« Een duurzaam pensioen | Hoofdmenu | Terug- en vooruitkijken »

01/21/2011

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Hr. Ernesto CORAL

Beste Heer Peter Borgdorff.
Het verbaast mij steeds meer dat in alle media steeds meer ophef wordt gemaakt over het effect van sterfte en langleven, alsof dat iets is wat zich pas de laatste tijd voor zou doen. Het effect van sterfte en langleven op o.a. de pensioenen is iets wat al lang bekend is. Waarom wordt daar nu pas rekening mee gehouden, nota bene in een periode dat de pensioenfondsen aan het opkrabbelen zijn uit het financieele crisisdal. Waarom heeft ons pensioenfonds daar geen rekening mee gehouden in de financieel-economisch betere jaren ?
Vriendelijke groeten
Ernesto CORAL.

Peter Borgdorff

@ Ernesto Coral

Geachte heer Coral,

Dank voor uw reactie. We weten inderdaad al veel langer dat de levensverwachting stijgt. Daar is ook in het verleden verschillende keren extra geld voor gereserveerd. Wij moeten echter van de wet uitgaan van de laatste inzichten van deskundigen op dit gebied. Dat zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek en in ons geval vooral het Actuarieel Genootschap. Deze deskundigen hebben dit najaar nieuwe voorspellingen gepubliceerd. Die voorspellingen laten zien dat de levensverwachting de komende decennia nog een stuk sneller stijgt dan eerder werd voorspeld.

We wisten dus dat we steeds langer leven, maar het tempo waarin dat nu gaat was niet eerder bekend. Dat we langer leven is goed nieuws natuurlijk, en voor een belangrijk deel te danken aan het goede werk dat mensen in de sector zorg en welzijn verzetten.

Maar het betekent ook dat we langer willen genieten van ons pensioen. Voor die extra tijd dat we nu blijken te leven, is in het verleden nog geen pensioen gespaard. Werknemers en werkgevers in de sector gaan dit jaar op zoek naar oplossingen voor dat probleem.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

otto visser

dhr P B Schandalig over bezuiningen over de hoofden van de pensioengerechtigden Geen index over 2011 en ook nog een lager pensioen Het is nl ons gespaard geld waar mee gespeculeerd wordt Ps heeft de dir PB ook een mnl inkomen van 1300 euro Dacht het dus niet wel Denk hier maar eens over na !!!!!!!!!!!!!!!!!!! RIJKEN steeds RIJKER & Armen steeds ARMLASTIGER Dit alles is de oorzaak van de corruptie in Dit mooie Nederland HELAAS!!!!!!!!!! SVP een reactie Gr O Visser

Peter Borgdorff

@ Otto Visser

Geachte heer Visser,

U krijgt uw inleg dubbel en dwars terug. Gemiddeld ontvangt een gepensioneerde van Pensioenfonds Zorg en Welzijn nu ongeveer 4,5 keer meer euro's aan pensioen dan door werkgever en werknemer samen aan premie is betaald.

Dat kunnen we doen door goed te beleggen. In de afgelopen 40 jaar haalde ons pensioenfonds een gemiddeld rendement per jaar van 8,2%. Dat is geen speculeren, maar solide beleggen.

Dat we nu helaas toch niet kunnen indexeren, ligt aan drie oorzaken: de naweeën van de financiële crisis, de lage rente en het langer leven. Over alledrie deze onderwerpen kunt u mijn eerdere blogs teruglezen.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

A. Lescher

Beste Hr. Borgdorff,

Er is de laatste jaren al veel veranderd in beeindiging OBU, prepensioenopbouw welke paar jaar terug is bevroren. Nu kan er nog uren/geld gespaard worden via de levensloopregeling om alsnog een eerder met verlof/pensioen gaan dan de wettelijke grenzen van 65jr (straks 66 en/of 67 jaar)te bekostigen. Nu is het kabinet Rutte bezig met een nieuwe vitaliteitsregeling welke er feitelijk toe gaat leiden dat deze route ook onmogelijk wordt gemaakt. Mijn generatie, ik ben net 5o jaar, maakt zich ernstig zorgen over al deze maatregelen bij elkaar opgestapeld. Afschaffing levensuren vakantie, afschaffing 55+ uren regelingen waar (alleen veel beperktere) levensfase-uren voor terug kwamen die nog in levensloop gestort kunnen worden om werk na je 60ste nog iets lichter te kunnen maken door sabbatical of wat eerder uittreden middels levensloopverlof. Als deze weg ook wordt afgesloten blijft alleen fulltime doorwerken in, vaak zware, beroepen in gezondheidszorg over. Wat is daarin uw standpunt als Pensioenfonds Zorg en Welzijn?

j asman

Beste Heer Peter Borgdorff.

Ik ben vader van 4 opgroeiende kinderen. Het zwaartepunt van de kosten ligt in deze levensfase. Wanneer ik kijk naar mijn loonstrook constateer ik dat erg veel geld wordt ingehouden van mijn loon voor pensioen. Geld wat ik lang kwijt ben en eigenlijk nu zo goed kan gebruiken Wanneer ik 67 ben heb ik eigenlijk niet zoveel nodig. Ik heb dan namelijk mijn huis vrij.

Ik zou graag nu meer van mijn maandloon willen overhouden en gaandeweg zelf bepalen hoeveel pensioen ik opbouw.

Ziet u mogelijkheden voor mij? Kan ik bijvoorbeeld mijn pensioen in de toekomst afkopen, afzien van deelnemerschap en zelf de reservering bepalen voor na mijn 67e?

Vriendelijke groeten

J Asman

Jerry Joseph

Geachte Heer Borgdorff,
U zegt het volgende aan de Heer Visser:
U krijgt uw inleg dubbel en dwars terug. Gemiddeld ontvangt een gepensioneerde van Pensioenfonds Zorg en Welzijn nu ongeveer 4,5 keer meer euro's aan pensioen dan door werkgever en werknemer samen aan premie is betaald.
(Maar nu eerst de negatieve dingen, maar ik heb ook heel positieve dingen dus lees aub verder)
Ja dat was zo, maar die tijd is geweest, door steeds niet te indexeren en zonder reparaties in goede tijden gaan de pensioenen er in feite per jaar 2 a 3% op achteruit. Als dit zo doorgaat dan krijgen de leden over 20 jaar nog 50% van het huidige pensioen. Verder zijn er in de loop der jaren nog een deel maatregelen genomen dat de mensen langer blijven werken, dus het pensioenfonds krijgt naar ratio meer premies. U kunt wel zwaaien met het feit dat we wat ouder worden, maar naar verhouding moet het gemakkelijker zijn dit op te vangen en de pensioenen te indexeren! Het gehele pensioenstelsel is verouderd en niet aangepast aan het feit dat men (verplicht) wordt langer door te werken. Het schip vaart nog steeds de richting van 40 jaar terug, de wind is veranderd en de boot is uit koers. Dat ligt niet hoofdzakelijk aan het pensioenfonds zelf, maar aan allerlei instanties (politiek, toezicht op pensioenen etc.) die menen regels te moeten opdringen aan de pensioenfondsen. Sorry ik heb de Belgische nationaliteit, de Nederlanders hebben heel vaak betere eigenschappen als de Belgen, maar een wel heel negatieve eigenschap van de Nederlanders is het feit dat ze zich meestal bemoeien met een andermans zaken, dit krijg je nu ook met de pensioefondsen. Alle regels woden op de duur opgelegd van buitenaf. Door de bomen ziet men het bos niet meer. Het pensioenfonds was vroeger uitermate goed, waarom laten ze dan de beslisingen niet volledig aan de mensen die aan het roer staan niet volledig over?
ALS IETS GOED IS LAAT HET GOED, EN BEMOEI JE ER NIET MEE!
Geachte Heer Borgdorff, ik wens U nog heel veel succes met U strijd.

Peter Borgdorff

@ A. Lescher

Geachte mevrouw of heer Lescher,

Uw gevoel van onbehagen bij de vele veranderingen van de afgelopen jaren, kan ik mij goed voorstellen. En we zijn er helaas nog niet: ook het komend jaar zal in het teken staan van aanpassingen aan ons pensioenstelsel. Werkgevers en werknemers praten nu op landelijk niveau over de details van het eerder gesloten pensioenakkoord. We leven langer en de economie is nog steeds in onrustig vaarwater. Dat zijn ontwikkelingen waartegen we ons pensioen bestand moeten maken, om te kunnen blijven zorgen voor een goed en betaalbaar goed pensioen.

Wat ons betreft is ook het nieuwe pensioen flexibel. Iedereen mag ook straks nog stoppen vanaf 60 jaar, of doorwerken tot 70 jaar. Maar het feit dat we steeds langer leven, verandert niet. Daar moeten we dus wat mee. Het betekent immers dat ons gespaarde pensioen over meer jaren moet worden uitgesmeerd. Dat betekent een wat lagere uitkering bij eerder stoppen, of langer doorwerken. Anders zou ons pensioen met een zeer hoge premie onbetaalbaar worden.

We moeten ook zien om te gaan met economische schokken. Dat kan door extra buffers aan te leggen, maar dat is natuurlijk een kostbare oplossing. Het kan ook door ons pensioen wat meer afhankelijk te maken van wat we verdienen met beleggen. Die oplossing leidt tot iets minder zekerheid over de exacte hoogte van ons pensioen, maar geeft tegelijkertijd op lange termijn de meeste kans op een betaalbaar pensioen en een goede uitkering.

Hoe dan ook: als we langer moeten werken, dan moet dat wel kunnen. En zoals u terecht opmerkt kan het werken in de zorg fysiek en mentaal zwaar zijn. Werkgevers en werknemers moeten dan ook samen zorgen voor gezond en leeftijdsbestendig werk. Vakbonden en werkgevers werken daar al aan, en zullen dat met veel inzet moeten blijven doen.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

@ J. Asman

Geachte heer Asman,

Ik realiseer me dat mensen in het spitsuur van het leven vaak hoge kosten moeten maken. Dat geldt zeker in uw geval, met vier opgroeiende kinderen. Toch moet ik u helaas teleurstellen. In Nederland is het bij wet geregeld dat u verplicht spaart bij uw pensioenfonds, als vakbonden en werkgevers dat in de sector samen afspreken. Daar kunt u dus, helaas voor u op dit moment, niet onderuit.

Het verplicht sparen voor pensioen heeft echter gelukkig ook voordelen. In landen waar zo’n verplichtstelling niet bestaat, hebben grote groepen ouderen een armoedig inkomen. In Nederland regelen we dat samen beter. Het verplichte karakter brengt ook nog andere voordelen. Het zorgt voor schaalvoordeel en solidariteit, waardoor ons pensioen goedkoper en beter geregeld is dan in vrijwel alle andere landen ter wereld.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

@ Jerry Joseph

Geachte heer Joseph,

Hartelijk dank voor uw reactie en goede wensen.

De tijd dat mensen hun inleg dubbel en dwars terugkrijgen, is zeker niet voorbij. Het getal van 4,5 keer de inleg dat ik noemde, geldt voor mensen die nu met pensioen gaan en is dus een actueel cijfer.

Wel is het helaas zo, zoals u ook al stelt, dat we de afgelopen jaren de pensioenen niet of niet volledig hebben kunnen indexeren. Dat levert inderdaad op termijn koopkrachtverlies op. Maar onlangs heb ik opnieuw laten uitrekenen hoe het de afgelopen lange tijd is gesteld met de koopkracht van het pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Als we zover mogelijk teruggaan als goed vergelijkbare cijfers toelaten, dan komen we uit in 1988. Vanaf dat moment tot vandaag, is de koopkracht van het pensioen bij ons 100% op peil gebleven. Met ander woorden: over die gehele periode beschouwd is het pensioen precies meegegroeid met de inflatie.

Echter: de ambitie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is hoger dan dat. We willen de pensioenen zoveel als mogelijk laten meegroeien met de lonen in de sector, in plaats van alleen maar met de inflatie. De afgelopen jaren hebben we die ambitie niet kunnen waarmaken.

Verder ben ik het met u eens dat het goed is dat werknemers en werkgevers samen aan het roer staan en de baas zijn bij ons pensioenfonds. En inderdaad, in toenemende mate kijken politiek Den Haag en de toezichthouders over onze schouders mee. Ik vind goede wetgeving en stevig toezicht belangrijk, want het gaat om de belangen van veel mensen. Daar moeten we goed op letten. Maar wij zijn de afgelopen decennia in staat gebleken die verantwoordelijkheid ook zelf te dragen en in te vullen. Dat doen we ook nu, zonder te wachten op Den Haag.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Jerry Joseph

Geachte Heer Borgdorff,

veel dank voor Uw reactie, het is goed dat U de koopkracht van de gepensioneerden blijft in het oog houden. We klagen mischien ook wat te vlug.

Vriendelijke groeten,

Jerry

j.nelissen@hccnet.nl

Geachte mijnheer of mevrouw,
Binnenkort ben ik pensioengerechtigd. Ik weet nog niet waar ik de meeste tijd (voor de komende 10jaar) denk door te brengen. Misschien ga ik wel in een huisje zitten in Spanje op de Antillen of in de US. Hoe zit het dan met mijn Loonbelasting?inkbelasting en de sociale premies?
Waar ben ik het beste af?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff