« Volle bus | Hoofdmenu | Langer werken? »

12/03/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jean-Marc Balzack

ik vind het jammer dat ik niet bij een ander pensioenfonds kan instromen. Als het kon zou ik meteen overstappen. Ik voel me genaaid door pensioenfonds zorg & welzijn. Ik betaal en jij blijft lachen. NIet moeilijk, dat kan ik ook doen als anderen mijn fouten betaald. Werkelijk frustrerend als je er niks aan kan doen zoals overstappen bijvoorbeeld.

G.Hoksbergen

Het was in de jaren negentig al duidelijk dat mensen ouder werden nu in eens actueel toen had men al maatregelen kunnen nemen niet gebeurd ook zorg en wewlzijn is niet in staat om de pensioenen op niveau te houden vanaf 2005 t/M 2010 ook geen indexatie 8% gedaald de gepensioeneerde gaan zo elk jaar minder te besteden door slecht beleid van de pensioenfondsen het wordt tijd dat de politiek hier iets aan gaat doen geen vertrouwen meer in het pesioenfonds zorg en welzijn

Greet Beens

Beste meneer Borgdorff,

Lang zullen we leven, hoera,hoera dat kun je wel zien hier komt een zij! Net zoals u vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven over mijn pensioen. U hoort graag hoe wij over bepaalde zaken denken: Sinds 10 maanden kan ik niet in de pensioenplanner komen en heb ik dit jaar daardoor ook geen pensioenoverzicht kunnen ontvangen!! Het probleem (na 6 telefoontjes en een paar e-mails, gedurende de afgelopen 10 maanden):het doorberekenen van mijn Vrijwillige Voortzetting Pensioen geeft een defekt in de programmatuur!!!Er schijnt een groep mensen te zijn die dit overkomt! Oh,het personeel van PGGM/PFZW is alleraardigst (communicatiestrategieprijs niet voor niets!)
Echter al die maanden is er niets aan gedaan om
dit te veranderen(in mijn optiek!) Wel vriendelijke woorden als zoethouder? Ik weet niet meer tot wie ik mij nu nog moet wenden! Binnenkort ben ik 60 (ben ik nu ook) en moet ik een keuze maken tussen flex/OP,heb toen maar berekeningen gevraagd en het advies was om daarbij naar mijn pensioenoverzicht 2009 te kijken!? Echt... dit defekt moet zo snel mogelijk opgelost worden.In deze tijd voor zo'n groot pensioenfonds!!Bovendien wil ik inzage hebben in mijn pensioen en kunnen plannen. Ik denk dat ik door deze ergernis nu weer 87 jaar i.p.v 90 jaar wordt.......
dus.... kunt u de maatregelen voor 2011 wel weer schrappen wat mij betreft.Trouwens dit is maar een voorspelling waar meer factoren bij komen kijken!


M. Stokkermans

Het pensioenfonds verschuilt zich nu achter de langere levensverwachting en lage rentestand. Dat zijn ontwikkelingen die door het pensioenfonds immers niet zijn te beinvloeden. Verzwegen wordt dat in de afgelopen decennia slecht beleid is gevoerd. Behalve dat er teveel risico is genomen in beleggingen is er geld uit de pensioenvoorraden besteed aan andere zaken. Daar wordt niet over gesproken. De maatregelen zijn inmiddels bekend; meer premie betalen, later met pensioen. Wij werknemers, staan met ons rug tegen de muur. Mijn vertrouwen in de PGGM is volledig verdwenen. Ik heb geen enkele garantie over de hoogte van enig pensioen op enig moment. Er zou wat mij betreft landelijk een onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden om na te gaan wat er precies met ons geld is gebeurd en wie voor dit wanbeleid verantwoordelijk is.

HCJ.de Weger

HCJ de Weger,
Er zijn in de tijd mensen met 55jaar er uit gegaan en met 58 jaar die genieten al een tijd van hen pesioen.
Ik moet het nog verlopig zien te halen de 65 jaar.
Laat de die mensen dan iets meer betalen.
Je hoort alleen maar de mensen worden ouder ,maar je hoort niet dat de mensen eerder overlijden.

M. Binnekade

Ik schaar mij achter de negatieve reacties op de geplaatste blog. Percentages verhogen en kosten verlagen geven een beeld van de weinige maatregelen die blijkbaar kunnen worden genomen. Ik zeg 'blijkbaar', omdat menig werkende geen weet heeft van de zaken die zich afspelen op de werkvloer bij het pensioenfonds. Openbaarheid over de huidige stand van zaken lijkt mij het minimum aan informatie dat kan worden geboden, maar in plaats daarvan moet ik het doen met 'de dekkingsgraad van < 105%'. Antwoorden die er wel toe doen, zijn antwoorden op de volgende vragen:
Waar belegt het pensioenfonds Z&W mijn geld?;
Welk percentage winst berekent het bedrijf bovenop mijn zuurverdiende centen?;
In hoeverre zijn vakbonden, naast werkgeversorganisaties, van invloed op de beslissingen van het fonds? en misschien zelfs wel: Hoeveel verdient de directie van het pensioenfonds?
Dit zijn vragen die voor mij wel van belang zijn. De brief die u mij, uw klant, dd. 06-12, toestuurt stelt helemaal niets voor, want er kunnen total geen rechten aan worden ontleent.

Een domme ondernemer die zich als gedreven kapitalist niet kan inleven in zijn klanten.

Ernie

Ik sluit me helemaal bij de andere reacties aan...en hoop dat de regering eens wakker word en het hele pensioen systeem wat betrefd het afsluiten "Verplicht" op de schop gooien het is niet meer ano 2010.
Het is toch raar dat je niet zelf mag beslissen bij welk pensioen fonds je graag zou willen maar dit afhankelijk is van de sector waar je werkt!!
Ik durf al te beweren dat ik straks op mijn 67/68 jr nog maar 50 % procent van mijn inleg krijg nou dat zie ik gewoon als "Coruptie" daar wacht ik niet op en zorg wel zelf voor mijn eigen ouden dag voorziening...

Ik hoef natuurlijk niet te vragen hoe het met de oudendagvoorziening van de Peter Borgdorff
Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn geregeld is die kan net als de rest van de andere bestuurders door de stront zakken!!


Theo Coolen

Ik denk dat het wel goed komt de pensioenen. De aandeelkoersen stijgen weer, dus de dekkingsgraad stijgt mee. Dus als het zo doorgaat, zijn alle aangekondigde negatieve maatregelen niet meer nodig. Bovendien moet je bedenken dat de dekkingsgraad door een technische ingreep, verlaging van de rente, zeer negatief beinvloed is. Heeft dus niets te maken met het vermogen van het pensioenfonds. Het fonds, zoals bijna alle pensioenfondsen, is het afgelopen jaar alleen maar rijker geworden. Advies dus, blijf posotief over je pensioen en laat je niet hersenspoelen door verkeerde negatieve berichtgeving?

gerald van Es

Ik vraag me af Peter of je deze reacties wel leest. Het zijn nogal aantijgingen die jullie richting op gaan. Ik ben het met veel reacties wel eens.Deze maatschappij draait op de macht van het geld, dus corruptie en wanbeheer zijn dan aan de orde van de dag. Wordt het niet eens tijd dat er echte transparantie komt vanuit onze eigen doelgroep. Gewone slimme vrouwen en mannen, enthousiaste visionisten met een portie nuchter boerenverstand die bij de "gestropdasten" over de schouder meekijken en mee adviseren en bijsturen. Deze mensen moeten dan vrijgesteld worden vanuit hun eigen zorgdiscipline. Nee geen commissie of raden van bestuur van ex-politici. Deze mannen hebben een arrogantie van: "ik weet het allemaal wel en ook nog beter en zal het gepeupel wel gerustellen". Die kennen we wel, deze meestijds toch heren, hebben al genoeg kapitaal vernietigd.( we denken hierbij aan dhr. E.Brinkman en bijv. dhr. W. Bos).
Deze raad kost niets, maar zoals in het begin door mij al benoemd, je leest het toch niet.
Als je het wel leest, dan smeek ik je, blijf met je vingers van ons en mijn pensioen af.
Want zoals het nu gaat met veel loze praatjes over ondoorzichtige dekkingsgraadjes, heb ik er geen vertrouwen in. Ik heb het gevoel dat we weer eens flink belazerd worden en we een hoop geld in dure salarissen en onnodige overhead proppen. Over een paar jaar zal de waarheid wel weer boven water komen en zitten er weer allerlei bestuurders met selectieve gaten in hun geheugen, te draaien voor parlementaire commissies. Bedenk wel, als je steelt doe je dat van mensen die deze maatschappij nog dragen. (werkenden, om dat ordinaire woord maar eens te gebruiken)Sterkte, veel visie en wijsheid gewenst.

H.Jansen

Ik vind het verbazingwekkend dat u denkt, dat ik geloof, dat het feit dat wij langer leven, een recent inzicht zou zijn. Net zo goed als het weten dat er een ouderen golf aan komt. deze zaken zijn al decennia bekend. Het zijn politieke keuzes geweest om dit weten en de gevolgen vooruit te schuiven.Dit is ook de echte oorzaak van het gegeven dat de jongeren het nu moeilijk krijgen en niet het gegeven van de ouderen golf die er nu aan komt. het is heel wrang en neerbuigend dat u dit zo neerzet.
Ik ben 60 jaar en voel me zo langzamerhand een paria, terwijl me mijn hele loopbaan is voorgespiegeld waar ik op kon rekenen,moet ik nu oppassen dat ik niet wordt uitgemaakt voor profiteur of erger. ook het langer doorwerken is zo,n achteraf kantoorverzinsel. Als je 40 jaar in de zorg hebt gewerkt, en alle fusies en reorganisaties en inkrimpingen hebt overleeft,is het mooi geweest. De pratijk zal uitwijzen dat voor veel mensen in de zorg 65 jaar al moeizaam te halen is. het is te gek dat iedereen elkaar napraat over de nieuwe maatregelen.
Ik heb mijn hele loopbaan met hart en ziel in de zorg gewerkt, maar op is op. ik voel mij afgedankt en niet gewaardeerd ondanks dat ik heel leuk werk heb. Het is een grote schande om de missers van bestuurders en politici af te wentelen op de werkers in de zorg!!!!!!!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff