« Lage kosten, meer pensioen | Hoofdmenu | Investeren in de toekomst »

04/22/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

F. de Man

Heer Borghoff,
In een van uw blog-blog verhalen stelt u dat ONS pensioen van ons beiden, "van ons samen" zoals u zo olijk stelt, is. Lijkt mij toch wel een ernstige vergissing. Even wat zaken rechtzetten:
1. Ons pensioen werd BEHEERT door de PGGM en nu door Zorg en Welzijn. Daarmee is het eigendombewijs niet veranderd. Het pensioen is van ons en u bent aangesteld en wordt ook door ons betaald om het zo goed mogelijk te beheren.
U bent dus werknemer en geen eigenaar van het pensioen, niet in morele zin, maar ook niet in materiële zin.
2. Aanvankelijk had U in uw berichten gesteld dat trendmatige aanpassing van onze pensioenen pas kon plaatsvinden bij een dekkingpercentage van 105%. Nu blijkt dat u dit percentage heeft verhoogt naar 130%. Wie weet wat de toekomst zal brengen met dit percentage.
3. De organisatie, gebouwen en werknemers van Zorg en Welzijn worden gefinanciert uit de achterstallig lonen c.q. pensioengelden van ons. Het lijk zich aanzien dat een aanpassing van deze lonen c.q. pensioenen voorlopig van de baan zijn. Ik mag toch aannemen dat deze norm ook gehanterd wordt voor het personeel en de directeur. Het lijkt mij echt te dwaas voor woorden als de eigenaren van de pensioengelden niet groeien bij een stijgende inflatie en de het personeel die uit deze bron wordt betaald wel.

Graag uw reactie op bovenstaande 3 punten
Vr. groet, Frido de Man

Peter Borgdorff

Geachte heer de Man,

Waar ik schreef dat het pensioen van ons samen is, bedoelde ik met "ons" natuurlijk alle werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn. Daarbij hoort ook het personeel van het pensioenfonds. Wanneer de pensioenen van werknemers en gepensioneerden niet verhoogd worden, geldt dat dus ook het pensioen van de medewerkers van het fonds.

Wat betreft uw vraag over de verhoging van de pensioenen vanaf 105% of 130%: vanaf een dekkingsgraad van 105% per 31 december, is een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen mogelijk. Pas vanaf een dekkingsgraad van 130%, is volledige indexatie mogelijk.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

F. de Man

Geachte heer Borgdorf,
Dank voor uw reactie. Uw antwoorden op mijn 3 vragen scheppen in ieder geval duidelijkheid.
Ik blijf mijn pensioenfonds kritisch volgen. Mijn zorg over mijn pensioen en mijn onbehagen over de rol van mijn pensioenfonds daarin neemt helaas meer toe dan af.
Vr. groeten,
Frido de Man

backlink service

Do you wish to get significantly more targeted free visitors from search engines for your website almost effortlessly? Well, with more exposure across the internet it's possible. But most website admins are yet not aware of how to get the popularity that multiplies itself within days. As lot of internet marketers say, this backlink and traffic service can get potentially thousands of visitors to almost any website. So just visit http://xrumerservice.org to get started. :)

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff