« Een geslaagd experiment | Hoofdmenu | Makkelijker »

02/07/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jos van Dongen

Beste meneer Borgdorff,

U schreef hierboven: "Het was immers nogal wat, wat Zembla beweerde: als pensioenfondsen de afgelopen 20 jaar waren blijven beleggen zoals ze dat in 1989 deden, dan was de gemiddelde pensioenaanspraak nu 20.000 euro hoger. Om het maar even duidelijk te stellen: Zembla verkoopt onzin en Pensioenfonds Zorg en Welzijn herkent zich niet in de cijfers".

Ik ben de maker van het TV programma ZEMBLA over de pensioenfondsen. Ja dat zou wat zijn als we dat in het programma ZEMBLA zouden beweren. Dan klopt het ook dat jullie berekeningen niet kloppen. Want wij beweren dat ook NIET in de uitzending en ook NIET in het rapport. We laten zien dat iedere verplichte pensioendeelnemer 20.000 euro heeft verloren doordat de opbrengsten van de gezamelijke pensioenfondsen achterblijven bij het gemiddelde dat op de europese beurs verdiend wordt. Een niet een beetje, maar heel veel geld. 145 miljard over de laatste 20 jaar. Ik hoop dat de heer Borgdorff tijd heeft om een keer naar ZEMBLA te kijken, dan ziet hij ook dat hij hierboven onzin verkoopt. Tip: Zie www.zembla.tv voor de uitzending en het volledige rapport.

Henk van Putten

Lieve meneer van Dongen.

U zit er wel vaker naast, maar dit keer vraag ik me af of u überhaupt wel een plank heeft die u raak wilde slaan.

- uw rapport gaat er van uit dat de beleggingsmix van 1989 (en waarom 1989???) geschikt was geweest gedurende de hele periode. Dat is een kansloze aanname.

- het rapport van hetzelfde bureau dat u heeft ingehuurd schrijft in januari 2011 dat pensioenfondsen "minimale underperformance hebben in vastrentende waarden en outperformance in equity en vastgoed". Wie betaalt, bepaalt? Bovendien is dat hele rapport van u helemaal niet zo fel op de performance van pensioenfondsen als uw uitzending. U heeft gebruikt wat u aantrekkelijk vond in het kader van pensioenfondsen bashen.

- de waardering van beleggingen van 1989 was voor een groot gedeelte op basis van boekwaarde. Ik zie u hier geen correcties voor maken.

- Ieder pensioenfonds heeft z'n eigen kenmerken en verplichtingen. Het op een hoop gooien en generalistische conclusies trekken zoals u doet in de uitzending, doet tekort aan het feit dat ieder pensioenfonds uniek is.

U had maar 1 doel: het nieuws halen. Dat is gelukt. Dat u mensen ook onnodig boos heeft gemaakt en het vertrouwen in het pensioenstelsel heeft aangetast, is collateral damage?

Journalistiek een dikke onvoldoende. Die miljarden van u zijn uit de lucht gegrepen terwijl u juist tegen gebakken lucht ten strijde zegt te trekken.

Peeters A

Peter Borgdorff: Voorstel voor een nieuwe blog.
Academische Ziekenhuizen gaan over naar het pensioenfonds Zorg& Welzijn. Mijn vraag is, moet de werknemer van een Academische ziekenhuis daar blij mee zijn. Het ABP staat er financieel beter voor dan Zorg & Welzijn. De dekkingsgraad van het ABP is hoger. Ik zie alleen maar nadelen voor mij bij die overstap. Ik word er niet beter van eerder slechter. De overstap wordt gedaan onder het mom van voorkoming van de administratieve "rompslomp" bij een overstap tussen een algemeen ziekenhuis en een Academisch ziekenhuis. Als werknemer heb ik géén invloed op deze poppenkast met het geld schuiven tussen de pensioenfondsen. Ik heb er geen vertrouwen in.

Henk van Putten

ABP heeft nog geen aanpassing gemaakt voor het langlevenrisico. De dekkingsgraad wordt ergens dit jaar nog met 6%-punt bijgesteld.

Overigens heeft PGGM genoeg dure beleggingshobby's (bomen, grondstoffen die geen rente betalen, private equity en nog meer van dat soort directe illiquide beleggingen) om u wél zorgen over te maken. Al heeft ABP die ook... Regen/drup.

Anne

Inmiddels is duidelijk geworden wat een journalistiek prutswerk hier heeft plaatsgevonden. Schande voor Zembla! Vroeger vond ik het een goed programma met degelijke onderzoeksjournalistiek. Maar de laatste tijd lijkt het eerder riooljournalistiek. Of gaat het tegenwoordig niet meer om deugdelijke en eerlijke informatieverstrekking maar tellen uitsluitend kijkcijfers?

Wim van de Vrande

Wanneer de dekkingsgraad in de loop van het jaar{waarschijnlijk al in Februari!!}boven de 105% komt,is er dan een mogelijkheid om dan alsnog te indexeren,of moet er gewcht worden tot 1 Januari.
Of z ou er b.v.een eenmalig bedrag uitgekeerd kunnen worden ter compensatie voor de Ziektekosten bijdrage en het feit dat we er niet op vooruit zijn gegaan ,maar zelfs op achteruit.!!!

G.Dijkers

Niet alleen in het programma Zembla werd duidelijk gemaakt wat er was gebeurd met de pensioenreserve. Ook in een uitgebreid artikel in het Parool van 30 december j.l. staat het omschreven.Conclusie diefstal!
De heer Borgdorff moet wel iets anders beweren.
Hij kan het er moeilijk mee eens zijn,want dan brengt hij zichzelf en zijn vriendjes in gevaar!

G. kros

U heeft het steeds over 1989 en over 20 jaar. Is het niet zo dat de fondsen de afgelopen jaren een beetje te gul met hun geld zijn omgegaan en de top zichzelf heeft verrijkt?

koop

De salarissen van de bestuurders van zorg en welzijn terugschroeven naar de balkenendenorm.
Dat scheelt enige miljoenen per jaar die de deelnemers aan dit pensioenfonds dan niet meer op hoeven te hoesten.Er wordt nu ruim een miljoen per jaar PP betaald!!!!!!!!
Overal ter wereld wordt geageerd tegen mega beloningen, maar zorg en welzijn graait rustig door.
Er moeten toch een paar honderd duizend mensen zijn die premie af dragen en er is nagenoeg niemand die protesteerd tegen deze gelegitimeerde vorm van witte boorden kriminaliteit.Ben ik nu gek of hoe zit het?

Peter Borgdorff

Geachte mevrouw of heer Kros,

De periode van 20 jaar vanaf 1989 tot 2009 is gekozen omdat dat de periode was die Zembla gebruikte in de uitzending.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Geachte heer of mevrouw Koop,

U schrijft over graaiende bestuurders bij zorg en welzijn die een miljoen per jaar verdienen. Ik weet niet over welke bestuurders u het heeft, en kan alleen spreken namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bij ons is geen sprake van dat soort salarissen.

Onze bestuursvoorzitter en de bestuursleden ontvingen in 2009 gemiddeld per persoon iets meer dan 43.000 euro over het hele jaar. De bestuursleden krijgen nooit bonussen. De meeste bestuursleden doen hun werk voor PFZW in de tijd van hun baas. De vergoeding voor de bestuursleden gaat daarom vaak naar hun werkgever, en niet naar henzelf.

Ikzelf heb als directeur van het op een na grootste pensioenfonds van Nederland een goed salaris. Mijn salaris ligt in lijn met de Balkenende-norm. Afhankelijk van mijn prestaties (waaronder scherp letten op de kosten), ligt het iets onder of iets boven die norm. Om in de zorgsector te blijven: mijn salaris ligt ongeveer halverwege tussen het salaris van een verpleegster en dat van een chirurg.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Yvonne van Dam

Geachte heer Borgdorff,

U schrijft dat u niet weet van graaiende bestuurders in de sector Zorg en Welzijn. Dat is niet waar. U bent het afgelopen jaar nog bij mij thuis langs geweest en we hebben u aangesproken op het feit dat bestuurders van PGGM meer dan 450.000 euro per jaar krijgen. PGGM is door u opgericht en beheert het leeuwendeel van onze pensioenen, zonder daadwerkelijke concurrentie.

Ik weet zeker dat de meerderheid van uw deelnemers dit even schandalig vindt als de hoge bonus voor ING-bestuurder Jan Hommen.

Ik vind het erg jammer dat u hier opnieuw een verkeerde voorstelling van zaken geeft en ik vind het ook jammer dat u verder niet meer heeft gereageerd nadat ik u hierop heb aangesproken.

Ik herhaal hier nogmaals mijn verzoek om mijn pensioengeld aan mij uit te keren of op een door mij te bepalen geblokkeerde rekening te zetten bij een instelling die ik wel vertrouw.

Ik hoor graag van u.

U heeft mijn emailadres.

Vriendelijke groet,


Yvonne van Dam

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff