« Samen of alleen | Hoofdmenu | Kom langs en praat mee »

10/08/2010

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

naam

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla .............................................................................................................bla......................................................................................................... bla......................................etc..........................................................................................................................................................

max van den ouweelen

geachte Peter Borgdorff,
Volkomen terecht dat de PFZW belegt om in staat te zijn pensioenen te kunnen blijven uitbetalen.
Daarnaast heb ik u een keer (ongeveer)horen zeggen dat de politiek niet zo krampachtig de dekkingsgraad per dag moet volgen,maar deze over wat langere termijn zal moeten bekijken.Wat ook de strekking is van bovenstaande.Ik hoop dat het lukt in de aankomende regeerperiode dat overtuigend over te brengen aan onze minister(s)
(PS. trekt u zich niets aan van de reactie van de 1 cellige hierboven)

Jerry Joseph

De inkomsten uit pemies is ongeveer 1,8 maal de uitgekeerde pensioenen, en dat sinds het onstaan van het fonds. Dus beleggen is niet eens nodig.
Een gezonde econoom kan hiermee de pensioenen zonder problemen zelfs aan de index aanpassen, en zelfs de premies fors verlagen. Wat is er hier gaande??
Jonge mensen betalen steeds meer premie, ja met het werkgeversaandeel loopt het al vlug op tot de huur of hypotheek afbetaling van een normaal huis.
Gepensioneerden krijgen steeds minder.
Is dit economisch denken?
Beleggen is niet eens noodzakelijk, met de inkomsten van premies alleen kunnen premies worden verlaagd, en kan de pensioenvoorziening weer aangepast worden aan de index.
Indien het doel van deze instelling enkel maar beleggen is, en daar ziet het naar uit, hef dan dit fonds op. Keer de deelnemers naar ingelegde tegoeden uit, zo krijgen ze nog iets. De jeugd kan tevens ook meer geld spenderen en hun centen gaan niet verloren.

jon leopold

Beste Peter Borgdorff e.a.,

Ik heb mij bijzonder geirriteerd aan de nieuwsbrief die ik 16 september heb ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van een stevig gedaalde dekingsgraad. Dit nieuws alleen vind ik persoonlijk niet zo verontrustend. Het irriteerd me wel behoorlijk dat de suggestie wordt gewekt dat dit gebeuren enkel afhankelijk is van externe factoren en dat er nergens ook maar iets van verantwoordelijkheid wordt genomen voor dit gebeuren. Het zou denk ik op zijn plaats zijn om dan niet te spreken over de mooie rendementjes die er gemaakt worden ondanks alles... maar wellicht zou er ook ruimte zijn "sorry of wij betreuren het.. dat we niet al te best met uw geld zijn omgegaan". Mogelijk is de brief enkel bedoeld om het imago wat omhoog te houden. Voor mij werkt deze gelikte toon echter totaal niet. MVG Jon Leopold

Bas

Het zou leuk zijn wanneer er op dit blog ook door de heer Borgdorff gereageerd wordt op de geplaatste berichten...
Bas

p.s. van den berg

Geachte heer Borgdorff,
zeer terecht dat er wordt belegd met een bepaald risico en dus rendementspontentiëel op lange termijn gezien de ambitie een welvaarstvast pensioen te verzekeren tegen een aanvaardbare premie-bijdrage.
Echter: geen woord over de kwalilteit van het eigen beleggingsproces in operationele zin en die van de assetmanager , de uitvoerder PGGM.
Deze is nl zonder meer zwak, nl er wordt niet alert geheralloceerd en van timing in realtie tot de ec cyclus heeft men nooit gehoord. Ook schrijnend gebrek aan ondernemerschap en besdtuurlijke durf. Immers men heeft zich angstvallend aan de lange termijn mix volgens de abtn/actuaris vastgehouden om maar bestuurlijk gedekt te zijn i.p.v. tegen de top van de cyclus bij een bekende dekkingsgraad van over de ca 145% de buffer velig te stellen en rendementsverwachting op te offeren en zodoende de val in het beursdal te voorkomen ! Dan had men voor de gepensioneerden volledige dekking plus nog capaciteit om toeslagen te verlenen veiliggesteld. Niks van dit alles: de zgn topbeleggers van PGGM t.b.v. pf Z&W zten op hun handen en werden geschoren. Zo niet bij KLM/blue sky group, niet bij Rabo Nederland e.a. die juist gedraaid zijn naar lager risico met uiteraard lage renteopbrengst...maar met behoud van hoge dekking/buffer....en , inderdaad, met indexatie toepassing in 2009/2010. Tel uit je winst. Nu in het dal moet U extra risico met meer rendmentspotentie nemen om eruit te komen, maar nu volgt U DNB en bent voorzichtig...gevolg langere duur van de ellende. Maar, inderdaad, u hebt niet de wet overtreden, braaf als Z&W is. Cover your ass...maar wel in bestuurlijke en pensioen armoede.
v.d. berg

p marton

goedenavond heer borgdorff

het wordt tijd dat u zelf met pensioen gaat.
geldproblemen zult u ongetwijfeld niet hebben.
voordat uw organisatie de pensioenen gaat bevriezen of verlagen of de premie van werkenden gaat verhogen, bekijk de salarissen van het management nog eens goed.

groet peter marton

wwiskerke

ik zou het niet durven heb namelijk 10 jaar een kleine belegging via de rabobank,en met die cricus hebben ze ons toch mooi de helft afgepakt dan zit je op minima denkt wat op te bouwen voor de oude dag en dan pakken ze het weer weg.dus je snapt wel dat we dit niet meer durven,de kleine man is en blijft altijd de dupen.

rob de lugt

dag peter borgdorff,

ik ben al jaren op zoek naar een aantal gegevens te weten te komen van de afgelopen 40 jaar:
· Hoeveel procenten aan premie is er per jaar betaald door de werknemer en de werkgever per pensioenfonds?
· Hoeveel geld is daarvan belegd en hoe? Welke rendementen per jaar?
· Hoeveel geld is op spaarrekeningen gekomen en hoe? Welke rendementen per jaar?
· Hoeveel geld is in obligaties genomen en hoe? Welke rendementen per jaar?
· Op welke momenten is er een graai in de pensioenpot gedaan en door wie?
Deze cijfers dan afzetten tegenover
· de lonen
· de geldontwaarding
· de AOW
· de pensioenuitkering
van die jaren.

Door middel van deze cijfers is dan enige indruk te verkrijgen over de materie en kan een mogelijk pad voor de toekomst uitgestippeld worden.

Hier kun je de lijstjes van uitkeringen naast zetten.

Rob de Lugt
lugrob@dds.nl

P.Martens

Op mijn vraag "Wat u te veel of te weinig heeft gedaan ?", en dus niet vergrijzing, te oud worden etc , heb ik nog steeds geen antwoord gekregen. Leest u eens goed het stuk van Prof. dr. B.M.S. van Praag in het NRC handelsblad van 14 oktober 2010. De kop is "Voorstel vormt de afbraak van ons pensioenstelsel en is strijdig met Pensioenwet ". Het is vooral onfatsoenlijk.

Erik

beste hierbij toch even een mening plaatsen. U haalt aan 100euro te hebben belegd in 1970, dit is dus volledig tegen alle denkwijze in aangezien men bijkomend de inflatie in het achterhoofd moet houden. wat toen 100€ was is momenteel een heel pak meer waard en het zou mij niet verbazen dat dat bedrag momenteel een 1000tal euro waard is waardoor blijkt da wanneer men geld opzij gaat zetten men in theorie niet echt winsten boekt maar gewoon weg het zelfde bedrag behoud dan toen.

Peter Roule

Ik heb ook wel enige kanttekeningen bij deze grafiek. Natuurlijk heel mooi om te zien dat de waarde is gestegen in de afgelopen 40 jaar. Maar is dat dan niet een logisch vervolg? Bovendien zoals Erik net claimt wordt de factor inflatie wel erg makkelijk buiten beschouwing gelaten. En welke garantie heb je dat je na die 40 jaar nog leeft op je oude dag?
Dan kies ik liever voor korte termijn beleggen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff