« Dubbel en dwars: een rekenvoorbeeld | Hoofdmenu | Naar een nieuw pensioen »

12/31/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

L.G.Schievels

Geachte hr.Borgdorff

Wat de media al wel weten maar de gepensioneerden nog niet is dat PZW het jaar uitstekend afsluit met een dekkingsgraad van 108.
Het zou goed zijn dat de gepensioneerden hiervan profiteren n.l. door hen een eenmalige uitkering te geven.
Voor een structurele verhoging zijn de de tijden nog wat te instabiel en moet het pensioenstelsel maar eens op de schop zodat we wat minder afhankelijk worden van de beurs en de rente.
Als ik directeur zou zijn zou ik gek worden.Zoveel geld in kas en toch niks extra kunnen doen!
Vriendelijke groeten,
L.G.Schievels

inge gerberink

graag zou ik de pensioenbus ok int Twente willen zien, er zijn genoeg ziekenhuisverpleegkundigen helpenden en verzorgenden die geen duidelijk beeld hebben van het hedendaagse pensioen !

groet: inge Gerberink- Enschede

Pierre Thijssen

En toen was de dekkingsgraad weer hoog genoeg...

Pensioenfondsen golven mee in waan van de dag
Twee maanden geleden was het land nog te klein. De pensioenfondsen bleken zo weinig geld in kas te hebben dat ze wellicht moesten gaan korten op de uitkeringen. Fondsbestuurders gingen publiekelijk aan de schandpaal; toezichthouder DNB eiste nog voor het einde van het jaar een herstelplan van de noodlijdende pensioenbeheerders. Nu 2010 bijna ten einde is, komt het meetpunt van de DNB in zicht. En gelukkig, het ziet er goed uit. Driewerf hoera voor de knappe koppen van het pensioenfonds? Helaas. Het succes is hen amper toe te schrijven. De regels voor het meten van de dekkingsgraden maken de cijfers zo beweeglijk als eb en vloed.

Het berekenen van de dekkingsgraad werd ooit ingesteld om te kunnen beoordelen of een pensioenfonds financieel gezond is. Een dekkingsgraad van 100 procent houdt in dat het fonds alle verplichte uitkeringen van vandaag en in de toekomst kan uitkeren. De DNB stelde dat een fonds minimaal 5 procent meer moest hebben dan precies voldoende. Maar hoe bereken je toekomstige inkomsten als die voor een groot deel afhankelijk zijn van bijvoorbeeld beursprestaties? De fondsen losten het op door een gemiddeld rentepercentage te hanteren van meestal 4 procent. Te gevaarlijk, oordeelde de overheid en maakte met de Pensioenwet in januari 2007 een einde aan deze methode.

Waan van de dag
De rente kan namelijk ook wel eens lager staan. Van de DNB moeten de fondsen de vandaag geldende kapitaalmarktrente aanhouden als gemiddelde rekenrente. Staat de kapitaalmarktrente laag? Dan duikelt de dekkingsgraad met procenten tegelijk de diepte in. Een hoge kapitaalmarktrente zorgt daarentegen voor uitmuntende uitgangsposities. Kortom, de nieuwe rekenmethode maakt het bijhouden van de dekkingsgraad totaal overbodig. De pensioenfondsen worden zo meegesleept in de waan van de dag. Volgens een woordvoerder van het pensioenfonds voor de metaalsector PMT zit daar een probleem. “We beleggen voor de lange termijn, maar kijken nu met spanning naar hoe de rente zich per dag beweegt.”

100-jarige lening
Maar wat is nu eigenlijk lange termijn? Ter illustratie: in september gaf de Rabobank een lening uit die de bank pas terugbetaalt in september 2110. Honderd jaar lang betaalt de bank 5,8 procent rente over het geleende bedrag. Slechts één op de tienduizend Nederlanders wordt honderd jaar of ouder. Het is dus duidelijk dat deze lening bedoeld is voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Organisaties die zich niet gek moeten laten maken door plotselinge marktschommelingen, maar zich bezig horen te houden met langetermijnstrategieën en langlopende rentes.

De pensioenen profiteren van de stijgende rente. Aan de andere kant worden ook de hypotheekrentes berekend op basis van de kapitaalmarktrente. Waar de pensioendirecteuren met gejuich de economiepagina’s opensloegen, zagen twijfelende huizenkopers met lede ogen de hypotheekrente in een paar maanden tijd met een vol procent omhoog klimmen. Dat lijkt een klein verschil, maar scheelt in maandlasten bijna 20 procent.


Een verrassend 2011 toegewenst

j.v.s. Vos

Geachte heer Borgdorff

Vreemd...... Dat de pansioenfomdsen in Nederland roepen dat we langer leven. Er bestaan sinds jaar en dag statistieken waaruit reeds jaren blijkt dat dit inderdaad het geval is. Het wordt nu als argument gebruikt om de "vergissingen" in het verleden goed te maken.
Wist u overigens dat in de jaren 1982 t.m 1988 de FWG in de gezondheidszorg zijn intrede deed. Dat er toen enorme bedragen door het pensioenfonds zijn uitgekeerd om de salarisstijging a.g.v. van de FWG invoering (gedeeltelijk) te betalen. Dat ging t.l.v. de pensioenreserve. Ik denk dat het een zelfde vorm van ingreep is geweest als bij het ABP alleen was het daar wat grover omdat de overheid ging afromen. Tevens ben ik van mening dat de crisis door het PGGM niet op een jusite manier is behandeld. Op tijd je winst nemen is geen slecte zaak en.. in hoeverre is "mijn pensioenfonds" blind in bepaalde pakketten gestapt??
Wat is de consequentie.. geen indexereing. Weet u wat in 1968 bij mijn deelname PKI en in 1970 bij de overgang naar het PGGM is gegarandeerd!! een welvaartsvast pensioen. Het wordt tijd dat de gepensioneerden een wat grotere vinger in de PGGM pap krijgen, omdat de vertegenwoordiging door de vakbonden, maar berust op ongeveer 25% van het aantal gepensioneerden. Over wie pratenn zij dus eigenlijk mee!!
Met groet, maar vooral met veel wijsheid

J.V.S. Vos

S.Hulzebos (mv.)

Geachte hr.Borgdorff

Zojuist de pensioenbrief gelezen.Vergis ik me??of is deze mededeelzaamheid geboren op het moment dat het er slechter voor ging staan???!!!
Enfin, Ik krijg de beste wensen. Ja,ja,die zijn gemakkelijk te versturen.
Ik zie echter graag eenzelfde enthousiasme t.a.v.het uitkeren van een Waardevast pensioen(zoals ons werd voorgehouden), een pensioen dat ik na jaren hard werken dubbel en dwars verdien!
Zeker als je bedenkt, dat ik, als alleenstaande, ook nog meebetaalde voor de inkomensafhankelijke partners.
Wat mij betref is een meer terughoudende toon meer op zijn plaats bij het slecht beheren van MIJN geld.
S.Hulzebos

John Winteraken

Wie geloofd deze man nog? Als wij zo zouden werken in de gezondheidszorg, daar mag je toch niet aan denken!

Mc v Overdijk

Geachte Hr Borgdorff
Wat moet men toch elke keer weer verzinnen als er meer geld in kas is dan ooit om de ( waardevaste) pensioenen toch maar niet te hoeven indexeren,
A----Recessie
B----Vergrijzing
C----We leven te lang
D----De rente is te laag( of is altijd te laag)
E---Dekkingsgraad te laag is nu wel 108 % dus indexeren
Als wij zo ( jaren )door moeten gaan zonder indexering worden de bovenstaande punten zo opgelost.
Ik hoop dat U spoedig eens iets positiefs voor de gepensioneerde en OBU mensen doet.
Vriendelijke Groeten
Mc v Overdijk

j.van duijn

Als gepensioneerden worden we niet gecompenseerd dit jaar.
Heel vervelend, omdat we ook op allerlei andere manieren de klos zijn.
bv. het partnerpensioen dat 8% gekort wordt, maar ook alle andere kortingen van deze regering krijgen we voor onze kiezen.

Hoe staat dat met de directie en de medewerkers van dit pensioenfonds? Zijn zij solidair of gaat hun salaris gewoon omhoog??
Hoe zit het met de leaseauto, de onkostenvergoedingen, de dertiende maand, en ga zo naar door.
Hoe riant zijn die salarissen en wat kunnen wij als gepensioneerden daaraan doen??

Frans Metz

Ik begrijp niet goed dat de pensioenfondsen bij de problemen over de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst telkens de toegenomen levensverwachting aanvoeren. Ik herinner me dat op een landelijk symposium een jaar of 15 geleden een hoogleraar van een gerenomeerd wetenschappelijk instituut(ik weet de namen niet meer) vertelde dat de levensverwachting per 10 kalenderjaren 1 jaar stijgt. Hij gaf daarbij aan dat dat al vanaf 1850 zo is en dat er geen enkele reden is om te verwachten dat dat anders zal worden. De grafiek die PGGM hanteert wijst hetzelfde uit: in 1994 werden vrouwen bijna 84 jaar en in 2060 90 jaar. Kortom in ruim zestig kalenderjaren komen er 6 levensjaren bij. Ik mag veronderstellen dat pensioenfondsen deze cijfers ook kennen en dus al jaren weten dat die levensverwachting in 2060 voor vrouwen 90 jaar is.

Van der Horst

Beste hr. Borgdorff en andere lezers,

Bas van der Horst is mijn naam, 21 jaar oud. 4e jaars student fysiotherapie. Ik heb eens even rustig de tijd genomen om een en ander door te lezen... en ik zie het toch wel somber in tegen de tijd dat ik met pensioen ga. De jeugd is de toekomst wordt gezegd. Dat zal zo blijven. Maar deze jeugd zal naar mijn idee enorm hard moeten werken om zowel de gepensioneerden (lees de pensioenfondsen) als zichzelf te kunnen bedruipen. Binnen afzienbare tijd moet een kleine hoeveelheid werkende mensen geld ophoesten voor een meerderheid gepensioneerden. Hierdoor is korting op uitkering, hoe vervelend ook, waarschijnlijk maar één van de weinige mogelijkheden.
Zullen wij nog iets krijgen later of moeten we ons eigen pensioen opbouwen zonder hulp van een (pensioen)fonds...?

Mvg,
Bas

G.K. Bronts

@ L.G. Schievels 01/03/2011 om 12:35

De dekkingsgraad is 108% volgens PZW. Volgens DNB echter is de dekkingsgraad 104%. Dat laatste is bepalend voor een eventuele inflatiecorrectie. Pas vanaf een dekkingsgraad van 105% mag inflatiecorrectie worden toegepast.
Vriendelijke groeten en een Gelukkig Nieuwjaar,
Kor Bronts

Peter Borgdorff

@ L.G. Schievels en anderen

Geachte,

Dank voor uw reacties. PFZW gaat het jaar niet uit met een dekkingsgraad van 108%. Binnenkort weten we exact wat de eindstand voor 2010 zal zijn.

De in de media genoemde stand van 108% was een tussenstand van circa half december. Daar moet eind 2010 nog ongeveer 6% af om extra middelen te reserveren voor het feit dat we langer leven. Dat melden we al enige maanden in de media en op onze website.

Hoe dan ook, de huidige opleving van de dekkingsgraad na het dieptepunt van eind augustus geeft aan dat de financiële positie van pensioenfondsen door de huidige systematiek zeer beweeglijk is. Wij pleiten dan ook bij De Nederlandsche Bank en de politiek voor verstandig toezicht op de fondsen. Dat betekent niet het aanpassen van de systematiek, maar het betekent wel dat fondsen niet op basis van dagkoersen moeten worden gedwongen tot ingrijpende maatregelen. Per fonds moet goed gekeken worden naar de herstelkracht. Maatwerk dus.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

@ Bas

Beste Bas,

Dank voor je reactie. Het gebeurt niet dagelijks dat zich hier jongeren melden. Ik ben blij dat jij dat wel doet.

Het mooie van ons pensioensysteem is dat we het samen regelen, en samen risico's en kosten delen. Maar uiteindelijk spaart iedereen, ook jongeren, zijn eigen pensioenpotje bij elkaar. Dat betekent dat jongeren niet het pensioen van ouderen betalen, maar het pensioen voor henzelf.

Wel is er solidariteit, waarmee we samen bijvoorbeeld economische schokken opvangen. Als de financiële positie van het fonds er slecht voor staat, nemen we maatregelen om die positie te verbeteren. De lasten daarvan dragen we met elkaar: werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Op die manier voorkomen we dat de rekening van magere tijden wordt doorgeschoven naar de toekomst, ofwel de jeugd.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

@ Frans Metz & anderen

Geachte heer Metz,

Dank voor uw reactie. Uw kritische opmerkingen over de levensverwachting hoor ik vaker. "Jullie wisten dit toch allang", wordt er dan gezegd.

We weten inderdaad al veel langer dat de levensverwachting stijgt. Daar is ook in het verleden verschillende keren extra geld voor gereserveerd. Wij moeten echter van de wet uitgaan van de laatste inzichten van deskundigen op dit gebied. Dat zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek en in ons geval vooral het Actuarieel Genootschap. Deze deskundigen hebben dit najaar nieuwe voorspellingen gepubliceerd. Die voorspellingen laten zien dat de levensverwachting de komende decennia nog een stuk sneller stijgt dan eerder werd voorspeld.

We wisten dus dat we steeds langer leven, maar het tempo waarin dat nu gaat was niet eerder bekend. Dat we langer leven is goed nieuws natuurlijk, en voor een belangrijk deel te danken aan het goede werk dat mensen in de sector zorg en welzijn verzetten.

Maar het betekent ook dat we langer willen genieten van ons pensioen. Voor die extra tijd dat we nu blijken te leven, is in het verleden nog geen pensioen gespaard. Werknemers en werkgevers in de sector gaan dit jaar op zoek naar oplossingen voor dat probleem.

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Peter Borgdorff

@ J. van Duijn

Geachte mevrouw of heer Van Duijn,

Hartelijk dank voor uw reactie. Pensioenfonds Zorg en Welzijn let scherp op de kosten. Daarover schreef ik een tijdje geleden. U kunt dat nalezen op http://pfzw.typepad.com/blog/2010/10/duur.html

Met vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff