouderen dat ze ouder worden.Dit was dertig jaar geleden al bekend. Toen geen adequate maatregelen genomen! een kunstmatig gegeven. Jongeren zijn de dupe? Zij kunnen nog repareren.Zij profiteren van de welvaart opgebouwd door ouderen en hun voorouders.Zij komen om in weelde. Erg grof om te stellen dat ouderen nu moeten inleveren opdat zij later nog voldoende pensioen hebben. Bouw op, net zoals de ouderen dat vroeger deden.Toen werd er niet geklaagd over mensen die met pensioen gingen en nauwelijks geld hadden ingebracht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff