« Kom langs en praat mee | Hoofdmenu | Duur? »

10/21/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

J. Pieters

Geachte Heer Borgdorff,

Een prima initiatief, maar wellicht kunt u mijn vraag ook wel rechtstreeks beantwoorden. Hij is namelijk zeer concreet.
Ik ontvang van het Pensioenfonds iedere maand een nabestaandenpensioen van mijn overleden echtgenote. Nu tien jaar geleden. Dit pensioen bedraagt €630,per maand. Nu ben ik 59 jaar en heb begrepen (dat is mij tenminste altijd zo medegedeeld) dat dit pensioen zo blijft tot mijn overlijden. Ik "geloof" dat dit na mijn 65e wel aangepast wordt..?
Mijn vraag is deze? Zijn hier ook grote wijzigingen in te verwachten of hoef ik mij (nog) geen zorgen te maken.
Benieuwd naar uw reactie en bij voorbaat dank!

Jos Pieters

Stormen

Ik heb de volgende vraag: Ik ben nu 22 jaar werkzaam bij dezelfde werkgever en onafgebroken gewerkt en dus altijd pensioenpremie betaald. Hoe kan het dan dat ik geen 100% pensioen opbouw heb?
alvast bedankt voor uw reactie.

fran

Ik kan me voorstellen dat u benieuwd bent. Ik denk echter dat u niet veel zult horen als u maar zo beperkt het land in gaat. 4 locaties op heel Nederland en daarnaast nog af en toe ergens een bus.....
Wellicht vergist u zich in de onrust over ons pensioen/mijn pensioen waar ik 35 jaar aan heb betaald en wat allen maar minder wordt? En waar ik straks dus nog langer voor moet werken?
Het heeft zo geen zin, deze bijeenkomsten. Laat maar helemaal zitten. Wij zullen toch de dupe zijn, of u het nou kunt uitleggen of niet.

Annabel

Wat moet een mens hiermee, uiteindelijk hebben we geen vinger in de pap en moeten we maar afwachtenn wat ons te wachten staat toch !!!!!!
Je kunt ageren tegen alles maar het zal niets helpen !!! Door onkunde zullen we naar de pijnbank gaan , persoonlijk zal ik wel zien, veel knauwen in het leven gehad, deze kan er ook nog wel bij , Liefs voor iedereen !! Dit is belangrijk je bekommeren om je medemens ! Met of zonder geld .
groet annabel

boertje

Hetzelfde geldt voor deze wekelijkse Blog. Heeft u onderwerpen die u behandelt wilt zien, laat het me weten. Het zal niet lukken met alle ideeën iets te doen, maar zeker onderwerpen die door meer mensen genoemd worden, ga ik oppakken.

Ik ben benieuwd waar u mee komt!


Bah ik mag dat gemekker allemaal niet meer horen van ik ga op uw persoonlijke situatie en noem maar op (vertel het aan Mona en ze geeft je de oplossing)
Als er in al die jaren goed op onze centjes was gepast hadden wij nu niet hoeven te beknibbelen
Kijk eens naar de grote gebouwen die uit de grond gestampt zijn van al die "mooie woorden maatschappijen."
Jos zoek maar een bijbaan zal je echt nodig hebben.
Stormen rekent er maar op dat het voor ons gaat stormen de aankomende jaren.

Waar denk je nu echt waar die % zijn gebleven
In de zakken van de kapitalisten !!
Wakker worden opstaan allemaal.Welke bank is vorig jaar om zeep geholpen en wie zit er met de gebakken peren ?? juis de gewone man/vrouw niet Peter Borgdorff
Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Peter kan een mooi verhaaltje schrijven met zijn gouden pen en gouden handdruk nee je hoeft mij niet te overtuigen dat het wel goed zit met onze pensioenen etcetc als puntje bij paaltje blijft er niets anders voor ons over en komen wij met zijn allen aan de bedelstaf de rijken worden rijker en de armen nog armer .

Erna de Jong

Vier locaties in Nederland en een bus "door het hele land", nou nou!!!
Ik moet v.v. respectievelijk 288 of 254 kilometer rijden om deel te nemen aan een regiobijeenkomst of mij te melden bij de pensioenbus. Misschien kunt u aan de aanwezigen uitleggen waarom ik (en waarschijnlijk velen met mij) niet aanwezig ben/zijn.

W.Oosting

Schaamteloos, een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Schaamteloos en onverantwoordelijk hoe pensioenfondsen zijn omgesprongen met verplicht betaalde premies. Schaamteloos en ontverantwoordelijk zijn beleggingen gedaan in risico volle fondsen. Schaamteloos geeft u nu aan dat het ligt aan de langere levensverwachting en de laage rente rente. Met grote regelmaat ontvang ik post om de gemaakte blunders te verhullen. Of ik niet nog een verzekering een aanvulling een spaarpremie of wat dan ook wil afsluiten. Mischien moet u zich is afvragen waarom er geen of weinig vertrouwen meer is. Schaamteloos hoe u u afspraken schoffeerd. Schaamteloos hoe de aandeelhouers zich verrijkt hebben met onze premies, en u , u stond er bij en deed niets. SCHAAMTELOOS.

SA Wyatte

Geachte heer Borgdorff,

ik had acht jaar gewerkt als kinderleidster in dagopvang,en voorigejaar is de supsiedi afgelopen
{iD ban}en ik werd ontslag,en nu werk ik thuis als gastouders en ik wil weten wat gat gebeuren met mijn pensioen of ik had genoeg gespaard , ik wil weten wat ik moet nu doen .

T. van Mil

Mooie stappen om de gemoederen te bedaren...
Schiet niemaND IETS MEE OP LIJKT ME, zonde van de tijd en het geld. Of is er iemand, die kan toveren?
Mhr. Borgdorff zet de positieve schouders er onder en blijf gewoon zwoegen aan uw buro.!
Heel veel succes ermee.

Co Klaver

Ik ben het eens met de reactie van Oosting. Daarenboven wil ik vragen om echt openlijk te verantwoorden wat het fonds al die jaren gedaan heeft met de premies cq het door haar beheerde kapitaal.
Met oog op de toekomst lijkt me dat het fonds een plan voorlegt waarin inspraak van deelnemers over deelname, beheer en dergelijke blijkt. Tijd voor meer democratisch organiseren van pensioendeelname zou ik zeggen.

voor gek gezet

Hoezo opgebouwd pensioen en nu korten.
De pensioen fondsen hebben verkeerd gegokt met ons ingelegde uitgesteld salaris.En daar zit nu net de kneep,Het is uitgesteld salaris van de werknemer wat door de werknemer en werkgever opzij is gelegd voor later.Dus dit uitgestelde salaris komt je gewoon tegoed.Dit wordt echter niet vermeld.Ik zie dit als pure diefstal en het belazeren van ons. Heb er geen goed woord van over.Moet je kijken wat voor gebouwen/werkplekken
pesioenfondsen neergezet hebben in de goede tijden van ons ingelegd geld.Te walchelijk voor woorden.Mij hoeven ze niets meer uit te leggen.De kleine man verliest de hoge heren lachen in hun vuistje.

CAW Klijn

Geachte heer |Borgdorff
Ik ben (nog) niet geheel op de hoogte van de nieuwste media (Typepad, facebook, twitter etc en daarom maar zo.

In de gehele pensioendiscussie (polemiek) mis ik 2 nmm zeer essentiele kwesties2 te weten:
1)De bepaling van de dekkingsgraad en in verband daarmee de berekening van de wiskundige reserve
(de aan de creditzijde van de balans paraisserende verdisconteerde actuarieel bepaalde pensioenverplichtingen) mede in verband met wettelijke eisen in de Pensioenwet). Een technisch verhaal, maar u begrijpt wellicht welke kant ik hiermee wil uitgaan.
2) De verwachte levensverwachting en de verschillen daarin tussen de ouderen en de jongeren.
Tot slot zou ik graag willen spreken over de mogelijke deelname van gepensioneerden in advies/ cq overlegorganen van het pensioenfonds.
Het valt mij namelijk op dat er een groot gebreke is aan deskundigheid bij gepensioneerden.
Gaarne uw reactie
Met vriendelijke groet
CAW Klijn (namens mijn moeder mevrouw Nauta- Van Uffelen).

APS Jonkers

Het is zoals alles hier in Nederland de grote hoop is de duppe. jaren in de zorg gewerkt, s'nachts overdag s avonds, in de weekende zon-en feestdagen, trekken tillen alle werkzaamheden die op je pad kwamen,55 jaar ben je lichamelijk op en nu eindelijk pensioen word je met een beetje afgescheept omdat je een flexpensioen heb gehad nou lekkere bende

I.A. Bakker-Sterk

Met openbaar vervoer naar Nootdorp, Leiderdorp, den Haag of Gouda? Vanuit Nieuwegein? Forget it.
Als u mijn aanwezigheid op prijs stelt, organiseer dan iets in Utrecht of in Nieuwegein.

nel de ruijter-krom

hallo
mijn man zijn pensioen fonds zit niet in moeilijkheden,zou ik mijn jaren lange inbreng met rente over kunnen hevelen naar dit pensioenfonds want het vertrouwen in uw ben ik kwijt.mmisschien kunt uw iets leren van pensioenfondsen die het wel goed doen.
ik zou ook digene ontslaan zonder gouden handdruk van ons ingelegde geld, die niet goed op ons geld gepast hebben hun verandwoording hier over laten afleggen.doe er iets mee.

wim vulto

Geachte heer Borgdorff,
Tijdens mijn arbeidzame leven heb ik diverse malen voorlichtingsbijeenkomsten over mijn pensioen meegemaakt. De voorlichters van de pensioenfondsen (U dus ) berekenden betonhart hoe ik er voor stond en waar ik op kon rekenen. Nu bent u bezig de geesten rijp te maken voor het korten op pensioenen.
Want hoeveel bussen u ook door het land stuurt - linksom of rechtsom hoeven we dus op geen zekerheid meer te rekenen . ( Uw campagnes werken perfect zelfs bij mij zo u merkt.) Het "praten"in de bus is dus bij voorbaat minachtend naar de pensioengerechtigde. U heeft niets te bieden .
Ik dom mensje mag over de bol geaaid worden en getroost en moet leren begrijpen dat vastigheid niet meer bestaat.
Ik zou zeggen laat die bussen thuis en besteed uw tijd om te doen waarvoor u meer dan vorstelijk betaald wordt .

k.winkelaar

Geachte heer Borgdorff,

In nog geen 9 jaar, van 2001 tot 2010, is het
vermogen van het fonds bijna verdrievoudigd!!

Hoeveel miljarden zijn er nog nodig om normaal te kunnen indexeren?

mvgr. Kees Winkelaar

Gerard

Tsjonge tsjonge, ben ik nu zo slim of ????
De (reken) rente staat op een laag punt zoals bijna in geen eeuwen gezien. De wereld staat in de brand (financiele crisis) De groei hier is er even helemaal uit. Wij een procentje, China e.d bijna 10 procent. Natuurlijk, iedereen heeft gespaard voor de oude dag in het pensioenfonds. Tegen zulke lage kosten trouwens die je nergens zult vinden, en zeker niet bij de commerciele verzekeraars of vermogenbeheerders. En ja, helaas, een en ander zorgt dat de pensioenen niet meer zo goudgerand zijn. Wij zullen "iets" moeten inleveren. Pijnlijk maar begrijpelijk.
En dan te bedenken dat wij, in Nederland, het 's werelds beste pensioen hebben volgens een artikel in het Financieel Dagblad. En hebben wij het niet allemaal stinkend beter gekregen in de laatste 10, 20, 30 jaar ? Klein beetje minder? Jammer dan, het zit even niet mee.

een tegengeluid

Ik stel me toch wat positiever op, we vergeten ,dat pensioenen wel levenslang moeten worden uitbetaald en dan ook nog voor de partner.
Ik ben arbeidsongeschikt helaas evenals mijn vrouw. Premievrijopbouw plus 2 procent opbouw per jaar is heel goed, heb ik me door deskundigen laten vertellen.Voorlichting is prima.
Vragen : Wat betekent concreet netto verlaging
van het pensioen bij verschillende percentages korting.
Waarom kan ik als arbeidsongeschikte niet meer meedoen aan bijsparen op wat voor manier dan ook?

Dr Wim Harkx

ik had al eerder het volgende gevraagd en er geen reactie op gekregen: waarom niet afstappen van de huidige marktrente berekening. De renteberekening stond op 4%. Laten we nu uitgaan van opnieuw een periode van 50 jaar en de gemiddelde rente in die periode berekenen. Dat kan in plaats van 4 misschien 3,8 of 3,5% zijn. Dat is een veel fatsoenlijker uitgangspunt en het betekent veel minder administratieve kosten. De wet en de houding van de DNB dient hier verandering in aan te brengen.

G. Hulsebosch

Geachte heer Borgdorff,
U en uw personeelsleden zouden ons, de premiebetaalenden en pensioengerechtenden van uw fonds, het meest plezieren door aan het werk te gaan en te doen wat wij van u verwachten en mogen verwachten. U kunt dan de geplande activiteiten annuleren op het gebied van voorlichting over de ellende die ons staat te wachten. Dit scheelt kostbaar geld.
Verder is het misschien een idee om dan als pensioenfonds, net als uw cliënten zullen moeten gaan doen, de broekriem aan te gaan halen en uw bedrijfskosten naar beneden te brengen. Dat is uw taak.
Versoberen moet van alle kanten komen niet alleen bij uw cliënten weg.
Zo langzamerhand ervaar ik het dat de a.s. 65+ ers en de huidige 65+ ers gehersenspoeld worden om na pensionering zichzelf van het leven te beroven om het de generatie na ons makkelijker te maken.
Ook pensioenfondsen hadden moeten gaan sparen voor later in de tijden dat er meer geld binnen kwam dan nodig was voor dat moment.
Met vriendelijke groet.

GPC

Geachte heer,

Het lijkt erop dat u aan het Imago wilt gaan werken.
Met de bus het land in om WAT uit te leggen???
Ik snap zo ook wel dat de dekkingsgraad te laag is.
Hebt U nou nog niet geleerd dat als er te weinig is je geen onzinnige reisjes moet gaan ondernemen??
Wat gaat dat geintje kosten en kan dat niet beter gebruikt worden,net als de tijd die(ws duurbetaalde krachten)daaraan kwijt zijn??
Kortom ik vind het een buitengewoon slecht idee.

intrufix@gmail.com

De meeste reacties zijn zeer kritisch echter volgens mij worden er twee zaken door elkaar heen gehaald. 1. Het presteren van Pensioenfonds(en). 2. De economie en politiek.

De reden van de slechte dekkingsgraad van PFZW komt voornamelijk voort uit de zeer lage rente die door de DNB en indirect door de politiek wordt bepaald. 1% lagere rente scheelt geloof ik 16% in dekkingsgraad voor een pensioenfonds. Als je nagaat dat afgelopen jaren de rente al met 2% is gedaald dan heeft een pensioenfonds al 32% minder dekkingsgraad. Indien een pensioenfonds onder de dekkingsgraad komen dan moeten ze wettelijk actie ondernemen. De beleggingsresultaten van PFZW zijn erg goed en er is dus geen sprake van wanbeleid met het geld dat in beheer is. De politiek is momenteel de reden dat PFZW er niet zo goed voor staat door de lage rente en plannen van leeftijdsverhoging. Ga dus niet je gal spuwen op de pensioenfondsen daar die het juist (zeker gezien de economische crisis) heel goed doen en alles proberen om de de koppeling tussen rentestand en dekkingsgraad los(ser) te koppelen via de politiek zodat zij niet de dupe zijn van acties van DNB en 'korte' economische fluctuaties.

Uiteraard ben ik het wel helemaal eens met de opmerkingen over zelfverrijking van commerciele instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen enz.dat is gewoon schandalig en de voornaamste reden dat wij nu de dupe worden. Onze 'vriend' Wouter Bos' die miljarden heeft uitgeleend aan banken en wij nu de rente mogen betalen en daarvoor de komende jaren krom moeten liggen is echt te gek voor woorden.

Echter dat staat los van een pensioenfonds wat per definitie geen winstoogmerk heeft en door collectief iets te bieden veel goedkoper is dan wanneer je zelf je pensioen zou moeten regelen.

Zoals gezegd doet PFZW het in alle politieke en economische tumult volgens mij heel goed. Inderdaad, een pensioenbus kost geld, maar gezien de bovenstaande reacties lijkt mij wat uitleg nog wel wenselijk daar dit niet echt getuigd van kennis van wat er nu gaande is in de wereld.

Leo

Ik vraag mij af of het niet zinvoller is de dekkingspercentages op 2 manieren te presenteren. Ten eerste op de huidige wijze en ten tweede met een vaste rekenrente van 4%. Het voordeel hiervan is dat zichtbaar gemaakt wordt welke invloed de rente echt heeft. In mindere tijden en betere tijden ben je dan niet meer ad-hoc en met kretelogieen bezig.

A.Baars

geachte heer,
Wat een geld verspilling om zo'n dure bus het
land in te sturen,instrueer de P&O's goed zodat ze
uitleg kunnen geven aan het personeel hoe ze weer belazert worden door de pensioen fondsen.Dan bent u vast goedkoper uit.Het is makkelijk om met geld te smijten van een ander.

Niekerk

Ik denk dat heel veel mensen panisch reageren op
wat er nu momenteel aan de hand is!
Meneer Borgdorff weet dat ook wel maar moet aan de leiband lopen van Wellink en Donner.
Wellink is de SLECHTSE Bankpresident geweest, die
er ooit heeft rondgelopen, heeft al genoeg
spaarders gedupeerd (lees DSB)Donner is bezig met
z'n eigen agenda om de AOW te verhogen dus spint hij garen met een zo'm laag mogelijke rekenrente.
Over twee jaar is de rente op een zeer normaal
niveau en misschien wel hoger dan we zouden willen.
Die miljarden die nu door de overheid in onze economie worden gepompt dat brengt vanzelf inflatie tot stand. En zo'n bus laten rijden
is pinuts wat kosten betreft is waarschijnlijk
1 minuut rente van de inkomstem Zorg&Welzijn.
Dus mensen geen zorgen voor de dag van morgen.
Ik zit nog een paar jaar van mijn Pensioen.

Hartelijk groet
RN

J.L.Westerlaken


Graag informatie over de stand van zaken over de verandering van de inspraak van de gepensioneerden in het beleid van het Pensioenfonds.
Verder steun ik het voorstel om naast de berekening van de dekkingsgraad ook een berekening van de fictieve dekkingsgraag te maken als we een voortschrijdend gemiddelde van de marktrente laatste 5 of 10 jaar zouden mogen gebruiken.Zowel de schokken naar beneden als naar boven zouden dan beter opgevangen kunnen worden.
j.westerlaken

jan kok

gaat het fonds mijn pensioen verlagen de komende jaren ?

wat doet het fonds aan herstellen van mijn verlies aankoopkracht ?

Holthuis

De teneur vd meeste reacties is nogal negatief. Best te begrijpen, ook ik ben een van de velen die in moeten leveren dankzij het wanpresteren van de verantwoordelijken. Ook ik stoor me aan dit rondreizende circus, "men gaat het de brave premiebetaler allemaal nog eens uitleggen"! Gaat u daar maar zitten, en nu goed opletten hoor.......Waar heb ik dat eerder gehoord? Inderdaad! Ook de kosten van dit gezellige uitje van Borgdorf c.s schijnen er niet toe te doen, het geld stroomt immers toch wel binnen! ja toch? Kortom, als voorzitter vd RvB van mijn pensioenfonds, meer dan riant beloond, zou u zelf de broekriem eens aan moeten halen, en met u de talloze peroneelsleden. Maar ja, snijden in eigen vlees is bij u, net als in politiek Den Haag, not done.

N Holthuis

W.J.G.van Berkel

L.S.
Wat ik meen te hebben begrepen is dat de huidige problemen als belangrijkste oorzaak hebben
1. mensen worden ouder
2. er is te risicovol belegd en de rente is laag
ad 1. dit is op zich juist, echter dit wist men bij benadering natuurlijk al heel lang en dus had men daar al veel eerder rekening , maar dan geleidelijk, mee kunnen houden door de systematiek aan te passen, door b.v. aanpassing van de premie o.i.d.
ad 2. er is bij de bepaling van de premie kennelijk uitgegaan van een te gunstig rendement van de beleggingen en de rente. Dit zou je de beleggingsdeskundigen van het fonds kunnen verwijten. Tenslotte, Er is in pensioen-overzichten e.d. altijd voorgehouden dat men recht had op de in de overzichten genoemde bedragen en nooit aangegeven dat e.e.a. onder voorbehoud was. Hierdoor hebben de deelnemers ook niet de mogelijkheid gehad een juiste inschatting te maken van het te ontvangen pensioen en zich b.v. zonodig ook niet aanvullend verzekert en ook zijn financiële huishouding daarop gebaseerd.
W.van Berkel.

Jan Siegel

Geachte heer Borgdorff,
Het is zijdelings door anderen al genoemd. Een voorname oorzaak van de te lage dekkingsgraad is de paniek door de lagere dekkingsresultaten dan verwacht is door de analisten. De belangrijkste oorzaak is m.i. echter de gespleten politieke benadering. Aan de ene kant wordt vanuit de politiek voorgeschreven te rekenen met de 'verwachte' lage rente. Deze lage rente wordt door diezelfde politiek en centrale banken bewust tot een minimum gemanipuleerd. M.a.w. de onderdekking van de pensioenreserves wordt gemanupuleerd vanuit de politiek. Hopelijk dat de nieuwe regering dit doorziet en een einde aan maakt aan dit gehannes met de burgers. Dit zou kunnen door voor de rekenrente door het fonds bewezen deskundigheid mee te nemen. Een door een bepaald pensioenfonds behaald resultaat over de afgelopen 10 jaar of meer zegt meer over de toekomstige resultaten van dat pensioenfonds dan een lage rente gebaseerd op korte termijnpolitiek. Stel je voor wat er gaat gebeuren als Europa een tekort aan investingskapitaal krijgt en de rente tot over de 6% stijgt. Welk gekronkel krijgen we dan te zien? Kortom erken de verantwoordelijkheid en (on)deskundigeheid van de pensioenfondsen en laat mede de door de lage rente te bereiken hogere produktiviteit met daarmede verwachte rendementsverhogingen meewerken in de rekenrente.
Laten we vooral waken voor behoud van de koopkracht van onze pensioenen (en lonen) als de geldpersen op volle kracht moeten gaan draaien om de mondiale valutastrijd bij te houden.
Met vriendelijke groeten,
Jan Siegel

deolb

Het is ongelooflijk dat we in Nederland zo mild reageren op de wanprestaties van de (pensioen-)verzekeraars, de banken en de politiek.

Kijk eens naar de landen om ons heen, hoe de arbeiders daar reageren. Die gaan tenminste staken voor hun rechten!

Dat de pensioenfondsen nu slecht zitten is hen aan te rekenen en wel hierom:

1./ Dat er meer ouderen komen is een demografisch gegeven, waarop allang op geanticipeerd had kunnen worden. Dat de pensioenfondsen dat niet gedaan hebben is hen te verwijten!

2./ Dat rentes kunnen varieren tussen nul en héél hoog is alom bekend. Dat de pensioenfondsen geen rekening hebben gehouden met een 'worst-case scenario' is hen te verwijten!

3./ Dat er een crisis is ontstaan, komt door wanbeleid bij de banken en dat de pensioenfondsen daarvan te lijden hebben gekregen is NIET het probleem van de pensioengerechtigden/deelnemers. Met andere woorden: de banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de geleden schade vergoeden. Doen ze dat niet vrijwillig, dan dienen zij gedwongen te worden en anders zouden de arbeiders moeten gaan STAKEN!

Mensen kom op... denk na... en laat je niet in de maling nemen door grootverdieners met bolle wangen, die lekker makkelijk praten hebben over onze ruggen!

HET IS EEN GROVE SCAHNDE DAT DE ARBEIDERS CONTINUE WORDEN UITGEKNEPEN.... BAH!

Jerry Joseph

Ik vraag me zolangzamerhand af of het pensioenfonds in werkelijkheid een complot is van het fonds zelfs met de NDB, politiek en zelfs vakbonden. Oorsronkelijk had het fonds goede voorwaarden voor de verplichte leden, maar wat gebeurde in de loop der jaren:

1. De pensioenen voor alleenstaanden werden drastisch verlaagd. Als men nu nagaat dat er veel meer alleen staande gepensioneerden zijn dan gehuwden of samenwonenden dan was dat een eerste grote klapper.

2. Bij onvoldoende dekkingsgraad worden de pensioenen niet of gedeeltelijk aangepast aan de stijging van de lonen in de sector. Dit zelfs zonder reparatie voor deze jaren als de dekkingsgraad weer op peil is. De tweede gorte klapper.

3. Langzamer hand werd de OBU afgeschaft, en konden de deelnemers enkel maar gebruik maken van een flex pensioen. Terwijl de leden die nog net van de OBU konden genieten er op achteruit gingen. De derdegrote klapper.

4. Nu weer dat geintje met de lage rente en de dekkingsgraad, waardoor in eerste instantie de premies fors omhoog moeten, en de pensioenen welicht fors omlaag gaan. De vierde klapper is al gedeeltelijk binnen.

5. De pensioenleeftijd kan opgetrokken worden tot 67 jaar, dat zou dan een vijfde klapper zijn.

En ik kan nog dingen over het hoofd zien, of geen weet van hebben.

Wel dit is de wezenlijke geschiedenis van het fonds. Er wordt nu geschermd met een dekkingsgraad, lage rente en toenemende leeftijd.
Al jaren zijn het premieinkomen van het fonds veel hoger dan de uitgaven aan pensioenen en de onkosten. Het opgebouwde kapitaal van dit fonds is dermate hoog dat een crisies gemakkelijk kan opgevangen worden. Jonge deelnemers betalen steeds meer premie, het lijkt mij dat ze dit geld wel beter kunnen gebruiken.
Is het doel van het fonds enkel maar beleggen of te zorgen voor welvaartvaste pensioenen. Wie wordt er van die geschapen chaos rijker?

Nee, voor mij hoeft dit dure gedoe niet om het land in te trekken met weer waardeloze uitleg.
De EEG wetgeving staat boven de Nederlandse wetgeving, en ik vraag me af of volgens die EEG wet deelnemers zo verplicht kunnen worden tot deelname aan zo een fonds. Ik vraag me tevens af of al dat geld kan beheerd worden zonder enige inspraak van de klanten. We leven toch niet in de tijd van de middeleeuwen met enkele heersers en lijfeigenen.

Of is dit systeem totaal verouderd en dient het drastisch te worden aangepast.

Mw. E. van Turnhout

Heer Borgdorff,
Ik sluit mij bij vele mensen aan en vraag u om NIET met een bus naar werkgevers in het land te gaan. Welke werkgever heeft hierom gevraagd? Me dunkt dat de meeste werkgevers zelf wel komen als er vragen zijn!

Wat er allemaal fout is gegaan de afgelopen jaren is nu wel duidelijk.

De vraag, hoe er vanaf nu gehandeld gaat worden met ons geld, blijft over.
Is het nu afgelopen met de ondoorzichtigheid van beleggingen met risico's ?

Graag uw antwoord hierop.

Mw. E. van Turnhout

M. van Baars Megens

Is er een mogelijkheid om de veroorzakers van de financiele crisis tengevolge van te grote risico's en door persoonlijk gewin na te streven persoonlijk en/of het instituut wat ze vertegenwoordigen, aan te klagen en schadeloosstelling te eisen?
De pensioenfondsen kunnen hieraan ook debet zijn! Als het juridisch niet mogelijk is 'de graaiers' te vervolgen zijn de financiele instellingen en de politiek dan bereid wetgeving te bevorderen en regels te stellen die onevenredige risico's met het geld van de inleggers, o.a. van de pensioengerechtigden, te vervolgen? Het zou een zegen voor de hele financiele wereld zijn als de bonussen tot het verleden gaan behoren. Staat u achter deze stelling en zo ja hoe kan die worden bereikt zo nee, waarom niet?

Miny

Geachte heer Borgdorff

U hebt risicovol belegd en wij zijn de dupe. En wat kost het tripje door nederland met een bus? En nee ik heb geen belang om u te ontmoeten. Misschien was het verstandiger geweest om eens wat eerder uit de BUS te komen .

En verder ben ik het met de meeste reacties eens

F. A. van Hassel

Meneer Borgdorf, langs deze weg laat ik u weten dat het een bijzonder naar gevoel is om maandelijks zo'n 300 euro aan uw fonds te betalen zonder daar waarschijnlijk ooit iets van terug te zien. Wat me extra stoort, is dat u mooi weer speelt, mensen een valse voorstelling van zaken geeft met betrekking tot het piramidespel dat u ten koste van mij aan het spelen bent. Uw pensioenfonds misleidt mensen op een grove, schofferende manier. Tot slot ergert het me dat ik als pensioenbetaler nauwelijks invloed kan uitoefenenen op het beleid van uw pensioenfonds en uw pensioenfonds nauwelijks aandacht besteedt aan de vraag hoe wij als pensioenbetalers u op uw (wan)beleid kunnen aanspreken.

Nanny Nouws de la Cour

Geachte heer Borgdorff,

In 2001 is er reeds een melding uitgegaan dat er in de nabije toekomst problemen zouden kennen ontstaan in de pensioen zorg, als ik nu in 2010 alle verhalen hoor over de pensioenfondsen dan blijkt zoals al diverse keren is aangegeven dat de pensioen beheerders goed hebben liggen slapen en zichzelf nu aan het verrijken zijn met de centen van de pensioenopbouwers. Dit is een grote blamage van de 1e klas en iedere werknemer zou het recht moeten hebben om deze bestuurders uit hun functie te kennen zetten en hun inkomen laten dalen tot een normaal salaris waar het gros van NEDERLAND mee moet doen, dus nu het fout gaat moet jan met pet wederom bloeien vanwege wanbeheer aan de top.


mvgr. Nanny Nouws de la Cour.

wma pel.

geachte heer borgdorff.
ik wil kort en krachtig hier op zijn.
doe het niet, tijd verspilling.
en zonde van al ons geld. wij hard werkende mensen,
moeten daar onder lijden. denk daar aan .
als ik u salaris zou hebben, zou ik ook zo makkelijk iets op stellen , er is geen nood aan de man,
maar wij hard werkende mensen. en ge woon zeg maar klootjes volk. moeten hier voor boeten, nou dank u wel hoor,veel sucses met de actie.

wma pel.

ik hoop dat alles goed komt met onze pensioenen.

Rob koppen

Geachte heer Borgdorff,

Het leek mij leuk en nuttig om mij op te geven voor een bijeenkomst. Als ik hier de meeste negatieve reactie zie ( er is gelukkig ook nog iemand die positief reageert) vraag ik mij af of ik het nog wel leuk vind. U vroeg om onderwerpen vermoedelijk is in al dit tumult mijn vraag te persoonlijk. Ik ben arbeidsongeschikt volgens art 44 80-100% echter krijg betaald 65-80 % ik werk namelijk parttime.
Nu hebben ik te horen gekregen dat ik dan mijn flex pensioen niet kan opnemen maar ook niet kan doorschuiven naar mijn ouderdomspensioen.
Ik begrijp dat niet omdat ik mijn inziens wel altijd premie heb betaald.

Groeten
Rob Koppen

Remco Baalman

Geachte Heer Borgdorff.

Als ik 65 jaar ben heb ik ruim 38 pensioenjaren opgebouwd c.q. daar voor premie afgedragen.Na 48 jaar deelname aan het arbeidsproces hoop ik daar van te kunnen genieten.Volgens de nog steeds moeilijke pensioenbrieven moet dat ook prima lukken!!U heeft de plicht daarvoor te zorgen!!

Meer woorden wil ik er niet aan vuil maken.

Groet Remco Baalman te Wijchen.

Ben de Waal

Geachte heer Borgdorff,

Toen wij jaren geleden verplicht moesten overstappen van het ABP naar het PPGM was ik daar eigenlijk heel tevreden mee. De naam Zorg en Welzijn gaf mij een gevoel dat ik bij een pensioenfonds zou zitten die het beste met de werkers in de gezondheidszorg ophad. Helaas begint dat goede gevoel langzaam maar zeker te verdwijnen.
1. Ik ben bijna 58 jaar en voor 45% afgekeurd na een stevig hartinfarct, mede door de stress en het harde werken. Werk met volle inzet al vanaf mijn 18e in de gezondheidszorg. Hoewel ik gewoon nog 36 uur per week werk in een andere functie in hetzelfde ziekenhuis (en met plezier) mag ik voor straf niet eerder stoppen (b.v. 63 jaar) met werken. Mijn flexpensioen is zo gekort dat dat niet meer kan. Wordt je nog gestraft ook en mag ik nu nog eens 8 jaar werken.

2. En dan ook nog maar afwachten wat er in 2018 van mijn opgebouwde pensioen over is gebleven na 47 jaar hard werken.

Hoezo Zorg en Welzijn??

Co Veringa


Geachte heer Borgdorff,
Mijn naam is Co Veringa en ik ben vanaf mijn OBU woonachtig in Zuid Afrika.
Op de Zorg en Welzijn website geeft u aan door het land te trekken om na te gaan wat er speelt bij uw leden en hierop reactie te geven. Ook wilt u de positie van het pensioenfonds toelichten. Helaas kan ik hier niet bij aanwezig zijn, vandaar mijn schriftelijke reactie.

Op Nu.nl las ik dat verschillende pensioenfondsen op het pensioen gaan korten. Het gaat om kortingen van 5.9 % tot wel 13 %. Ongelooflijk, dat gepensioneerden honderden euro’s per maand er op achter uitgaan. Daarnaast was de mededeling dat de huidige werknemers 1% meer premie gingen betalen. Is dit nu een evenwichtige verdeling? Ik hoop dat dit niet de verdeling gaat worden bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn de pensioenen al enige tijd niet of maar ten dele geindexeerd. Ik zie dit als inleveren (zeker gezien het feit dat in mijn woonland sprake is van een hoge inflatie). Het niet indexeren en daarnaast korten is naar mijn mening dubbelop. Dit terwijl de werknemers van het pensioenfonds Zorg en Welzijn wel loonsverhogingen hebben gehad in de afgelopen jaren gemiddeld in: 2007-1,86% 2008-1,82% 2009-3,67% 2010- 2,85 %. Dus als deze werknemers meer premie moeten betalen gaan zij er relatief dus minder op achteruit, dan een gepensioneerde die gekort wordt. Daarnaast is het zo dat werknemers nog maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat zij toch een goed pensioen opbouwen. Dat kan een gepensioneerde niet. De mensen die nu van hun pensioen’genieten’ hebben hun premie betaald en de mededeling gekregen van het PGGM “dit heeft u opgebouwd bij het PGGM en krijgt u altijd”.

Ik vraag mij ook af of naast de bezuinigingen voor werknemers, werkgevers en gepensioneerden er ook gekeken zal worden naar de organisatie van het pensioenfonds zelf. Als we allemaal moeten inleveren, moet het ook door allemaal gebeuren.

Hopende op een reactie uwerzijds verblijf ik.

Met vriendelijke groet,
Dhr. J.M.H. Veringa

H.Doudart

heer borgdorff

terugkijkend tot 1970 is er veel verandert,een ding is niet verandert, de uitkeringen van het pensioenfonds zijn steeds minder geworden,in relatie met het laatst verdiende loon, dan hebben de vele reorganisaties in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen geleid tot veel ontslag, deze pensioenbreuken geven als resultaat een pensioen op bijstand niveau, dat niveau had ik ook bereikt zonder afdracht.

boertje

s....INTERKLAAS k....APOENTJE,
GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE
De ...s en k van de chocoladeletters zijn weg!!

Waar zouden die nu gebleven zijn??

Ik weet het opgevreten door ..... vul maar in.
Voor ons geen letter in de schoen.
Mensen word wakker en laatje niet langer uitmelken gooi de wet op de schop zodat wij en nog belangrijker onze kinderen het beter krijgen dan ons

HCJ de Weger

Geachte heer Borgdorff,
Hoe lang moet je wel niet werken om een beetje pensioen te krijgen.
Ik was veertien toen was ik al aan het werk.
Ik ben gaan werken van af mijn 25 jaar, in de gezondheids zorg .
Dus dan heb ik al aardig wat jaartjes gewerkt.
Als ik dit nu allemaal leest ,dan word ik daar niet vrolijk van,wat er met ons pensioen gebeurd.

kees winkelaar

Ik Zie geen reakties op al deze artikelen?
vrg.K.Winkelaar

be

Geachte heer Borgdorff,

Wat gaat er binnen uw bedrijf gebeuren. 10% bezuinigen op de personeelsformatie, lonen wat minder omhoog, bus niet laten rijden,etc.
Nu het argument gebruiken dat we steeds ouder worden is beneden alle peil. Dat is een gelegenheidsargument. Pfzw loopt voorop als het om het verlengen van de pensioengerechtigde leeftijd gaat. Is dat aan de deelnemers gevraagd? U beschikt over de centen van de deelnemers en doet alsof het een gunst is nog iets uit te keren. Ik heb er geen goed woord voor over.

Joop Scherpen

Geachte heer,

Ik heb onlangs een mail van het PGGM ontvangen waarin men aangeeft dat de beheerskosten van het pensioenfonds reuze meevallen.
Men spreekt van een gering percentage van het belegd vermogen.
Indien dus het belegde vermogen stijgt nav gestegen rente c.q. gestegen koersen, is het mogelijk dat de beheerskosten ook gaan stijgen. Dit is toch een merkwaardig standpunt. Geef eens wat meer duidelijkheid hierover.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff