« Blij | Hoofdmenu | Beleggen is nodig voor een goed pensioen »

10/01/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Maaike Elzinga

goed dat het blog er is.
maar mag geen afreageerblog zijn maar inspiratieblog om nooit de pensioenen te verlagen

Vragen:
1. gaat u zich inspannen om de rekenregels gewijzigd te krijgen (zonder jezelf rijk te rekenen?)

2. welke effect - en wanneer - heeft het verhogen van de pensioenleeftijd (maatregel nieuwe kabinet)op ons pensioen

3. kunt u dezelfde beleidsoverwegingen hanteren als het pensioenfonds pme - zie nrc van deze week - om ondanks de oekaze dit wel te doen de pensioenen niet te verlagen. uw kritische massa is toch juist groot?

vr gr

Frank Heine

Blog en site ademen een sfeer van openheid, maar het is moeilijk om de interpretatie van de gegevens op zijn juistheid te beoordelen. Dus uiteindelijk is het toch een zaak van vertrouwen.

martin van den heuvel

Beste Peter,
Laat je blijheid vooral achterwege. Mijn komende pensioen wordt niet meer berekend over het eindloon.De laatste jaren wordt er niet meer geindexeerd. Ofschoon ik nu reeds 43 jaar heb gewerkt is het voor mij nog steeds niet verantwoord om te stopppen met mijn werk gezien de financiele achteruitgang die mij dan te wachten staat.Grrrrrrrr. Je best doen is niet goed genoeg.In het verleden was er weinig sprake van transparantie waardoor er weinig inzicht werd geboden op het reilen en zeilen van het fonds.Het is te gek voor woorden dat de vergrijzing kennelijk een groot probleem is.

Joop van Rijswoud

Dank voor de brief met uitleg d.d. 28.9.10 betr. Ouderdomspensioen. Alleen de aanhef in de eerste alinea is wat verwarrend, vinden wij. Er staat namelijk: "als gevolg in een wijziging in uw gegevens hebben wij een herberekening gemaakt....." De zin doet denken dat alleen in mijn gegevens een wijziging is ontstaan. maar als ik e.e.a. goed begrijp geldt dit eigenlijk voor iedereen. Is dit juist gedacht, of zit ik er naast? Overigens lof vpoor alle informatie die steeds gestuurd wordt.

jur Woldhuis

Mij verbaast het feit, dat je niet ingelogd hoeft te zijn om een reactie te geven. Juist omdat er meer tegengestelde belangen zijn dan ooit, lijkt het mij nuttig dit blog te reserveren voor deelnemers aan jullie pensioenfonds. Nu kan elke belangengroep al of niet onder een niet-bestaande naam zijn/haar mening ventileren, terwijl de binding met de pensioenbelangen zero is, of zelfs tegengesteld. Een blog heeft toch al in zich om sturend te zijn. Dan wel graag de goede kant op.
Krijgen we op deze opmerking een reactie?

H.E.W.Haaring

Ik heb gehoord dat de overheid als de pensioenfondsen teveel aan geldmiddelen hadden zij werden afgeroomd door deze overheid,maar nu de fondsen in zwaar weer verkeren helpt de overheid hier niet,dat gebeurd alleen maar bij banken.Dit is volgens mij niet eerlijk van deze overheid,laten ze nu ook maar over de brug komen.

G.C.J. van den Hurk

Heel fijn, dat u ons op de hoogte houdt.
Ik hoop dat na 42 jaar werken het pensioenfonds mijn kan blijven betalen. Ik heb hier wel vertrouwen in.

Rien de Jonge

Geachte heer Borghoff,

Schommelende marktrente is van grote invloed op de dekkingsgraag,lees ik. Waarom combineren jullie niet? Biedt PGGM klanten een PGGM hypotheek en haal daarmee hoger gegarandeerde renteopbrengsten.

Arie de Kas

Kan iemand mij uitleggen waarom er niet al veel eerder het gegeven van de steeds ouder wordende mens, een aanpassing heeft plaatsgevonden in het beleid? Om nu deze wetenschap ook nog eens naast het verlies van opbrengsten, op te voeren als oorzaak van de zakkende norm... En, het is de gemeenschap of wel, de belastingbetaler die meebetaalt aan de werkgeversdeel van de pensioensopbouw. Dus sigaar uit eigen doos???

H.M. van den Broek

Geachte heer Borghoff,
Als u zo goed mogelijk voor mijn pensioen zorgt, waarom word ik (net 60 jaar en in de WW na faillissement werkgever)nu verplicht mijn flexpensioen op te nemen. Mijn ww uitkering wordt met dit bedrag gekort. Hoezo pensioen plannen? Gaat me duizenden euro's kosten. Graag uw reactie.
P.S.: deze regeling gaat per 1 oktober veranderen voor nieuwe 60 jarigen: men krijgt een keuze wel of niet opnemen. Wat doet u of kunt u doen voor mensen in dezelfde omstandigheden als ik?

P.martens

Een allereerste en allerlaatste reactie. De directie pleegt al decennia onbehoorlijk bestuur en aan deze nep invloed en nep informatie wens ik niet mee te doen. Kortom, geen vertouwen.

H.Vink

Laat ook eens zien wat de dekkingsgraad zou zijn als de oude rekenmethode v.w.b. de rente nu nog zou worden toegepast.
Waarom kan de premie niet worden verhoogd. Vel jaren geleden was die meer dan 40% o.a. ter financiering van back-service voor het optrekken van pensioenen die toen iets van 40,-. gulden per dienstjaar waren.

H.Vink

In mijn reactie van vandaag noemde ik een premiepercentage van meer dan 40%, dat moet zijn meer dan 20%.

harke goosen

wat een onbegrijpelijke flauwekul, ik zou slechte prestaties inkomen direktie naar beneden.
onbehoorlijk bestuur

mieke van leeuwen

Bonussen, salaris boven de norm, ik denk dat er een te grote groep is die er geen last van heeft, maar voor jan modaal en nog minder kapitaalkrachtigen is het pensioen bittere noodzaak om het hoofd boven water te houden.de rijken, steeds rijker en de rest moet maar zien. Solidariteit? Kom nou, wie houdt wie voor de gek.

ad hartman

waarom zou de wet onjuist tav de rekenrente (quod non) en niet tav de gedwongen winkelnering? ik heb nooit mee willen doen, enkel en alleen omdat men niet beter belegt als men zelf zegt dat wel te doen. hier geldt alleen: geen woorden maar daden. welnu, de daden zijn er niet, dus kunnen de woorden gemist worden.
de gedwongen winkelnering verplicht niet alleen tot transparantie en je best doen. het eist een topprestatie! bij gebrek aan die prestatie en ook nog aan adequaat toezicht, gaat de gedwongen winkelnering te ver, veel te ver.

Theo Kiela

Ik ben benieuwd wat er nu aan lobby gedaan wordt om de rekenmethode gewijzigd te krijgen. Ik zie nu een dekkingsgraad van 94% terwijl de beleggingen fors verbeterd zijn. De daling is dus vooral veroorzaakt door de rentestand. Het is van de gekke dat een pensioenfonds beoordeelt\d wordt op het korte termijn effect van de huidige rentestand. Laat DNB maar kijken naar de lange termijn en zich meer focussen of het beleggingsbeleid van het pf door de beugel kan. Daar kan het pf tenminste wel invloed op uitoefen.

C.M. Kramer

Als verpleegkundige werk ik mij al enige jaren 'uit de naad' om mijn wegbezuinigde collega's te compenseren op de werkvloer. Een goed CAO zit er niet meer in, evenmin als een goed pensioen.AOW staat ook op de helling voor mijn generatie. Maar ik betaal nu wel voor anderen!
Wanneer ik grijs en versleten ben, is er w.s.ook geen betaalbare ouderenzorg meer. Het voelt dan als stank voor dank na jaren hard werken voor de ouderen. Waarom kunnen de bemiddelde ouderen van nu (die mede de vergrijzing veroorzaken) met een goed pensioen, ook niet meebetalen voor de ouderen van nu? Zij hebben goede banen gehad, vaak op kosten van het rijk gestudeerd,worden momenteel ook goed verzorgd en weten niet hoe ze het op moeten krijgen.Dat is samen de lasten delen en vooruit kijken.Laten zij b.v. hun AOW maar inleveren, dan is er meer voor mensen die het echt nodig hebben om rond te kunnen komen.
Vriendelijke groet.

C.M. Kramer

De oudedagvoorziening is een optelsom van AOW en opgebouwd pensioen. Door al het onverantwoord zakendoen van banken, zijn we in een crisis beland en heeft het 'werkvolk'(klootjesvolk) en de toekomstige oudere nu wel het nakijken. Voor hen is er niet veel meer over als ik de politiek moet geloven.

Ineke Rasmussen

Welke "zij" moeten hun AOW maar inleveren? Reactie van C.Kramer 10-01-2010.
Ik woon nu 23 jaar in Denemarken krijg mijn Aow en PGGM ,werkte als verpleegkundige in NL en DK,
wil mijn ned. pensioenen niet missen, de deense pensioenen zijn absoluut niet zo goed als de ned.
We krijgen b.v.geen vakantiegeld hier, en nooit
een indexsering, Mijn pet af voor de goede regeling in ned.
Ineke Rasmussen

Hans Denissen

Hij zal wel blijven dat we verplicht ons geld ergens moeten storten en dat een grote club zg slimme mensen in die geldvijver zitten vissen, ipv zorgen voor een goed resultaat wat ons beloofd pensioen zou moeten opleveren. We zijn al eerder genept met de overgang van eindloonpensioen naar middelloonpensioen waarbij de pggm nog heeft getracht duidelijk te maken dat dat geen verschil zou uitmaken. Inmiddels weten we beter maar er verandert niks. Dus groot aantal personeel eruit evenals diverse directeuren die alleen maar lullen en niets toevoegen aan het resultaat. Dan zal het huidige en toekomstig resultaat verbeteren.
Toen het goed ging met onze pensioengelden had men dienen te sparen (reserveren) en niet grote salarissen en bonussen moeten uitkeren, niet nog eens een paar managers moeten aannemen. Eigenlijk zouden die centen nu allemaal teruggestort dienen te worden want die zijn ten onrechte uitbetaald. Immers als er positieve bonussen zijn moeten er ook negatieve bonussen zijn. GTST.
En dat vergrijzing een groot probleem is moesten jullie al langer weten, dat komt toch niet plotseling opzetten. Daar het probleem zoeken/benoemen is een kwestie van jaren lang slecht management. Als ik mijn geld zelf had beheert wist ik waar ik aan toe was. Nu niet !

Spee G

Geachte heer Borghoff
De rente is op dit moment en al gedurende langere tijd laag. Dat speelt u parten. Wordt deze rente niet kunstmatig laag gehouden? Wie heeft daar eigenlijk belang bij? De staat of de banken. Verheft uw stem eens en zorg ervoor dat u, pensioenbedrijven, net zo beschermd worden als de banken. Graag reactie.
G. Spee

Annie

De bemiddelde ouderen?
Ik ben na een werkzaam leven waarin ik letterlijk dag en nacht heb gewerkt in de zorg,
en daarnaast in mijn vrije tijd als vrijwilligster en als mantelzorger bezig ben geweest, nu met 67 jaar met pensioen.
Nadat al mijn vaste lasten zijn betaald heb ik nog honderd euro over om van te leven.
Hoezo bemiddeld?
Ik dacht een fijne oude dag te kunnen hebben.

M. Sar

Geachte heer Borghoff,

Ik zou het voorstel van de heer Rien de Jonge zeer serieus nemen en zoeken naar de mogelijkheden of een PGGM-hypotheek, een PGGM-verzekeringen, een PGGM-spaarfondsen en eventueel een PGGM-Visa kaart voor de leden c.q. klanten mogelijk is.
Het huidige aanbod van de ANWB kan best als een model gebruik worden.

Ik wens u verder heel veel succes met uw beleid en ben benieuwd naar uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

M. Sar

Wim van de Vrande

AFSPRAAK IS AFSPRAAK!!!!Dit hoor ik nogal eens zeggen door politici ed als het gaat om eerder gemakte afspraken.Ik ben het hiermee eens.Gedurende 40!!!jaren heb ik een pensioenoverzicht gehad en werd mij medegedeeld waar ik RECHT op had op mijn 65e.
Hoezo afstempelen??Dat was toch geen AFSPRAAK.
Maar als het om de Öudjes"gaat worden afspraken niet zo nauw genomen.

H. van Ginkel

Verplicht Pensioenfonds: prima! Maarrr.. het systeem moet/kan wel op de schop.
De gebondenheid aan een branche is onnodig. Het zou mogelijk moeten zijn, 1 maal een pensioenfonds te kiezen, ongeacht waar je werkt.
Voordeel: minder (dure) waardeoverdrachten en/of minder "slapende" fondsen.
Er zou ook nagedacht kunnen worden over het, op termijn, integreren van de pensioen- en de AOW fondsen. Ik denk, dat daar veel, financiele, voordelen aan zitten.
Met vriendelijke groet,

je Dijker

Met 67 jaar met pensioen. Je bent al uitgeschakeld als je 45 bent. Middelloon vind ik niet eerlijk , zeker niet als je 40 jaar gewerkt hebt. Bonussen zouden afgeschaft moeten worden. De medewerkers op de "vloer"krijgen die ook niet, maar er wordt wel verwacht dat zij goed werk afleveren. Dat is niet altijd zo bij de directieleden en commissarissen. Het leven wordt wel duurder. Hoe kunnen mensen over een paar jaar nog rondkomen? vergrijzing? De economie heeft wel heel veel te danken aan deze "werknemers". Over 15 jaar zal dit zogenaamde probleem voor het grootste deel opgelost zijn. Zorg duurden, dan gaan we niet meer zo snel naar de dokter of te laat.

F.Schouten

u zult wel zeggen na mijn uitspraak:"kort door de bocht" Maar ik kan u vertellen dat we door jullie letterlijk genaaid worden. Kijk maar naar de gebouwen en de dikke auto's van PFZW en niet te vergeten de onbeschofte salarissen. En wij zijn daar de dupe van. En zeker geen vriendelijke groet.

w. hannen

geachte heer borghoff,
in 2006 is een van de bestuursleden , na niet goed functioneren met een vertrekpremie naar huis gestuurd. Ik heb toen vragen gesteld via een schrijven , ik kreeg hier een reactie op dat het pensioen geld niet in gevaar zou komen.
We leven nu een aantal jaren verder en zitten wel met een pensioenprobleem. We kunnen het ingelegde geld maar een keer uitgeven.Mijn vraag is nu, hoe vaak is het de laatste jaren voorgekomen dat mensen met een gouden handdruk naar huis zijn gestuurd. Deze bestuurder kreeg in de tijd 2 jaarsalarissen mee of te wel 500000 euro. Na een dienst betrekking van 2 jaar en onvoldoende functioneren.
Graag zou ik hier op een reactie krijgen, want als er al te vaak sinterklaas met ons pensioengeld wordt gespeeld zal er weinig overblijven om te beleggen.
hoeveel van elke pensioen euro wordt voor overheadkosten betaald. Of te wel wat wordt er daadwerkelijk van elke euro belegd.
Met vriendelijke groet,
W. Hannen

J.F.W.Berghorn

Geachte heer,

Ik heb twee pensioen fondsen mij geld laten uitbetalen. Ik denk zelf dat het handig zou zijn dat je pensioen je volgt in je leven. Ik ben een echte duizendpoot en houd van afwisseling in mijn werk. Maar al die pensioen fondsen?! Voel me beetje genaaid!! Één pensionfonds die je volgt inje leven.

J.F.W.Berghorn

Trouwens?! Ik ben een beetje klaar met die zakkenvullers in het bankwezen. Wat was de oorzaak ook al weer?! Geld wolven zijn het !! Onbarmhartig!! Keizer geld regeert!!
Voor mij heeft dit hele systeem allang afgedaan! USSR is gevallen door diverse oorzaken. Maar mij overtuiging is dat ook het kapitalisme heeft gefaald en het Globalisme is de kanker die woekerd over de wereld.

nel de ruijter

begrijp het niet,ik leg pensioen geld in dus iemand beheert voor mij dit geld voor de toekomst.ik kan niet kiezen voor welk pensioenfonds,ben inleggen verplicht.peter borgdorff is eind verandwoordelijke, heeft niet goed gefuncioneerd andere pensioenfondsen doen het beter waarom zit deze man er nog,weg liefst zonder gouden handdruk,ik betaal mee met zijn salaris en moet daar erg hard voor werken, ben 55 jaar groeten nel de ruijter

Frans de Laat

WOEKERPOLIS.
Ik voel me keer op keer belazerd door mijn pggm pensioenfonds. Allerlei wazige verhalen om de geesten rijp te maken voor een nog slechtere boodschap, zoals weer niet indexeren, verlagen van de pensioenuitkering,verhogen van de pensioenleeftijd. U beheert mijn pensioengeld zo slecht dat het in ieder geval zeker is dat we veel te weinig pensioen krijgen t.o.z. van de ingelegde premies. Hoeveel te weinig is zelfs nog onzeker. Hierdoor is mijn pensioen mijn nieuwe woekerpolis geworden. En mijnheer Borgdorff, u moet u schamen om mee te werken aan het huidige pensioenbeleid. U dient mijn (onze) belangen beter te behartigen. U wordt er zeer dik voor betaald.

G.Storms

Tjonge wat een betweter zeg,ja zijn zakken zijn al gevuld.Wat weet hij over de werkvloer?,over de boodschappen?zal hem een zorg zijn.
Een advies aan jullie allemaal de ouderwetse sok
die werkt nog steeds het beste en is je eigen verantwoordelijkheid,niemand kan zich daar mee bemoeien of er mee spelen zoals ze nu doen.Zo ben je niet afhankelijk wat anderen voor je beslissen betalen aan die zakkenvullers moet je toch helaas.

Teunis Drost

Het is wel heel makkelijk om met andermans geld te beleggen, en als het dan mis gaat, dan zeg je gewoon dat het komt door de vergrijzing, en niet door onkundig bestuur.
Jullie zijn gewoon een stelletje volgevreten ordinaire boeven, die het geld van hardwerkende burgers als sneeuw voor de zon laten verdwijnen, zonder hiervoor gestraft te worden, maar in plaats daarvan ook nog een flinke bonus op strijken, zodat de koppen nog dikker kunnen worden.Dat dit allemaal maar kan in ons "geweldige" Nederland.Het wordt tijd dat wij burgers, ons gaan organizeren, en hard ingrijpen anders gaat dit land nog veel verder ten gronde.

GC Verschoor

Het is op zijn minst dapper om in gesprek te gaan.
ik ben het eens met vele anderen, dat uw voorlichting niet geheel eerlijk is.
De pensioenbetaler wordt alvast voorbereid op minder wegens de vergrijzing en een lage rentestand.
Maar vergeet u niet wat meer te vertellen over rentestand en ongelooflijk veel verlies door een crisis? Heeft ook niet onze overheid de pensioenfondsen afgeroomd? En kunt u op z'n minst open kaart spelen over een Balkende norm? Dat herstelt misschien wat vertrouwen. Mooie PR heb ik wel gehad.
Veel wijsheid en bescheidenheid toegewenst.

G.W. Mets

Ik constateer dat mijn kritische opmerkingen over de heer Bergdorff niet zijn geplaatst. Wie neemt de beslissing om reacties al dan niet te plaatsen?
Beschikt PGGM over eigen censors? Teleurstellend en vooral ook bevoogdend...

Jannie Barnhoorn

Weet je wat het met nederlanders is? We leggen de boel niet plat. Wij moeten langer dan het 65ste jaar doorwerken en worden klaargestoomd voor minder pensioengeld. We pikken dit. Omliggende landen leggen de hele boel al plat als zij niet op hun 60ste, maar op hun 62ste jaar met pensioen mogen. Of niet meer met pensioen mogen met hun 40ste dienstjaar. En wij maar betalen en inleveren. Nederlanders die het beleid moeten uitvoeren en betalen: Leg de boel plat. Pik het niet dat je wordt bestolen.

w.van bakel

Ik schrik als ik al die verhalen lees over ons pensioen.Ik en met mij collega"s samen werken ons en gat in het rond om de zorg maar klaar te krijgen.Kom maar eens kijken op die werkvloer en loop maar eens een maand mee,dan zou u zeggen die mensen verdienen een goed pensioen!!!!!!!ik zou zeggen aan de bak en zorg goed voor ons pensioen.!!!!

Gidi Bullens

Gezamelijk pensioen regelen is op zich goed, want met geld kun je geld maken en dat gaat nu eenmaal eenvoudiger als je over veel geld beschikt. Je kan dan gespreider beleggen waardoor risico's gespreid (en dus per saldo lager) worden. Echter betaal ik als relatief jonge werknemer in de zorg nu al voor mijn pensioen, maar wie garandeert mij dat ik mijn inleg en het rendement dat de komende 30 jaar daarop nog gemaakt wordt aan mij wordt uitgekeerd? De huidige argumenten die gehanteerd worden voor het verhogen van de inleg suggereren dat de "baby-boomers" te weinig ingelegd hebben en ik nu mee ga betalen zodat zij pensioen krijgen. Er zijn genoeg andere manieren om een gezamelijk pensioen te regelen waarbij je eigen inleg van jezelf blijft en niet in de grote gezamelijk pot gestopt wordt waardoor je niet kan zien wat je nu precies hebt ingelegd en wat de meerwaarde van je pensioen is. De enige houvast die je krijgt is een vaag bedrag waar je pensioen naar zou 'kunnen' groeien... Het zou de pensioenfondsen, en dus ook die van de zorg, sieren als ze op de persoonlijke overzichten aangeven hoeveel je als deelnemer ingelegd hebt, hoeveel je werkgeven ingelegd heeft en wat de huidige totale waarde (inclusief rendement) is van je pensioen. Dit alles natuurlijk in concrete euro's en niet in vage percentages. Op basis van deze gegevens kun je dan ook zien hoeveel pensioen je krijgt dat berekend wordt op basis van het gemiddelde aantal jaar dat pensioen uitgekeerd zal worden. Hopelijk kan het bestuur van ons pensioenfonds dit voorstel realiseren.

A Kuiper

Ik word over 6 weken 65 jaar .heb dan 50 jaar gewerkt in verschillende bedrijfs takken. een echte baby bomer die 50 jaar heb betaalt.
en wat blijft er voor mijn over niet veel wel een hoog te hoog salaris voor de directie en zijn kornuiten. en er zijn teveel pensieon fondsen die allemaal een directeur hebben met een groot salaris.dus samen voegen en de overbodige directeuren te onslaan zonder en Bonussen

W ber

Dag, Jullie en wij kunnen nu wel allerlei kritiek hebben maar helpt het??
Natuurlijk is het goed een uitlaatklep.
Ik denk dat alles te groot is geworden onoverzienbaar en elke beheerder wil door de grootte en onbeheersbaarheid er ook flink voor betaald worden wat schieten wij leden er uiteindelijk mee op. Ieder voor zich en god voor ons allen. Ook een systeem waar we voor kunnen kiezen. Of toch maar collectief dan ben je ook aan de goden overgeleverd.

A.J.M. Aarts

In het verleden heeft het pensioenfonds geld gegeven aan een project in Thailand.
Dit is ontwikkelingshulp en hoort zeker niet thuis bij het pensioenfonds.
Geld weggeven van ons is lekker makkelijk.
Gaat dit nog steeds door ?

Peter Heinen

Helaas, maar wat de afgelopen jaren negentig tot en met nu ons vooral over financiën geleerd hebben: met "Other People's Money" kun je (als bankier, pensioenbeheerder, etc.) naar hartelust spelen en tegelijkertijd zelf heel erg rijk worden. De grote truc is om de verstrekkers van al dat geld gouden bergen te beloven. Door maar lang genoeg hiermee door te gaan gaat iedereen het geloven. Als het dan verschrikkelijk fout gaat (en we weten allemaal dat dat gebeurd is) is het de overheid die moet bijspringen. Wij allemaal (het solidariteitsprincipe, weet u nog) zorgen daarvoor door belasting te betalen. Dat onze schatkist daardoor in no time is leeg geraakt is de erfenis die ons nu rest. De economische crisis is het gevolg van de financiële crisis, niet andersom! En inmiddels lezen we dat de bonussen voor dezelfde bankiers weer in de lift zitten!

Dick J. Harting

Dag Peter,
Op de website van ING wordt (bijna) dagelijks een poll gehouden. Vandaag 3 oktober 2010 wordt de volgende vraag gesteld 'Ik spaar liever zelf voor mijn pensioen dan via een pensioenfonds'. De uitslag om 11.15 uur is als volgt:
* eens 46%
* oneens 36%
* geen mening 18%.
Is dit een trend die uiteindelijk niet meer te stoppen is of is het een emotionele reactie op het nieuws van de laatste tijd? We zullen het merken.

HM van Helden

Ik heb niet zo een reactie over bijgeneomd.
Maar voor mij zijn de leeftijdsuren nog niet helder. Ik ben55 jaar en afgelopen jaar heb ik mijn LBU gespaard maar ik weet niet meer wat beter is. Sparen met een waardevast behoud van de tijd en compensatie of sparen zodat ik eerder kan stoppen met werken. Voor mij is het e.e.a. nog niet duidelijk.
Kunt u mij hierbij ondersteunen en nogmaals duidelijke infromatie hierover geven?

j.c. van der lingen

dat u in gesprek gaat met de deelnemers, waardeer ik zeer.
u boft dat de regeling wettelijk is afgedekt, want ook mijn kinderen wijzen uw matige beleid af; via een wetswijziging kan de verplichte inleg bij een pensioenfonds natuurlijk altijd worden bijgesteld.
momenteel adviseer ik mijn kinderen hun risico te spreiden: een eigen pot opbouwen naast het pensioen en deze pot door een stabiele bank laten beheren

M. Zuidervaart

Geachte heer borgdorff
solidariteit staat bij mij hoog in het vaandel maaar als een directeur dit zegt dan krijg ik de kriebels.Een pensioenfonds dient zeer zorgvuldig met het geld van anderen om te gaan en dat is toch teveel niet gebeurd. Het lijkt mij toch helder dat het pensioenfonds verkeerde keuzes gemaakt heeft met oa beleggingen en teveel heeft uitgegeven aan de interne organisatie. Het lijkt mij zeer gewenst dat u daar eens iets over schrijft maar ook mbt de maatregelen die u intern neemt.

Nico Kock

Is er al een prognose voor de premie 2011?

Jerry Joseph

Geachte Heer Borgdorff,

Onder het thema "BLIJ" heb ik deze reactie geplaatst:

-------------------------------------------------
Blijheid ????
Is het nu niet de hoogste tijd dat er werkelijk gekeken wordt wat de maadelijkse inkosten en uitgaven zijn van het pensioenfonds. Maar die cijfers krijgen we niet te zien. Er wordt enkel maar gezwaaid met een vage term "dekkingsgraad".
Als het zo verder gaat blijft er over 10 jaar niets meer over van de pesioen uitkeringen.
De vakbonden zitten ook in het bestuur, wat richten die dan uit?
Jonge mensen betalen steeds meer aan het fonds, ouderen krijgen steeds minder!
Volgens mij is het nu tijd dat de goede journalistiek en media zich over dit probleem gaan buigen.
Vakbondsleden kunnen er ook over denken masaal het lidmaatschap van hun vakbond op te zeggen.

Blijheid, bah! Er bestaat enkel maar een soort mensen die blij blijven in dergelijke negatieve situaties, denk eens goed na welke soort mensen dat zijn!

Kom nu eindelijk met de naakte ware cijfers op tafel! Dan pas kunnen mensen een reacie geven, en er zullen ongetwijfeld slechte bij zijn, maar ook goede bruikbare. Enkel op die manier kan er verder worden gewerkt.

Ik wil niemand de zwarte piet maken, maar nu lijkt het enkel dat U denkt een monopoli positie te hebben, en dit zelfs tot in het belachelijke toe.
------------------------------------------------

Het is ongetwijfeld waar dat deelname aan een goed pensioenfonds de voorkeur verdient dan op eigen houtje zelf iedre maand een bedrag te sparen en dit op een bank te beleggen. Ik las een reactie dat iemand iedere maand 600 euro op de bank wilde sparen en zo na 40 jaar 400000 euro voor de oude dag over zou houden. Rekening houdend met inflatie etc. is dit eindbedrag enkel voldoende om hooguit 5 jaar van een goede oude dag te genieten.
Verder keert het pensioenfond ook andere uitkeringen uit dan enkel maar ouderdoms pensioen, te denken aan bv. weduwen en wezen uitkeringen etc.
Dus het pensioenfonds heeft zeker heel goede kanten.
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die op eigen houtje heel goed kunnen beleggen maar de meeste niet.

Maar U moet wel beseffen dat de meeste mensen eerder kwaad dan blij zijn.
Kom nu eindelijk eens met de ware cijfers op tafel, inplaats van al die verhaaltjes waar uiteindelijk niemand iets aan heeft. Pas dan kunt U goede reacties krijgen.
Ik moet wel zeggen dat ik toch wardering heb voor de moed dat U deze brieven schrijft, en de mensen laat reageren. U bent ermee gestart, maar alle begin is moeilijk. Ik twijfel er niet aan dat U wel goede bedoelingen hebt.


De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff