« Roept u maar! | Hoofdmenu | Beweging in Den Haag en Amsterdam »

10/29/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

L.v.d.Hout

Als de lage rentestand mede-oorzaak is van de pensioenproblemen kunnen de verzekeraars daar zelf iets aan doen.Ze kunnen als institutionele geldschieters meer rente vragen op door hen verstrekte leningen, en ze kunnen het renterisico verzekeren!!!
Als de gestegen levensverwachting niet correct door het actuarieel genootschap is berekend, kan men hen in rechte aanspreken en de schade op hen verhalen en op de overheid die het verplicht gebruik van het act.gen. voorschrijft!!
Het is onjuist de rekening bij de pensioenspaarder neer te leggen!!!

Willy Haagsma

Kunt u nu niet zonder omwegen vertellen hoeveel u precies verdient? U houdt wel een bijzonder vaag verhaal!

M. Valkenburgh

Zowel degene die al is gepensioneerd zijn als degene die zijn pensioen nog opbouwt, levert al langer in doordat er niet geïndexeerd wordt.

Maar wat niet zo bekend is, dat velen extra pensioen mislopen doordat er bij de berekening van het pensioen o.a. uitgegaan wordt van de laatste 5 kalenderjaren en niet van de laatste 5 gewerkte jaren.

Bij degene die op 1 januari met pensioen gaat/is gegaan, zijn de kalenderjaren gelijk aan de gewerkte jaren. Bij degene die op 1 december met pensioen gaat/is gegaan, worden de laatste 11 maanden niet meegerekend. In deze laatste 11 maanden van de laatste 5 gewerkte jaren zal toch altijd meer verdient zijn dan in de eerste 11 maanden van de laatste 5 kalenderjaren. Doordat het uitbetalen van het overwerk pas later werd meeberekend in de opbouw van het pensioen en de CAO-rondes is dat bij mij in ieder geval wel zo.

Hoeveel gepensioneerden krijgen daardoor minder pensioen dan waar zij recht op zouden hebben als er bij de berekening uitgegaan zou worden van laatste 5 werkjaren en niet van de laatste 5 kalenderjaren.

Ik voel mij hierin duidelijk benadeeld. Het maakte niet uit of ik langer zou doorwerken, want de geboortedatum is het uitgangspunt.

Hoe denkt u deze rechtsongelijkheid voor vele komende en al reeds gepensioneerden te gaan oplossen?


De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff