« Lang zullen we leven | Hoofdmenu | Geen pensioengeld naar kernwapens »

12/10/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

matthijs

Wat mij altijd blijft verwonderen is dat verhogen van de premie bij een ongunstig beleggingsklimaat gelijk gebeurt terwijl er nooit een velaging is bij exorbitant hoge winsten uit de beleggingen. Daarnaast is het zelfverrijken van de top nog steeds een doorn in het oog van veel mensen. Dit proces gaat onveranderd door en de werkende man/vrouw in de zorg mag hiervoor opdraaien. In een woord belachelijk. Niets geleerd van het afgelopen jaar.
Mist de directeur ook een half procent van zijn jaarsalaris en erger ook verlies van zijn belachelijke bonus voor zijn werk et afgelopen jaar? ...... vast niet

wijobel

Ontving vrijdag een brief met drie actiepunten:
- geen indexatie voor 2011 van de pensioenen
- een kleinere opbouw van onze rechten per jaar
- verhoging van de premie door de werkenden.
ik mis wat nl.:
- verlaging van de beheerskosten van ons pensioenfonds

M Schreuder

Mijn bloeddruk stijgt elke keer weer als ik deze onverantwoordelijke houding van de pensioenfondbobo's zie.
U doet het voorkomen dat u dit allemaal niet heeft kunnen voorzien, maar volgens mij weten we al tientallen jaren dat de bevolkingsgroei zich zo zou gaan ontwikkelen.
Dat we met zijn allen ouder worden, nieuws??
En dat beleggen risicovol was... volgens mij is dat ook geen nieuws.
Het was een bewuste keuze de Vutters te spekken.
En nu geeft u in de brief (dd 6 dec) aan dat er nog een tiental andere redenen zijn.... ja, want de net genoemde redenen geven u een onverantwoordelijk gezicht. Zijn die tiental redenen genoemd om uw geicht te redden? Krijgen we die redenen nog te horen?

Daarnaast was u als bedrijf allang uit de kvk uitgeschreven geweest als u uw klanten zo behandelde. Bent u even blij dat ik verplicht ben te betalen, meer te betalen, minder uitgekeerd te krijgen....

J.Wijnen

heb altijd een hoge premie moeten betalen
voor het opbouwen van mijn pensioen.
was heel erg teleurgesteld toen ik te horen kreeg
dat het pensioen in 2011 niet wordt aangepast
met de normale prijsindex.
worden de beheerskosten van het pensioenfonds
in 2011 ook bevroren ?
dat vind ik dan ook dat dit zou moeten.

J. Gross

Ik ben 55 jaar, werk 33 jaar in de sector en ben recentelijk voor een groot deel zelfstandig geworden. Geen echt vrije keuze. Ben nu voor 80% ZZPer maar doe feitelijk het zelfde werk als hiervoor. Het blijkt onmogelijk om mijn pensioen zelfstandig aan te vullen en ben aangewezen op de vrije marktsector voor het opbouwen van een redelijk pension, vaak echter met slechtere condities en - gezien mijn leeftijd en late start - minder resultaat. Ik kan mij in veel van de in uw blog aangegeven motivaties voor veranderingen vinden. De wereld is immers constant in verandering en zekerheden in het leven zijn er nu eenmal weinig. Eigen initiatief lijkt mij daarom heel vernuftig, ook bij de opbouw van een pensioen. Maar ik begrijp de wet- en regelgeving niet die het onmogelijk maakt in het eigen pensioenfonds zelfstandig te storten. Zo kan men toch ook een deel van de huidige problematiek oplossen? Welke initiatieven neemt U hiervoor?

Fred van Assema

Laten we proberen als leden van PFZW ook wat optimistischer te zijn en ons realiseren dat we het als gepensioneerden in NL (meestal)niet zo slecht hebben. Het kan immers in het leven niet altijd bergopwaarts (lees meer welvarend)gaan - een tijdelijke tegenvaller, niet leuk en soms vervelend, moet opgevangen kunnen worden. De toelichting van het bestuur, recent gegeven in Haarlem, vond ik prima en verhelderend.
Mijn overtuiging is echter, dat de voorgeschreven maatregel van de Ned. Bank om de toekomstige verplichtingen van het fonds te moeten berekenen op basis van de huidig extreme lage marktrente, niet realistisch is. Hierdooor wordt het dekkingspercentage onnodig laag gehouden en een doemscenario voorgehouden. Misschien kan het bestuur de leden op de hoogte houden van het resultaat van de besprekingen hierover met de NB, omdat ik uit de toelichting heb begrepen dat ook het bestuur van ons fonds moeite zou hebben met de opstelling van de NB in deze.

kees winkelaar

Geachte Heer Borgdorff,

In roept U maar worden reakties gevraagd van
Pensioendeelnemers!

Deze worden uitgebreidt gegeven, maar ik zie dan
hierop van U kant geen reaktie.

Waarschijlijk mis ik iets?

Mijn vraag nu is, waar ik deze kan vinden?

Vr.Gr. K.Winkelaar

Addy

LB Jullie hebben jaren op te grote voet geleefd, luxe kantoren lux meubilair lux papier enz het kan niet op. Geld van anderen beheren leidt schijnbaar tot tunnelvisie. Het vertrouwen is beschaamd. Ga eerst je best maar eens doen! U wordt er goed voor betaald.

L. Eurlings-Straver

N.a.v een bericht over beleggen door pensioen-fondsen in teerzand van Milieudefensie, in bijv. Canada, zou ik graag vernemen of PFZW ook belegt in teerzand, omdat ik daar bezwaar tegen wil maken. Graag hoor ik bij een bevestigend antwoord, hoe groot deze belegging dan is zowel de absolute als de relatieve grootte?

bron: brochure "Actief", nummer 31, dec 2010.

In afwachting van uw antwoord. met vriendelijke groet, Mevr. L. Eurlings-Straver

L. Eurlings-Straver

Ik verwacht dus een reactie aan mijn adres van mijn pensioenfonds!

L. Eurlings-Straver

John Winteraken

Pas bij een informatie bijeenkomst geweest in een ziekenhuis in de randstad.Het begin was al erg deprimerend, gehersenspoel om je op het ergste voor te bereiden. Ik werk al 35 jaar in de gezondheidszorg op de afdeling radiologie.
Altijd premie betaald en op een bep. moment gebeurde het volgende : omdat we geen loonsverhoging kregen ( ook in tijden van bezuiniging) werd het op een akkoordje met de vakbonden gegooid om de pensioenpremies te laten dalen: betekend, minder geld in de kas van het PGGM. Zo merkte die domme werker in de gezondheidszorg niet dat Nederland niet bereid is voor goede zorg te betalen, Kortom een sigaar uit eigen doos! Nu is er geld tekort en wie gaat dat betalen? Ja , alweer die domme werker uit de gezondheidszorg!
Meneer Borgdorff bespaar ons Uw zg. meelevende verhalen, bespaar ook eens op uw salaris, hoeveel is dat? XXXX maal een salaris van de verpleegster ? en Uw pensioen, zeker goed geregeld al bij Uw vertrek?
Tja dan hebben wij toch echt het nakijken met onze handen aan het bed!

Carel

Compliment voor de heldere informatie over de ontwikkeling van (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds. De maatregelen zijn weliswaar vervelend, maar wel helder gecommuniceerd.

Jacquot koop

Beste meneer Borgdorf en andere bestuurders.

Een prachtige uitleg,maar ik moet me toch aansluiten bij de reactie van John Winteraken.
We worden gekort en gezien de sombere economische geluiden denk ik dat je dat geen mens persoonlijk kan verwijten.Maar wij, de werkers in de directe zorg moeten toch tandenknarsend toe zien dat de salarissen van jullie megalomaan hoog blijven,ondanks een duidelijke oproep vanuit politiek den Haag om eens kritisch naar uw eigen beloning te kijken.Ooit van de Balkenende norm gehoord? Een paar jaar geleden ging de voorzitter van de raad van bestuur naar een volgende uitdaging met een gouden handdruk van meer dan anderhalf miljoen. En dat voor een voorzitters periode die nog geen twee jaar heeft geduurd.Jan modaal moet daar gewoon 40 jaar voor werken.Goed bestuur moet wat mogen kosten maar hier worden naar mijn idee alle fatsoensnormen zwaar met voeten getreden.
Ik stel daarom ook voor om de dekkingsgraad heel simpel te verhogen door alle directie en bestuursleden op maximaal het zelfde salaris in
te schalen als onze minister president.
We kunnen de dekkingsgraad verder nog iets opschroeven door al die betreurenswaardig hoge premies,bonussen en gouden handdrukken terug te laten geven aan de pensioens kas.
Als argument daar voor wil ik als laatste nog even aan stippen dat de dekkings graad voor een groot deel wordt bepaald door de actuele beurskoersen,zoals u zelf aan geeft.Het is misschien wat kort door de bocht maar in feite geeft u daarmee aan dat expertise weinig invloed heeft op de dekkingsgraad.Een rden te meer dus om u af te vragen of uw beloning niet wat erg overdone is.
Met vriendelijke groet , J Koop

Lies Vellekoop

Gelukkig maar...
Het is tegenwoordig niet meer gebruikelijk dat in de zorg die rare hoge salarissen worden betaald. En het elkaar de loef afsteken met bonussen is binnen afzienbare tijd echt uit den boze.
Nu nog een andere trendbreuk, namelijk het vroeger dan nodig lozen van medewerkers.
Nu nog een zodanige aanpassing van werkorganisaties, dat ook mensen die wat ouder worden, die niet meer zo veel uren willen draaien, die lichamelijk wat minder worden, of om een andere reden wat minder willen worden belast, nog steeds gewaardeerde collega's zijn.
Nu nog regelen, dat mensen van boven de 50 aangenomen worden als zij een baan willen. Het komt ooit, maar hoe lang gaat het duren?

Lies Vellekoop

frits wensink

In 1994 was het de toekomstscenario werkgroep Min. VWS al duidelijk hoe demografische verloop zou worden in 2020. Ik noem het volksverlakkerij om nu net te doen of er nieuwe inzichten zijn. Ben benieuwd of de top in 2010 geen bonus ontvangt!!Immers de resultaten zijn onder de maat. Waarom al die dure campagnes, bus, folders, glossy etc. Het hoofdkantoor is een en al luxe!! Waarom altijd van de leden/burgers inhouden en NOOIT van de top. De opgelopen pensioen achterstand wordt nooit meer gecompenseerd!! Schande voor de oud werkers in de zorg die het opgebouwde vermogen tot stand hebben gebracht!!

F.A. de Kort

Jaren geleden is mij in een briefwisseling met het pensioenfond het volgende verteld:
Iedereen bouwt in de loop der jaren zijn eigen pensioen kapitaal op. Dit kapitaal moet voldoende zijn om in de benodigde pensioen uitkering te voorzien. Bij mijn overlijden gaat dit opgebouwde kapitaal niet naar mijn erfgenamen, maar word gestord in het pensioenfonds. Er is dus steeds minder pensioen premie nodig, omdat bij het overlijden van een deelnemer het kapitaal en dus de opbrengst steeds groter word. In theorie hoeft er op een bepaald moment zelfs helemaal geen pensioenpremie meeer te worden betaald. Over deze aanzienlijke kapitaal aanwas hoor ik nooit meer iemand praten.

Groeten F.A. de Kort

be

Peter,

laat de rest van de reacties nou eens staan. Niet netjes al die goede suggesties en de kritiek van deelnemers te verwijderen.

BE

H.Jansen

Ik vind het verbazingwekkend dat u denkt, dat ik geloof, dat het feit dat wij langer leven, een recent inzicht zou zijn. Net zo goed als het weten dat er een ouderen golf aan komt. deze zaken zijn al decennia bekend. Het zijn politieke keuzes geweest om dit weten en de gevolgen vooruit te schuiven.Dit is ook de echte oorzaak van het gegeven dat de jongeren het nu moeilijk krijgen en niet het gegeven van de ouderen golf die er nu aan komt. het is heel wrang en neerbuigend dat u dit zo neerzet.
Ik ben 60 jaar en voel me zo langzamerhand een paria, terwijl me mijn hele loopbaan is voorgespiegeld waar ik op kon rekenen,moet ik nu oppassen dat ik niet wordt uitgemaakt voor profiteur of erger. ook het langer doorwerken is zo,n achteraf kantoorverzinsel. Als je 40 jaar in de zorg hebt gewerkt, en alle fusies en reorganisaties en inkrimpingen hebt overleeft,is het mooi geweest. De pratijk zal uitwijzen dat voor veel mensen in de zorg 65 jaar al moeizaam te halen is. het is te gek dat iedereen elkaar napraat over de nieuwe maatregelen.
Ik heb mijn hele loopbaan met hart en ziel in de zorg gewerkt, maar op is op. ik voel mij afgedankt en niet gewaardeerd ondanks dat ik heel leuk werk heb. Het is een grote schande om de missers van bestuurders en politici af te wentelen op de werkers in de zorg!!!!!!!

freezer repair los angeles

Als een newbie, ben ik altijd online zoeken naar artikelen die mij kan helpen. Dank u Wow! Dank je wel! Ik wilde altijd al te schrijven in mijn site iets dergelijks. Kan ik een deel van je post op mijn blog?

appliance repair south Santa Ana

Hee, gewoon op zoek naar informatie over een aantal sites, lijkt een redelijk mooi systeem dat u gebruikt. Ik ben momenteel de toepassing van WordPress voor een paar van mijn eigen sites nog op zoek naar een van hen aan te passen op een platform vergelijkbaar met je eigen als een proefrit uit te voeren. Wat met name je zou adviseren over het?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff