« Solidariteit | Hoofdmenu | Geluk of pech – aflevering 2 »

05/19/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

kike

De generatie babyboomers heeft ook nog een deel van het pensioen van hun ouders betaald ,die heel wat minder riante regelingen hadden.
Dat geldt ook voor de AOW ,die de generatie voor ons wel krijgt ( en terecht!)en waarvoor zij nauwelijks hebben betaald.
De huidige generatie betaalt ook met plezier mee aan kinderopvangregelingen waarvan zij geen gebruik maken en die er vroeger ook niet waren.
Een goed pensioenstelsel(en sociaal stelsel) bestaat voor een groot deel uit solidariteit tussen generaties. Vernieuwen is inderdaad prima,maar gooi dat niet zo maar overboord.

Maria Beverdam

ik wordt ziek van de beeldvorming van de zgn. babyboom generatie. Een generatie met heel wat minder riante arbeidsvoorwaarden, verlof regelingen en FWG. Een generatie die zich wel verantwoordelijk voelde voor het collectief. Het klinkt zuur, maar wij zijn er niet van vandaag op morgen gekomen. Ooit is het pensioenfonds ook bereid gevonden om medewerkers in de zorg een sigaar uit eigen doos te geven bij CAO onderhandelingen zonder overleg.
Ouderen worden in geen enkel opzicht zowel maatschappelijk als politiek gehoord of vertegenwoordigd. We zijn economisch van geen belang en daar draait het om GELD en MACHT.

van Spaendonck

Ook het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kon tientallen jaren geleden al weten dat de babyboom generatie tussen nu en 2015 met pensioen zou gaan. Daar hebben het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de nationale overheid niet tijdig op op geanticipeerd!

De trend dat de mensen langer gaan leven was al bekend in de jaren 1970 en daarna.Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de overheid hadden gewoon eerder aan de bel moeten treken en passende maatregelen moeten treffen.

"Er zijn inderdaad perioden geweest dat niet voldoende premie werd betaald" Dat dit is gebeurd is gewoon slecht. Voornoemde feiten waren toen ook al bekend. Dit is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn,vakbonden en nationale overheid,aan te rekenen. Juist van genoemde instellingen mag men verwachten dat zij niet handelen in de waan van de dag

Nog even het volgende:De zogenaamde extra "spaarpot" van de overheid om de AOW in de toekomst aan te vullen. Blijkt gewoon een fopspeen. In deze spaarpot zit niet een euro. De zittende kamerleden nemen hierblijkbaar genoegen mee.Laatst genoemde groep komt pas in actie als de media daar weer na vraagt.Ja daar moeten wij inderdaad wederom de minister voor aan z'n jasje trekken. Vervolgens wordt er niets concreet gedaan. Tot dat de media het wederom aankaart.

Tenslotte.De deelnemers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben over hun uitgesteld inkomen(pesioen) in feite niets te vertellen. Veel deelnemers zijn zelf nooit bij een vakbond aangesloten geweest. Het zou mogelijk moeten zijn dat de deelnemers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn hun opgebouwd pensioen kunnen op eisen. In iedergval veel meer inspraak.

bas

Er ontstaat wel meer druk op de solidariteit tussen de generaties.

Ja, inderdaad in het verleden is te weinig premie betaald. En er wordt geroepen dat de gepensioneerden niet gekort mogen worden omdat zij niet kunnen bijverdienen.
Mooi is dat. Alsof ik aan mijn baas kan vragen om 10% extra loon.

In de huidge situatie word de pijn gedeeld.
De werkenden betalen maximale premie, en hun pensoenopbouw wordt afgeknepen. (ze dragen dus 2x bij). De gepensioneerden hebben pijn, omdat ze niet geindexeerd worden.
Ook de werkgevers hebben pijn van de maximale premie.
Zodra het beter gaat zullen al deze tegelijk maatregelen worden afgebouwd.

We zijn ook zachtjes aan verschoven van het kostwinner model naar het 1,5 verdiener model.
De 20-ers en 30-ers moeten wel, want voor een modaal salaris kun je alleen nog maar een kartonnen woondoos kopen.

En de babyboomers? Die cashen de overwaarde van hun huizen. Een enkele babyboomer kan gelukkig met de overwaarde van zijn huis zijn kinderen helpen bij de aanschaf van een huis.

Pensioen regels aanpassen? Prima, maar dan voor iedereen. De groeiende groep gepensioneerden ontzien gaat niet lukken. Als zij hun rechten onverkort willen houden? prima, dat wil ik ook en het liefst niet extra prijs betalen. En dat past niet. Iedereen zal wat in moeten leveren.

(de auteur is 35, heeft een gezin, waarin volgens het 1,5 verdienermodel wordt geleefd.)

C.W.van Dompseler

Als je het hebt over riante levensomstandigheden;de jongere generatie van nu is gestart met meestal goede arbeidsvoorwaarden en bijbehorende salarissen, dat hebben zij te danken aan hun ouders die door de langzaam toenemende luxe ook hun kinderen de luxe hebben kunnen meegeven, met o.a een goede opleiding,ik ben een z.g.n babyboomer,mijn aanvangssalaris met M>B>O opleiding was 80.00 gulden per maand,ook toen was de pensioenbijdrage veel!
Kunnen de jongeren van nu wat minder zeuren en wat meer tevreden zijn, en vooral niet zo bang zijn voor de toekomst??? zou mooi zijn.

Judith

De voorstellen van de heer Pikaart voor een nieuw pensioenstelsel lijken mij zeer de moeite waard. heer Borgdorff is tegen die voorstellen, want zoals hij schrijft : ".....als iedere generatie voor zichzelf gaat beleggen, krijgen we generaties met geluk en generaties die pech hebben gehad. Die laatste moeten dan maar op een houtje gaan bijten."
Helaas: dat is precies wat er nu aan de hand is, alles onder het motto van solidariteit. Het soort stelsel wat Borgdorff wil is in principe heel mooi, maar werkt alleen als de verhouding tussen premiebetalers en pensioenontvangers binnen een bepaalde grens blijft. En dat is nu niet het geval. Dus dan moet je aanpassingen maken. Simpel, toch?

J. de Visser

Wat is uw oplossing meneer Borgdorff?
Meneer Pikaart doet ook zijn best....

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff