« Makkelijker | Hoofdmenu | Wachten »

02/18/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Stefan de Kort

Geachte heer Borgdorff,
in de pensioendiscussie wordt altijd gesproken over langer doorwerken als 'enige' alternatief om de pensioenhoogte te borgen, met name omdat het stelsel anders onbetaalbaar wordt vanwege de dubbele vergrijzing.
Voor mij is er nog een ander alternatief denkbaar. Het is in mijn beleving ook mogelijk om te differentiëren in de pensioenuitkering. Waarom moet het pensioen wat iemand op zijn 90e ontvangt nog gelijk zijn aan het pensioen dat iemand op zjin 65e ontvangt. Je bevindt je in een heel andere levensfase en de kosten van levensonderhoud lopen (uitgaande van ongewijzigde bekostiging van kosten van zorg) sterk terug, terwijl je inkomen gelijk blijft.
Ik stel daarom voor om de variant te verkennen van een afbouwende pensioenbetaling. Ik begrijp dat dit een lastige discussie is met daaraan gekoppeld ook ethische aspecten, maar bijzondere situaties vragen om bijzondere oplosingen.

Ik ben benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.

Annie

Die veranderde levensfase zal voor iedereen anders zijn.
Ik kan nu al niet zoveel bokkesprongen maken.
Als mijn vaste lasten betaald zijn heb ik amper nog geld om te eten,om van kleding en vakantie nog maar te zwijgen.[ ik ben 67]
Maar een kennis van 92 gaat nog een heerlijke vakantie doorbrengen in ïndonesië.
Dat gun ik hem van harte, moeten we hem dat dan afnemen?
Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt, ik ook trouwens vanaf mijn 15e jaar.

H de Wit Sr

Polderpaniek
‘De rest van de wereld kijkt met verbazing naar de pensioenpaniek in de polder’. Don Ezra, Amerikaans auteur van verschillende toonaangevende boeken over pensioenstelsels in de wereld, begrijpt niets van de enorme drang in Nederland om alles anders te doen op pensioengebied.

In zijn laatste boek 'The Retirement Plan Solution' wordt het Nederlandse pensioenstelsel als lichtend voorbeeld genoemd: 'Geen pensioenstelsel ter wereld benadert de perfectie zo dicht als dat van jullie'.

Zijn advies is om de storm uit te zitten en vervolgens te bekijken of het stelsel überhaupt op zijn kop moet worden gezet. Zou het zo zijn dat mensen buiten de kaasstolp de dingen soms scherper zien dan wij die er midden in zitten?

Ook van onder de kaasstolp komen overigens soms verhelderende inzichten. Uit onverdachte hoek komt bijvoorbeeld de visie van Arthur Docters van Leeuwen, voormalig directeur van de AFM en als zodanig exponent van verscherpt toezicht: 'De rapporten Frijns en Goudswaard zijn gedegen rapporten die ingaan op de financierbaarheid van het pensioensysteem. Maar waar ik zelf behoefte aan heb, is een breed onderzoek naar de procyclische effecten van toezicht.'

'In de hele financiële sector zie je een sterke focus op het vergroten van de reserves. Ik vraag me af of dit het juiste moment is. Je moet het je zo voorstellen: je bent in oorlog en je hebt extra troepen nodig. Maar er worden troepen bij je weg gehaald omdat er een strategische reserve voor de langere termijn gevormd moet worden. Dat lijkt mij niet helemaal logisch.’

Beide heren wijzen er in feite op dat het niet heel verstandig is om je huis te verzekeren wanneer het in brand staat. Maar wat is het geval? Nogal wat pensioenfondsen zijn volgens een recent onderzoek van KPMG juist van plan hun rechten over te dragen aan verzekeraars.

In eerdere columns heb ik gewezen op de perverse beleggingsprikkels in het huidige financiële toezichtskader van pensioenfondsen. Geslonken buffers en het nominale toezicht hebben ervoor gezorgd dat veel pensioenfondsen de afgelopen jaren hun renterisico's hebben afgedekt door in lange Duitse en Nederlandse staatsobligaties te stappen.

Dit is, vrees ik, het recept voor een nieuwe crisis over een paar jaar. Nu economische groei, inflatie en rente herstellen, zijn deze obligaties onveiliger dan u denkt.

Mijn pake was een boer. Boeren in het algemeen, en die in Friesland in het bijzonder, maken zich niet zo druk over hoe de wind waait in Den Haag of hoe de pet staat aan het Frederiksplein. Zij storen zich niet aan al die dure adviseurs aan de Zuidas. Zij denken zelf na, gebruiken hun gezond verstand en nemen hun verantwoordelijkheid. Pensioenfondsbestuurders, dat is met name wat er nu van u wordt gevraagd.

Lars Dijkstra is Chief Investment Officer bij Kempen Capital Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen


http://fondsnieuws.nl/opinie/columns/lars-dijkstra/8905-polderpaniek.html

Waarvan akte,
een beslissing neem je omdat je als directeur de uiteindelijke strategische verantwoordelijkheid draagt, die je deelt met de toezichthouders. Als die toezichthouders doldraaien door paniek - ja dat kan iedereen overkomen - is het zaak het hoofd koel te houden. Zoals de vader van Lars en zo velen, waardoor ons land welvarend is geworden. Zorg er voor dat de wijsheid bij de pensioengerechtigden, deel uitmaakt van dat toezicht. Meer hoeft u niet te doen, vooralsnog. Laat u niet op stang jagen, de dekkingsgraad is weer op orde.

M.J.C.Jetten

Geachte heer Borgdorff
Verdelen moet niet gaan over de ruggen van mensen die reeds langer dan 30 jaar een pensioenpremie hebben betaald. Dit is niet het verdelen van pijn in slechte economische tijden.
De filmpjes die getoond worden in de nieuwsbrief is een farce en proberen te verantwoorden hetgeen mis is gegaan. Veel had al voorkomen kunnen worden indien de professionals (beleggers bij PGGM die hiervoor een riant salaris ontvangen)beter hadden opgelet.
Dit afwentelen op alle betalers is m.i. helemaal niet reëel.
Jullie zitten ook in het overleg dat plaats vindt over hoe het verder moet(SER). Blijf af van de mensen die decennia hebben betaald voor een goed pensioen. Over hun ruggen moet het ontvangen van minder pensioen dan ook niet doorgevoerd worden.
Dit is mijn mening en ben benieuwd hoe U hierover denkt.

Frank Pigmans

Die man de Kort is niet goed bij zijn verstand.
Je kunt dan wel ouder zijn en minder behoeften hebben op de door hem genoemde leeftijd, maar vergeet intussen dat ook zijn gezondheid méér zal zijn gaan kosten. Getuigen de ziektekosten o.a. ziektekosten-verzekerings-premies.

Peter Borgdorff

Geachte heer De Kort,

Hartelijk dank voor uw reactie. Zoals u zelf ook al aangeeft, zitten er vele haken en ogen aan uw voorstel.
Het idee dat tijdens verschillende levensfases verschillende inkomsten nodig zijn, wordt breed gedragen. Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen gepensioneerden daarom op vrijwillige basis kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren, en daarna een lagere. Of andersom.
Ieders situatie is uniek. Daarom lijkt het mij goed dat mensen zelf kunnen kiezen.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

Geachte mevrouw of heer Jetten,

Pensioenfonds Zorg en Welzijn probeert de lusten en lasten van ons pensioen zo eerlijk mogelijk te verdelen tussen jong en oud, werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Alleen de ouderen ontzien bij maatregelen die het fonds moeten versterken, zou betekenen dat de rekening eenzijdig wordt neergelegd bij jongere generaties. Dat zou uiteindelijk de solidariteit tussen de generaties uithollen.

Hoe vervelend het ook is, we moeten de lasten samen dragen. Want het pensioenfonds is van iedereen.

Overigens heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn de afgelopen veertig jaar een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van meer dan 8 procent. Iemand die nu met pensioen gaat, ontvangt tijdens zijn of haar pensionering in totaal ongeveer 4,5 keer meer euro's dan aan premie is betaald. U begrijpt dat ik het daarom niet met u eens ben als u zegt dat we niet goed op uw geld hebben gepast.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

marielle jansen

Een van de oplossingen om de geldstroom weer op gang te brengen:

Geef pensioengerechtigden die met schulden zitten de kans om die(gedeeltelij) af te lossen ten koste van het opgebouwde pensioen.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds gaat omhoog en de pensioengerechtigde kan desgewenst opnieuw geld inleggen van de rente die op de afbetaalde schuld wordt uitgespaard.

M Jansen

wim van kampen

In Assen sprak dhr Borgdorff over dat iemand die 40 jaar 40 uur bij een instelling gewerkt heeft bij het PGGM pensioenfonds voor 1 miljoen gespaard/belegd zou moeten hebben om een goed pensioen te hebben. Als ik bij pensioenering 1 miljoen zou hebben zou ik een zeer zeer rijkelijk pensioen hebben.
Kunt U deze uitspraak toelichten.

Groetjes Wim van Kampen

J.J.Joseph

Hoog Geachte Heer Borgdorff,

Ho, ho wat is Nederland toch goed! We hebben het beste onderwijs, openbaar vervoer, sociale uitkeringen, gezondheidszorg, pensioenstelsel, etc. etc.
Maar ten eerste kost het de burgers heel, heel veel geld en als alles zo goed is, waarom bv. sturen grensbewoners hun kinderen naar Belgische scholen.
Als je hier een bewijsje nodig hebt van het gemeentehuis betaal je er nog grof geld voor. De mensen worden op financieel steeds meer gepakt.
En nu de pensioenfondsen, zowat het duurste systeem van de gehele wereld. Men wordt er verplicht aan deel te nemen, zonder dat die fondasen hun eerdere gemaakte afspraken niet hoeven waar te maken.
Verder nog rekening genomen dat de Nederlandse AOW een van de kleinste staatspensioenuikeringen is van geheel Europa. Geef nou eens ruim toe, waar zijn we mee bezig.
Moeten we zo fier zijn dat het fonds meer dan 100 miljard aan kapitaal heeft. Als dit niet gebruikt wordt dan hebben deelnemers er niets aan. Dan nog rekening houdend dat het premie inkomen van het fonds nog steeds veel groter is dan de uit te keren pensioenen.
Dit geld voor nu en ook in de toekomst. U hebt het over toememende leeftijdsgrens, maar de pensioengerechtigde leeftijd word ook hoger, dus het pensioenfonds ontvangt ook steeds meer premies. Ik vraag me wel af of beleggen wel noodzakelijk is. Als U zoveel premie inkomen hebt is beleggen eerder risico vol, en dus volstrekt uit den boze.
Sorry, ik heb Uw laatste uitzending per computer gevolgd, een jonge vrouw maakte daar een heel goede reactie. Ze was werkzaam in de zorg had oudere colega's, maar haar contract liep af, ze wilde verder werken, haar oudere colega's wilden stoppen. En wat ze kreeg geen verlenging van contract!
Wat een toekomst voor Nederland! Ouderen blijven verplicht werken, en de jeud krijgt geen baan. Als de jeugd geen baan krijgt dan moeten ze toch een of andere uitkering krijgen (of willen ze dat ook al afschaffen), dus het kost geld.
Evident zou eerder zijn, bezorg de jeugd een goede baan en stuur de ouderen op tijd met pensioen. Investeren in de jeugd is investeren in de ouderen en omgekeerd, anders lijd het tot verval van de maatschappij.
Het systeem dat U steeds probeert te verdedigen, leidt enkel maar tot meer finaciele armoede voor jongeren en ook voor ouderen, daardoor krijgt het gros aan mensen steeds minder te besteden dus het werkt ook grotere werkloosheid in de hand.
Het enige wat U opbouwd is een groot kapitaal voor het fonds, waar niemand aankomt en waarschijnlijk ook nooit zal aankomen. De dekkingsgraad is dan ook een maloot begrip waarmee wordt geschermd.
In plaats van te discusieren over onbenuligheden zoals hoofddoekjes, kunnen de politiekers beter zorgen voor de burgers, of willen ze de burgers met dit soort gegevens met opzet dom houden. Ik las enkele reacties in U blog die opriepen dat Nederland in opstand moest komen.
Wel als het zo doorgaat gebeurt dit ook nog wel eens. Het enige wat nog goed loopt in Nederland is dat de wegen goed onderhouden zijn, de wegenbelasting is wel hoog maar zijn centen waard. De rest, zelfs de gezondheidszorg kost de burger het meeste geld van geheel Europa, en loopt straten achter.

Ik ben een vrij man en mag mijn mening uiten,

Jerry

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff