« Goede zorg | Hoofdmenu | Een zwaluw maakt nog geen zomer »

04/15/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lut Sommerijns

e-mail ter attentie van dhr Borgdorff
Beste Peter,
Proficiat met de snelle en 'to the point' reactie.
Lut

Jurgen

Geachte,

Bovenstaande tekst staat ook voor een gedeelte in een e-mail die ik kreeg toegestuurd. In de e-mail staat dat dat slecht 2,5 cent van alle euro's die ik betaal opgaan aan kosten. Dit klopt al niet omdat het bedrag van 500 miljoen even wordt vergeten. Als ik reken gaat 13% van mijn betaalde euro op aan kosten.
Daarnaast wordt de PGGM boven vergeleken met commerciele banken. Volgens mij ook een mank lopende vergelijking. En dan nog 500 miljoen kosten waaraan? Aan beheer.

Maar veel erger is natuurlijk dat ik ondanks mooie pensioen overzichten geen enkele garantie heb. Sterker nog (citaat uit financieel dagblad):

Pensioenfonds Zorg en Welzijn stuurt zelf aan op een nieuwe pensioenvorm waarbij de deelnemers weinig of geen garanties krijgen. Werknemers bouwen onder dit zogenoemde 'resultaatafhankelijke pensioen' jaarlijks wel rechten op, maar deze kunnen gemakkelijk worden verlaagd wanneer de beleggingsresultaten tegenvallen.

En dat ook nog terwijl ik verplicht mijn geld moet inleggen:

Zolang ik als deelnemer U nergens aan kan houden heb ik het gevoel dat ik U en de medewerkers van het pensioen fonds geld doneer om aan de roulette tafel te zitten.


Jurgen

PS Lut Sommerijns is medewerker bij Loyens en Loef die oa de PGGM als grote klant hebben o te adviseren. 500 miljoen?

A.Wijaqnd

Uit de informatie blijkt

120 miljoen totale kosten = 2,56 % van jaarlijks
totale uitgekeerde pensioenen = 46,875 miljard

500 miljoen beleggingskosten = 0,5 % van totale beleggingen = 100 miljard

resultaat beleggingen 10.971 miljoen
rendement is dan 10,971 % over 100 miljard of
21,94 x inzet aan beleggingskosten terug.

dwz 1 euro uitgeven en 21,94 na een jaar terug ontvangen.

kloppen de bovengenoemde berekeningen, zo ja dan is het een uitstekend resultaat.

graag uw reactie

P.Martens

Dat bent u niet, transparant.

T. Nauta


en dan dit nog(NRC 18 maart 2011)
Schandalige uitkomsten bij pensioenakkoord
In komend pensioenakkoord
zijn de vakbonden akkoord
gegaan met zaken die hun
leden alleen maar schaden. Ze
diskwalificeren zich volledig,
vindt David Hollanders.
Van vakbonden mag je verwachten
dat ze de belangen
behartigen van de werknemers.
Ook hoop je dat ze denken aan
het algemeen belang.
Bij het conceptpensioenakkoord
tussen werkgevers en werknemers
doen de vakbonden geen van beide.
Het akkoord is nog niet definitief,
maar de vakbond staat op het punt
om akkoord te gaan met een pensioenregeling
die zeer nadelig is voor
deelnemers eraan. Ook overigens
valt hierover niets goeds te zeggen.
In het pensioenakkoord wordt de
deelnemers niets gegarandeerd. Pensioenfondsen
worden in dit akkoord
beleggingsfondsen waaraan werknemers
verplicht deelnemen. Als het
aan de vakbonden ligt, worden bestaande
en toegezegde rechten niet
gerespecteerd. Het verlagen van bestaande
aanspraken staat in schril
contrast met de behandeling van
obligatiehouders van banken. Hun
rechten werden volledig gerespecteerd
bij het redden van insolvabele
banken als ING en ABN.
Het schenden van bestaande rechten
betekent niet noodzakelijkerwijs
dat het akkoord zelf onredelijk zou
zijn, maar dat is het wel. Risicodeling
– een gangbare notie in de economie
– schrijft voor dat risico’s worden
verdeeld over zo veel mogelijk partijen.
Het is daarom onverstandig dat
werkgevers zich terugtrekken als risicodrager.
Ze krijgen daarbij zelfs
een extreme vorm van zekerheid, in
de vorm van vaste premies.
Zelfs als vakbonden het om hen
moverende en onnavolgbare redenen
wenselijk achten dat de werkgevers
geen enkel risico lopen en de
werknemers alle, is het ongerijmd
dat werkgevers in het pensioenfondsbestuur
blijven zitten. Net als
bij aandeelhouders in bedrijven
moet de risicodrager beslissingsbevoegdheid
hebben.
Werkgevers in het bestuur laten, is
vragen om problemen. Zo belegt
ING-pensioenfonds in beleggingsfondsen
van ING en kocht het pensioenfonds
van Philips een deel van
NXP boven de boekwaarde van Philips.
Het is lastig om daar het behartigen
van belangen van deelnemers
in te zien. Werkgeversvertegenwoordigers
zullen geen bezwaar hebben
gemaakt.
Van optimale risicodeling en pension
fund governance rept de vakbond
evenwel niet. Evenmin maakt de
vakbond zich druk over de vermogensbeheerkosten
van 3 miljard euro
per jaar (exclusief kosten van de uitbesteding
van de uitbesteding), fiscale
vrijstelling van pensioenopbouw,
de structureel te lage premies (verplichtingen
worden tegen lage rente
gewaardeerd en premies worden verondersteld
om aan te groeien met hogere,
verwachte aandelenrendementen)
en niet nagekomen bijstortverplichtingen.
Zo stelde voormalig directeur
beleggingen Jean Frijns van
overheidspensioenfonds ABP dat de
overheid 25 miljard euro te weinig
premie heeft betaald aan ABP. Vakbonden
komen niet verder dan het
leggen van risico’s bij deelnemers.
Zelfs als vakbonden het onwenselijk
achten om te beginnen over zoiets
als te lage premies (of ook deze
slag verloren hebben), zou het in elk
geval logisch zijn om de verplichte
deelname van deelnemers op te heffen.
De verplichte deelname aan een
pensioenfonds waarin werkgevers te
lage premies betalen, het vermogensbeheer
te wensen overlaat en jijzelf
alle risico’s draagt, is in elk geval
een heel slechte uitkomst. De vakbond
gaat evenwel akkoord.
Schrijf nooit toe aan kwaadwillendheid
wat de schuld is van incompetentie,
luidt het spreekwoord. In
dezen is de positie van de vakbonden
evenwel zo ontluisterend, dat de verklaring
wel moet zijn dat ze hun eigen
positie in het bestuur hebben
willen veiligstellen door werkelijk
overal mee akkoord te gaan. Dat is
menselijk, al te menselijk, maar hiermee
diskwalificeert de vakbond zichzelf
volledig.

David Hollanders promoveert op
een proefschrift over pensioenen
aan de Universiteit van Tilburg.

Joost Meeuwisse

De leugen regeert. Er wordt ons voorgehouden dat de Nederlander steeds ouder wordt. Volkomen onzin; de gemiddelde leeftijd is juist medisch omlaag gegaan. Wel zijn er meer ouderen de geboortegolf van na de oorlog, maar dat wist u al 66 jaar. Nee, U heeft de voorwaarden waaronder u mocht beleggen veranderd. Volgens voorwaarden van de pensioen- en -verzekeringskamer mocht u maar met 40% van het vermogen risico nemen en gaan beleggen en met 60% van het vermogen mocht u dat niet. U hebt onbehoorlijk bestuur gepleegd door dat om te draaien; er wordt nu met 60% risicovol belegd en met 40% niet. U bent gaan gokken op Wallstreet en andere beursen, daar heeft iedereen (banken,adviseurs en commissionairs) aan verdiend; behalve de pensioenbetaler, die heeft er aan verloren. U heeft een zeer slechte beleggingsresultaten bereikt; gemiddeld slechter dan normaal. Bovendien heeft U de pensioenpot laten afromen door de staat in de jaren 80. Wij zouden eigenlijk een stichting pensioenleed moeten oprichten, die verantwoordelijken voor de rechter moeten dagen en ook persoonlijk de bestuurleden, wegens wanbeleid aansprakelijk stellen en fondsen zelf voor wanprestatie!

Joost Meeuwisse

Ik ben het eens met de heer Nauta, dat de vakbonden zich misdragen in die besturen en andere bestuursleden ook. Dhr Brinkman, de man 36 van verschillende functies, gaf (terwijl hij commissaris bij Fortis was) vlak voor het ineenstorten van deze bank, zijn toestemming, als ABP-betuurder voor lening van € 250.000.000 aan Fortis.

drentswicht

Ik wacht nog steeds op een transparant antwoord op een vraag gesteld op 31 januari over twee verdwenen pensioenjaren. Tot ik daar antwoord op heb gekregen, beloofd door de heer Borgdorff zelf, kan ik niets serieus nemen komende van zijn hand.

Joost

Common sence, deze reactie terug te vinden in de Volskrant van 18-04-2011.
Goed artikel,het word denk ik tijd dat alle pensioengerechtigde zich gaan uitspreken over het gedrag van (onze)beheerders van onze pensioenen.
Laten u eerste maar weer eens het vertrouwen terug zien te krijgen van uw klanten, alvorens van alles te roepen en te regelen zonder dat u uw klanten erin betrekt, Jammer dat de mogelijkheid er niet is om weg te kunnen (dan wel u weg te stemmen) bij fondsen die er een potje van maken, tenminste gegeven de informatie die alsmaar via nieuwsberichten naar buiten komen.Misschien moet er een mail adres komen voor deelnemers die bestuur kunnen wegzenden danwel mede benoemen op democratische mannier en niet op de huidige onduidelijk ,vooral lijkende vriendjes etc etc.Etisch handelen lijkt verdrongen door hebzucht cultuur,zorg voor de ander lijkt ik ik en nog eens ik.

Jurgen

Geachte heer Borgdorff,

Waarom blijft het nu zo stil van uw kant?

Vriendelijke groet

Wim van de Vrande

Nu de dekkingsgraad 111% is zou er toch weer aan indexatie gedacht kunnen worden.Waarom doet U niet eenmalig een bedrag toekennen om ervoor te zorgen dat we ook eens een evtraatje hebben in deze moeilijke tijd.Het verplicht tot niets en wij zijn er zeer dankbaar voor

Peter Borgdorff

Geachte heer Meeuwisse,

Hartelijk dank voor uw reactie. Op een wat verlaat tijdstip, wil ik toch nog graag even reageren op uw stelling dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn zeer slechte beleggingsresultaten heeft bereikt, en slechter dan gemiddeld zou beleggen. Die stelling is feitelijk onjuist. Vanaf de start van het fonds in 1971, behaalden we een gemiddeld rendement per jaar van 8,1%. Die cijfers zijn vanzelfsprekend inclusief het wereldwijde rampjaar 2008 en inclusief de IT-crisis op de beurzen aan het begin van deze eeuw. 
We halen op de lange termijn niet alleen goede rendementen, maar minstens zo belangrijk: we doen dat tegen lage kosten. In vergelijking met individueel beleggen voor uw pensioen of dat doen bij een verzekeraar, bent u bij ons een stuk goedkoper uit. Dat betekent heel eenvoudig meer pensioen voor dezelfde euro. 
U stelt verder dat het fonds het beleid dat in de jaren tachtig gebruikelijk was (met minder beleggingsrisico) had moeten blijven volgen. Was dat werkelijk gebeurd, dan was uw pensioen nu een stuk lager, of uw premie een heel stuk hoger. Leest u het rapport van de Commissie Goudswaard aan de toenmalige pensioenminister Donner er op na.
Tenslotte nog even dit: het toenemend aantal ouderen is voor een pensioenfonds geen groot probleem, omdat al die ouderen zelf een pensioenspaarpot hebben opgebouwd. Voor al die mensen is dus een pensioen bijeen gespaard. De toenemende levensverwachting (die er wel degelijk is en steeds sneller gaat, in tegenstelling tot wat u schrijft), is wél een probleem voor pensioenfondsen. De pensioenen moeten daardoor immers over meer jaren worden uitgekeerd dan waar in het verleden rekening mee is gehouden.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Geachte heer Jurgen,

Hartelijk dank voor uw reactie. Hieronder een verlate reactie van mijn kant op uw opmerkingen.
Het klopt dat in de 2,5 cent aan kosten die over elke euro premie gemaakt wordt, de kosten voor vermogensbeheer niet zijn meegenomen, zoals u zelf al schrijft. We zijn die kosten echter niet vergeten, maar vermelden die klip en klaar.
De reden om deze kosten apart te vermelden, is dat de kosten van 500 miljoen euro voor het beheer van vermogen niet worden gemaakt over de premie die jaarlijks binnenkomt, maar over het totale vermogen van het fonds, dat nu ongeveer 100 miljard euro groot is. Met andere woorden: het vermogensbeheer kost circa 0,5% van het totale beheerde vermogen. In vergelijking met andere beleggingsinstellingen is dit laag. Wie individueel belegt, is al helemaal duurder uit.

Aan de roulettetafel zitten wij zeker niet. Sinds 1971 behaalde Pensioenfonds Zorg en Welzijn een gemiddeld rendement van 8,1% per jaar, ondanks en inclusief de recente kredietcrisis. Gemiddeld ontvangt een gepensioneerde bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn gedurende de gehele tijd van pensionering ongeveer 4,5 keer zoveel euro’s als tijdens het hele leven samen met de werkgever aan premie is betaald. Dat zijn geen resultaten die in het casino worden behaald, maar met verstandig vermogensbeheer gericht op de lange termijn.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Rens

Lage kosten, meer pensioen. Vergeleken bij mijn pensioenoverzicht 2010 en eerdere jaren, kom ik er tussen 300 - 400 euro slechter uit bij het pensioenoverzicht 2011. Teveel om dood te gaan maar te weinig om van te blijven leven.

Op een vraag die ik aan PZFW heb gesteld krijg ik een antwoord dat slaat als een tang op een moddervarken. Ik voel mij bestolen door het PZFW. Ik betaal al vanaf mijn 21ste jaar en zou graag willen stoppen op 62,5, maar dan moet ik een baan zoeken om te kunnen blijven leven.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff