« Met de benen op tafel | Hoofdmenu | Lage kosten, meer pensioen »

04/07/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Yvonne van Dam

Geachte heer Borgdorff,

Ik wens u het allerbeste en hoop dat u snel weer goed kunt lopen. Nu u toch moet herstellen, raad ik u aan om even te kijken naar mijn reactie op uw column 'Prutsende pensioenfondsen', waar u tot nog toe niet op heeft gereageerd.

U schrijft in die column dat u niet weet van graaiende bestuurders in de sector Zorg en Welzijn. Dat is niet waar. U bent een jaar geleden nog bij mij thuis langs geweest en we hebben u toen al aangesproken op het feit dat bestuurders van PGGM zo veel verdienen. Het afgelopen jaar is hun salaris met vele procenten gestegen tot 450.000 euro per jaar, inclusief bonus. PGGM is door u opgericht en u heeft bepaald dat voornamelijk PGGM het leeuwendeel van onze pensioenen beheert, zonder daadwerkelijke concurrentie en zonder dat wij hier invloed op kunnen uitoefenen.

Ik vermoed dat de meerderheid van uw deelnemers de hoge salarisstijging en de bonussen van de PGGM-bestuurders even schandalig vindt als de hoge bonus voor ING-bestuurder Jan Hommen. Maar anders dan bij ING kunnen de deelnenmers niet protesteren door hun geld weg te halen bij PGGM, omdat u dat verhindert.

Ik vind het erg jammer dat u hierover een onjuiste voorstelling van zaken geeft en ik vind het ook jammer dat u verder niet meer heeft gereageerd nadat ik u hierop heb aangesproken.

Ik herhaal hier nogmaals mijn verzoek om mijn pensioengeld aan mij uit te keren of op een door mij te bepalen geblokkeerde rekening te zetten bij een instelling die ik wel vertrouw en die geen hoge bonussen uitkeert.

Ik hoor graag van u ik wens u nogmaals een snel herstel toe.

Vriendelijke groet,


Yvonne van Dam

Peter Borgdorff

Geachte mevrouw Van Dam,

Met excuus voor de late reactie, hartelijk dank voor uw goede wensen! Het herstel verloopt langzaam maar voorspoedig en ik ben inmiddels weer voorzichtig ter been. 

Wat betreft uw opmerking over graaiende bestuurders: we spraken daar inderdaad eerder over. De bestuurders van Pensioenfonds Zorg en Welzijn krijgen een redelijke vergoeding voor hun bestuurswerk. In een deel van de gevallen gaat die vergoeding voor bestuurders bovendien naar de werkgever van de bestuursleden, omdat zij het bestuurswerk in de tijd van hun werkgever verrichten.

PGGM maakt geen onderdeel uit van de sector Zorg en Welzijn, maar opereert op de markt voor pensioenfondsen. Sinds de scheiding tussen fonds en uitvoeringsorganisatie opereert PGGM volstrekt onafhankelijk van het pensioenfonds. PGGM heeft dan ook nog andere klanten dan Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Ook over uw verzoek om uw pensioengeld uitgekeerd te krijgen, hebben we eerder gesproken. De wet staat dat niet toe, zoals u weet. En u weet ook dat ik van mening ben dat het goed is dat de wet dat niet toestaat. Door de wettelijk geregelde verplichtstelling delen we collectief en solidair kosten en risico’s en kunnen we door de schaalgrootte goedkoop werken. De kosten van vermogensbeheer zijn bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn daardoor goedkoper dan de kosten die u betaalt bij een geblokkeerde beleggingsrekening voor uw pensioen bij een bank of verzekeraar. Ook goedkoper dan de zogenaamde prijsvechters op de markt. En dat betekent uiteindelijk meer pensioen voor dezelfde euro.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff